Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celoživotní vzdělávání seniorů v Městské knihovně v Třebíči Knihovny seniorům Havlíčkův Brod 12. – 13. 4.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celoživotní vzdělávání seniorů v Městské knihovně v Třebíči Knihovny seniorům Havlíčkův Brod 12. – 13. 4.2005."— Transkript prezentace:

1 Celoživotní vzdělávání seniorů v Městské knihovně v Třebíči Knihovny seniorům Havlíčkův Brod 12. – 13. 4.2005

2 Dokumenty 1982 – Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí, přijatý Světovým shromážděním pro problematiku stárnutí 1991 – Zásady OSN pro seniory přijaté Valným shromážděním OSN 1999 – Závěrečný dokument IV. Světové konference Mezinárodní federace stárnutí, Montreal. 2002 – 2. Světové shromáždění o stárnutí. Madrid 2002 - Národní program přípravy na stárnutí populace v ČR

3 Definice pojmu senior Starší člověk. Věková hranice se mění dle účelu 1.Označení osob, které jsou ve věku stanovené věkové hranice odchodu do starobního důchodu a starší 2. Definice OSN, která uznává jako věkovou hranici 65 let jako hranici stáří

4 Základní údaje o populaci seniorů Svět 1950 – 200 miliónů lidí starších 60 let 2000 - 590 miliónů 2025 - 1 miliarda 100 miliónů 2025 - 13,7% světové populace Evropa Za posledních 120 let se očekávaná délka života ve střední Evropě zvedla z 36 let na dvojnásobek Předpoklad – 2020 – 35 % západoevropské populace

5 Základní údaje o populaci seniorů v Česku Rok 1950 - 12,4 % obyvatelstva, 1,1 mil. R. 1990 – muži 67,5 roků, ženy 76,0 roků. 17,7 % obyvatelstva,1 836 000 1997 – muži 70,5 roků, ženy 77,5 roků. Rok 2001 – 18,4 %, 1 889 mil. Rok 2010 – 23 %, 2 365 000 R. 2020 – 27 % 6 % je pracujících ( 1/4 jich žije v Praze) Muži – 39,6 % Téměř polovina důchodkyň je ovdovělých Značné regionální rozdíly v zastoupení seniorů

6 Nabídka vzdělávacích programů pro seniory u nás Univerzity třetího věku (nejznámější, VŠ, obdobný způsob studia, téma podobné jako zaměření VŠ) Akademie třetího věku (středně náročná forma, téma zdraví, hobby, cvičení) Kluby důchodců, spolky, sdružení (besedy, společné návštěvy divadel, zájezdy ) Vzdělávací instituce, média ( knihovny, SŠ, ZŠ, rozhlas, internet)

7 Senioři v MěK v Třebíči Třebíč – 40.000 obyvatel Aktivity pro seniory - ZMVŠ, AJAK, kluby, SŠ, knihovna R. 2004 – 8.600 čtenářů, 2.600 dětí, 700 starších 60 let Spolupráce - 2 domovy důchodců, zrakově postižení, stacionáře Registrace – 120 Kč/12 měsíců Akce pro seniory do r. 2003 – BMI, TK, vystoupení dětí Od r. 2003 – cykly vzdělávacích pořadů pro seniory, akce k BMI, TK, akce pro seniory na pobočce Modřínová, DD

8 Kurzy celoživotního vzdělávání seniorů 2003 – Kurzy trénování paměti, kurzy v rámci Regionálního centra internetu, exkurze, instruktáž na práci s katalogy 2004 - http://www.knihovnatr.cz/ Vzdelavani/verejnost/archi v.htm http://www.knihovnatr.cz/ Vzdelavani/verejnost/archi v.htm 2005 - http://www.knihovnatr.cz/ Vzdelavani/verejnost/inde x.htm http://www.knihovnatr.cz/ Vzdelavani/verejnost/inde x.htm Účastníci kurzů – r. nar. 1927- 1947, většina žen, SŠ, většina čtenářů knihovny Motivace – rozšířit vědomosti, získat informace, potřeba společ. kontaktu, seberealizace

9 Literatura Petřková, Anna. Aktuální problémy vzdělávání seniorů : sborník příspěvků z odborného semináře se zahraniční účastí dne 29.4.1999. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. ISBN 80-244-0007-3 Deset let vzdělávacích aktivit pro seniory: (sborník příspěvků z odborného semináře se zahraniční účastí). Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. ISBN 80-7067-824-0 Šemberová, Jana; Bláha, Jan. Vzdělávání v pozdějším věku: sborník příspěvků z konference dne 21. listopadu 2002. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. 80-7040-632-2

10 Život nekončí, když selhalo tělo, život končí, když selhala mysl Děkuji Vám za pozornost a pokud se rozhodnete pro podobnou aktivitu i ve Vaší knihovně, přeji Vám hodně úspěchů. Kontakt: Eva Bazalová, MěK v Třebíči, 568 84 13 41, ebazalova@knihovnatr.czebazalova@knihovnatr.cz


Stáhnout ppt "Celoživotní vzdělávání seniorů v Městské knihovně v Třebíči Knihovny seniorům Havlíčkův Brod 12. – 13. 4.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google