Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečné oponentní řízení projektu FI-IM5/182 Praha, leden 2011 Vývoj otevřené metodiky a CAD systému pro podporu projektování nových kabelových systémů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečné oponentní řízení projektu FI-IM5/182 Praha, leden 2011 Vývoj otevřené metodiky a CAD systému pro podporu projektování nových kabelových systémů."— Transkript prezentace:

1 Závěrečné oponentní řízení projektu FI-IM5/182 Praha, leden 2011 Vývoj otevřené metodiky a CAD systému pro podporu projektování nových kabelových systémů složitých technologických celků

2 2 Obsah  Projekt  Základní informace  Cíle, etapy a harmonogram  Řešitelský tým  Výstupy projektu  CAD systém SSK pro podporu projektování nových kabelových systémů  Metodika projektování nových kabelových systémů  Pilotní nasazení a ověření na projektu komplexní obnovy elektrárny Tušimice II (KO ETU II)  Závěr  Dotazy a diskuze

3 3 Projekt – základní informace  Identifikace projektu FI-IM5/182 v rámci programu IMPULS  Název projektu Vývoj otevřené metodiky a CAD systému pro podporu projektování nových kabelových systémů složitých technologických celků  Příjemce I&C Energo a.s.  Spolupříjemce Západočeská univerzita v Plzni  Doba řešení 06/2008 – 11/2010

4 4 Projekt – cíle  Cíle projektu  Vývoj metodiky projektování nových kabelových systémů  Vývoj CAD systému pro podporu projektování nových kabelových systémů  Praktické ověření komplexního metodického a technického řešení v rámci pilotního nasazení na projektu komplexní obnovy elektrárny Tušimice II (KO ETU II)

5 5 Projekt – etapy a harmonogram (1)

6 6 Projekt – etapy a harmonogram (2)  Etapa E1 – Vývoj metodiky  E1.1 – Analýza stávajících metod, postupů a nástrojů užívaných při návrhu kabelových systémů složitých technologických celků  E1.2 – Vlastní návrh metodiky Projektování nových kabelových systémů  Etapa E2 – Vývoj CAD systému pro podporu návrhu nových kabelových systémů  E2.1 – Analýza a návrh CAD systému (vytvoření analytického modelu systému) s využitím metod systémové analýzy a prostředků počítačové podpory (CASE systémů)  E2.2 – Implementace a testování CAD systému

7 7 Projekt – etapy a harmonogram (3)  Etapa E3 – Ověření komplexního řešení  E3.1 – Pořízení a předzpracování reálných dat souvisejících s návrhem nového kabelového systému pro zvolený technologický celek ETU II  E3.2 – Ověření vyvinutého komplexního metodického a technického řešení – metodiky a CAD systému

8 8 Projekt – řešitelský tým  Příjemce – I&C Energo, a.s.  Vývoj metodiky, zajištění dat pro testování a ověřování, ověřovací provoz  Ing. Otmar Weissmann  Ing. Petr Šinor  Miroslav Lučan  Karel Liškař  Spolupříjemce – Západočeská univerzita v Plzni  Vývoj metodiky, vývoj CAD systému, zpracování dat pro testování a ověřování  Ing. Václav Hajšman, Ph.D.  Ing. Miloš Fetter

9 9 CAD systém – základní vlastnosti  CAD systém SSK – programový systém pro podporu projektování kabelových systémů rozsáhlých technologických celků  Centralizace a strukturalizace všech informací o prvcích kabelového systému (  konzistentní model kabelového systému)  Podpora optimálního návrhu prvků kabelového systému  Zajištění a prokázání dodržení všech technických a legislativních zásad návrhu kabelového systému  Sledování a řízení změn, tvorba řízené dokumentace  Otevřená koncepce, sdílení a výměna dat s jinými softwarovými systémy

10 10 CAD systém – struktura  Stavby  Stavební dispozice kabelového systému  Trasy  Stavební a konstrukční prvky = místa uložení kabelů  Terminály  Koncová zařízení = místa ukončení a připojení kabelů  Kabely STAVBY TRASYTERMINÁLY KABELY ZMĚNY DOKUMENTACE

11 11 CAD systém – sledování a řízení změn (1)  Sledování a řízení změn kritických částí kabelového systému – kabelů  Uživatelská definice celého životního cyklu kabelu prostřednictvím definice stavového modelu  Stavy  Počáteční, koncový  Editovatelný, fixační  Oprávnění ke stavům  Povolení prvků kabelového systému dle stavu  Přechody  Podmínky přechodů  Akce spojené s přechody  Oprávnění k přechodům STAV 1 Počáteční STAV 2 Editovatelný STAV 3 Fixační STAV 4 Koncový

