Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_03."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_03 Tematická oblast:Ošetřovatelství Cílová skupinaŽáci školy Téma:Vývoj ošetřovatelství Autor:Mgr. Pavla Hrubá Datum vytvoření:08.09.2012

2 Mgr. Pavla Hrubá

3 Osnova  Nejstarší doby  Rozvoj medicíny v Evropě  Rozvoj ošetřovatelství ve světě – Krymská válka  Florence Nightingalová  Válka na Krymu  Přínos F.N.  Henry Dunant  Citace

4 Nejstarší doby  primitivní život obyvatel v nejstarších dobách provázely různé choroby a epidemie  kvalita oš. péče se zvyšuje s narůstajícími odbornými poznatky  primitivní lidé nechápali příčiny nemocí, smrti - souvislosti s nadpřirozenými silami (trest) - snažili se duchy, božstva udobřit  léčitelé, zaříkávači, šamani  hlavní zdroje léčení - slunce, voda,rostliny  zkušenosti se předávali z generace na generaci

5  s rozvojem společnosti uctívání bohů přesunuto do chrámů - kněží, modlitby  péče o nemocné, chrámoví sluhové - „první špitální sestry“  oš. péči v domácnostech zajišťovaly matky, popřípadě otroci

6 Rozvoj medicíny v Evropě  Medicína starořecká - 2000 l.př.n.l.  Asklépios - mimořádné léčitelské schopnosti, uznáván jako bůh medicíny  v Epidauru mu byl vystavěn chrám, kolem kterého vzniklo centrum medicíny  symbol lékařství - hůl s hadem  Hippokrates - „otec medicíny“ autor lékařské přísahy, obvazu hlavy, typologie  Galenos - pitvy zvířat

7  Avicenna - 1000 př.n.l. - velký přínos pro medicínu, fyziologii - předpokládal mikroorganismy v prostředí  vliv křesťanství - 1. stol.  služba člověku je pojímána jako služba bohu  Fabiola (340-420) založila první špitál v Římě

8 Rozvoj ošetřovatelství ve světě Krymská válka 1854-1856  Potřeba odborně připravit ženy pro péči o raněné a nemocné  Nikolaj Ivanovič Pirogov (1810-1881) - Ruský chirurg, vyškolil 30 dobrovolných ošetřovatelek pro ruskou frontu na Krymu - důraz kladl na dodržování hygieny – prevence inf. onemocnění - poprvé zavedl stejnokroj – sesterská uniforma

9 Florence Nightingalová (1820-1910)  je považována za zakladatelku moderního ošetřovatelství  na počest jejího narození (12. 5. 1820) se slaví Mezinárodní den ošetřovatelství  ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. století v celém světě  její odkaz sestrám nového milénia je stále platným a aplikovatelný jako před sto lety

10

11  dostalo se jí vynikajícího vzdělání, přestože byla ženou  studovala historii, filosofii, vědy a klasickou literaturu spolu s hudbou a uměním  sledovala knihy a zprávy o nemocnicích, veřejném zdravotnictví a hygienických zařízeních  měla nadání pro matematiku a statistiku  na doporučení otce a pod jeho dohledem se učila latinu, řečtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu  během svých častých cest po Evropě navštěvovala nemocnice  rodiče nesouhlasili s jejím rozhodnutím stát se ošetřovatelkou - nebránili jí v návštěvách nemocnic ve městech, kam cestovali  pořizovala si a uschovávala bohaté zápisky o všem, co se týkalo organizace a řízení nemocnic, hygieny, stavebního uspořádání jednotlivých oddělení a také práce lékařů

12  v roce 1850 vstoupila jako 31letá studentka ošetřovatelství do Ústavu protestantské Diakonie v německém Kaiserwerthu  po třech měsících se vrátila zpět do Anglie, kde pokračovala v prohlídkách nemocnic  v roce 1853 se stala vedoucí Ústavu pro péči o nemocné šlechtičny v Londýně - zde úspěšně provedla řadu (na tehdejší dobu) revolučních změn: zavedla mj. výtah pro jídlo z kuchyně přímo na oddělení vymyslela a nechala nainstalovat signalizační systém od lůžka pacienta se zvonkem na chodbě nechala rozvést teplou tekoucí vodu do každého patra nemocnice  upřednostňovala pavilonový typ zařízení, ve kterém byli pacienti separováni podle chorob  stala se odborníkem pro nemocnice a veřejné zdravotnictví

