Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České dráhy, a.s. Nezávislá analýza vývoje na finančním trhu (penzijní a životní pojištění) Praha 21.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České dráhy, a.s. Nezávislá analýza vývoje na finančním trhu (penzijní a životní pojištění) Praha 21.11.2012."— Transkript prezentace:

1 České dráhy, a.s. Nezávislá analýza vývoje na finančním trhu (penzijní a životní pojištění) Praha

2 Obsah prezentace: Představení společnost Partners Financial Services, a.s. Důchodová reforma - změny a transformace fondů Modelace renty u důchodové reformy Kapitálové versus investiční životní pojištění Trendy ve směrování příspěvků zaměstnavatele zaměstnancům Dotazy © Partners Financial Services, a. s. | Prague Gate; Türkova 2319/5b; Praha 4 – Chodov,

3 Partners Financial Services, a.s.
© Partners Financial Services, a. s. | Prague Gate; Türkova 2319/5b; Praha 4 – Chodov,

4 Partners Financial Services, a.s.
Společnost Partners vznikla v červnu roku 2007 a dnes je největší finančně-poradenskou společností na českém trhu. Naším cílem je vzdělávat nejenom všechny své poradce, ale i klienty. Každým setkáním s naším poradcem se zvyšuje jejich finanční povědomí. To podporujeme též vydáváním pravidelného klientského newsletteru. Celé veřejnosti pak přinášíme finanční osvětu prostřednictvím portálů a Jsme nezávislí, protože naši firmu nevlastní žádná banka ani pojišťovna. Jako jediní na trhu máme srovnané výše provizí u jednotlivých typů produktů. Nejsme proto nijak motivovaní vybírat produkty podle výše provize. Při finančním plánování zachováváme maximální objektivitu. Každého klienta vnímáme jako individuální osobnost se rozdílnými možnostmi a cíli a podle nichž pak stavíme jeho cestu finančním trhem 1. Vzdělávání 2. NEZÁVISLOST 3. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP © Partners Financial Services, a. s. | Prague Gate; Türkova 2319/5b; Praha 4 – Chodov,

5 Důchodová reforma - změny
a transformace fondů

6 Je pro Vás současná penzijní reforma
navržená Nečasovou vládou srozumitelná? Zdroj: výzkum IPSOS, březen 2012

7 Dobrovolný fondový pilíř Dobrovolné penzijní spoření
Státní systém Penzijní společnosti (vzniklé z penzijních fondů) I. pilíř II. pilíř III. pilíř Průběžný systém S parametrickými úpravami (navyšování věku odchodu do důchodu) Dobrovolný fondový pilíř Dobrovolné penzijní spoření se státním příspěvkem 3% pojistného 2% hr. mzdy 28/25% pojistného Státní příspěvek Schválená Penzijní reforma

8 Stávající systém důchodového zabezpečení
Vznik penzijních společností (PS), které budou spravovat fondy v II. a III. pilíři Dnes Nově I. Pilíř Stávající systém důchodového zabezpečení Metoda průběžného financování, která je založena na solidaritě mezi generacemi. Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí povinné odvody na důchodové pojištění do společného státního důchodového pojištění v celkové výši 28% hrubé mzdy. Z tohoto účtu jsou vypláceny státní důchody. V případě rozhodnutí účastníka spořit ve II. Pilíři a vyvedení 3% zaměstnanci i zaměstnavatelé platí snížené povinné odvody na důchodové pojištění v celkové výši 25% hrubé mzdy. Vyplácené státní důchody mohou být až o cca 15% nižší (v závislosti na délce spoření ve II. Pilíři – snížení je o 0,3% za rok). II. Pilíř Volitelné Důchodové spoření v penzijních společnostech (nově vznikající) Dobrovolné rozhodnutí pro převedení 3% z I. Pilíře (Do I. Pilíře stále zůstane odvod 25%) 2% vlastního příspěvku z hrubé mzdy na individuální účet účastníka (označováno jako opt-out). Před dovršením věku 35 let možnost kdykoliv vstoupit. Pro starší 35 let možnost vstoupit do Po vstupu již nelze vystoupit. Bez státních příspěvků, daňových úlev, příspěvku zaměstnavatele, jednorázových vkladů, výsluhové penze a bez garance nezáporného zhodnocení. Výplata prostředků pouze formou penze po odchodu účastníka do důchodu. Penze doživotní, nebo na 20 let. III. Pilíř Doplňkové penzijní spoření (upravené pokračování stávajícího dobrovolného Penzijního připojištění se státním příspěvkem). III. Pilíř Doplňkové penzijní spoření (upravené pokračování stávajícího dobrovolného Penzijního pojištění se státním příspěvkem) TRANSFORMOVANÝ FOND Vznikne ze současných penzijních penzijních fondů, budou zachovány aktuální podmínky (především garance návratnosti vložených prostředků, státní příspěvek, daňové výhody, příspěvek zaměstnavatele, výsluhová penze, jednorázové vyrovnání, jednorázové vklady, dědictví / výplata oprávněným osobám). Nelze převádět Nové účastnické fondy Fondy budou se státním příspěvkem, daňovými úlevami i možností příspěvku zaměstnavatele, ale bez garance návratnosti vložených prostředků a bez výsluhové a pozůstalostní penze. Lze převádět

