Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální problematika v agendě mateřských škol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální problematika v agendě mateřských škol"— Transkript prezentace:

1 Aktuální problematika v agendě mateřských škol
Okresní porady duben 2013 Aktuální problematika v agendě mateřských škol Mgr. Miluše Málková

2 Aktuální problémy v agendě MŠ
Kritéria jsou plně v kompetenci ředitele školy, pokud by nějaký zřizovatel chtěl kritéria ovlivnit, odkazuji na stanovisko MŠMT, které je zveřejněno na jeho stránkách a Krajský úřad ho jako odvolací orgán bude respektovat příloha zápisu Rozsudek_kriteria_2012 Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ by mělo být v žádosti, neboť zákonný zástupce musí zdravotní způsobilost dítěte doložit v průběhu správního řízení. Přijmout můžete jen ty, kteří budou řádně proočkováni příloha zápisu Rozsudek_NSS_ockovani Lze při rovnosti bodů použít losování? V dosavadním průběhu správních žalob bylo kritérium věku dítěte zatím jediné, které obstálo u Nejvyššího správního soudu i zástupců VOP. Byť jsou kritéria plně v kompetenci ředitele školy, osobně se přikláním k možnosti seřazení dle věku, pokud je tam nějaké další kritérium hodno příjmu (zdravotní, sociální či rodinné důvody), lze ho přidat pod tabulku s body již při vyvěšení kritérií. Možnost výběru kritérií, ale stejně tak i odpovědnost za ně má pouze ŘMŠ. Pro případné odvolací, potažmo soudní řízení však musí jít o kritéria přezkoumatelná a nediskriminující.

3 Správní řízení Nejdůležitější je v žádosti mít poučení dle § 36 odst. 3 správního řádu – možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Praktikovat metodu 3 obálek – zahájení, výzva + poučení, doručení. I u přijatých je třeba psát odůvodnění, neboť znění § 68 odst. 4 SŘ, kdy odůvodnění není třeba, lze využít pouze v případě, že se vyhoví všem, tj. nebudete vydávat rozhodnutí o nepřijetí – což se asi ještě letos stane málokde. Tudíž je dobré zmínit v odůvodnění, podle čeho jste postupovali, jaké místo a kolik bodů dítě obdrželo, nestačí zmínit jen nedostatečnou kapacitu. V otázce zastavení řízení, tedy vydání usnesení o zastavení řízení dle ust. § 66 odst. 1a) SŘ – zpětvzetí žádosti – (v součinnosti s § 44 řízení o žádosti) musíte vydat písemně usnesení a doručit!!! Lze postupovat podle § 19 odst.1 SŘ, rozhodnutí může správní orgán, který rozhodnutí vydal, doručit sám.

4 Správní řízení V oblasti doručování nadále platí, že přednost má DS, potom doručovací adresa, pokud jí účastník uvede, pak trvalý pobyt – přesto pokud se jedno kolo vrátí, je třeba to zkoušet dále. V případě nahlížení do spisu je třeba o tomto vyhotovit protokol, případně rovnou s ÚŘ sepsat vyjádření účastníka a zanést ho do spisu. Ohledně problematiky hlavičky rozhodnutí, zda je správním orgánem škola nebo ředitel jako FO (články Mgr. Vokáče apod.) zatím nebylo vydáno žádné stanovisko MŠMT, je možné tedy psát dle zvyklostí … Ředitelka MŠ, jejíž činnost vykonává …(celý název školy dle RŠŠZ) nebo jak navrhl JUDr. Potěšil… Mateřská škola rozhodla…  a pak podpis ředitele a razítko kulaté. Ve všech záležitostech je klíčový právní stav v době vydání rozhodnutí.

5 Odvolací řízení V případě odvolacího řízení vyčerpejte lhůtu 15 dní (od doručení) na podání odvolání, opravte jasné případy autoremedurou a až poté souhrnně zašlete či doručte podaná odvolání. Před jejich odesláním mě, prosím, kontaktujte telefonicky či em. Výčet potřebných dokumentů: kopii  odvolání ověřenou Vaším podpisem, že souhlasí s originálem, který si necháte ve Vašem spise. kopii Vašeho rozhodnutí o nepřijetí a přihlášku dítěte, jehož zák. zást. podávají odvolání, vše včetně potvrzení od lékaře. kopie všech žádostí o přijetí do MŠ, kterým bylo vyhověno a kopie všech rozhodnutí o přijetí. Tyto kopie jsou součástí spisu a zůstávají na KRÚ pro případné přezkumné řízení ( do 15 měsíců od nabytí právní moci). Dále také tabulku s výsledným pořadím, stačí kopie toho, co jste vyvěsili na vědomí rodičům, případně nějakou podrobnější, kde máte rozepsány přidělené body.

6 Děkuji za Vaši pozornost
Mgr. Miluše Málková referent předškolního vzdělávání Odbor školství a kultury Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125, Pardubice Tel


Stáhnout ppt "Aktuální problematika v agendě mateřských škol"

Podobné prezentace


Reklamy Google