Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diferenciální diagnostika leukocytóz v morfologické laboratoři - maligní leukocytózy D. Mikulenková Morfologicko - cytochemická laboratoř, ÚHKT, Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diferenciální diagnostika leukocytóz v morfologické laboratoři - maligní leukocytózy D. Mikulenková Morfologicko - cytochemická laboratoř, ÚHKT, Praha,"— Transkript prezentace:

1 Diferenciální diagnostika leukocytóz v morfologické laboratoři - maligní leukocytózy D. Mikulenková Morfologicko - cytochemická laboratoř, ÚHKT, Praha,

2 Definice leukocytózy • Zvýšená hodnotu počtu leukocytů nad normu: dospělí WBC: 4 – 10. 10 9 /l

3 Hematopoeza

4 Neutrofílie Bakteriální infekce Chronické virové infekce Růstové faktory Myeloproliferativní onemocnění MDS/CMPD

5 myelocyt promyelocyt tyč blast bazofil tyč

6 promyelocyt myelocyt metamyelocyt

7 Lymfocytóza Virové infekce Reaktivní stavy Patologické lymfocytózy

8 Monocytóza Chronické infekce Poruchy imunity Hemolytické anémie MDS, MDS/CMPD AML

9 Eozinofílie Reaktivní (alergie, polékové, parazitární infekce, GIT, nádorové…) HES Neoplazmatické – CEL, AML, CML

10 Mladší eozinofily monocyt

11 Bazofílie Neoplastické (chronické myeloproliferativní onemocnění, MDS, AML…) Alergie, hypotyreóza, ulcerózní kolitida

12 Absolutní početRelativní počet Neutrofily2,00 – 7,00. 10 9 /l 45 – 70 % Lymfocyty0,80 – 4,00. 10 9 /l 20 – 45 % Monocyty0,08 – 1,20. 10 9 /l 2 – 12 % Eozinofily0,00 – 0,50. 10 9 /l 0 – 5 % Bazofily0,00 – 0,20. 10 9 /l 0 – 2 % Rozpočet leukocytů Doporučení ČHS – www.hematology.cz/doporuceni-chs-meze.php

13 • 5- populační diferenciál (6- populační) • WBC + bazo • DIF • Perox • (IMI, WNR, WDF, WPC) Hodnoty DIF z analyzátoru

14 Fluorescenční průtoková cytometrie (DIFF) - měření velikosti a analýza vnitřní struktury leukocytů na základě vyhodnocení změn parametrů procházejícího laserového paprsku buňkou specificky obarvenou na přítomnost nukleových kyselin DNA a RNA: - velikost buňky (Forward Scatter) - hustota vnitřní struktury buňky (Side Scatter Light) - intenzita fluorescenčního úměrná aktivitě buňky a nepřímo úměrná stupni vyzrálosti buňky (Side Fluorescence Light) Hodnoty DIF z analyzátoru

15

16 ???

17 myeloperoxidáza Akutní myeloidní leukemie bez známek vyzrávání (AML M1)

18 Optická metoda + myeloperoxidázová aktivita leukocytů: -DIF- peroxidázový kanál -velikost buňky na ose y 1 Noise 2 NRBC 3 Shluky destiček 4 Lymfocyty a bazofily 5„Large Unstained Cells“ (velké MPO negativní buňky) 6Monocyty 7Neutrofily 8 Eozinofily Hodnoty DIF z analyzátoru

19 DIFF – PEROX – průtoková cytometrie PEROX DIF se velmi podobá tomu, co vidíte v mikroskopu Cytochemická klasifikace dle myeloperoxidázové aktivity: Buněčný typMyeloperoxidáza Myeloblasty-, ½+ Promyelocyty3+ Myelocyty3+ Metamyelocyty3+ Tyče2-3+ Neutrofily2-3+ Eozinofily4+ Bazofily - Lymfoblasty- Prolymfocyty- Lymfocyty - Atypické lymfocyty- Monoblasty- Promonocyty- Monocyty1+ Plasmatické buňky- NRBC-

20

21 Akutní myeloidní leukemie bez známek vyzrávání (AML M1) 92% blastů 89% blastů MPO+

22

23 Burkittova leukemie/lymfom (dle FAB ALL L3) 50% lymfoblastů MPO negativní

24 I. Podezření na maligní leukocytózy Z analyzátorového DIF:  Neutrofílie s posunem doleva (CML, MDS/CMPD…)  Lymfo-monocytóza + anémie + trombocytopenie (akutní leukemie)  Lymfocytóza (leukemizované lymfoproliferativní onemocnění)  (LUC – peroxidáza negativní blasty, velké lymfocyty) Jen pomocné hodnocení!!!

