Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti stanovení toku likvoru v mokovodu pomocí obrazových dat z magnetické rezonance, pilotní projekt Nováková M 1,4, Radovnický T 2, Peterka M 1,4,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti stanovení toku likvoru v mokovodu pomocí obrazových dat z magnetické rezonance, pilotní projekt Nováková M 1,4, Radovnický T 2, Peterka M 1,4,"— Transkript prezentace:

1 Možnosti stanovení toku likvoru v mokovodu pomocí obrazových dat z magnetické rezonance, pilotní projekt Nováková M 1,4, Radovnický T 2, Peterka M 1,4, Sameš M 2, Derner M 3 1 Odbor biomedicínského inženýrství K.z., v Ústí nad Labem, 2 Neurochirurgická klinika UJEP a MNUL, Ústí nad Labem, 3 Radiodiagnostické oddělení MNUL, Ústí nad Labem, 4 Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Praha 2013

2 Kvantitativní měření toků v MR obrazech Cílem je určení rychlosti a směru toku spinů v každém voxelu Metoda fázového kontrastu • 6 rozměrný experiment (3 složky rychlosti, 3 prostorové souřadnice), • symetrický bipolární gradient – přidává se k základní sekvenci, ovlivňuje fázi tekoucích spinů, • pouze projekce podél vektoru rychlosti podél směru kódovacího gradientu se projeví změnou fáze

3 Bipolární gradient Handbook of MRI Pulse Sequences Od autorů: Matt A. Bernstein,Kevin F. King,Xiaohong Joe Zhou

4 2D PC s Ekg synchronizací • MR AVANTO, Siemens – 1,5 Te • Gradientní sekvence – technika Gradient Motion Rephasing • Prospektivní Ekg gating (150 to 200 msec záznam v systole) • Parametry sekvence - TR 140 msec; TE 9 msec; flip angle 10; počet akvizic 2; FOV 160 mm; matrix 256 x 256; tloušťka vrstvy 4,5 mm; venc 5-15 cm/second. Směr toku likvoru kraniokaudální Srdeční cyklus Zvýšení nitrolebního krevního objemu systola diastola Analysis of Aqueductal Cerebrospinal Fluid Flow After Endoscopic Aqueductoplasty by Using Cine Phase-Contrast Magnetic Resonance Imaging

5 Kvalitativní zobrazení • vysoký jas pixelů – vysoká rychlost proudění (pozitivní směr - kraniokaudální), • tmavé body představují vysokou rychlost proudění ale v opačném (negativním-kaudokraniálním) směru. • střední šedá hodnota představuje rychlost průtoku nula, to znamená stacionární tkáně. Akvizice dat (3 kroky), vrstva volena kolmo na směr toku 1) Sekvence s kompenzací průtoku, 2) sekvence, citlivé na průtok, venc funkce -nastavení citlivosti (přibližná rychlost toku) 5-15 cm/s, kóduje rychlost 3) subtrakce mokovod

6 Kvantitativní hodnocení • rychlosti toku (cm/sec) likvoru ve 3 zvolených oblastech mokovodu, • průtok (cm 3 /sec), • maximální systolická i diastolická rychlost, • průměrné hodnoty, • objemy likvoru v mokovodu Jeong Hyun Lee at al. CSF Flow Quantification of the Cerebral Aqueduct in Normal Volunteers Using Phase Contrast Cine MR Imaging

7 Normotenzní hydrocefalus Klinicky se v typickém věku nad 60 let objevuje triáda: • porucha chůze – zpravidla 1. příznak, chůze o široké bazi, krátkými krůčky, • demence – poruchy krátkodobé paměti, bradypsychismus • inkontinence moči Změny v MR obraze: • Rozšíření komorového systému, • průsak moku periventrikulárně, • hyperdynamický pohyb CSF v Sylviově mokovodu rozšíření komorového systému i při normálním nitrolebním tlaku (pravidelné ataky vyššího tlaku)

8 Tokové parametry v mokovodu Cine phase-contrast MRI evaluation of normal aqueductal cerebrospinal fluid flow according to sex and age Özkan Ünal, Alp Kartum, Serhat Avcu, Ömer Etlik, Halil Arslan, Aydın Bora Peak velocity (cm/s)Aqueductal area (mm 2 ) 6-14years (n=15, 7F, 8M)7,89 _ 2,572,33 15-24years (n=9, 2F, 7M)4,70 _ 1,613,10 25-34years (n=12, 6F, 6M)5,50 _ 2,893,07 35-44 years (n=11, 4F, 7M)4,93 _ 1,832,76 ≥45years (n=13, 6F, 7M)5,85 _ 1,802,01 Total (n=60, 25F, 35M)5,95 _ 2,482,67 F, female M, male

9 Dg: normot. hydrocefalus

10 Dg: Normot. hydrocefalus

11

12 Dg: není normot. hydrocefalus

13 Arteficiální zobrazení i kvantifikace 1)Regulace průtoku citlivosti, jak lze zabránit fázové inverzi • různá velikost gradientu • různá citlivost na rychlost toku – správné nastavení předpokládané rychlosti-stupeň citlivosti 2) Prospektivní Ekg gating • arytmie 3) Volba ROI • umístění, velikost plochy • špatné nastavení (šedá barva v obraze) 4) Gradientní sekvence • vířivé proudy 5) Rozptyl výsledných hodnot Chyba 10-15%

14 Zpřesnění výsledků • DTI (FA) • DWI (MD) • Spektroskopie

15 Reference • Özkan Ünal, Alp Kartum, Serhat Avcu, Ömer Etlik, Halil Arslan, Aydın Bora Cine phase-contrast MRI evaluation of normal aqueductal cerebrospinal fluid flow according to sex and age • Analysis of Aqueductal Cerebrospinal Fluid Flow After Endoscopic Aqueductoplasty by Using Cine Phase-Contrast Magnetic Resonance Imaging • Robert K Kwok at al. Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus: Correlating Magnetic Resonance Imaging Biomarkers with Clinical Response • Jeong Hyun Lee at al. CSF Flow Quantification of the Cerebral Aqueduct in Normal Volunteers Using Phase Contrast Cine MR Imaging

16 D Ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "Možnosti stanovení toku likvoru v mokovodu pomocí obrazových dat z magnetické rezonance, pilotní projekt Nováková M 1,4, Radovnický T 2, Peterka M 1,4,"

Podobné prezentace


Reklamy Google