Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Tantrický večírek“ a tantrické zkoušky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Tantrický večírek“ a tantrické zkoušky"— Transkript prezentace:

1 „Tantrický večírek“ a tantrické zkoušky
DMDU - univerzita alternativního vzdělávání (DMDU.webpark.cz) Termín, místo konání a poplatek za náklady na účast bude pozvaným oznámen s co nejdelším předstihem. Zároveň budou relevantní informace uvedeny na Internetu a to tak dostupně,jak bude odpovídat úrovni příslušného pozvání (viz “přístupová práva“ ve stanovách DMDU).

2 Potřeby Prostor - nejlépe s oddělenými pokoji (1 centrální).
Oblečení lehké, symbolické + šperky, šátky a květiny… 1 vonná tyčinka na 1 večer a 1 svíčka na 1 večer a jeden pár. Masážní olej (esence), nebo krém (dost pro každého). Polštář a 2 peřiny a 2 matrace, složené deky či jinak vyvýšené sezení. Drobné dárky (každý za sebe), květiny alespoň 1 čerstvá (červená) růže (vedoucí pár). Dobré, pestré jídlo, zelený čaj (či citrónový), koření a pochutiny (dobromysl, kurkuma, čokoláda, (i kakao), med, marcipán, šlehačka, třešně či jahody či ananas, pomeranče, banány, meloun, ořechy, sušenky, zmrzlina…). Obrazy a texty (Mistři - z linie DMDU či z Tantry, lotos, atd.), články o Tantře z časopisu REGENERACE). Články z REGENERACE o Tantře by bylo vhodné přepsat - najdou se dobrovolníci? Předběžné místo konání – byt od LILA, duchovní centrum Bylochově ( pronajatý prostor Odhadované náklady na 1 účastníka jsou 1000 Kč na den, přičemž účastníci dostanou vyúčtování a případný přebytek bude po skončení akce nabídnut k vyplacení čik použití jakožto sponzorský dar pro DMDU. Částka byla odborně odhadnuta s ohledem i na nájem a na zaplacení nákladů vedoucímu páru, avšak i vzhledem k ušetření nákladů při uvaření jídel i předem. Účastníci, kteří krom poplatku přispějí prací, podklady či poživatinami budou mít nárok na vrácení většího podílu z finančního přebytku, případně na víc zboží a služeb DMDU i mimo rámec akce. Vyzkoušíme výše naznačený systém a pak se poradíme jak jej vylepšit, bude-li se to jevit jako potřebné či vhodné. Každý účastník se na tom může podílet. PROGRAM ŘÍDÍ ÚČASTNÍCI (vy) - až na pevné body - proto jsme (pro vás) připravili tuto prezentaci...

3 Role Vedoucí pár - Mistr a Paní Mistrová (Šiva a Šakti Mužský a Ženský princip). Účastnický pár (muž a žena, oba heterosexuálové či jeden i oba bi., pokud možno oba Žáci či obecně alespoň základně Zasvěcení). Samo(sta)tná účastnice (možnost spárování s volným Žákem či Zasvěceným, vzhledem k menšímu poměru žáků v DMDU prosíme upozornění co nejdříve pro možnost širšího VÝBĚRu partnera). Samo(sta)tný účastník (možnost spárování s volnou Žákyní či Zasvěcenou, prosíme upozornění pro možnost širšího VÝBĚRu partnerky). Asistent záznamu a případně další organizační či role (pokud možno pár pro i aktivní zapojení, jakékoli zaznamenávání jen se souhlasem všech zúčastněných). DMDU hledá ZODPOVĚDNÉ fotografy (digitální fotografie)!

