Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Telemedicína Jana Zvárová. Telemedicína • tele (řecky „na dálku“) • medicína (z řeckého „meden“ = „léčení“) • Definice: – Thomas Bird (70. léta 20. století):

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Telemedicína Jana Zvárová. Telemedicína • tele (řecky „na dálku“) • medicína (z řeckého „meden“ = „léčení“) • Definice: – Thomas Bird (70. léta 20. století):"— Transkript prezentace:

1 Telemedicína Jana Zvárová

2 Telemedicína • tele (řecky „na dálku“) • medicína (z řeckého „meden“ = „léčení“) • Definice: – Thomas Bird (70. léta 20. století): „Způsob poskytování zdravotní péče, kde lékaři vyšetřují dálkově pacienty s využitím telekomunikačních technologií.“ – Evropská komise: „Rychlý přístup ke sdíleným a vzdáleným lékařským odborným posudkům prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií bez ohledu na to, kde se pacient nebo příslušná informace nachází.“

3 Telemedicína •Telemedicína se objevuje tehdy, když jsou aplikovány telekomunikační systémy, aby poskytovaly snadnější přístup k údajům a lékařským informacím od zdravotnického personálu. Revoluce, kterou v poslední době prošel sektor telekomunikací, vymýtila nedostatky minulosti (nedostatečná rychlost, nadměrné ceny apod.) a vytvořila cenově efektivní aplikace.

4 Vymezení pojmů TELE komunikace Infor MATIKA ve zdravotnictví •Digitální zdravotnická technika –počítačové tomografy, echokardiografy, laparoskopy, endoskopy, artroskopy, bronchoskopy apod. •Nemocniční Informační Systém (NIS / HIS) –Využívající počítačovou síť - Local Area Network (LAN) –Využívající Picture Archiving and Communications System (PACS) •Digitální komunikační systémy – Private Automatic Branche Exchange (PABX) – soukromá pobočková ústředna

5 Pojem telemedicíny •přenos a sdílení medicínských dat v prostředí moderních komunikačních systémů systémů •nové termíny eHealth (eZdraví), Health Networks

6 Telemedicína dle WHO Souhrnné označení pro zdravotnické aktivity, služby a systémy, provozované na dálku cestou informačních a komunikačních technologií za účelem podpory globálního zdraví, prevence a zdravotní péče, stejně jako vzdělávání, řízení zdravotnictví a zdravotnického výzkumu.

7 Telemedicína dle ATA Americká telemedicínská asociace (American Telemedicine Association - ATA, http://www.atmeda.org) definuje telemedicínu takto:http://www.atmeda.org Telemedicína je použití zdravotnických informací vyměněných z jednoho místa na druhé prostřednictvím elektronických komunikací pro zdravotnictví a vzdělávání pacientů nebo poskytovatele zdravotní péče a pro účely zlepšení péče o pacienty.

8 Telemedicína Medicína prováděná na dálku. Telemedicine obecně odkazuje na užití informačních a komunikačních technologií pro poskytnutí klinické péče.

9 Typy telemedicíny Telemedicína je provozována buď v reálném čase (synchron n ě) nebo asynchron n ě. Příklady synchronní telemedicíny jsou: telefonn í hovor nebo chirurgický zákrok prováděný robotem. Předpokládá se, že obě strany jsou ve stejném době na místě a komunikační kanál mezi nimi jim umožňuje vzájemnou interakci v reálné době. Často se využívá telekonference.

10 Typy telemedicíny Telemedicína je provozována buď v reálném čase (synchronně) nebo asynchronně. Příklady asynchronní telemedicíny jsou medicínská data (obrazy, signály) a možnosti jejich přenosu praktickému lékaři či specialistovi pro off-line hodnocení. Dermatologie, radiologie či patologie jsou specializace, které provozují asynchronní telemedicínu. Strukturovaný elektronický zdravotní záznam by měl být součástí takového telemedicínského přenosu.

11 Telemedicína – všechny definice mají společný cíl Zrychlení a zlepšení komunikace mezi lékaři navzájem a lékařem a pacientem pomocí moderních komunikačních a informačních prostředků s cílem zlepšit diagnostické a terapeutické procesy, a tím celkovou zdravotní péči o pacienta.