9 Soukromého důchodového spoření Doplňkové penzijní spoření
I. Pilíř Státní důchod Poměr výše důchodu k průměrné mzdě se bude stále snižovat Pokryje pouze nejzákladnější potřeby II. Pilíř Možnost Soukromého důchodového spoření Převod 3% z hrubé mzdy z I. Pilíře + 2% si musí odkládat sami Cílem je udržet stávající úroveň důchodu III. Pilíř Doplňkové penzijní spoření Transformovaný fond ve kterém budou prostředky ze stávajícího PF Předdůchod Váš důchod mohou tvořit tři složky

10 Státní příspěvek a zaměstnanecké benefity
Dnes Nově Vlastní příspěvek účastníka 100 Kč 200 Kč 300 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč 700 Kč 800 Kč 900 Kč 1000 Kč Státní příspěvek aktuálně 50 Kč 90 Kč 120 Kč 140 Kč 150 Kč Státní příspěvek od 0 Kč 90 Kč 110 Kč 130 Kč 150 Kč 170 Kč 190 Kč 210 Kč 230 Kč Zaměstnanecké benefity 0 Kč 90 Kč 110 Kč 130 Kč 150 Kč 170 Kč 190 Kč 210 Kč 230 Kč Zaměstnanecké benefity bez navýšení max. 2000 Kč Zaměstnanecké benefity s navýšením max. s předdůchody 2500 Kč

11 Předdůchody 1/2 Znamená pomoc v době, kdy člověk nejdéle 5let před důchodem nepracuje, Klient bude moci čerpat svůj naspořený kapitál z penzijní společnosti ve III.pilíři a stát za něho bude platit zdravotní pojištění. Klient má povinnost mít naspořeno 30% prostředků pro zajištění výplaty renty, Výše předdůchodu by měla být cca 30%průměrné mzdy – asi 8000,- Kč což znamená že ve fondu musí být naspořeno asi ,- Kč pokud chce čerpat předdůchod celých 5let. čerpání předdůchodu nebude mít vliv na výši standardního starobního důchodu, (když nepočítáme vliv na rozhodnou dobu na jeho stanovení 1,5% ročně) Výplata splátek bude sjednána v neklesající výši,

12 Předdůchody 2/2 Dávka bude vyplácena měsíčně bez možnosti výplatu přerušit  nebo pozastavit, Výplata bude rozvržena tak, aby skončila nejdříve dosažením věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění, zaměstnanec může do III.pilíře jednorázově vložit finanční prostředky z jiných zdrojů (IŽP, Investice)

13 Modelace renty 1 Zaměstnanec, dvě děti, hrubý příjem 20000,-Kč
Penzijní fond - příspěvek zaměstnavatele i zaměstnance celkem 2000,- Kč není zohledněna současná výše vkladů u penzijního fondu Věk 25 let 35 let 45 let 50 let 60 let I. pilíř 11706,-Kč 11505,-Kč 11104,-Kč 10903,-Kč 10501,-Kč I. a II. pilíř 12681,-Kč 11628,-Kč 10565,-Kč 10130,-Kč 9396,-Kč I. a III. pilíř 17883,-Kč 15625,-Kč 13305,-Kč 12332,-Kč 10556,-Kč I., II. a III. pilíř 18857,-Kč 15748,-Kč 12765,-Kč 11559,-Kč 9849,-Kč