4 Osnova I (příchod vedoucího páru a případných asistentů)
Vedoucí pár (a případní asistenti) obřadně připraví (a posvětí) prostor. Vyvýšené místo pro PASIVNÍ činnosti (přednášení) a aktivní místo (masáže, mazlení…). Zapálí 1 svíčku před pasivním místem a 1 vonnou tyčinku v kalíšku - ideálně lastura (ala LINGAM a JONI) před aktivním místem - tak aby kouř nerušil. Před aktivní místo umístí červenou růži ve váze, obrázek lotosu, šátky a podobně. Před pasivní místo dát květiny, ozdoby (i šperky, šátky a podobně), NAD či ZA (v nejhorším případě vedle) obrazy Mistrů (sg. Tilliennina a sg. Madhavananda s texty - alespoň T. určitě…). Pokud je přítomen asistent záznamu, připraví si techniku a domluví si postup (s vedoucím párem). Vedoucí pár zaujme lotosové pozice na vyvýšeném místě.

5 Osnova II (příchod účastníků)
Každý příchozí nejprve zdraví Paní Mistrovou (!), pak Mistra a pak Mistrovský pár jako celek (!). Je potřeba to provést VÁŽNĚ vznešeně, ba obřadně (viz výše). Každý příchozí pak pozdraví ostatní co budou v prostoru - jednotlivě v pořadí dle Zasvěcení, pokud neví či při jiné komplikaci nemusí pořadí dodržet. Pak pozdraví VŠECHNY jako JEDEN CELEK (a představí se). Tato situace je vhodná pro používání i vlastní jmenovky . Při příchodu více účastníků má přednost Zasvěcenější osoba, v případě shody Dáma. Vzájemné pozdravy „Hari AUM“ s úklonou, Paní Mistrové a Mistrovi náleží hluboká poklona (Hari hi AUMkara), o oslovování tituly (i v češtině) nemluvě. Osoby s duchovními jmény by se měli oslovovat jimi. Ženy mužům by neměly říkat (jen) jménem - buď i titulem, či jen jím, nebo s přidáním „pane“ před jméno, či jen „pane“ („můj pane“, „můj milovaný“ v případě partnera). Hovořit SLUŠNĚ, ba VZNEŠENĚ (když tak si předem nastudovat legendární příběhy s aspekty chování vůči Zasvěceným, Osvíceným a zvláště vůči Mistrovi). Co se podrobností o příchodu (srazu) týče, bude záležet na místě konání (viz NOVINKY na WEBu DMDU.webpark.cz).

6 Osnova III - úvodní přednáška
Obecné informace O TANTŘE (y. Sanate). 3 základní mantry - vnímání, kontroly a usměrnění. Méně známé, avšak zajímavé (i ONLINE) aspekty Tantry a ÚČEL TANTRY a i „T. večírku“ (sg. Tatrawadarsi). Shrnutí o Tantře (původ a zdroje) a příklady technik (i ONLINE). Senzualita až sexualita, komunikace až terapie v rámci Tantry a i mimo - souvislosti (sgm. Lila) . Nabídka bloků s měnitelným pořadím + DISKUSE o konkrétním pokračování programu (sg. Tatrawadarsi + VŠICHNI). Dotazy, diskuze, recitace - resp. lépe zpěv příslušných manter (!) včetně překladu a výkladu (účastníci viz výše). Doporučená literatura: „Psychosexuální konverze“ (M. Radan Chrobok - DMDU), „Tantra lásky“ (Karel Jizera), „Pět tantrik“ (Andro – Wilhelm Silbereisen) a podobně…

7 BLOK „Umění doteku“ Přednes (u písně pokud možno zpěv) materiálů z oblasti Umění doteku (sgm. Lila, y. Sanate, kdokoli další…) Přednáška o Umění doteku (sg. Tatrawadarsi) Předvádění Umění doteku (používání tantry) Cvičení a vedení ve cvičení (promítnutí 1. videa ze semináře DMDU) Tanec až mazlení (!) Masáž, akupresura až plnohodnotné Umění doteku Možnost rozdělení účastníků do SOUKROMÝCH prostor (v párech či dle dohod;). Mazlení, milování… (!) JAKOŽTO FORMA UCTÉNÍ BOHA = LÁSKY (v případě OSOBNÍCH Partnerů i naplnění Partnerství…). Jen TAK to bude umožněno... Jen TO DOSTANE POŽEHNÁNÍ MISTROVSKÉHO PÁRU.