12 Původní pojetí Telemedicíny •zúžení na pojem dálkového přístupu k datům, dálkového ovládání přístrojů, •v protikladu k současnému pojetí, kdy se jedná o celou množinu přístupů od interaktivního nebo pasivního snímání biofyzikálních dat až k systémům pro koordinovanou spolupráci zpracování dat a podporu nejrůznějších procesů rozhodování v medicíně.

13 Telekomunikace •Vývoj telekomunikační infrastruktury je základem ekonomického rozvoje •Telekomunikace je proces výměny informací •Telekomunikační kanály jsou založené na kabelovém nebo bezdrátovém spojení •Telekomunikace –komunikace typu broadcast (vysílání) –komunikace mezi dvěma body –analogová nebo digitální komunikace

14 Historie telemedicíny

15 Historie telemedicíny: USA - první zkušenosti •Polovina 60. let 20. století: První lékařské telemetrické programy NASA na pilotované vesmírné lodi za účelem monitorování tělesných funkcí astronautů. •1964: první interaktivní TV telemedicínský projekt pro poskytování zdravotní péče, uzavřené TV spojení mezi Psychiatrickým institutem v Nebrasce, v Omaze, a Norfolk State Hospital, 112 mil daleko. •1967: interaktivní TV spojení bylo instalováno mezi Všeobecnou nemocnicí Massachusets a Loganským mezinárodním letištěm, Boston, Mass.

16 Historie telemedicíny: USA v 70. letech 20. století •70. léta 20. století: široká škála ukázek telemedicíny včetně satelitních projektů ATS-6, zdravotníků v odloučených aljašských a kanadských vesnicích. •Běžné prvky těchto projektů: drahé komunikační infrastruktury; absence komerčního lékařského, informačního a komunikačního vybavení; velmi výrazná omezení v interakci člověk-počítač; a většina z nich byla podporována americkou vládou. •Vysoký poměr náklady/užitek: oslabení telemedicíny v USA v polovině 70. let 20.století.

17 Historie telemedicíny: USA 90. léta 20. století •Druhá vlna popularity: národní krize zdravotnictví, telekomunikační revoluce, politická rozhodnutí •Příklad: –projekt telemedicíny WellCare : Massachusetts General Hospital (MGH), Boston, WellCare (Paris, France) a středně staré nemocnice: mezinárodní telerentgenologický systém mezi Saudskou Arábií a MGH (více než 6.000 lékařských snímků za rok pro telediagnózu a telekonzultaci v případě přibližně 600 pacientů).

18 Historie telemedicíny: Evropa - první zkušenosti •Počáteční aktivity v telemedicíně na počátku 70. let 20. století ve Skotsku: výhody poskytování zdravotní péče dělníkům na ropných plošinách v Severním moři a vědeckému personálu v Britském antarktickém teritoriu. •Další země, např.: Itálie, Norsko, atd. zavedly vědecké národní telemedicínské programy 70. a 80. letech 20. století

19 Telemedicína v 21. století •Během posledního desetiletí ovlivnily sociální, politické a ekonomické změny vývoj tradičních modelů zdravotní a sociální péče. •Změny: demografické, zvýšené náklady na zdravotnictví, potřeba zlepšit kvalitu lékařské péče, splnění požadavku sociální rovnosti a otevření nových trhů. •Požadavek extenzivního využití informačních a telekomunikačních technologií.

20 Telemedicína v 21. století •Náklady na zdravotnictví se zvyšují. •Primární péče, společná péče a domácí péče. •Stárnoucí populace znamená dramatický nárůst péče o chronické pacienty.

21 Telemedicína v 21. století •Hlavní charakteristika: Větší využívání Internetu v práci lékařů na odděleních i práci lékařů v ambulancích •Prognóza: Do 5-ti let se budou lékaři dělit: –na lékaře s přístupem k Internetu mající možnost přístupu k informacím, kteří budou daleko rychleji spojeni s velkými informačními centrálami, –na lékaře, kteří nebudou mít přístup k Internetu a nebudou mít informace, což povede k jejich stagnaci.

22 Telemedicína v USA v 21. století •Financování telemedicínského výzkumu - příklad: –Americké „Telemedicine & Advanced Technology Research Center“

23 Odkazy •http://www.atmeda.org/ American Telemedicine Associationhttp://www.atmeda.org/ Telemedicine and E-Health E-health is a very broad term that encompasses many different activities related to the use of the Internet for healthcare. Many of these activities have focused on administrative functions such as claims processing or records storage. However, there is an increasing use of e-health related to patient and clinical care. With this development, the world of e-health and telemedicine began to merge and ATA started to address clinical and patient care issues related to e-health. Information provided here focuses on clinical care and patient education aspects of e-health and is targeted to the health provider.

