Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projevy chování kurů Prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., Ing. Pavel Štarha, Ph.D., RNDr. Linda Balážová Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, FVHE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projevy chování kurů Prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., Ing. Pavel Štarha, Ph.D., RNDr. Linda Balážová Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, FVHE."— Transkript prezentace:

1 Projevy chování kurů Prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., Ing. Pavel Štarha, Ph.D., RNDr. Linda Balážová Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, FVHE a FVL VUT v Brně, fakulta strojního inženýrství FRVŠ, projekt 542/2007 © 2007

2 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Tento výukový materiál je chráněn autorskými právy; je majetkem Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a je určen výhradně ke studijním účelům. Uživatel nemá právo měnit jeho obsah a užívat jeho části bez souhlasu autorů. Bezziskové kopírování za účelem studia je však povoleno.

3 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ •Výukový materiál představuje základní projevy kurů, které patří k jejich repertoáru chování (= katalog všech prvků chování, které charakterizují živočišný druh). Nejsou zde obsaženy projevy všechny a autoři je budou postupně doplňovat. •Naším cílem je podporovat zvídavost a potřebu studentů pozorovat zvířata, analyzovat jejich projevy chování, vyhledávat souvislosti, pracovat s literaturou a náležitě, vědecky své poznatky interpretovat.

4 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Původ kura domácího, historie chovu •domestikace předchůdce dnešního kura Gallus gallus (kur bankívský, red jungle fowl) počala před cca lety v zemích jihovýchodní Asie •moderní formy tohoto druhu žijí dosud v několika formách, např. Gallus gallus gallus na území dnešního Thajska a Kambodže (Appleby et al. 2004) •původní habitat - lesy s hustou vegetací •moderní kur se pokládá za jeho subspecies, Gallus gallus domesticus •nové archeologické nálezy kostí kurů ukázaly, že cesta domestikace vedla přes Čínu (6000 let př. n.l.), odtud pravděpodobně ruskými stepmi na území Turecka, východní Evropy(v Řecku byl kur znám v pozdní době kamenné, kolem r př.n.l.), kolem r př.n.l. byl na území Španělska, v severozápadní Evropě kolem r. 500 př. n.l. (Appleby et al. 2004)

5 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Původ kura domácího, historie chovu •v časných dobách domestikace byl asi používán pro sakrální a rituální účely (ozdobné peří) anebo kohoutí zápasy; již v antickém Římě byl ceněn jako zdroj potravy, masa a vajec, a Římané vyšlechtili specializovaná plemena nosnic, která kladla vejce denně; měli vypracovaný systém chovu, zdravotních opatření a marketingu, znali vykrmování a produkovali kapouny; po pádu římské říše tyto poznatky zanikly a drůbež byla chována jen na dvorcích •poté se po staletí systematická selekce neprováděla, snad až na výběr ptáků vhodných pro kohoutí zápasy •obrat nastal až v 19. století, nový zájem o drůbež a už v roce 1810 bylo v Anglii známo šest plemen; poté nastala šlechtitelská exploze, v následujících asi 50 letech byly zakládány chovatelské kluby, pořádány výstavy v Anglii a dalších zemích

6 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Původ kura domácího, historie chovu •ve Velké Británii dnes existuje na 70 registrovaných plemen kura, v USA více než 100 •v České republice jako národní plemeno registruje českou zlatou kropenatou slepici plemenná kniha drůbeže •v posledních cca 30 letech byla vyšlechtěna řada komerčních hybridů, masného a nosného typu

7 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Sociální struktura •kur bankívský tvoří stabilní hejna (4-30 jedinců, kohoutů i slepic); hejno mívá 1 dominantního kohouta, vlastní teritorium, v němž v noci hejno hřaduje; kohout toleruje nedospělé kohoutky, ale dospělé vyhání za hranice teritoria, ti pak tvoří nové samostatné skupinky; slepice mají vlastní, dlouhodobě stabilní hierarchii (pozorování Zoo San Diego, Collias a Collias 1996)

