Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E urofert ENG s.r.o. Petr Leitner. Pro ČR 500t hod 5% suš. 100t hod 25% suš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E urofert ENG s.r.o. Petr Leitner. Pro ČR 500t hod 5% suš. 100t hod 25% suš."— Transkript prezentace:

1 E urofert ENG s.r.o. Petr Leitner

2 Pro ČR 500t hod 5% suš. 100t hod 25% suš.

3

4 Perspektivy a trendy nakládání s čistírenským kalem v ČR  Zemědělství  Rekultivace cca 4 – 5 let  Spoluspalování ?  Přímé spalování ?

5 geneze  První pokusy s pálením čistírenských kalů v ČSSR v průběhu 60 let, státní úkol.  Postupné vylučování technologií (např. rotační pece ) vedlo až k agregátům s fluidní vrstvou.  Děje ve fluidní vrstvě stále nelze v současné době s rozumnou přesností matematicky modelovat a tak prakticky veškerý pokrok v této technice je čistě na empirických základech.

6 Třídící fluidní vrstva  Nosné médium, „ zatěžkání „ reakčního prostoru ( částice kalu mají menší měrnou hmotnost než fluidní písková vrstva )  Abrazivní působení na částice kalu  Turbulentní prostředí pro reakce paliva s kyslíkem  Tepelný výměník

7 Eurofert ENG s.r.o.

8 - Zadání, - 1t / hod, kal 25% sušiny ( stabilizovaný ) - Podpůrné palivo, zemní plyn, - Možnost spalování bioplynu - Plně automatický provoz - Non-stop provoz

9  A ) reaktor typu I. Po cca 6 měsíčním zkušebním provozu odstaven a demontován  B ) nahrazen reaktorem II. typu a uveden do provozu

10  Ocelová konstrukce  Vnitřní lehká vláknitá izolace  Vnitřní vložka z žáropevné oceli  Fluidní rošt s spodním vstřikem přídavného paliva a kalu

11 Segment roštu reaktoru Kompaktní reaktor, rychlá a snadná montáž

12  Fluidní reaktor typu II.  Ocelový plášť  Izolace z pevných izolačních tvarovek  Vyzdívka těžkého typu, žárobetonové bloky,  Přídavné palivo spalování v přídavné spalovací komoře a hořáky potopenými do vrstvy  Dávkování kalu na povrch vrstvy

13 Polotovar fluidního roštu před osazením Osazení fluidního roštu

14 Osvědčené uspořádání technologie

15  75 % vody, 12,5 % spalitelných látek  z hlediska přínosu energie do procesu je kal hasivem  Samostatného hoření bez dotace energie je schopen až od cca 35 % sušiny  Systémy měření a regulace ( MAR ) musí počítat s kalem jako „ hasivem „ než palivem

16  Dvě fáze hoření kalu 1) těkavé plynné látky 2) obtížně spalitelné zuhelnatělé podíly Těkavé látky v kalu začínají hořet prakticky okamžitě při kontaktu s částicemi vrstvy. Velikost částic kalu má výrazný vliv. Pokud nejsou částice kalu překryty v této fázi dostatečnou vrstvou částic fluidní vrstvy, není energie vzniká spálení těkavých podílů efektivně předaná fluidní vrstvě, ale dojde k zahoření v prostoru nad fluidní vrstvou.

17  Nízká teplota tavitelnosti popelovin,  Riziko vzniku spečenin v prostoru nad vrstvou v případě překročení teplot nad 900 °C  Možné provozní problémy v důsledku používání dalších hořáků v tomto prostoru, například v dopalovací komoře

18  Reaktor I.typu  Intenzifikace dějů probíhající ve fluidní vrstvě  Maximum tepelné energie ze spáleného kalu a přidaného paliva je zpět předána fluidní vrstvě, kde je využita využita k procesům nutným ke spálení kalu, tj. k vysušení kalu  Veškeré regulační zásahy ovlivňují přímo fluidní vrstvu  Nárůst pracovní „ kapacity „ vrstvy až o 300%  Metastabilní fluidní vrstva, řízení je nutné současné software

19  Reaktor II.typu  Fluidní vrstva představuje alternativu roštu  Snížený podíl přímého předání tepelné energie jak ze spáleného kalu tak přídavného paliva částicím kalu  Nepřímé způsoby regulace dějů ve fluidní vrstvě, např. pomocí sekundárního vzduchu  Nižší intenzita pochodů ve fluidní vrstvě  Celkově vyšší průtoky vzduchu a vyšší energetická náročnost  Stabilní vrstva

20  Čistírenské a jim podobné kaly ( biolíh, pivovary, papirny atd. ) jdou fluidní technologií s úspěchem spalovat,  Technologie je vhodná pro kaly s obsahem sušiny od 20 – 30 %  Výstup popeloviny ( popel, sobenty z čištění emisí, částice vrstvy ) cca 13 – 15 % původního množství kalu ( 25% suš.)  Velikost spalovny pro eqv. 100 000 obyvatel cca 14 x 25 x 15 m. Výhodné ji umístit přímo v areálech ČOV

21  Fluidní vrstva ze spodním dávkováním přídavného paliva a kalu pracuje efektivněji, úspora přídavného paliva až 60 %, vyžaduje precizní řízení  Vhodně navržená konstrukce kombinace ocel-vláknitá izolace-žároocel má dostatečnou životnost a je méně nákladná a snáze opravitelná než klasická těžká vyzdívka

22  Konstrukce vychází ze zjištěných a ověřených zkušeností  Snížená spotřeba energií až o 60 % proti stávajícím typům s vrchním dávkováním  Lehká konstrukce cca 10 x nižší hmotnost agregátu proti typům s těžkou vyzdívkou  Rychlé najetí a odstávka, preference non-stop provozu  Patentem chráněná konstrukce

23  Lehká moderní konstrukce  Maximální úspora přídavného paliva  Dlouholetá životnost a snadná opravitelnost  Rychlé najetí a odstávka

24 Děkuji za pozornost Petr Leitner Eurofert ENG s.r.o. www.eurofert.cz


Stáhnout ppt "E urofert ENG s.r.o. Petr Leitner. Pro ČR 500t hod 5% suš. 100t hod 25% suš."

Podobné prezentace


Reklamy Google