Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chudoba a sociální zabezpečení Speciální téma kursu Evropská sociální politika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chudoba a sociální zabezpečení Speciální téma kursu Evropská sociální politika."— Transkript prezentace:

1 Chudoba a sociální zabezpečení Speciální téma kursu Evropská sociální politika

2 Chudoba a sociální zabezpečení 2  Sociální kontext chudoby  Jak chápat a měřit chudobu a přerozdělování  Výskyt chudoby  Jak bojovat proti chudobě

3 Chudoba a sociální zabezpečení 3 Sociální kontext chudoby  Kulturní aspekty chudoby (příklad indické venkovanky u sv. Františka)  Souvislost s pojetím životních šancí (Ralf Dahrendorf 1979)  Sociální vyloučení/začlenění  Sociální marginalizace  Sociální diferenciace, stratifikace…  Sociální soudržnost, sociální důvěra, sociální kapitál  Relevantní kontexty:  Trh práce  Rodina  Životní prostor  Politická odezva / účinnost státu  Jedinec, životní fáze  Sociální ochrana

4 Chudoba a sociální zabezpečení 4 Společenské postavení a riziko chudoby (EU 15) Zdroj: Společná zpráva o sociálním začleňování (2004)

5 Chudoba a sociální zabezpečení 5 Jak měřit chudobu První analytický zájem o příčiny chudoby vzešel z nuzných životních poměrů dělnické třídy v Anglii v rané fázi industrializace v první polovině 19. století. Tradice sociální statistiky Indikátory chudoby:  Absolutní chudoba: příjem pod definovanou prahovou hodnotou (OSN – 2 nebo 1 USD denně)  Relativní chudoba: definovaný podíl populace pod hranicí považovanou za „normální“ příjem: 60% (50%) mediálního příjmu v dané zemi - EU (Pozor na rozdíl mezi průměrným a mediálním příjmem – viz následující obrázek)  Životní podmínky: přístup k tomu, co je definováno jako předpoklad kvality života  Způsoby stanovení minimálního spotřebního koše – Beveridge 1942  Oficiálně stanovené sociální minimum (existenční minimum)

6 Chudoba a sociální zabezpečení 6 Jak měřit rozdělování bohatství Jaký je rozdíl mezi různými indikátory úrovně příjmu?

7 Chudoba a sociální zabezpečení 7 Jak měřit rozdělování bohatství Gini koeficientu lze porozumět pohledem na Lorenzovu křivku, která znázorňuje podíl celkového příjmu každého populačního podílu seřazeného podle úrovně příjmu. A. Úplná příjmová rovnostB. Lorenzova křivka pro typické rozdělení příjmů Podíl populace (%) Gini koeficient je podíl plochy mezi Lorenzovou křivkou a 45-stupňovou úsečkou (tmavá plocha na diagramu B) a celou plochou pod 45-stuňovou úsečkou. Čím jsou příjmy rozděleny nerovnoměrněji, tím více se Lorezova křivka odchyluje od 45-stupňové úsečky a plocha mezi ní a křivkou se zvětšuje. V důsledku toho se Gini koeficient zvyšuje se zvyšující se nerovností příjmů a naopak (v rozmezí hodnoty 0 až 1).

8 Chudoba a sociální zabezpečení 8 Jak měřit rozdělování bohatství Bod P leží tam, kde má Lorenzova křivka stejný sklon jako úsečka rovnosti OB (tzn. 45°) a vyznačuje průměrný příjem: příjem OC populace je pod tímto průměrem, a příjem CA populace se nalézá nad průměrem. Vzdálenost CD je podíl celkového příjmu, kteý by dostaly osoby s podprůměrným příjmem, pokud by si byly všechny příjmy rovny, a vzdálenost CP představuje jejich aktuální hodnotu. Robin Hood index je rozdíl mezi CD a CP. Představuje maximální vertikální rozdíl mezi Lorenzovou křivkou a úsečkou rovnosti OB. Robin Hood index: Decilový (kvartilový) poměr: Poměr mezi příjmy nejvyššího a nejnižšího decilu (kvartilu) kumulativní příjmové škály.

9 Chudoba a sociální zabezpečení 9 Výskyt chudoby za komunismu

10 Chudoba a sociální zabezpečení 10 Srovnání rozdělování příjmů v socialistickém Československu a ve Velké Británii

11 Chudoba a sociální zabezpečení 11 Chudoba na začátku transformace – Východ a Západ

12 Chudoba a sociální zabezpečení 12 Chudoba na začátku transformace – Východ a Západ Procento středního příjmu 50%60% Severské země Dánsko 19927.114.2 Finsko 19915.811.2 Norsko 19916.112.1 Švédsko 19926.311.1 Kontinentální Evropa Rakousko 19876.712.2 Belgie 19925.511.4 Francie 19899.415.8 Německo 19895.811.7 Lucembursko 19914.212.1 Nizozemsko 19916.711.8 Zdroj: Výpočty z mikrodatabáze Lucemburské příjmové studie (LIS) Relativní míry chudoby: osoby pod daným podílem mediálního příjmu, 22 industrializovaných zemí, začátek 90. let 20. století Jižní Evropa Itálie 199110.9 19.0 Španělsko 199010.5 17.9 Anglo-Saské země Austrálie 1989 12.0 19.4 Kanada 1991 11.417.1 Irsko 1987 11.7 19.9 Velká Británie 1991 14.6 23.0 USA 1991 18.024.2 Střední a Východní Evropa Česká Republika 1992 2.1 6.0 Maďarsko 1992 8.614.7 Polsko 1992 9.916.3 Rusko 1992 19.726.4 Slovensko1992 2.05.8