13  v roce 1854 začala Krymská válka, ve které bojovaly Anglie a Francie proti Rusku  Florence napsala dopis válečnému sekretáři a nabídla mu svoji pomoc. Současně ji týž sekretář, sir Sidney Herbert, požádal, aby vedla ošetřovatelky vyslané do vojenské nemocnice  v říjnu se tak vydala s 38 sestrami na cestu  chápala tuto misi jako velkou příležitost ukázat hodnotu ženy-ošetřovatelky ve vojenské nemocnici

14 Válka na Krymu  skutečnost na Krymu byla horší, než ji popisovali váleční zpravodajové  ve vojenské nemocnici zřízené z kasáren ve Scutari bylo ubytováno 2300 pacientů  nemocnice byla špinavá, zamořená krysami a blechami  ve zpustlých kasárnách leželi na holé a špinavé podlaze nazí ranění a nemocní vojáci  dostávali pouze jedno jídlo denně (někdy žádné), které jedli rukama  neměli k dispozici záchody, ani jiná hygienická zařízení  nemoci jako tyfus, cholera a průjmy zde byly častější a nebezpečnější než samotná zranění

15  nově příchozím sestrám se dostalo od lékařů velmi chladného a odmítavého přijetí.  zpočátku je k nemocným ani nechtěli pustit  během prvního týdne pobytu ošetřovatelky zprovoznily kuchyň a nemocní muži dostávali alespoň stravu podle svých potřeb.  uklidily, byly vybudovány toalety, zřízena prádelna  sestry konečně mohly poskytovat raněným ošetřovatelskou péči  Florence bojovala za práva nemocných, poukazovala na nedostatky v systému a také sama navrhovala změny

16  chtěla inovovat vojenské nemocnice tak, aby se zde nemocní cítili jako doma  zavedla systém, který umožnil, aby vojáci mohli pravidelně posílat peníze domů svým rodinám  pro rekonvalescenty zřídila odpočinkovou místnost s čítárnou, psacími pomůckami, společenskými hrami

17  během půl roku se snížila úmrtnost raněných vojáků z 60% na 2% a ke konci války dokonce na1%.  Florence se nestarala jen fyzické potřeby pacientů, ale pečovala i o jejich sociální pohodu  poprvé v historii zde nemocní a ranění vojáci dostávali nemocenské dávky

18  v roce 1859 sepsala knihu Poznámky o ošetřovatelství - byla určena nejen sestrám, ale všem, kteří pečovali o nemocné  Florence preferovala pět základních elementů: ochrana zdravého prostředí čistý vzduch funkční odpady čistota a světlo  v roce 1860 otevřela svoji ošetřovatelskou školu při nemocnici sv. Tomáše v Londýně  studium ošetřovatelství trvalo jeden rok, v daném ročníku bylo 20-30 posluchaček

19  od roku 1864 pracovala Florence na projektech domácí ošetřovatelské péče, porodnice, vojenských kasáren  první technicky rozdělila poskytování ošetřovatelské péče různým pacientům (do té doby byli muži, ženy i děti umísťováni společně na pokojích)  zřizováním nemocnic pro duševně nemocné choré oddělila „duševně zdravé“ pacienty od psychiatricky nemocných  studovala příčiny dětské úmrtnosti  v roce 1871 publikovala knihu Zápisky o šestinedělí v nemocnici  byla iniciátorem a hlavním organizátorem Britské asociace sester (1887)

20  v roce 1907 ji král Edward VII., jako první ženě v historii, předal vyznamenání za zásluhy  zemřela 13. srpna 1910 v Londýně

21 Přínos F.N.  hlavní iniciátor mnoha reforem zdravotní a ošetřovatelské péče druhé pol. 19. st. - hygienické reformy, podávání kvalitní stravy, výcvik nemocničních zřízenců, individuální péče  uvědomovala si rozdíl mezi ošetřovatelstvím a medicínou  představovala si, že ošetřovatelství bude samostatnou profesí  popularizovala myšlenku systematického vzdělávání sester

22 Henry Dunant 1828-1910  zásluhy o rozvoj laického ošetřovatelství  jako švýcarský kupec navštívil bojiště po bitvě u Solferína (1859), kde se setkal s nedostatečnou péčí o nemocné a raněné  zřídil lazaret - zajistil dobrovolníky z řad civilního obyvatelstva pro pomoc raněným, zajistil i jejich odbornou přípravu  z jeho iniciativy vznikla v roce 1864 Mezinárodní organizace Červeného kříže  v Čechách 1868 ČČK

23 Citace  ROZSYPALOVÁ, M a ŠAFRÁNKOVÁ, A. Ošetřovatelství I., II.. 1.Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1.  KAFKOVÁ, Vlastimila. Z historie ošetřovatelství. Brno: IDVPZ, 1992, ISBN 80-7013-123-3.  AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 8.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingal ov%C3%A1


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_03."

Podobné prezentace


Reklamy Google