Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, o.p.s. LEADER a MAS v Olomouckém kraji prezentace pro Projekt Střední školství v přechodu ČR na novou politiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, o.p.s. LEADER a MAS v Olomouckém kraji prezentace pro Projekt Střední školství v přechodu ČR na novou politiku."— Transkript prezentace:

1 Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, o.p.s. LEADER a MAS v Olomouckém kraji prezentace pro Projekt Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov (č: CZ.04.1.03/3.3.12.2/0028) dne 17.10.2007 ve školícím středisku Střední školy zemědělské Olomouc Ing. Jaroslav Brzák, manažer ŠOV OK tel. 605 174 701 jarek.brzak@post.czjarek.brzak@post.cz projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, rozvojem podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

2 2 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Metoda LEADER  metoda LEADER – nejlepší vyzkoušená metoda v rámci EU pro rozvoj venkovských oblastí (venkovskou oblastí je považován celý OK kromě měst dle EU)  tato metoda nachází uplatnění nejen při přípravě regionů na čerpání z programu LEADER (EAFRD), ale tato metoda díky strategické povaze a participaci na nejnižší úrovni je nejlépe vhodná i pro přípravu dalších rozvojových aktivit a projektů ve venkovských regionech, které najdou uplatnění v ROP, SF EU, národní prostředky, nadace, fondy, apod…  Místní akční skupiny představují platformu pro činnosti prováděné metodou Leader. Tato metoda se šíří Evropou od roku 1991 a bývá mnohdy označována za jednu z nejgeniálnějších myšlenek, které se v procesu evropské integrace zrodily. Jejím základním principem je partnerství místní samosprávy, podnikatelů (v zemědělských i nezemědělských činnostech) a neziskových organizací. Toto spojení přináší synergický efekt, síly zúčastněných se nesčítají, nýbrž násobí. Smysl činnosti MAS je reflektován pravidlem je, že subjektů veřejné správy nesmí být zastoupeno více než podnikatelů a reprezentantů neziskového sektoru.

3 3 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Metoda LEADER Pro činnost MAS je charakteristická tzv. „bottom up“ aktivita, tedy činnost odspodu nahoru. V duchu této filozofie se pak subjekty sdružené v MAS snaží své území rozvíjet s maximálním využitím svých sil a prostředků, často inovativními směry a především – díky principu partnerství a přijaté strategii se jedná o koncepční rozvoj uceleného území. V případě obdržení podpory z evropského, či národního programu LEADER získávají skupiny prostředky ze kterých samy poskytují dotace. Konečným příjemcem se tak stávají osoby fyzické i právnické, obce, svazky obcí, neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Pro všechny ovšem platí, že musí působit v rámci území MAS. Základem činnosti MAS je rozvojová strategie. Přerozdělovat peníze může skupina, jejíž strategie je podpořená z programů LEADER. Samotná činnost MAS také klade vysoké nároky na personál. Nutností je manažer. Vzhledem k tomu, že MAS sama poskytuje příspěvky je nutností také zaměstnávat administrativního pracovníka. A zde nalézáme základní problém vznikajících MAS – náklady na strategii a náklady na personál. Princip místních partnerství, zaměření na strategii a rozvoj, to vše z MAS činí i vhodné nástroje k uplatnění v ROP, sektorových OP EU a nejrůznějších jiných dotačních zdrojích (v tomto kontextu je třeba zdůraznit úlohu manažera). Základními podmínkami pro zahájení úspěšné činnosti jsou především místní rozvojová strategie a připravený personál.

4 4 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Historie metody LEADER Stručná historie iniciativy LEADER v České republice: 1999 - první setkání českých zástupců s partnery z jiných zemí na téma Leader, - účast na založení mezinárodní sítě PREPARE 2001 - Vydání první české publikace o Leaderu, základy metodiky (O. Čepelka) 2002 - vznik prvních MAS (u nás Region Haná) 2003 - setkání v regionech a celostátní konference v Praze – potřeba podpory MAS z mimovládních pozic; - evropská konference k SAPARDu v Pardubicích 2004 - zahájen národní program LEADER ČR - začátek schůzek MZe se zástupci MAS