13 Chudoba a sociální zabezpečení 13 Střední příjem domácností v příjmových kvartilech Zdroj: údaje EQLS, Fahey, T. (2004)

14 Chudoba a sociální zabezpečení 14 Chudoba domácností (procento domácností ohrožených chudobou na národní úrovni a na úrovni EU – pod 60% mediálních národních hodnot a mediální hodnoty EU25) Zdroj: údaje EQLS, Fahey, T. (2004)

15 Chudoba a sociální zabezpečení 15 HDP na hlavu a kvalita života Zdroj: údaje EQLS, Fahey, T. (2004)

16 Chudoba a sociální zabezpečení 16 Jak bojovat proti chudobě „Problém chudoby je problémem bohatých.“ „Policy matters“ Stein Ringen (1987) Sociální politika:  Preventivní: zamezit vytlačování lidí na okraj společnosti a vyloučení z důvodu chudoby.  Zmírňující: pomáhat lidem v nouzi, osobám na okraji společnosti a chudým.  Kombinace obojího.

17 Chudoba a sociální zabezpečení 17 Některé koncepty sociální politiky Úzká: sociální pomocŠiroká: sociální podmínky lidského života Napravující: zmírňovat negativní důsledky současných sociálních problémů Aktivní: zabránit vzniku budoucích sociálních problémů Sociální spotřeba jako neproduktivní výdaj Sociální investice: kultivovat lidské zdroje pro vývoj společnosti v budoucnosti

18 Chudoba a sociální zabezpečení 18 Sociální zabezpečení jako nástroj přerozdělování Sektory sociálního zabezpečení→ Kritérium ↓ Státní socální podpora Sociální pojištěníSociální pomoc PříjemciDemogranti (přesně definované skupiny obyvatel) Výdělečně činné osoby a lidé, za které platí pojištění stát Chudí (potřební) Technika redistribuceKategorizované dávky Dávky pojištěníSlužby a dávky podmíněné testováním příjmů Zajišťující institutceStátStát, veřejné instituce, v rostoucí míře komerční sektor Stát, obce, občanská sdružení

19 Chudoba a sociální zabezpečení 19 Nástroje sociální politiky: daně a transfery

20 Chudoba a sociální zabezpečení 20 Nástroje sociální politiky: daně a dávky v závislosti na příjmech

21 Chudoba a sociální zabezpečení 21 Rozdělování příjmů před a po sociálních transferech v Kanadě

22 Chudoba a sociální zabezpečení 22 Snižování chudoby sociálními transfery – srovnání v EU 15 Zdroj: Společná zpráva o sociálním vyloučení (2004)

23 Chudoba a sociální zabezpečení 23 Dopady přerozdělování sociálních dávek

24 Chudoba a sociální zabezpečení 24 Dopady sociálních výdajů na chudobu – EU 15 Zdroj: Společná zpráva o sociálním vyloučení (2004)

25 Chudoba a sociální zabezpečení 25 Jsou rozdíly v příjmech ve vaší zemi příliš velké? Odpovědi, vyspělé kapitalistické země Rozhodně souhlasím Souhlasím Něco mezi Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím CELKEM Rakousko41.644.79.14.50.1100 Kanada26.741.516.312.53.1100 Francie60.026.87.45.00.8100 Německo 29.452.810.76.50.6100 Velká Británie30.650.712.35.80.6100 Japonsko38.630.518.37.55.0100 Holandsko 15.748.221.712.61.8100 Nový Zéland29.443.813.511.81.6100 Norsko22.450.113.812.01.8100 Portugalsko82.213.81.81.40.9100 Španělsko35.953.47.43.10.3100 Švédsko29.241.918.18.42.4100 Švýcarsko 18.836.137.07.30.7100 Prčůměr OECD35.441.114.47.61.5100

26 Chudoba a sociální zabezpečení 26 Jsou rozdíly v příjmech ve vaší zemi příliš velké? Odpovědi, postkomunistické země Rozhodně souhlasím Souhlasím Něco mezi Nesouhla- sím Rozhodně nesouhlasím CELKEM Bulharsko84.012.81.40.80.9100 Česká republika60.327.56.04.22.1100 Maďarsko 68.225.03.52.90.3100 Lotyšsko57.239.51.81.30.2100 Polsko47.741.66.33.50.9100 Rusko79.116.71.91.11.3100 Slovinsko49.741.34.83.60.6100 Průměr 63.829.23.72.50.9100 Zdroj: ISSP (1999), vlastní výpočty

27 Chudoba a sociální zabezpečení 27 Chudoba a sociální zabezpečení Základní literatura:  Potůček, M. (1995) Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství.


Stáhnout ppt "Chudoba a sociální zabezpečení Speciální téma kursu Evropská sociální politika."

Podobné prezentace


Reklamy Google