12 12 CAD systém – sledování a řízení změn (2)  Systémová i uživatelská historizace záznamů (verzování)  Uživatelsky definovatelné druhy změn – vymezení podmnožiny stavového modelu dle druhu změny  Řízení změn – změnové zakázky  Explicitní (vyžadující akci uživatele)  Implicitní (automaticky prováděné na pozadí) STAV 1 Počáteční STAV 2 Editovatelný STAV 3 Fixační STAV 4 Koncový

13 13 CAD systém – řízená dokumentace  Uživatelsky definovatelné typy dokumentace – pravidla sestavování (generování) dokumentace  Povolení sledování změn a řízení dokumentace  Povolení změnových složek  Povolení slučování změn  Povolení násobného výskytu kabelů  Definice šablon reportů pro změnové složky a revize  Definice obsahu (kabelů a stavů) a pravidel generování prostřednictvím typů pro jednotlivé instance řízené dokumentace  Automatické generování změnových složek a revizí pro jednotlivé instance řízené dokumentace

14 14 CAD systém – podpora projektování  Podpora návrhu prvků kabelového systému  Standardní i uživatelsky definovatelné kontroly a vyhodnocení prvků kabelového systému  Automatický návrh tras kabelů (automatické trasování)  Automatického trasování = nalezení optimální trasy kabelu při zohlednění  Charakteristik kabelu  Parametrů trasování  Stavebních a technických omezení  Normativních a empirických zásad  Varianty automatického trasování: trasování, retrasování, dotrasování

15 15 CAD systém – automatické trasování Kabel (základní charakteristiky a ukončení) Parametry trasování (povinné a nepovinné) Stavby, trasy, terminály, kabely, změny, … Související kabely (zálohované a paralelní) Optimální trasa kabelu Algoritmus automatického trasování

16 16 CAD systém – trasovací centrum (1)  Vytváření dávek kabelů dle nejrůznějších kritérií (více než 40 parametrů)  Základní charakteristiky kabelu  Uživatelské charakteristiky kabelu  Ukončení 1 a 2 včetně charakteristik zaměření  Uložení včetně charakteristik zaměření  Jednotlivé nebo hromadného trasování  Historizace všech běhů trasování včetně použitých parametrů trasování

17 17 CAD systém – trasovací centrum (2)  Hromadné vyhodnocování běhů trasování  Vyhodnocení kabelů (tras kabelů) dávky  Separace  Projektovaná a skutečná segregace  Úplnost tras kabelů  Spojitost tras kabelů  Vyhodnocení prvků tras pro kabely dávky  Projektovaná a skutečná segregace  Zaplnění prvků tras  Počet kabelů

18 18 CAD systém – rozhraní (1)  Formulářové uživatelské rozhraní  Intuitivní ovládání  Současná práce ve více nezávislých modulech  Přechody mezi moduly dle kontextu  Přechody mezi formulářovým a grafickým rozhraním dle kontextu

19 19 CAD systém – rozhraní (2)  Grafické uživatelské rozhraní  Schématická grafická zobrazení půdorysů (průmět staveb, tras, terminálů a kabelů do řezů staveb)  Schématická grafická zobrazení řezů nebo pohledů na trasy nebo terminály

20 20 CAD systém – architektura  Aplikace typu klient – server  Serverová část  Centrální úložiště dat, nástroj definice a uplatnění pravidel konzistence dat a aplikační logiky  RDBMS Oracle (bezpečnost, spolehlivost, výkonnost)  Možnost přístupu k databázi i pro produkty třetích stran přes standardní rozhraní (OBDC, JDBC,...)  Klientská část  Grafické uživatelské rozhraní, aplikace pro MS Windows  Java2, komponenty Oracle ADF a JasperReports

21 21 CAD systém – rozšiřující nástroje (1)  SSK CAD Export  Nástroj pro schématické 2D a 3D zobrazení prvků kabelového systému v AutoCAD  SSK CAD Update  Nástroj pro import dat o prvcích kabelového systému z výkresů formátu AutoCAD

22 22 CAD systém – rozšiřující nástroje (2)  SSK Access Connector  Nástroj pro kontrolu, předzpracování a import primárních dat o terminálech a kabelech z různých elektronických datových zdrojů

23 23 Metodika  Ucelený soubor zásad a postupů postihující technické a organizační aspekty návrhu a realizace nových kabelových systémů  Komplexní řešení – implementace metodiky navržena s využitím vlastností a funkcí CAD systému SSK  Postup nasazení komplexního řešení – funkční, datové a organizační aspekty nasazení  Otevřený koncept umožňující doplnění a zohlednění specifických požadavků a potřeb daných aplikační oblastí  Zpracováno ve formě modelu procesů s využitím metodiky EPC