5 5 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Historie metody LEADER Stručná historie iniciativy LEADER v České republice: 2005 - LEADER+ jako součást OP "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství" - mimovládní projekt „Hlas venkova“ (CPKP) - první krok k profesionalizaci manažerů pro venkov - 1. celostátní kurs, - založení Národní observatoře venkova (o.p.s.), - založení webových stránek www.leaderplus.cz, - vzniká národní síť pro venkov s MAS jako hlavními činiteli, - vyjednává se o budoucí podobě NSP a PRV pro období 2007-13, - v prosinci 79 je evidováno MAS 2006 - v březnu 123 MAS - pokračuje rozvoj vzdělávání pro LEADER (kurzy pro manažery a členy MAS) - rozvoj Národní sítě MAS - V Olomouckém kraji FORUM LEADER

6 6 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Historie metody LEADER Stručná historie iniciativy LEADER v České republice: 2007 - „inventura“ aktivních MAS, - v dubnu 150 MAS, které jsou nebo byly aktivní anebo jejich zakladatelé právě dokončovali jejich právní vznik – z toho od 119 získány aktuální informace (tzn. minimálně těchto 119 je „žijících a komunikujících“), - příprava pravidel pro IV. osu PRV, - Národní síť MAS má 83 členů a zvolila své orgány - dokončují se přípravy programových dokumentů pro PRV - Říjen 2007 – vyhlášení první výzvy LEADER v rámci PRV (EAFRD)

7 7 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Historie MAS v Olomouckém Kraji - na území olomouckého kraje již cca 4 roky vznikají struktury LEADER, výrazněji až za poslední dva roky (mj. finanční impuls ze strany MZE A MMR). Doplňují (někde i nahrazují) tak již velmi dobře fungující územní jednotky – mikroregiony. - dnes máme v Ol. Kraji založeno přibližně 20 MAS – rozdílná úroveň - některé MAS působí na území přesahujícím území kraje

8 8 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Dotační programy využívající metodu LEADER v období před vstupem do EU 2004 - 2006 - LEADER ČR 2004 V Olomouckém kraji MAS Region Haná - LEADER ČR 2005 – 2006 V roce 2005 celkem rozdáno: 70 mil. Kč U nás jen MAS Region Haná V roce 2006 celkem rozdáno: 70 mil. Kč U nás jen MAS Rozvojové partnerství Hranicko LEADER ČR 2007 V Olomouckém kraji uspěla řada MAS --------------- Dříve též dotační program POV MMR POV OK 2007

9 9 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Dotační programy využívající metodu LEADER v období před vstupem do EU 2004 - 2006 - LEADER+ 2005 Region Haná: Hanácké LIDR 11,046 mil.Kč - LEADER+ 2006 Region Haná: Hanácké LIDR II - 9 mil.Kč Osvojování schopností: 2006 MAS Šumperský venkov 365 000 Kč 2005 Haná pod Jedovou - 580 000 Kč Střední Haná – 580 000 Kč Bystřička 580 000 Kč Záhoří – Bečva 595 000 Kč JEMAS – 620 000 Kč Uničovsko – 580 000 Kč

10 10 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Účast MAS Olomouckého kraje v dotačních programech s metodou LEADER LEADER ČR 2004 - Uspěla MAS Region Haná Seznam realizovaných projektů:  Zemědělské družstvo Těšetice - Mechanizační středisko Těšetice  TJ Sokol Těšetice - Rekonstrukce víceúčelového společenského domu TJ Sokol Těšetice  Obec Náměšť na Hané - Stavební obnova objektu občanské vybavenosti zdravotního střediska v Náměšti na Hané  Obec Luběnice - Cyklostezka Luběnice – Těšetice  Obec Slatinice - Stavební obnova, modernizace objektu občanské vybavenosti kulturního zařízení v Lípách (hasičská zbrojnice)

11 11 LEADER a MAS v Olomouckém kraji LEADER ČR 2005 – 2006 - Hodnotitelská komise pro Program LEADER ČR vybírala pro rok 2005 i 2006 zvlášť - na zasedání dne 21. února 2005 schváleno:

12 12 LEADER a MAS v Olomouckém kraji LEADER ČR 2005 – 2006 Schválené projekty jediné úspěšné MAS Region Haná na rok 2005:  Myslivecké sdružení Těšetice - Rehabilitace místního remízku v Ústíně  Ing. Drahomír Tobiáš, Senice na Hané (PS) - Nákup secího stroje  Josef Tobiáš, Senice na Hané (PS) - Investice – postřikovač  TJ Sokol Drahanovice - Stavební obnova objektu občanské vybavenosti – sportovní zařízení  Obec Slatinky - Sportovní areál – tenisový kurt  Obec Senička - Oprava památkového objektu – mostní váha