24 Telemedicínské služby •Telekonzultace: přístup k poznatkům nebo expertíze specialisty na dálku (tj. telerentgenologie) •Telediagnostika: určení diagnózy u pacienta za pomoci vzdáleného lékaře (tj. telekardiologie) •Telemonitorování: dálkové monitorování pacienta, který se nachází v prostředí mimo nemocnici (tj. monitorování plodu) •Telepéče: využití dat z telemonitorování při poskytování pomoci na dálku (tj. diabetici) •Televzdělávání: vzdělávání pacientů/lékařů na dálku

25 Telemedicínské služby •Společná diagnóza: spolupráce mezi vzdálenými zdravotnickými odborníky za účelem stanovení společné diagnózy (např. kardiologická angiografie) •Lékařská porada na dálku: účast na poradě lékařů na dálku (např. rentgenolog) •Teleprezence: přítomnost na dálku

26 •Koncept: telemedicínské služby poskytované pacientům doma nebo kdekoliv mimo nemocnici. •Telemedicínské služby: telemonitorování a telepéče. •Příklady aplikací: tele-poplachy a telepéče o diabetické pacienty. Domácí péče - telepéče / tele-asistence

27 Druhy telemedicínských služeb Zjednodušená kategorizace •Hlasové – audio (telefon, hlasové konference) •Obrazové – video (interaktivní televize, videokonference) •Datové (výměna dat, telemetrie, přístup k databázím)

28 Hlasové služby •nejjednodušší telemedicínská služba •využívající analogovou nebo digitální telefonní síť –linky důvěry, linky bezpečí –konzultační a poradenské linky •jednoduché nebo konferenční spojení –např. Grant MZd ČR: „Telepsychoterapie onkologicky nemocných žen“ Veřejná telefonní síť FN Brno – porodnice Hlasový Server TTC 2000 2 Mbit/s 30 tel. kanálů

29 Obrazové služby •Teleradiologie –Skiagrafie a skiaskopie (RTG snímky) –CT (počítačová tomografie) –MRI (magnetická rezonance) –Angiografie –… •Telepatologie •Telekardiologie •Teledermatologie •Teleneurochirurgie

30 PACS •Definice: –„Počítačový systém zajišťující akvizici, archivaci a distribuci obrazové informace v rámci celé sítě, jejich získávání a zpracování pro účely diagnostiky“ •1982 první PACS konference –„International Workshop and Conference on Picture Archiving and Communications Systems (PACS) and Medical Applications“ •Přínos: –snížení nákladů na RTG materiál, vymizení filmového archívu, IT komplexně řeší vše, co souvisí s obrazovou informací –včasné a přesné diagnózy, možnost konzultace s odborníky ze špičkových pracovišť, snížení radiační zátěže pacienta, zvýšení komfortu pacienta

31 Datové služby •Přístup online k databázím: –Dnes převážně s využitím Internetu a rodiny protokolů TCP/IP •Telemetrie: –Sledování fyziologických funkcí na dálku –Např.: http://www.telemedicsystems.com VitalLinkhttp://www.telemedicsystems.com

32 Odkazy •http://www.telemedicina.cz/ Informační platforma programu TELEMEDICÍNA v ČR a aktivit s ním souvisejících, spravovaná Nadací prof. Rösche, udržováno do roku 2003,http://www.telemedicina.cz/ •http://www.telepatologie.cz/ Optoteam s.r.o. zastoupení pro mikroskopy Nikon v ČR, zkušenosti z oblasti mikroskopie nebo telepatologie, lze uveřejnit případy, které je možné konzultovat s ostatními,http://www.telepatologie.cz/

33 Další vybrané telemedicínské aplikace

34 •Strukturované uložení informací •Integrace multimediálních dat •Bezpečnost •Mnohojazyčnost •Interoperabilita Elektronická zdravotní dokumentace jako základ pro telemedicínské aplikace

35 MUltimediální DistRibuovaný elektronický zdravotní záznam (MUDR) •Pilotní projekt elektronického zdravotního záznamu, založený na strukturovaném způsobu uložení dat •Inspirace evropskými normami (CEN/TC251) a evropskými projekty (I4C-TripleC) •Možnost integrace různých typů údajů do společné, dynamicky měnitelné struktury (číselné hodnoty, texty, multimédia, signály,…)

