Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."— Transkript prezentace:

1 Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 SVĚTOVÝ VÝVOJ OŠETŘOVATELSTVÍ Z historického hlediska rozlišujeme 3 vývojové linie péče o člověka:  nejstarší, laická péče – poskytovaná rodinnými příslušníky  charitativní péče: zaměřovala se na chudé, handicapované  organizovaná léčebná, ošetřovatelská a sociální péče o nemocné Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 ANTICKÝ STAROVĚK HIPPOKRATES  byl prvním lékařem, který se pokusil o soubor vědomostí o lidském těle  položil základy preventivní medicíny  HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA  léčit podle nejlepšího svědomí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 GALENÓS  zjistil, že v tepnách koluje krev, nikoliv vzduch  zabýval se původci chorob Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 STŘEDOVĚK  středověké špitály poskytovaly péči cestujícím, poutníkům  při klášterech vznikala infirmaria určená k ošetřování nemocných řeholníků  leproseria pro ošetřování malomocných Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 NOVOVĚK  Zakladatelkou ošetřovatelství se stala anglická ošetřovatelka Florence Nightingalová [florens najtyngelová].  roku 1860 v Londýně založila 1. ošetřovatelskou školu na světě Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 JEJÍ ZÁSLUHY:  pomáhat strádajícím a nemocným, poskytovat co nejlepší péči  kladla důraz na hygienu – jak zabránit epidemii  uplatnila se ve vojenském lazaretu v době krimské války – zřídila vojenskou prádelnu  usilovala, aby pracovnice pro ošetřování byly cíleně školené Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 Nikolaj Ivanovič Pirogov  ruský chirurg a pedagog  působil v krymské válce  zasloužil se o organizovanou přípravu sester Henri Dunant  rozhodl zřídit lazaret  snaha vedla k založení Mezinárodní organizace Červeného kříže Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 V roce 1919 byl založen Československý Červený kříž. První předsedkyní se stala Alice Masaryková. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 VÝVOJ ČESKÉHO OŠETŘOVATELSTVÍ  útulky pro chudé a nemocné, tzv. hospice, byly zakládány křesťanskými řády  Anežku Přemyslovnu (1211 – 1282) považujeme za zakladatelku našeho ošetřovatelství  byla zakladatelkou 1. špitálu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 Ošetřovatelské řády  Řád křížovníku s červenou hvězdou  Suverenní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského  Řád sv. Lazara, Diakonky  Řád milosrdných bratří, Řád sv. Alžběty  Řád sv. Karla Boromejského Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 První ošetřovatelská škola vznikla v Praze v roce 1874. O tuto školu se zasloužily Karolína Světlá a Eliška Krásnohorská – brzy však zanikla. V Praze 1916 byla otevřena česká Státní dvouletá ošetřovatelská škola. V období 2. světové války byly dvouleté školy zrušeny a obnoveny znovu 1945. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 V roce 1946 byla v Praze otevřena Vyšší ošetřovatelská škola – zrušena byla 1960 a při FF ÚK bylo zřízeno vysokoškolské studium pro učitelky středních zdravotnických škol. Po roce 1948 byly dvouleté ošetřovatelské školy sloučeny s rodinnými a sociálními školami a přejmenovány na vyšší sociálně zdravotní školy – studium bylo prodlouženo na 3 později na 4 roky. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 V roce 1954 byl název školy změněn na střední zdravotnickou školu. V roce 2004 dochází k převedení většiny studijních oborů všeobecná sestra na terciární úroveň. Kvalifikační příprava všeobecných sester probíhá na vyšších zdravotnických školách na půdě univerzitní i neuniverzitní. Na vyšších zdravotnických školách se připravují všeobecné sestry. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 Absolventi získávají titul diplomovaný specialista. Od roku 2004 se na středních zdravotnických školách připravují tzv. zdravotničtí asistenti. Studijní obor Sociální péče – pečovatelská činnost byl zahájen 1. 9. 2001. Předmět pečovatelství byl zahrnut do 3. a 4. ročníku. Vede žáky k osvojení dovedností a znalostí potřebných pro výkon jednotlivých činností pečovatele. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."

Podobné prezentace


Reklamy Google