13 13 LEADER a MAS v Olomouckém kraji LEADER ČR 2005 – 2006 - Pro rok 2006 nová alokace 70 mil.Kč - na zasedání Hodnotitelské komise dne 12. dubna 2006 schváleno: PořadíNázev místní akční skupinyReg. č. Přiznaná dotace v Kč 1.Ekoregion Úhlava45/06 3 000 000,- 2.Posázaví, o.p.s.34/06 3 000 000,- 3.Rozvojové partnerství regionu Hranicko44/06 3 000 000,- 4.Místní akční skupina Hornolidečska22/06 3 000 000,- 5.MAS Mikroregionu Buchlov19/06 3 000 000,- 6.Místní akční skupina Sdružení Růže35/06 3 000 000,- 7.Pohoda venkova47/06 3 000 000,- 8.Místní akční skupina Bojkovsko36/06 3 000 000,- 9.MAS VLADAŘ, o.p.s.38/06 3 000 000,- 10.Místní akční skupina Vyhlídka40/06 3 000 000,- 11.Český Západ – Místní partnerství46/06 3 000 000,- 12.MAS Partnerství venkova17/06 3 000 000,- 13.MAS Boskovicko PLUS20/06 3 000 000,- 14.Místní akční skupina sdružení SPLAV42/06 3 000 000,- 15.Místní akční skupina „Podještědí“30/06 3 000 000,- 16.Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o.27/06 3 000 000,- 17. MAS Pobeskydí, zájmové sdružení právnických osob 1/06 3 000 000,- 18.LAG Podralsko39/06 3 000 000,- 19.MAS Třeboňsko o.p.s.6/06 3 000 000,- 20.MAS Mikroregionu Frýdlantsko (MASIF)3/06 3 000 000,- 21.Kyjovské Slovácko v pohybu59/06 3 000 000,- 22.MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.8/06 3 000 000,- 23.Rozvoj Krnovska o.p.s.14/06 3 000 000,- Rezerva 1 000 000,- Celkem 70 000 000,-

14 14 LEADER a MAS v Olomouckém kraji LEADER ČR 2005 – 2006 Schválené projekty jediné úspěšné MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko na rok 2006:  Obec Střítež nad Ludinou - zpracování odpadní biomasy pro energet. využití (nákup štěpkovací mobilní linky) 610 000 Kč  TJ Sigma Hranice - osvětlení lyž.areálu Potštát 108 000 Kč  TJ Sokol Ústí - venkovská turistická ubytovna 872 000 Kč  Ladislav Jančík – rekonstrukce kravína rodinné farmy Hojanka 490 000 Kč  GOLF CLUB Radíkov - Parkoviště, vybudování klubovny 276 000 Kč  Jaroslav Juráň - selský dvůr pod Skálou – úprava stájí pro koně, ZOO koutek 329 000 Kč  Zdeňka Horníková - posílení místní produkce na Hranicku – nákup shrnovače pícnin 115 000 Kč  ZD Partutovice - Investice na podporu odbytu tradičních místních produktů – škrabka, fritéza, traktor 800 000 Kč

15 15 LEADER a MAS v Olomouckém kraji LEADER ČR 2007 - Velmi úspěšný pro MAS v Olomouckém kraji - V celostátní konkurenci 57 akčních skupin uspělo 7 MAS z olomouckého kraje - V celé zemi bylo podpořeno 24 akčních skupin, pro které uvolní ministerstvo zemědělství 60 milionů korun. - Naše MAS tak získaly třetinu dotací celé země

16 16 LEADER a MAS v Olomouckém kraji LEADER ČR 2007 - MAS v NUTS II Střední Morava podpořené v roce 2007: Pořadíreg.č.přesný název MAS, dle zákonné registrace počet bodů celkem dotace (Kč) 25MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.205,02 500 631MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA, o.s.184,02 500 725MAS Moravský kras o.s.182,82 500 1236Občané pro rozvoj venkova177,02 500 1738Místní akční skupina Údolí Desné173,02 500 1826MAS Zábřežsko o.p.s.172,42 500 1927MAS Horní Pomoraví o.p.s.172,42 365 2257Haná pod Jedovou, o.p.s.168,02 500 2519"Místní akční skupina - Společná cesta"166,00 2716Jesenická místní akční skupina160,20 5339Místní akční skupina Šumperský venkov114,00 Celkem se v ČR rozdělilo: 59 859 000 Kč Z toho v Olomouckém kraji 19 865 000 Kč

