Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Může mít nová česká hračka i léčebné ambice? LOGOPEDICKÁ KONFERENCE LSMS 2012 Bc. Jiří Císař - Elfin Grit s.r.o. Mgr. Kateřina Halamová - Ambulance klinické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Může mít nová česká hračka i léčebné ambice? LOGOPEDICKÁ KONFERENCE LSMS 2012 Bc. Jiří Císař - Elfin Grit s.r.o. Mgr. Kateřina Halamová - Ambulance klinické."— Transkript prezentace:

1 1 Může mít nová česká hračka i léčebné ambice? LOGOPEDICKÁ KONFERENCE LSMS 2012 Bc. Jiří Císař - Elfin Grit s.r.o. Mgr. Kateřina Halamová - Ambulance klinické logopedie Přerov

2 2 Atraktivita hračky

3 3 ES certifikát osvědčení typu podle nejnovější legislativy

4 4 Víc než dětský přehrávač

5 5 Multimediální možnosti přehrávání •podpora běžných složek (jednoúrovňově) •paměť 2 GB •zvuky (MP3, WAV), obrázky (JPG, GIF, BMP), videa (FLV, AVI) •zvuk se sekvencí obrázků, obrázek se sekvencí zvuků •zvukově-obrázková komunikace se skřítkem Vikym

6 6 Logopedický potenciál – ?

7 7 Uživatelská data

8 8 Software pro internetový download

9 9 Další informace naleznete na… •www.pohadkovykaminek.czwww.pohadkovykaminek.cz •www.facebook.com/pohadkovykaminekwww.facebook.com/pohadkovykaminek

10 10 Děkuji za pozornost ? www.pohadkovykaminek.cz Elfin Grit s.r.o.

11 11 Mgr. Kateřina Halamová Ambulance klinické logopedie Přerov

12 12 Osnova příspěvku •Jaké bylo zadání •Co se nám líbí z hlediska logopedie •Naše připomínky, co by se dalo zlepšit •Inspirace, nápady k využití v logopedii, při logopedické intervenci •Může to být hračka, může to být pomůcka

13 13 Logopedické cvičení pro všechny? •Na počátku byla otázka: Lze zařadit do Pohádkového kamínku logopedické cvičení ve smyslu artikulačního cvičení? •Názor: NE •Důvody: chybí interakce (osobní, lidská) chybí korekce emoční a vztahová složka •Při úpravě výslovnosti je nenahraditelná přímá interakce dítěte s dospělým, který je instruován logopedem.

14 14 Přínosy obecně I •Vztah k věci – odpovědnost za ni, když ji rozbijí, je to moje chyba •Počátek práce s elektronickými médii – zájem dítěte o elektronická média a jejich možnosti •Vhodný ergonomický tvar – umožňuje bimanuální úchop a stejná možnost zapojení obou rukou •Hygiena práce s těmito předměty – nácvik kdy, kde, jak často – závisí na rodičích •Trénink vnímání časových jednotek – pořizování nahrávek •Vnímání přítomnosti, minulosti při pořizování fotografií i nahrávek •Práce se symboly( na o vládacích tlačítkách)

15 15 Přínosy obecně II •Exekutivní funkce, trénování procedurální paměti (co udělá různá kombinace stisku tlačítek), anticipace - předvídání •Samostatná hra dítěte nebo ji lze využít pro společnou hru rodič dítě •Posílení sociálních vazeb – složky moje rodina, moji kamarádi •Zvukový výstup tlačítek – řekne to, co bude dělat – může se podle toho řídit •Dobře zvolena velikost obrázků vzhledem k možnosti displeje •Vhodná strukturace obsahu – dítě se podle ní dobře orientuje

16 16 Přínosy z hlediska logopedie •Na malém prostoru velká zásobárna říkadel, písniček, •Většina říkadel, písniček - vizuální podklad vystihující obsah •Dobrý výběr autorů, pozitivně laděné, rytmické, vhodné tempo, vhodný interpret - mladá žena s vyšším příjemným hlasem – pro dítě vhodné z hlediska toho, jak je vývojově nastaveno •Rozvíjení slovní zásoby, pojmenování – vhodné obrázky s jasnými konturami •Rozvíjení jazykového citu •Možnost libovolného opakování dle potřeb dítěte– pro učení se dítěte velmi pozitivní – dítě si může samo korigovat, kolikrát říkadlo uslyší, kamínek opakuje bez ztráty trpělivosti •Pohádky – Pat a Mat - beze slov – lze využít v interakci rodič-dítě, komentovat děj, co postavičky dělají, co se tam stalo – pro dítě zajímavější než statické obrázky

17 17 Připomínky na zlepšení •Ke stávajícímu obsahu máme několik připomínek: –Přidat onomatopoia k obrázkům zvířat –Barvy – všechny v základním tvaru –Listování v říkadlech, pohádkách – stále se nastavuje první a musíme listovat od začátku –Písmena – pokud chceme podpořit fonémické uvědomění, sluchovou analýzu prvního fonému ve slově – vynechat „jako“, příkladové slovo by mělo být jednoduché a nezačínat shlukem souhlásek

18 18 Inspirace, nápady pro využití •Co by se dalo zabudovat jako logopedické cvičení: –Cvičení gramatiky – např. rozlišování rodů, čísla •Oblasti, kde lze najít pevnější pravidla jako základ gramatiky •podpora generalizace a transfer procvičovaných příkladů –Oblast slovní zásoby – např. opozita, nadřazené, podřazené pojmy –Procvičení rytmizace – nejen říkadla, ale také rozpočitadla, případně cvičení vybízející k interakci, např. zatleskej si se mnou –Kvantita vokálů ve vhodných cvičeních s obrázkem, grafický zápis rytmu –Modulace hlasu, práce s hlasovou polohou –Rozlišování síly hlasu –Odlišení zvuku češtiny od jiných jazyků –Rozlišování hlasů (ženský, dětský, mužský), různých zvuků •Deník – využít jako alternativu pro zážitkový deník podporující schopnost sdělovat a napomáhající rozvoji řeči –Pro koho: těžší stupně vývojové dysfázie, mutismus, autismus a těžší stupně jiného typu narušení komunikační schopnosti •Motivace ke spolupráci při logopedické terapii – natolik přitažlivý a zajímavý, že může sloužit jako prostředek k navázání kontaktu s dítětem

19 19 Závěrem •Tato hračka má své přednosti, ale i své limity a je na dospělých, aby dokázali využít její potenciál a zároveň nezapomínali, že přímý lidský kontakt, kterým dávají najevo svůj vztah k dítěti, má své důležité a nezastupitelné místo.


Stáhnout ppt "1 Může mít nová česká hračka i léčebné ambice? LOGOPEDICKÁ KONFERENCE LSMS 2012 Bc. Jiří Císař - Elfin Grit s.r.o. Mgr. Kateřina Halamová - Ambulance klinické."

Podobné prezentace


Reklamy Google