25 + = = +

26 hruška x jablko ???

27 II. Podezření na maligní leukocytózu Z mikroskopického hodnocení nátěru periferní krve:  přítomnost blastických elementů (myeloblasty, monoblasty, leukemické promyelocyty, lymfoblasty…)  přítomnost patologických lymfocytů  posun doleva až k blastům, leukoerytroblastický obraz  atypie erytrocytů, fragmentocyty  snížený počet a atypie trombocytů

28 MYELOBLAST – agranulární (I. typu)

29 MYELOBLAST – granulární (II. a III.typ)

30 LYMFOBLAST

31 LYMFOBLASTYMYELOBLAST

32 LYMFOBLAST (L3)

33 MONOBLAST ALFA-NAFTYLBUTYRÁTESTERÁZA

34 LEUKEMICKÝ PROMYELOCYT

35 III. Podezření na maligní leukocytózu  Diagnóza potvrzena:  z cytomorfologického hodnocení aspirátu KD vč. cytochemického hodnocení  FCM vyšetření  subcelulární vyšetřovací metody  histopatologický rozbor kostní dřeně vč. imunohistochemie

36 III. LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA NA MORFOLOGICKO-CYTOCHEMICKÉ LABORATOŘI • Hodnoty KO • Nátěr PK: hodnocení 200 jaderných buněk, zhodnocení červené řady a destiček • Nátěr aspirátu KD: zhodnocení celularity, 500 jaderných buněk, trilineární hematopoeza • Cytochemické vyšetření: myeloperoxidáza (MPO), esterázy (ANBE, ANAE, NACE), Perlsova reakce na železo, PAS reakce, MPO- eoz, toluidinová modř

37 Maligní leukocytózy • Akutní leukemie • Chronické leukemie • Leukemizované lymfomy

38 IV. KLASIFIKACE AKUTNÍCH LEUKEMIÍ WHO KLASIFIKACE TUMORŮ HEMATOPOETICKÉ A LYMFOIDNÍ TKÁNĚ z r. 2008 • Akutní myeloidní leukemie • Malignity z prekurzorových B - a T- buněk • Akutní leukemie obtížně klasifikovatelné

39 IV.A. AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE 1.AML s rekurentními translokacemi 2.AML s myelodysplastickými změnami (z MDS, MDS/MPN, MDS s cytogenetickými změnami, či bez předchozí anamnézy) 3.Therapy- related myeloidní neoplazma (alkylační cytostatika, inhibitory topoizomerázy, jiné) 4.AML jinak nekategorizované (MO-M7, akutní bazofilní leukemie, akutní panmyelóza s fibrózou) 5.Myeloidní sarkom (histologie) 6.Myeloidní proliferace u Downowa syndromu 7.Neoplazma z blastických plazmocytoidních dendritických buněk

40 IV.A. AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE 1.AML s rekurentními translokacemi t(8,21)(q22,q22) - RUNX1-RUNX1T1 inv(16)(p13q22) nebo t(16,16) - CBFbeta- MYH11 t(15,17)(q22,q21) - PML-RARA, varianty t(9,11)(p22,q23) - MLLT3-MLL t(6,9)(p23,q34) - DEK-NUP214 inv(3)(q21,q26.2) nebo t(3,3)(q21,q26.2) RPN- EVI1 t(1,22)(p13,q13) – RBM-MKL1 AML s mutací NPM1 AML s mutací CEBPA

41 IV.B. PREKURZOROVÉ LYMFOIDNÍ LEUKEMIE • Prekurzorová B lymfoblastická leukemie/ lymfom, nezařazená • Prekurzorová B lymfoblastická leukemie/ lymfom s rekurentními genetickými abnormalitami t(9,22(, (q34,q11.2) BCR-ABL1 t(v,11q23) MLL přestavba t(12,21((p13,q22) TEL-AML1 (ETV6-RUNX1) s hyper- či hypodiploidií t(5,14)(q31,q32) IL3-IGH t(1,19)(q23,p13.3) E2A-PBX1(TCF3-PBX1) • Prekurzorová T lymfoblastická leukemie/ lymfoblastický lymfom

42 Obtížně klasifikovatelné akutní leukémie Akutní nediferencovaná leukémie Akutní leukémie se smíšeným fenotypem BCR-ABL1 Akutní leukémie se smíšeným fenotypem MLL přestavba Akutní leukémie se smíšeným fenotypem B/myeloidní Akutní leukémie se smíšeným fenotypem T/myeloidní Akutní leukémie se smíšeným fenotypem jinak nespecifikované Ostatní obtížně klasifikovatelné leukemie IV. C. AKUTNÍ LEUKEMIE OBTÍŽNĚ KLASIFIKOVATELNÉ

