Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okresní porady duben 2013 Aktuální problematika v agendě mateřských škol Mgr. Miluše Málková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okresní porady duben 2013 Aktuální problematika v agendě mateřských škol Mgr. Miluše Málková."— Transkript prezentace:

1 Okresní porady duben 2013 Aktuální problematika v agendě mateřských škol Mgr. Miluše Málková

2 Aktuální problémy v agendě MŠ • Kritéria jsou plně v kompetenci ředitele školy, pokud by nějaký zřizovatel chtěl kritéria ovlivnit, odkazuji na stanovisko MŠMT, které je zveřejněno na jeho stránkách a Krajský úřad ho jako odvolací orgán bude respektovat. http://www.msmt.cz/file/23799http://www.msmt.cz/file/23799 příloha zápisu Rozsudek_kriteria_2012 • Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ by mělo být v žádosti, neboť zákonný zástupce musí zdravotní způsobilost dítěte doložit v průběhu správního řízení. Přijmout můžete jen ty, kteří budou řádně proočkováni. příloha zápisu Rozsudek_NSS_ockovani • Lze při rovnosti bodů použít losování? V dosavadním průběhu správních žalob bylo kritérium věku dítěte zatím jediné, které obstálo u Nejvyššího správního soudu i zástupců VOP. Byť jsou kritéria plně v kompetenci ředitele školy, osobně se přikláním k možnosti seřazení dle věku, pokud je tam nějaké další kritérium hodno příjmu (zdravotní, sociální či rodinné důvody), lze ho přidat pod tabulku s body již při vyvěšení kritérií. Možnost výběru kritérií, ale stejně tak i odpovědnost za ně má pouze ŘMŠ. Pro případné odvolací, potažmo soudní řízení však musí jít o kritéria přezkoumatelná a nediskriminující.

3 Správní řízení • Nejdůležitější je v žádosti mít poučení dle § 36 odst. 3 správního řádu – možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. • Praktikovat metodu 3 obálek – zahájení, výzva + poučení, doručení. • I u přijatých je třeba psát odůvodnění, neboť znění § 68 odst. 4 SŘ, kdy odůvodnění není třeba, lze využít pouze v případě, že se vyhoví všem, tj. nebudete vydávat rozhodnutí o nepřijetí – což se asi ještě letos stane málokde. Tudíž je dobré zmínit v odůvodnění, podle čeho jste postupovali, jaké místo a kolik bodů dítě obdrželo, nestačí zmínit jen nedostatečnou kapacitu. • V otázce zastavení řízení, tedy vydání usnesení o zastavení řízení dle ust. § 66 odst. 1a) SŘ – zpětvzetí žádosti – (v součinnosti s § 44 řízení o žádosti) musíte vydat písemně usnesení a doručit!!! Lze postupovat podle § 19 odst.1 SŘ, rozhodnutí může správní orgán, který rozhodnutí vydal, doručit sám.

4 Správní řízení • V oblasti doručování nadále platí, že přednost má DS, potom doručovací adresa, pokud jí účastník uvede, pak trvalý pobyt – přesto pokud se jedno kolo vrátí, je třeba to zkoušet dále. • V případě nahlížení do spisu je třeba o tomto vyhotovit protokol, případně rovnou s ÚŘ sepsat vyjádření účastníka a zanést ho do spisu. • Ohledně problematiky hlavičky rozhodnutí, zda je správním orgánem škola nebo ředitel jako FO (články Mgr. Vokáče apod.) zatím nebylo vydáno žádné stanovisko MŠMT, je možné tedy psát dle zvyklostí … Ředitelka MŠ, jejíž činnost vykonává …(celý název školy dle RŠŠZ) nebo jak navrhl JUDr. Potěšil… Mateřská škola rozhodla… a pak podpis ředitele a razítko kulaté. • Ve všech záležitostech je klíčový právní stav v době vydání rozhodnutí.

5 Odvolací řízení • V případě odvolacího řízení vyčerpejte lhůtu 15 dní (od doručení) na podání odvolání, opravte jasné případy autoremedurou a až poté souhrnně zašlete či doručte podaná odvolání. Před jejich odesláním mě, prosím, kontaktujte telefonicky či e-mailem. • Výčet potřebných dokumentů: • kopii odvolání ověřenou Vaším podpisem, že souhlasí s originálem, který si necháte ve Vašem spise. • kopii Vašeho rozhodnutí o nepřijetí a přihlášku dítěte, jehož zák. zást. podávají odvolání, vše včetně potvrzení od lékaře. • kopie všech žádostí o přijetí do MŠ, kterým bylo vyhověno a kopie všech rozhodnutí o přijetí. Tyto kopie jsou součástí spisu a zůstávají na KRÚ pro případné přezkumné řízení ( do 15 měsíců od nabytí právní moci). • Dále také tabulku s výsledným pořadím, stačí kopie toho, co jste vyvěsili na vědomí rodičům, případně nějakou podrobnější, kde máte rozepsány přidělené body.

6 Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Miluše Málková referent p ř edškolního vzd ě lávání Odbor školství a kultury Krajský ú ř ad Pardubického kraje Komenského nám. 125, Pardubice Tel. 466 026 204 miluse.malkova@pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Okresní porady duben 2013 Aktuální problematika v agendě mateřských škol Mgr. Miluše Málková."

Podobné prezentace


Reklamy Google