Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuková opora pro odborná učiliště: Počítačové sítě a Internet: Počítačové sítě (LAN, WAN), práce s Internetem Kapitola 1.3:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuková opora pro odborná učiliště: Počítačové sítě a Internet: Počítačové sítě (LAN, WAN), práce s Internetem Kapitola 1.3:"— Transkript prezentace:

1 Výuková opora pro odborná učiliště: Počítačové sítě a Internet: Počítačové sítě (LAN, WAN), práce s Internetem Kapitola 1.3:

2 Počítačové sítě a Internet -Počítačové sítě v dnešní době hrají obrovskou roli hlavně pro aktuální informovanost a přenos dat v elektronické podobě. Navíc díky Internetu je možné přenášet elektronické data takřka v reálném čase a přes celý svět. -Základním pojmem informačních technologií a výpočetní techniky je informace. -Informace je výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat. Informace předpokládá existenci vysílače a přijímače a je tedy nějakou zprávou, kterou se vysílač „rozhodl“ vytvořit. -Informace je tvořena daty, což jsou údaje pro popis jevů a vlastností jakéhokoliv objektu. -Počítačová síť je potom označení pro technické prostředky, které umožňují spojení a výměnu informací pomocí komunikace s určitými pravidly.InformacedatyPočítačová síť 1. Informace Kapitola 31/13 Informační zdroj Kódování zprávy Vysílač signálu Komunikační kanál Přijímač signálu Dekódování zprávy Příjemce zprávy Zpracování zprávy INFORMACE Schéma komunikace – informační tok:

3 Počítačové sítě a Internet -Téma počítačových sítí je velice rozsáhlé a šlo by o něm povídat hodiny, my se omezíme na základní poznatky z tohoto oboru. -Historie počítačových sítí se datuje přibližně od padesátých let 20. století. Tento vývoj až zas tak podstatný nebyl, zajímavé to začíná být až s přícho- dem první verze dnešního Internetu, ale k tomu se ještě dostaneme. -Počítačové sítě začali uživatelům nejvíce chybět v době uvedení prvních personálních počítačů na trh a to hlavně v podnicích, kde se čím dál více hromadily data a informace na různých počítačích a neexistovala možnost, jak je nějakým způsobem účelně sdílet. Z tohoto důvodu v nich samozřejmě začal být neuvěřitelný nepořádek, protože např. na jednom počítači se nalézaly aktuální data, na dalším již aktuální (stejná) data nebyly a nikdo postupem času nebyl schopen říct, která z těchto dat jsou v pořádku. Tímto způsobem docházelo ke ztrátám dat a dalším kolizím, a proto se začali počítače navzájem propo- jovat do lokálních sítí (LAN).Historie počítačových sítí 2. Historie a vývoj lokálních počítačových sítí Kapitola 32/13

4 Počítačové sítě a Internet -Lokální počítačová síť (LAN) je malá síť, sestavená z počítačů umístěných relativně blízko sebe. Tyto sítě si zpravidla vytváří sami uživatelé nebo podniky. Nejpoužívanější technologií pro LAN je Ethernet. Ethernet je síťové rozhraní s jednoduchými protokoly. -Protokol představuje soubor pravidel pro komunikaci dvou a více počítačů, ale i jiných přístrojů či účastníků komunikace. Díky protokolu je možné navázat spojení, protokol také zajišťuje autorizaci uživatelů v síti a další funkce spojené s komunikací. -Zapojení počítačů v síti je možné realizovat různými způsoby. Tyto způsoby se nazývají Topologie počítačové sítě. Topologií existuje řada, z našeho pohledu jsou ovšem nejdůležitější dvě, a to kruhová a hvězdicová. -Existuje řada síťových prvků, které pomáhají připojit jednotlivé počítače do sítě. Mezi ty nejvýznamnější patří Hub, Switch a Router. Každý z těchto prvků má trošku jinou funkci, ovšem ve výsledku mají všechny za úkol rozvětvení sítě (možnost připojení dalších počítačů) a směrování paketů v síti. -Paket je nejmenší blok informace určený pro přenos po síti.Lokální počítačová síťEthernetProtokolTopologie počítačové sítě HubSwitchRouterPaket 3. LAN – Lokální počítačové sítě Kapitola 33/13 Kruhová topologie Hvězdicová topologie