24 24 Metodika – procesní model  Sled činností a událostí s možností paralelního nebo alternativního větvení  Detailní popisy činností  Informační vstupy a výstupy činností (formalizované dokumenty)  Organizační a personální zajištění činností

25 25 Pilotní nasazení a ověření (1)  Ověření komplexního řešení v rámci pilotní nasazení na projektu komplexní obnovy elektrárny Tušimice II  Získání a předzpracování dat pro testování a ověřování  Zpracování a projednání metodiky návrhu a realizace kabelového systému  Proškolení pracovníků účastnících se testování a ověřování  Vytvoření prostředí pro testování a ověřování (dedikovaný server s nainstalovanými softwarovými nástroji umožňující vzdálený přístup všem členům řešitelského týmu a pracovníkům účastnícím se testování a ověřování)  Poskytování technické a metodické podpory  Průběžné vyhodnocování výsledků testování a ověřování

26 26 Pilotní nasazení a ověření (2)  Podpora činností projekce  Komplexní správa dat o kabelovém systému ETU II  Stavby (250 stavebních objektů)  Trasy (7000 kabelových tras)  Terminály (28 000 terminálů)  Kabely (40 000 kabelů)  Podpora návrhu kabelových tras a tras kabelů  Podpora tvorby projektové a montážní dokumentace (trasy – výkresy AutoCAD a výčet materiálových potřeb, kabely – kladečské listy a počty kabelových štítků)  Podpora činností technické přípravy  Správa přípojných míst a připojení kabelů pro část OB07  Tvorba podkladů pro zapojování kabelů (zapojovací listy)

27 27 Pilotní nasazení a ověření (3)  Podpora činností realizace  Sledování a řízení postupu montáže tras, pokládky a zapojování kabelů  Aktualizace modelu kabelového systému – zapracování skutečného provedení tras a kabelů  Podpora tvorby dokumentace skutečného provedení (trasy – výkresy AutoCAD, kabely – kabelové seznamy)  Ověření v rámci pilotního nasazení bylo úspěšně ukončeno v 11/2010  Od 12/2010 komplexní řešení rutinně užíváno na projektu komplexní obnovy elektrárny Tušimice II

28 28 Výstupy projektu (1)  Technické zprávy a příručky  Analýza stávajících metod a postupů návrhu složitých kabelových systémů (2008)  Analýza požadavků na modifikace a další rozvoj systému správy kabeláže (2008)  Metodika projektování nových technologických celků s podporou SSK (2009)  Analýza a návrh CAD systému SSK (2009)  Příručka uživatele SSK (2010)  Příručka administrátora SSK (2010)  Příručka uživatele CAD Export (2010)

29 29 Výstupy projektu (2)  Články a odborné publikace  Rozsáhlý kabelový systém v energetice. Energetika. 2009, roč. 59, č.4  Význam kabelových systémů pro energetická zařízení. All for power. 2009, roč. 3, č. 3.  Význam kabelových systémů pro energetická zařízení. Konference Kotle, energetická zařízení a kogenerace. Brno, 2009.  Computer Aided Design and Management of Complex Cabling Systems. Konference Control of Power Systems, Tatranske Matliare (SR), 2010.

30 30 Výstupy projektu (3)  Programové prostředky  CAD systém SSK (2010)  Databázová část systému (Oracle, PL/SQL)  Klientská část systému (Java2, Oracle ADF, JasperReports)  SSK CAD Export (2010) – nástroj pro schématické 2D a 3D zobrazení prvků kabelového systému v AutoCAD  SSK CAD Update (2010) – nástroj pro import dat o prvcích kabelového systému z výkresů formátu AutoCAD  SSK Access Connector (2010) – nástroj pro kontrolu, předzpracování a import primárních dat o terminálech a kabelech z různých elektronických datových zdrojů

31 31 Závěr  Cíle projektu bylo dosaženo – bylo vyvinuto a prakticky ověřeno komplexní metodické a technické řešení sestávající se z metodiky projektování nových kabelových systémů a CAD systému SSK  Vyvinuté řešení bylo publikováno a prezentováno v odborných periodicích a na konferencích, k dané problematice byl uspořádán workshop  Vyvinuté řešení je aktuálně uplatněno na projektu KO Tušimice II a je připravováno jeho nasazení na projektech výstavby NZ Ledvice a NZ Počerady

32 32 Dotazy a diskuze Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Závěrečné oponentní řízení projektu FI-IM5/182 Praha, leden 2011 Vývoj otevřené metodiky a CAD systému pro podporu projektování nových kabelových systémů."

Podobné prezentace


Reklamy Google