8 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Sociální struktura a chování •v přirozených podmínkách tvoří i kur menší, relativně stabilní sociální skupiny (jeden kohout a několik slepic s kuřaty; polygynní sociální struktura); každá skupina (hejno) má své místo k hřadování a sběru potravy; podobně se chovají i ferálně žijící nebo v malých chovech chované slepice •obecně nadřazení jsou kohouti nad slepicemi, jedinci starší nad mladšími, větší nad menšími; při onemocnění sociální status jedince klesá •dominanci vyjadřuje kur klováním nebo hrozbou; agrese bývá řídká v malých a stabilních skupinách, stoupá s rostoucím počtem jedinců v hejnu a při zneklidňování •sociální postavení si každý jedinec vybojovává

9 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Sociální interakce: agresivní chování •agresivní nalétávání na oponenta a klování, doprovázené vokalizací, se objevuje koncem 1. týdne, •kuřata odchovaná bez kvočny jsou agresivnější než kuřata odchovaná pod kvočnou •oddělená hierarchie se u obou pohlaví tvoří mezi 6. a 10. týdnem; dříve je tomu u kohoutků •agresivní projevy: klování a hrozby

10 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Agresivní chování se objevuje již ke konci 1. týdne (video)

11 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Projevy agresivního chování a sociální facilitace při příjmu potravy (video)

12 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Sociální interakce •zahrnují také využívání životního prostoru, jehož velikost závisí na velikosti sociální skupiny, zdrojích potravy, vody nebo přítomnosti predátorů (za přirozených podmínek chovu)

13 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Sociální chování •první sociální vazby počínají mezi embryi a kvočnou (embrya percipují zvukové stimuly, ke konci inkubace vokalizují, odpovídají na vokalizaci kvočny, učí se zvukovým preferencím; Rogers 1995) •embryonální vokalizace stimuluje kvočnu k otáčení vajec anebo k návratu na hnízdo •embrya (féty) rozeznají hlas kvočny; je to významné pro vzájemnou postinkubační komunikaci •synchronizace líhnutí se děje zvukovými signály fétů ke konci inkubace

14 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ K vývoji embryí (smyslové vnímání) •taktilní, propriorecepční a vestibulární vnímání se projevuje od 6. až 10. dne inkubace; četná hmatová tělíska se vyvíjejí v zobáku (slouží identifikaci potravy), v kůži a ve vazivu pod velkými péry •sluchové a chuťové vnímání se rozvíjí kolem 12. dne •vizuální a čichové receptory začínají fungovat mezi 18. a 20. dnem inkubace

15 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ K vývoji embryí (smyslové vnímání) •ke konci inkubace féty reagují na různé odoranty (kyselina mravenčí, dichloroethan, cineol) otvíráním zobáčku, třepáním hlavou, a zvýšenou tepovou frekvencí; po vylíhnutí mají na 300 chuťových receptorů v horním zobáku, další po stranách a na kořeni jazyka •klapání zobákem a zvýšená tepová frekvence se objevila i při testování fétů látkami různé chuti (kyselé, sladké a slané - Vince 1977)

16 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Vývoj kuřat •kur náleží k druhům prekociálním, tj. mláďata jsou po vyklubání a oschnutí schopna samostatného pohybu, příjmu potravy, pití, vylučování, projevů exploračního a komfortního chování; termoregulačně jsou však nezralá, tuto funkci v prvních týdnech po vylíhnutí zajišťuje kvočna •u kuřat nastává v prvních hodinách po vylíhnutí imprinting, vtištění - připoutají se k prvnímu pohyblivému objektu, který uvidí (v tradičním chovu je to kvočna, kterou následují, zdržují se v její blízkosti, reagují na její kvokavé zvuky, učí se hledat a poznávat potravu); v této době lze podkládat kuřata pod kvočnu (nemají-li kvočnu, připoutají se např. k člověku, nebo neživému předmětu)

17 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Vývoj kuřat - vokalizace (video) •od 1. dne reagují na sociální izolaci hlasitou vokalizací (distress calls), která ustává ve společnosti jiného jedince

18 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Klidná vokalizace kuřat 1. den života; popište i další projevy jejich chování (video) umělá kvočna, udržuje teplotu prostředí na °C v prvých dnech po vylíhntí