17 17 LEADER a MAS v Olomouckém kraji ostatní dotace LEADER  Mimořádné opatření kraje (Rady)  POV OK 2007  Dříve též POV MMR

18 18 LEADER a MAS v Olomouckém kraji MAS v Olomouckém kraji - Viz samostatná prezentace MAS 1 MAS Bystřička 2 MAS Haná pod Jedovou 3 MAS Hranicko 4 MAS Partnerství Moštěnka 5 MAS Horní Pomoraví 6 MAS Střední Haná 7 MAS Šumperský venkov 8 MAS Zábřežsko 9 MAS Záhoří-Bečva 10 MAS Mikroregion Mohelnicko 11 MAS Moravská cesta 12 MAS Na cestě k prosperitě 13 MAS OPRV 14 MAS Region Haná 15 MAS SPOKO (Konicko) 16 MAS Údolí Desné 17 MAS Prostějov venkov 18 MAS Uničovsko 19 MAS Nízký Jeseník

19 19 LEADER a MAS v Olomouckém kraji MAS / Mikroregiony - Převážná většina MAS vznikla na popud stávajících funkčních mikroregionů - Kryjí se i územně s nimi - V Olomouckém kraji 38 mikroregionů, z toho větší polovina dobře funkčních - Mikroregiony jsou často členy MAS

20 20 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Právní formy MAS  Místní akční skupina je občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost  Vytváří ji zástupci veřejné správy (starostové obcí), podnikatelské sféry (zejména soukromí rolníci a zemědělské podniky) a neziskového sektoru (místní spolky a NNO)  Úkolem MAS je vybrat z předložených projektů ty nejlepší a rozdělit peníze na místní venkovské projekty.  Vzhledem k hospodaření s veřejnými prostředky je nezbytná jasná právní subjektivita

21 21 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Spolupráce MAS v rámci Olomouckého kraje  Bylo ustaveno volné uskupení „Fórum LEADER v Olomouckém kraji“ pod záštitou SPOV OK, které se zabývá spoluprácí v oblasti rozvoje venkova, a zejména LEADER. Forum LEADER působí při SPOV OK, využívá jeho možností a zázemí.  Členové Fora LEADER jsou zástupci MAS na území Olomouckého kraje (Např. manažer MAS, přdedseda MAS apod.).  Založeno dne 20.11.2006 v Olomouci, v zasedací místnosti KÚOK - zástupci MAS na území Olomouckého kraje s předsednictvem Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje (SPOV OK) a dalšími aktéry v oblasti rozvoje venkova  Schůzky se zúčastnilo 30 zástupců MAS, SPOV, a dalších  Cílem setkání bylo dohodnout se na budoucím společném postupu v otázkách LEADER a v oblasti dotační podpory venkova 2007 – 2013 obecně.  Účastníci se pokusili najít společné zájmy místních akčních skupin v rámci regionu, společné zájmy MAS a SPOV OK, diskutovali potřebu vzniku koordinované sítě MAS, a spolupráci MAS a SPOV a možnost vzájemného propojení.  V rámci aktivit FORA LEADER bylo provedeno dotazníkové šetření, které zmapovalo finanční potřeby jednotlivých skupin  Na základě aktivity Fora LEADER kraj podpořil management MAS

22 22 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Spolupráce MAS v rámci ČR - vzniklo občanské sdružení Národní síť MAS ČR - spolupráce MAS na národní úrovni - partner MZE při přípravě dotačních podmínek - PhDr. Petr Sušanka - předseda NS MAS ČR - Ing. Oto Onderek - místopředseda NS MAS ČR Výbor NS MAS ČR, o.s. Kraj Jméno MAS Jihočeský Ing. Miloslava Malenová MAS Blan.les – Netol. Středočeský Mgr. Galina Čermáková MAS Vyhlídky Plzeňský Jan Florian MAS Český západ Karlovarský PhDr. Petr SušankaMAS Vladař Ústecký Ing. Eva Hamplová MAS Šluknovsko Liberecký PhDr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko Královéhradecký Ing.Tomáš Kažmierski MAS Krkonoše Pardubický Ing. Julius Štaud MAS Svitava Jihomoravský Anna Čarková MAS Kyj.Sl.v poh. Zlínský Aleš Lahoda MAS Hornolidečska Vysočina Ing. Alois Adam MAS Jemnicko Olomoucký František WinterMAS Hor.Pomoraví Moravskoslezský Ing. Oto OnderekMAS Pobeskydí