36 Lékařská doporučení •Nejnovější znalosti získané v různých lékařských oborech jsou v textové podobě shrnuta v řadě lékařských doporučení. Cílem lékařských doporučení je usnadňovat optimální rozhodování dalším lékařům při léčebně preventivní činnosti. •Zpřístupňování lékařských doporučení pouze v textové podobě vytištěné na papíře je v současné době doplňováno dostupností textové formy lékařských doporučení v elektronické podobě na počítači nejčastěji pomocí internetu, viz http://www.kardio-cz.cz/http://www.kardio-cz.cz/

37 •MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine) –http://www.telemedicinabrno.czhttp://www.telemedicinabrno.cz •IZIP - Electronic Patient Health Account (EPHA) http://www.IZIP.cz, http://www.IZIP.info http://www.IZIP.czhttp://www.IZIP.info •NETC@RDS (pilot of common EU Health Insurance Card (EHIC) ) - http://www.netcards-project.com/http://www.netcards-project.com/ Některé projekty programu eZdraví

38 Perspektiva využití mobilních telefonů k zpřístupnění elektronických lékařských doporučení

39 Demo 1.Zadání údajů o pacientovi •tlak, rizikové faktory, orgánová poškození, přidružené klinické stavy, … 2.Výpočet rizika onemocnění kardiovaskulární chorobou 3.Případné zadání dalších údajů o pacientovi •indikace / kontraindikace 4.Doporučení lékové třídy

40 Doporučení pro léčbu hypertenze •Pilotní aplikace: –1999 WHO/ISH Guidelines for the Management of Hypertension –přeloženo do češtiny –formalizováno (Java 2 Micro Edition) •Demo... http://www.euromise.cz/mobile http://www.euromise.cz/mobile

41 Zájmové skupiny telemedicíny •pacienti •zdravotničtí profesionálové •zdravotnické autority

42 Zájem skupiny Pacient •zlepšení přístupu k poskytovaným službám •jejich rychlejší dostupnost •integraci poskytovaných služeb •redukci počtu klinických testů •zkrácení čekací doby •aby měl lékař více času na pacienta •větší možnost vlastní volby (čas, místo, ošetřující lékař)

43 Zájmy zdr. profesionála •snadnější přístup k informacím •zlepšení možností komunikace •zvýšení efektivity práce •zlepšení možnosti plánování pláce •rychlejší reportování •přístup do elektronických knihoven

44 • efektivity služby • omezení duplikace služeb • bezpečnost pacienta • spokojenost skupiny Zdravotnických profesionálů Zájmy zdravotnické autority

45 Závěry •Telemedicínský systém vždy vyvolává organizační změny, zavádí nové pojmy, technologii a nové situace pro lékaře i pacienty, změny současných klinických protokolů, a během prvních stádií realizace zvyšuje pracovní zátěž lékařů. •Navzdory těmto překážkám může telemedicína nabídnout mnoho výhod při poskytování zdravotní péče, omezit výdaje na zdravotní péči, poskytnout přístup ke zdravotnickým službám ve špatně dostupných či nedostupných oblastech, usnadnit spolupráci mezi odborníky, a konečně zlepšit kvalitu péče.

46 Závěry •Telemedicína patří ve zdravotnictví mezi nejrychleji se rozvíjející technologie a ubírá se z experimentální fáze do komerční a průmyslové reality. •Můžeme si již představit zdravotnickou organizaci budoucnosti, založenou na telekomunikační technologii, jakožto novou organizaci, která spojuje kliniky, nemocnice, ordinace, a dokonce domovy a pracoviště. V této síti budou úředníci, zdravotničtí manageři, lékaři, pracovníci v terénu, pacienti a výzkumníci propojeni pomocí telemedicínských služeb v decentralizované a spolupracující organizaci, kde otázky řízení technologie mohou hrát významnou roli při budování tohoto nového modelu zdravotnictví.


Stáhnout ppt "Telemedicína Jana Zvárová. Telemedicína • tele (řecky „na dálku“) • medicína (z řeckého „meden“ = „léčení“) • Definice: – Thomas Bird (70. léta 20. století):"

Podobné prezentace


Reklamy Google