19 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Komunikace •vizuální: poloha těla, pohyby, barva peří, signalizace hrozby a submisivity (submisivní jedinec se sklání, uhýbá, peří má přiložené k tělu); •různé odpovědi na světelnou stimulaci se zdokonalují v prvních třech týdnech po vylíhnutí •kur patří k trichromatickým druhům, výborně vidí •kur velmi dobře slyší a vydává na 20 nám rozlišitelných vokálních signálů, které používá v rozdílných kontextech (frekvence zejména mezi Hz)

20 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Komunikace •vokalizace: kontaktní, teritoriální, výhrůžná, submisivní, nouzová - kvokání, kokrhání, kdákání (poplachová - na predátora ze vzduchu kur reaguje vysokými pronikavými tóny dlouhého trvání, na predátora ze země kdákavými krátkými tóny), nouzová pronikavá vokalizace kuřat (distress calls) při osamění - viz obr. na s. 17 •již jednodenní kuřata reagují na poplachovou vokalizaci útěkem nebo přikrčením k zemi

21 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Projevy chování spojené s životními funkcemi •příjem potravy a vody •pohyb •komfortní chování

22 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Příjem potravy •velký podíl aktivní části dne věnují kuři hledání a sběru potravy; údobí vysoké potravní aktivity mají v ranních a předvečerních hodinách, během dne se cykly sběru potravy opakují přibližně po 2 hodinách •údobí potravní aktivity jsou proložena odpočinkem, spánkem a udržováním peří •i v moderních chovech a krmení směsmi vyhledávají kuři zelenou potravu, mají-li k tomu příležitost, a mohou jí konzumovat až 50 g/d

23 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Konzum zeleného krmiva (video)

24 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Příjem potravy •v přirozených podmínkách přitahuje pozornost kuřat k potravě zobání a vokalizace kvočny •při příjmu potravy se uplatňuje sociální facilitace, tj. začne-li zobat jedno kuře, brzy se k němu přidávají další •s potravní aktivitou přímo souvisí explorační chování, které slouží identifikaci složek potravy (velikost, barva a tvrdost zobaných částic)

25 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Hrabání •zobání a hrabání přímo souvisí s vyhledáváním potravy; kur hrabe tak, že nakročí vpřed, mírně zvedne tělo a hlavu, poté v rychlém sledu zahrabe směrem vpřed a vzad, první končetinou obvykle dvakrát, druhou jednou, trochu ustoupí a v rozhrabaném substrátu zobe; někdy hrabe pouze jednou končetinou

26 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Příjem potravy, hrabání (video) den po vyíhnutí k hrabání používají obě končetiny v rychlém sledu za sebou

27 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Hrabání dospělé slepice (video)

28 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Exploračním zobáním se kuřata po vylíhnutí učí rozeznávat krmivo od podestýlky (video)

29 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Pití •kuřata jsou přitahována brzy po vylíhnutí lesklými předměty; naučí se tak zobat kapičky rosy na listech rostlin (využití v systémech typu TOP-nippel a kapénkových napáječek) nebo lesklý povrch vody v kloboukových napaječkách •jakmile si smočí zobáček poprvé, naučí se pít; charakteristické zvednutí hlavy a polykání je vrozené chování

30 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Pití z kloboukové napáječky: 1. den života

31 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Pití (video)

32 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Příjem potravy - brojleři před koncem výkrmu, potravu často konzumují vsedě (video)

33 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Pohybová aktivita - kuřata se prolétávají, uplatňuje se sociální facilitace (video)

34 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Projevy komfortního chování •čištění zobáku (po krmení) •čištění peří (preening) a těla (grooming) •promazání peří sekretem uropygiálních žlázek •protahování končetin a křídel •třepání křídly •popelení •odpočinek a spánek

35 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Čištění zobáku typickými pohyby (video) škrábání 1. den

36 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Čištění peří a odpočinek (video)

37 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Odpočinek a péče o peří (video)

38 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Protahování končetin a křídel, čištění, 1. den (video)

39 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Protahování končetin, spánek, 1. den; všimněte si poloh kuřat ve spánku ( video)

40 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Spánek 1. den (video)

41 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Spánek - kuřata v tepelné pohodě spí odděleně (video), v chladu se shlukují

42 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Odpočinek - rostoucí brojleři (video)