23 23 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Spolupráce MAS v rámci ČR - Seznam MAS přihlášených v Národní síti MAS ČR MASKontaktní jméno:Email:Telefon: MAS Rýmařovsko, o. p. s.Miroslav Volekvolek.miroslav@seznam.cz554 286 267 Jesenická místní akční skupinaIng. Milena Novotnájemas1@seznam.cz777 591 794 Region Haná, o.s.Hana Rozsypalovástarosta@seznam.cz585 954 308 Občané pro rozvoj venkovaMgr. Dominika Dolákováinfo@arsra.cz774 415 157 MAS Záhoří – BečvaJaromír Dohnalou.sobechleby@atlas.cz581 627 271 MAS Moravský KrasMiroslav Novotnýmasmk@seznam.cz MAS Partnerství MoštěnkaPavel Zakopalrfzakopalovi@atlas.cz604 177 810 MAS Nízký Jeseník, o.s.Jan Srnecinfo@slupenec.cz777 669 903 MAS Moravská cesta, o.s.Tomáš Šulák, Bc.tomas.sulak@cpkp.cz777 793 743 MAS Zábřežsko, o.p.s.Ing. Vladimír Velčovskýv.velcovsky@tiscali.cz728 629 111 MAS Horní pomoraví, o.p.s.František Winterf.winter@atlas.cz602 533 707 MAS Rozv. Part. Regionu HranickoIng. Filip Konečnýfilip.konecny@email.cz604 601 006 MAS Šumperský venkovIng. Radim Sršeňsrsenr@vse.cz603 578 141

24 24 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Podpora MAS 2007 – 2013 Podpora Krajského úřadu Olomouckého kraje - Pouze mimořádně v roce 2007 - podpora managementu MAS v olomouckém kraji - jednorázový příspěvek do výše 200 000 Kč/MAS na činnost manažera MAS nebo administrativních pracovníků Program Rozvoje Venkova (PRV) – EAFRD - Hlavní dotační program pro metodu LEADER, ve kterém se mohou MAS ucházet o podporu - rozdělen na 4 osy, osa IV - LEADER - vyhlášen v červenci 2007 (jen některá opatření) - Osa IV LEADER vyhlášena v říjnu

25 25 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Některé aktuální informace III. Konference o venkovu v Boskovicích:13 – 14.11.2007 -www.masboskovickoplus.czwww.masboskovickoplus.cz -Vyhlášena pravidla LEADER – PRV – viz www.mze.cz -Termíny podávání žádostí: -Žadatelé mohou žádosti předkládat od 5. listopadu do 26. listopadu 2007 13.00 hodin -od 19. listopadu do 21. prosince LEADER Žadatelé v rámci opatření IV.1.1 tzn. místní akční skupiny (MAS) předkládající svůj Strategický plán LEADER - mohou podávat žádosti po šesti týdnech od vyhlášení Pravidel t,.j. od 19. listopadu do 21. prosince na Centrálním pracovišti SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1, oddělení metodiky osy IV PRV. Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 718 mil. Kč pro vybraných 48 MAS na období 2007-2013. Předpokládaný objem finanční podpory pro příjemce v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie pro vybraných 48 MAS činí zhruba 1.87 mld. Kč na období 2007-2013.

26 26 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Kontakty Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje www.spov-kr-olomoucky.cz MZE – www.mze.czwww.mze.cz SZIF – www.szif.czwww.szif.cz UZPI Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) otevřel nový internetový portál www.infovenkov.czwww.infovenkov.cz Portál Infovenkov je jedním z bodů pilotního projektu ÚZPI „Informační a poradenský servis pro oblast rozvoje venkova.“ NS MAS - http://www.leadercz.cz/http://www.leadercz.cz/ ŠOV OK o.p.s. - www.spov-kr-olomoucky.czwww.spov-kr-olomoucky.cz

27 27 LEADER a MAS v Olomouckém kraji Kontakty… pro jakékoliv další informace: Ing. Jaroslav Brzák Manažer ŠOV OK, o.p.s Vodní 274, 783 44 Náměšť na Hané Tel: +420 605 174 701 jarek.brzak@post.cz Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, o.p.s. LEADER a MAS v Olomouckém kraji prezentace pro Projekt Střední školství v přechodu ČR na novou politiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google