43 Co musíme umět ! • PML/RARA pozitivní akutní myeloidní leukemie - (AML M3) (PK, KD, MPO či NACE) • AML s dysplastickými změnami (kompletní cytochemické vyšetření)

44 Akutní promyelocytární leukemie s t(15,17)(q22,q21) • Blasty tvoří obvykle méně než 20% • Přítomnost leukemických promyelocytů i v nátěru periferní krve • Specifické cytogenetické a molekulárně genetické abnormality • Prognostický faktor - počet leukocytů, DIC • Hypergranulární (typická) a mikrogranulární forma • APL s variantními translokacemi t(11,17) PLZF/RARA, t(5,17) NPM/RARA

45 AML M3 – hypergranulární forma

46 AML M3 – mikrogranulární forma

47 Reparace po útlumu

48 AML s myelodysplastickými změnami • Většinou pancytopenie • Dysplastické změny ve 2 a více řadách u více než 50% buněk • Dyserytropoeza - multinuklearita, pulverizace, karyorexe, N/C asynchronie, megaloidní změny, makroerytroblasty, ringsideroblasty • Dysgranulopoeza- patologická granularita, pseudopelgeroidie, abnormality tvaru jádra • Dysmegakaryopeza- 3 a více či 50% mikromegakaryocytů, separace jader, hypo- či monolobularita

49

50 dyserytropoeza

51 dysmegakaryopoeza

52 V. Chronické leukemie 1.Chronická myeloidní leukemie 2.Chronická eozinofilní leukemie 3.Chronická lymfatická leukemie 4.Prolymfocytární leukemie…

53 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE • Ph+, bcr/abl pozitivita • NAP snížený u 95% (v chronické fázi) • Spleno- (hepato)megalie, infiltrace uzlin, měkkých tkání • 3 vývojové fáze • PK: leukocytóza s posunem doleva, méně než 10% blastů, normochromní a normo- nebo makrocytární anémie, trombocytóza, bazofílie, eozinofílie, monocytóza (u p190) • KD: hypercelulární, s hyperplazií granulo- a často i megakaryopoezy, zvýšeně bazofilní a eozinofilní prekurzory, megakaryocyty menší s hypolobací jádra (trpasličí), megaloidní změny • Fáze akcelerace - progrese leukocytozy a splenomegalie, perzistující trombocytopenie či trombocytóza, v KD dysplastické změny, bazofílie • Blastický zvrat - nejčastěji myeloidní, lymfoblastový, biklonální

54 CML periferní krev

55 CML chronická fáze - kostní dřeň

56 CML chronická fáze – kostní dřeň

57 CML megakaryocyty

58 CML pseudoGaucherovy buňky

59 CML sea- blue makrofágy

60 CML fáze akcelerace • Blasty 10-19% jaderných buněk v PK či KD • Periferní bazofílie více než 20% • Perzistující trombocytopénie či trombocytóza • Progrese splenomegalie a leukocytózy • Cytogenetický průkaz klonální evoluce • Dysplázie granulo- a megakaryopoezy

61 CML fáze akcelerace – periferní krev

62 CML fáze akcelerace – kostní dřeň

63 CML blastický zvrat • Blasty více než 20% v PK či KD • Proliferace blastů v extramedulární lokalizaci • Agregáty blastů v trepanobiopsii • 70% myeloidní - neutrofilní (eozinofilní, bazofilní, monocytární, megakaryocytární, erytroidní) • Lymfoblastový, bilineární, bifenotypový

64 CML myeloidní zvrat

65 CML lymfoblastový zvrat

66 CML megakaryoblastický zvrat

67 Charcotovy- Leydenovy krystaly

68 VI. Podezření na patologickou lymfocytózu Dle hodnot KO:  Leukocytóza s lymfocytózou  Normální HGB (anémie)  Normální počty trombocytů (trombocytopenie)

69 VI. Podezření na patologickou lymfocytózu Dle mikroskopického hodnocení nátěru periferní krve:  Přítomny patologické lymfocyty, lymfoblasty 1.ALL 2.CLL, PLL, leukemizované lymfomy, (myelom)