43 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Spánek •mladá kuřata spí v různých polohách (viz video), ztrácí svalový tonus; spánek může být monokulární (mezi 1. a 17. dnem kolem 30 min denně) nebo binokulární (jeho podíl ve stejném čase osciluje zprvu kolem 4 h a postupně mírně klesá); při monokulárním spánku mozková hemisféra kontralaterální otevřenému oku odpovídá EEG bdělého stavu (Ball et al. 1988)

44 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Spánek •v přirozených podmínkách hřaduje dospělá drůbež k nočnímu spánku na větvích, zavírá oči a hlavu vkládá pod křídlo •epizody spánku během dne se mohou vyskytovat i na zemi nebo na nízkých větvích •během spánku je drůbež v nebezpečí predace; jakýkoliv kryt svrchu (rohože, plátno) i v komerčních venkovních chovech jim skýtá bezpečí a odpočinek se prodlužuje

45 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Popelení •popelení: kur k sobě nahrne substrát, třepetavými pohyby těla a křídel (vertical wing shaking) jej dostane do peří, postupně vytřepává a poté si zobákem čistí a čechrá peří •jedno popelení, jedna epizoda (bout) sestává z několika aktů popelení (5 až více než 30), oddělených klidným ležením v substrátu, kuře přitom leží i na boku a jednu končetinu mívá nataženu •drůbež preferuje suché a jemné pískové substráty (lépe pronikají do peří) před pilinami nebo jinými materiály; popelení slouží regulaci obsahu tuků v peří a zbavování se roztočů (Appleby et al. 2004)

46 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Popelení bez substrátu: vakuová aktivita (video)

47 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Popelení bez substrátu: vakuová aktivita

48 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Popelení na podestýlce (video)

49 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Popelení dospělých slepic (video)

50 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Explorační chování (2. týden života, video)

51 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Zívání, otřepávání (video)

52 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Reprodukční chování: námluvy •v době reprodukce přibývá interakcí mezi kohouty a slepicemi •projevy dvoření kohoutů jsou složité (vokalizace, postoje, rozkládání per); kohout se začíná dvořit nejníže postavené slepici, postupuje k dalším •samice: změny postojů, prodlévání v blízkosti samce •samice preferují k páření samce i podle velikosti hřebínku (kohouti napadení nematody mívají malý a bledý hřebínek), dále barvy peří či velikosti ostruh •kohouti se páří až 5 x za den, slepice obvykle jednou

53 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Reprodukční chování •v přirozených podmínkách (nebo v malém chovu) se slepice oddělí od hejna, před snesením vejce hledá vhodné a klidné místo, bezpečné před predátory •po snesení celé snášky vajec začíná inkubace (21 dní); po jejím zahájení se začínají embrya vyvíjet a líhnutí celé snášky se tak odehrává během několika hodin; tím je usnadněno vyvádění kuřat

54 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Reprodukční chování

55 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Tonická imobilita (TI) •je generalizovaná hypotonie vyvolaná krátkou periodou snížené fyzické aktivity - obranné reakce, kterou volně žijící ptáci využívají jako obranu před predátory •podnětem pro spuštění loveckého chování je úniková reakce kořisti •principem obranné strategie kořisti (loveného ptáka) je nehybnost, která deaktivuje útok predátora •délka TI odráží intenzitu strachové odpovědi jedince: čím déle pták v TI zůstává, tím větší negativní vliv na něj měla situace, která tento stav vyvolala

56 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Tonická imobilita (TI) •TI se využívá jako test k určení stresové odpovědi zejména u drůbeže •podle výsledků testu lze vybírat vhodné jedince, např. pro rodičovské linie za různých podmínek chovu drůbeže

57 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Tonická imobilita (video)

58 © Baranyiová et al. Projevy chování kurů - FRVŠ Použitá a doporučená literatura •Appleby MC, Mench JA, Hughes BO: Poultry Behaviour and Welfare, CABI Publishing 2004 •Keeling LJ, Gonyou HW (Eds): Social Behaviour in Farm Animals. CABI Publishing 2001 •Rogers LJ: Development of Brain and Behavior in the Chicken. Cab International 1995 • •Videozáznamy: L. Balážová, E. Baranyiová


Stáhnout ppt "Projevy chování kurů Prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., Ing. Pavel Štarha, Ph.D., RNDr. Linda Balážová Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, FVHE."

Podobné prezentace


Reklamy Google