5 Počítačové sítě a Internet -Je potřeba ještě zmínit alespoň ve stručnosti, jaké další (kromě topologie a síťových prvků) síťová zařízení jsou potřeba pro chod počítačových sítí. -Přenosovým médiem rozumíme druh spojení jednotlivých prvků sítě. Patří sem kabeláž (kroucená dvojlinka, koaxiální kabel a optické kabely), bezdrátové spoje (laser, infračervené spoje) a ultrazvuk. -Další důležitou skupinu představují uzly, mezi které patří např. počítačové stanice, servery, tiskárny a datová úložiště. Server je většinou výkonný počítač nebo také softwarová služba. -Poslední významnou skupinou jsou síťové operační systémy běžící na straně serverů. Tyto OS jsou speciálně připravené pro správu velkého množství uživatelů a dat, i když při prvním pohledu vypadají podobně jako standardní OS, v mnohém se od nich liší.kroucená dvojlinkakoaxiální kabelserverysíťové operační systémy 4. Technické prostředky Kapitola 34/13 Kroucená dvojlinka Koaxiální kabely Výkonný server Dell

6 Počítačové sítě a Internet Otázka 1: Co je to Paket? 5.1. Ověření znalostí Kapitola 35/13 nejmenší blok dat přenášených po síti kapesní počítač program pro ovládání počítače první uznaná počítačová síť A B C D Vyber jednu z možností

7 Počítačové sítě a Internet Otázka 2: Co rozumíme pod pojmem Protokol? 5.2. Ověření znalostí Kapitola 36/13 záznam v souboru přenosové médium aktivní síťový prvek soubor pravidel pro komunikaci A B C D

8 Počítačové sítě a Internet Otázka 3: Co je to Server? 4.3. Ověření znalostí Kapitola 37/13 běžný počítač doma na stole jakýkoliv počítač připojený do sítě výkonný počítač nebo softwarová služba způsob připojení počítačů v síti A B C D

9 Počítačové sítě a Internet -V šedesátých letech 20. století se americká armáda snažila najít způsob, jak propojit vzdálené počítače tak, aby při zásahu jednoho či více z nich zbytek sítě dál fungoval, tedy snažili se vytvořit síť bez centrálního uzlu. První takovouto síť představila Kalifornská univerzita v roce 1969 s názvem ARPANET, která byla spojením čtyř univerzit z různých státu USA. První věta, kterou se dalo pomocí této sítě odeslat zněla „Are You receiving this?“, což volně přeloženo znamená „obdrželi jste to?“ K této síti a její modifikaci se postupně připojovali další univerzity a v počátku byla tato síť (později Internet) ryze nekomerčního charakteru. -V roce 1989 přišel Tim Berners-Lee s novým způsobem komunikace, kterým byly hypertextové dokumenty, v dnešní podobě známé jako www stránky (World Wide Web). Tento způsob komunikace již byl využitelný pro komerční sektor, a proto v roce 1992 začíná být Internet mohutně využíván právě pro tyto účely.ARPANETInternethypertextové dokumenty 6. Historie Internetu Kapitola 38/13 Rozvoj ARPANetu na Americkém kontinentu

10 Počítačové sítě a Internet -Internet je celosvětová počítačová síť a jako taková představuje nesmírnou databázi znalostí a informací. Tyto informace je ovšem potřeba nejdříve nějak vyhledat, abychom je mohli použít. K vyhledávání informací na Internetu slouží Internetové vyhledávače. Ty jsou ve formě webových stránek umístěny buď samostatně (google.com) nebo na tzv. portálech, jako je například seznam.cz nebo atlas.cz. -Internetový portál je webová stránka, která kromě vyhledávače obsahuje rychlé odkazy, možnost využití e-mailových schránek a další informace. Použití vyhledávačů předpokládá minimální znalosti. -Kromě standardních Internetových vyhledávačů existují ještě specializované vyhledávače, které jsou úzce orientované na vyhledávání určitého druhu informací (mapy, firmy, jízdní řády apod.). Internetové vyhledávačegoogle.comseznam.czatlas.cze-mailových 6.1. Vyhledávání na Internetu Kapitola 39/13 Zde zadáváme klíčová slova dotazu Detailní nastavení vyhledávání Přepnutí na vyhledávání obrázků Omezení Cílová stanice Výchozí stanice