70 Morfologické dělení atypických lymfocytů 1.Reaktivní (aktivované) lymfocyty – lymfocyty reagující na infekční agens 2.Atypické (patologické) lymfocyty – lymfocyty atypické velikostí, tvarem a konturou jádra, charakterem chromatinu, atypickou barvitelností, prostorností, či konturou cytoplazmy (ALL, B - a T - lymfoproliferativní onemocnění, např. CLL, PLL, jiné leukemizované lymfomy) 3.Lymfoblasty

71 A. Reaktivní lymfocytózy (EBV, CMV…) • 10 – 25 µm • jádro kulaté, oválné, členité • chromatin „rozvolněný“ • početnější jadérka • cytoplazma bohatá, sytěji homogenně bazofilní, více v okrajích, často nepravidelná kontura • ojediněle jemná azurofilní granula a/nebo vakuoly

72

73 Plazmatická buňka Reaktivní lymfocyt

74 B. Maligní lymfocytózy  Klonální leukemizovaná onemocnění z B- či T – lymfocytů, z NK buněk 1.Akutní lymfoblastové leukemie 2.Chronické lymfocytární leukemie 3.Leukemizované lymfomy

75 III. M. Hodgkin II. CLL/SCL, B -PLL, lymfoplazmocytární lymfom/Waldenströmova makroglobulinémie, splenický lymfom z marginální zóny, vlasatobuněčná leukemie, malignity z plazmatických buněk, folikulární lymfom, lymfom z plášťových buněk, DLBCL, Burkittův lymfom/leukemie, extranodální lymfom z B – buněk, nodálním lymfom z B – buněk marginální zóny, mediastinální velkobuněčný lymfom, intravaskulární velkobuněčný lymfom, lymfomatoidní granulomatóza IV. T- PLL, T- LGL, agresivní leukemie z NK buněk, leukemie/lymfom z T- buněk u dospělých (HTLV-1), extranodální lymfom z NK/T- buněk nazálního typu, intestinální lymfom z T- buněk, hepatosplenický T- lymfom, panikulitický podkožní T- lymfom, blastický NK lymfom, Mycosis fungoides a Sezaryho syndrom, angioimunoblastický T- lymfom, primární kožní CD30 pozitivní T- lymfoproliferativní onemocnění, periferní T-lymfom nespecifikovaný, anaplastický velkobuněčný T-lymfom I. Neoplazma z lymfoidních B- a T- prekursorů WHO klasifikace 2008

76 Chronická lymfocytární leukemie  nejčastější leukemické onemocnění dospělých v západním světě  věk nad 50let, převaha mužského pohlaví  nebolestivá generalizovaná lymfadenopatie s lymfocytózou z B lymfocytů (splenomegalie, anémie, trombocytopenie, opakované infekty)

77 Folikulární lymfom (FCL)  Neoplazma z centrocytů a centroblastů zárodečného centra lymfatických folikulů  LU, slezina, kostní dřeň, periferní krev, Waldayerův okruh

78 Lymfom z plášťové zóny (MCL)  Neoplazma z malých až středně velkých B-lymfocytů plášťové zóny lymfatických folikulů  Lymfadenopatie, hepato- splenomegalie, GIT, Waldayerův okruh

79 Splenický lymfom z marginální zony (SMZL)  Neoplazma z malých B- lymfocytů  Slezina (marginální zona bílé pulpy), (kostní dřeň), periferní krev  V PK: vilózní lymfocyty (SLVL), plazmocytoidní lymfocyty

80 Závěr – I. • Morfologické zhodnocení buněk v nátěru PK v některých případech pomůže stanovit diagnózu (u lymfocytóz jsou morfologické změny patologických lymfocytů v nátěru PK výraznější – velikost buněk, uniformita populace, atypie jádra a cytoplazmy)

81 Závěr – II. • Definitivní diagnóza je stanovena z morfologicko-cytochemického hodnocení aspirátu kostní dřeně s podporou FCM vyšetření • u pacienta s patologickou lymfocytózou je definitivní stanovena dg. z FCM a histopatologického vyšetření (KD, uzliny…) • Subcelulární vyšetřovací metody (cytogentika a molgen) upřesní diagnózu a určí prognózu

82 Závěr – III. • Ne každá lymfo-monocytóza v hodnotách KO je pravá lymfo-monocytóza!!! • Ne každá lymfocytóza v hodnotách KO je pravá lymfocytóza!!! • Nutné je pečlivé morfologické zhodnocení nátěru PK, které ukáže směr

83 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diferenciální diagnostika leukocytóz v morfologické laboratoři - maligní leukocytózy D. Mikulenková Morfologicko - cytochemická laboratoř, ÚHKT, Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google