Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Upevnění nákladu v praxi Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Ing. Luděk Florian.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Upevnění nákladu v praxi Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Ing. Luděk Florian."— Transkript prezentace:

1 Upevnění nákladu v praxi Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Ing. Luděk Florian

2 Úvod  Přeprava nákladů po pozemních komunikacích je základem evropské dopravy a logistiky.  Evropa potřebuje nejen účinnou, ale i bezpečnou přepravu nákladů po pozemních komunikacích.  Základem zajištění ještě bezpečnější přepravy nákladů po pozemních komunikacích je řádné zabezpečení nákladu.

3 Bezpečnost dopravy

4 Lidské tragédie na evropských silnicích…

5 Statistiky dopravy 2009-2010  V roce 2010 zahynulo na silnicích Evropské Unie přes 30.900 osob  Hlášeno bylo přes 1,5 mil. těžce zraněných  Nákladní vozidla nad 12 tun se na nehodovosti podílela 13,59%, při kterých zahynulo 4.200 osob  Škody způsobenými těžkými vozidly jsou zpravidla vážnější a s většími následky.

6 Použité právní předpisy v ČR  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů  zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  směrnice IMO/ILO/UNECE pro přepravu po pozemních komunikacích a po moři v oblasti A,  Evropská norma EN 12195-1 - výpočet přivazovacích sil,  Evropská norma EN 12195-2 - vázací popruhy ze syntetických vláken,  Evropská norma EN 12195-3 - přivazovací řetězy,  Evropská norma EN 12195-4 - přivazovací ocelová drátěná lana,  Revize Evropské norma EN 12195-1 - výpočet přivazovacích sil,  Evropská norma EN 12640 - vázací body na vozidlech pro přepravu zboží,  Evropská norma EN 12642 - konstrukce karosérie na užitkových vozidlech.

7 Zákon č.361/2000 Sb., §5  Základní povinnosti řidiče §5  zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu /§ 5 odst. 1 písm. j) - zákona o silničním provozu/,

8 Zákon č.361/2000 Sb., §52  Přeprava nákladu §52  Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích…; to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu, jako jsou například plachta, řetězy nebo lana. Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou například jednotlivé tyče nebo roury, nesmějí po straně vyčnívat

9 …nesmějí po straně vyčnívat…

10 Vyhláška č.341/2002 Sb., §15  §15, odst. 11: (11) Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.

11 Za co všechno může řidič ?  Právní předpisy vyžadují, aby veškeré náklady přepravované na vozidlech byly zabezpečené  Z právního hlediska by měl za nakládku/vykládku ručit řidič v rámci svých odpovědností  Nelze tvrdit, že za všech okolností je řidič jedinou osobou odpovědnou za náklad vezený na jeho vozidle

12 Zajištění nákladu proti pohybu  Když vozidlo zabrzdí, náklad má tendenci pokračovat v pohybu svým původním směrem

13 Posunutí a převrácení •I když je náklad zabezpečen proti sklouznutí, mohou být zapotřebí další způsoby upevnění, které zabrání jeho naklánění.

14 Posunutí a převrácení • Nebezpečí naklánění závisí na výšce těžiště a rozměrech nákladu

15 Výběr vhodného prostředku • Pro bezpečnou přepravu je nutný výběr vhodného přepravního prostředku podle přepravovaného nákladu

16 Uvázání přes vrchol (třecí) • nejčastější způsob vázání (přes 90% případů upevnění nákladu) • účinnost je možno zvýšit použitím protismykových podložek

17 Smyčkové uvázání • náklad uvázán smyčkou k jedné straně karosérie vozidla, náklad tak nemůže sklouznout na druhou stranu ložné plochy • uvázání je potřeba používat v párech • nejmenší nutný počet u smyčkového uvázání – 2 páry smyčkových vázacích prostředků

18 Pružné uvázání • Lze zabezpečit náklad s velkým odstupem od stěny • Principiálně shodný s hlavovou smyčkou

19 Pružné uvázání - příklad

20 Přímé uvázání  Pokud je náklad vybaven vázacími oky, jejichž pevnost vyhovuje vázací síle, je možno vázat přímo mezi vázacími oky a vázacími body na vozidle.

21 Vázací prostředky  měly být umístěny tak, aby byly pouze v kontaktu se zabezpečovaným nákladem a/nebo zabezpečovacími body

22 Vázací prostředky  nesmí procházet nad pružnými předměty, bočními dveřmi atd.

23 Použití upínacích řetězů  Přivazovací řetězy se nikdy nesmí používat, pokud jsou zauzlené nebo spojené kolíkem nebo šrouby.

24 Chybné použití popruhů a řetězů

25 Příklad válcových nákladů

26 Přeprava vozidel • přeprava pouze na vozidlech způsobilých k tomuto účelu

27 Přeprava naložených vozidel • veškeré volné zařízení na přepravovaných vozidlech nebo přepravovaném vozidle je potřeba bezpečně uložit/upevnit

28 Velikost zakládacích klínů • šířka musí být nejméně 2/3 výšky • výška klínu musí být nejméně 1/3 poloměru ložné jednotky

29 Použití správného uvázání  Řidič zajistil náklad popruhy, přesto se mu sesunul k jedné straně. Proč ? Jak měl náklad uvázat ?

30 Kontrola ADR

31 Naši řidiči v zahraničí

32 Nezajištěný náklad

33

34 Přeprava válcových nákladů

35 Zaklínování vozidla

36 Detailní pohled

37 Školení řidičů při kontrole

38 Po úpravě zajištění nákladu

39 „Vezu to jen kousek…“

40 6 tun nezajištěného nákladu

41 Sankce pro řidiče  Bez bodového postihu  Na místě musí řádně upevnit  Finanční postih podle chybějících prostředků:  chybí < 1/3 prostředků – 500 Kč  chybí < 2/3 prostředků – 1.000 Kč  chybí > 2/3 prostředků – 2.0000 Kč

42 Snaha o zlepšení EK / EP  Příprava legislativy, kde za upevnění nákladu je odpovědný také odesilatel  Nesmí-li být řidič přítomen nakládce, nutné uvést v dokladu CMR nebo dodacím listě

43 Nutnost proškolení personálu  Nutné školení řidičů na pravidelných ročních školeních  Nutné školení nakládacího personálu

44 Kontroly UN u nás a v EU  V ČR kontrola podle EN 12195-1:2010  V SRN kontrola podle:  VDI 2700 – němečtí dopravci  EN 12195-1:2003 nebo :2010 – tranzitující dopravci podle platné normy v daném státu (PL podle normy z r.2003, CZ dle normy 2010)

45 Pomůcky ke kontrole - metodiky, směrnice EU  Vydána v r.2006  Základ pro legislativu EU  V souvislosti s platnými EN

46 Pomůcky ke kontrole – výpočtové tabulky

47 Pomůcky ke kontrole – sw pro výpočet

48 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Upevnění nákladu v praxi Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Ing. Luděk Florian."

Podobné prezentace


Reklamy Google