11 Počítačové sítě a Internet Některé stránky mohou obsahovat velké množství nesetříděných údajů, a proto je potřeba ještě na již vyhledané konkrétní stránce najít požadovaný údaj. K tomu slouží funkce prohlížeče Najít, nebo v některých prohlížečích Najít na této stránce. Dialog pro zadání hledaného výrazu lze také rychle vyvolat horkými klávesami Ctrl+f. Pokud se údaj na stránce nalezne, označí se viditelnou formou (do bloku). -Pro vyhledávání na Internetu platí jisté zásady, které pro úspěch našeho snažení musíme dodržovat: -Do Internetového vyhledávače zadáváme vždy výraz, který nejlépe odpovídá předmětu hledaného zájmu, a to všechny výrazy nejlépe v prvním pádě. -Můžeme si vybrat, zda výraz do vyhledávače napíšeme s diakritikou nebo bez, ale pokud již začneme psát jedno slovo s diakritikou, je vhodné celý výraz uvést také s diakritikou. -Po načtení výpisu stránek, obsahujících dané hledané pojmy, vybereme několik z odkazů, které nejlépe odpovídají našemu tématu. Nejvýstižnější stránky nemusí být nutně řazeny od vrchu, tedy je potřeba otevřít více stránek a vybrat si ty, které nejlépe odpovídají naší potřebě. Vyhledávač hledá výskyt slov na indexovaných stránkách, tedy najde i stránky, kde jsou sice slova použita, ale nejsou v žádném kontextu. - Některé stránky mohou obsahovat velké množství nesetříděných údajů, a proto je potřeba ještě na již vyhledané konkrétní stránce najít požadovaný údaj. K tomu slouží funkce prohlížeče Najít, nebo v některých prohlížečích Najít na této stránce. Dialog pro zadání hledaného výrazu lze také rychle vyvolat horkými klávesami Ctrl+f. Pokud se údaj na stránce nalezne, označí se viditelnou formou (do bloku).indexovaných 6.2. Vyhledávání na Internetu - zásady Kapitola 310/13 www.tunningaut.cztunning auto zpěvavý ptak vystava zpevavy ptak vystava zpěvavý pták výstava Vyhledávaný výraz Nalezený výskyt hledaného výrazu

12 Počítačové sítě a Internet Otázka 1: Kde vznikl Internet? 7.1. Ověření znalostí Kapitola 311/13 Velká Británie Japonsko USA Polsko A B C D

13 Počítačové sítě a Internet Otázka 2: Jaký bude mít tvar dotazu ve vyhledávači, pokud chceme vyhledat stránky s výrazem „placebo“? 7.2. Ověření znalostí Kapitola 312/13 www.placebo.cz http://www.placebo.cz placebo placebo@google.com A B C D

14 Počítačové sítě a Internet Otázka 3: Jaká je klávesová zkratka pro vyhledání výrazu na webové stránce? 7.3. Ověření znalostí Kapitola 313/13 ctrl+g alt+ctrl+v alt+d ctrl+f A B C D

15 Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

16 Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

17 Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi ŠPATNÁ ODPOVĚĎ! PROSTUDUJ ZNOVU

18 Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

19 Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi ŠPATNÁ ODPOVĚĎ! PROSTUDUJ ZNOVU

20 Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

21 Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

22 Počítačové sítě a Internet Vyhodnocení odpovědi VŠECHNY ODPOVĚDI SPRÁVNĚ GRATULUJEME! návrh a zpracování: Petr Prokšenka cílová skupina: žáci 2.a 3. ročníku OU online zdroje: http://www.wikipedia.cz http://emp.wz.cz/net/main.php?side=history http://www.svetsiti.cz http://phoenix.inf.upol.cz/~bazgierv/PO1AI/referat.pdf http://www.jakpsatweb.cz/vyhledavace.html http://www.wikipedia.cz http://emp.wz.cz/net/main.php?side=history http://www.svetsiti.cz http://phoenix.inf.upol.cz/~bazgierv/PO1AI/referat.pdf http://www.jakpsatweb.cz/vyhledavace.html


Stáhnout ppt "Výuková opora pro odborná učiliště: Počítačové sítě a Internet: Počítačové sítě (LAN, WAN), práce s Internetem Kapitola 1.3:"

Podobné prezentace


Reklamy Google