14 Modelace renty 2 Zaměstnanec, dvě děti, hrubý příjem 25000,-Kč
Penzijní fond - příspěvek zaměstnavatele i zaměstnance celkem 2000,- Kč není zohledněna současná výše vkladů u penzijního fondu Věk 25 let 35 let 45 let 50 let 60 let I. pilíř 12623,-Kč 12402,-Kč 11962,-Kč 11742,-Kč 11301,-Kč I. a II. pilíř 14062,-Kč 12774,-Kč 11499,-Kč 10983,-Kč 10119,-Kč I. a III. pilíř 18700,-Kč 16522,-Kč 14162,-Kč 13171,-Kč 11755,-Kč I., II. a III. pilíř 20239,-Kč 16893,-Kč 13669,-Kč 12412,-Kč 10573,-Kč

15 Modelace renty 3 zaměstnanec, dvě děti, hrubý příjem 30000,-Kč
Penzijní fond - příspěvek zaměstnavatele i zaměstnance celkem 2000,- Kč není zohledněna současná výše vkladů u penzijního fondu Věk 25 let 35 let 45 let 50 let 60 let I. pilíř 13539,-Kč 13299,-Kč 12820,-Kč 12580,-Kč 12100,-Kč I. a II. pilíř 15443,-Kč 13919,-Kč 12432,-Kč 11835,-Kč 10843,-Kč I. a III. pilíř 19716,-Kč 17819,-Kč 15020,-Kč 14009,-Kč 12555,-Kč I., II. a III. pilíř 21619,-Kč 18039Kč 14633,-Kč 13264,-Kč 11297,-Kč

16 investiční životní pojištění
Kapitálové versus investiční životní pojištění

17 Srovnání obou produktů vidíme v následující tabulce:

18 Jak naložit s kapitálovým pojištěním 1/2
Pro každého klienta je třeba zvolit individuální přístup Zachování a pokračování v platbě - pro klienty, kteří mají toto pojištění již dlouhou dobu a jsou ve vyšším věku, kdy cena rizik je pro ně již vysoká. Zrušení a nahrazení - je nutno velmi zvážit z důvodu možné ztráty již vložených prostředků. Může být výhodné pro klienty, kteří ho mají krátkou dobu nebo jsou mladí. Základním měřítkem je, že nové zajištění musí klientovi poskytnout vyšší zajištění a musí mít možnost přizpůsobovat se klientovým měnícím se potřebám v čase.

19 Jak naložit s kapitálovým pojištěním 2/2
Pro každého klienta je třeba zvolit individuální přístup Zrušit a vybrat odbytné- pro klienty, kteří mají toto pojištění již dlouhou dobu a mají zde zajímavou částku, která jim může pomoci v tíživé finanční situaci, nebo bude sloužit jako rezerva na rentu. Možnost převést do splaceného stavu V případě rušení nebo převodu na jiné pojištění musíme brát zřetel na možný vznik nutnosti dodanit rušené pojištění v případě, že klient uplatňoval odpočet daně.

20 Trendy ve směrování příspěvků zaměstnavatele zaměstnancům

21 Trendy v příspěvcích zaměstnavatele:
dát maximum výhod zaměstnancům vycházet u nastavení produktů z potřeb zaměstnance umožnit zaměstnancům výběr produktů na míru (z celého trhu) sestavit finanční plán dle skutečných potřeb zaměstnanců směřovat výhody z nově uzavřených smluv na bonusy pro zaměstnance rozšířit finanční gramotnost zaměstnanců

22 Dotazy?

23 Děkujeme za pozornost Prezentace je Vám v tištěné i elektronické podobě k dispozici.


Stáhnout ppt "České dráhy, a.s. Nezávislá analýza vývoje na finančním trhu (penzijní a životní pojištění) Praha 21.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google