8 BLOK „Jídlo, pití, byliny a koření“
Přednáška o tématu (v souvislosti s Tantrou) Je vhodná znát semináře o životosprávě (k objednání em), každopádně bude seminář k dispozici - a to i doplňující přílohy. Recitace, resp. lépe zpěv - Mantra před jídlem (i s překladem a výkladem). Vaření, případně jezení již uvařeného či pochutin. TENTO BOD (zvláště pochutiny) je aktuální v každém bloku (PRASADAM). Totéž platí o pití (krom případného symbolického vína jen nealkoholické!). Použití speciálních koření a bylin i pro čistě Tantrické účely (žehnání dobromyslí, „3. Oko“ a „láskyplné ruce“ kurkumou…). Viz BLOK „Umění doteku“.

9 BLOK „Koncentrace a relaxace“
Aktivní relaxace - protahování, cvičení (tai-chi povede p. y. Sahajagara). Přednáška na téma a nejvyšší koncentrační cvičení TRÁTAK (sg. Tatrawadarsi a p. s. Maheswarananda - jen audiozáznam). Relaxace pasivní (možný přechod do spánku). Po probuzení viz první bod  (aktuální po každém vyspání se a probuzení!).

10 BLOK „Představivost a meditace“
Meditace - přednáška o jejích typech, MEDITACE V PRAXI („Úklid srdce“ povede sg. Tatrawadarsi). Představivost ze základních přirovnání (duše - software), asociace na zvířecí kvality a symbolické znázornění snových, vnitřních a astrálních světů (y. Sanate) . Představivost pro rozvoj a všeobecné konání (sg. Tatrawadarsi). Představivost pro sexualitu (sgm. Lila a y. Murtira (!)).

11 BLOK „Vůle a odpovědnost“
Přednáška na téma (sg. Tatrawadarsi a na téma souvisejícího projektu Cizinec. sgm. Lila). Zpěv písně „Díky…“ (dle denní doby) (VŠICHNI). Přednes ukázek z knih Richarda Bacha - „Racek“, „Most přes navždy“ a „Iluze“… Zpěv příslušných manter (míru, pokory, o Mistrovi a pro Mistra!). Používání Nejvyšší vůle (viz dokument ROZKAZ.HTM) k Zasvěcování (Mistrovský pár!) Doporučená literatura - knihy Richarda Bacha (viz) a „Cizinec v cizí zemi“ (Robert A. Henlein).

12 BLOK „Tantrické zkoušky“
Odborná slova Lingam, jóný, prašádam (prašad),význam pozdravů (včetně mezi Osvícenými „alakh niranjan“), Tantra, mantra, mudra, jantra, samádhi, Trátak; avšak i duše, aura, vztah (energie, KRMENÍ), Karma, vlivy a tendence, atd… Důležitost obřadů, pozdravů, chování, slov (vč. muder a manter) a MYŠLENÍ... Prokázání JASNÉHO POCHOPENÍ Tantry a jejích možností - lavně ÚČELŮ. Prokázání vnitřní čistoty. Prokázání PRAKTICKÉHO OVLÁDÁNÍ Tantry (Umění doteku; představa, soustředění a vůle; znalost bylin akoření,obřadů a manter - včetně předvedení praktického použití).

13 BLOK „Obřadní ukončení“
Diskuse o večírku a případně i o zkouškách (VŠICHNI). Domluva o dalších akcích i všeobecném fungování DMDU (organizační záležitosti možno řešit zvlášť - s asistenty). Obřadní rozloučení s Paní Mistrovou, s Mistrem a i s Mistrovským párem jako celkem; vzájemné rozloučení mezi účastníky.


Stáhnout ppt "„Tantrický večírek“ a tantrické zkoušky"

Podobné prezentace


Reklamy Google