Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CESTOVNÍ RUCH Seminář – 3.ročníky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CESTOVNÍ RUCH Seminář – 3.ročníky."— Transkript prezentace:

1 CESTOVNÍ RUCH Seminář – 3.ročníky

2 Pojem cestovní ruch (dále jen CR)
podle WTO : činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě

3 Pojem geografie cestovního ruchu
věda, která se zabývá studiem zákonitostí a činitelů a faktickým rozmístěním cestovního ruchu je vědou hraniční a syntetickou, sama pak vědou společenskou

4 Ekonomický význam CR Podíl na tvorbě HDP (celosvět. průměr 11%)
Vytváření nových prac. a podnikatel. příležitostí (celosvětový podíl na zaměstnanosti je asi % ) Investiční aktivity v oblasti (v ČR z celkového objemu investic vyvolal CR asi 10 %) Následné účinky poptávky ( přitažlivost místa vyvolává potřebu vybudování infrastruktury)

5 Další pojmy … Aktivní CR (příjezd zahr. účastníků CR,analogie s exportem zboží) Pasivní CR (výjezd dom. účastníků CR do zahraničí, analogie s importem zboží) Bilance CR (rozdíl mezi aktivním a pasivním CR)

6 Otázky a úkoly Uveďte základní atraktivity CR v ČR.
Zamyslete se nad kladnými i zápornými faktory dalšího rozvoje CR v ČR. 3. Uveďte příklady oblastí, kde již byla naplněna nebo překročena únosná kapacita počtu návštěvníků.

7 Typologie cestovního ruchu
Formy CR – zkoumá motivy účasti lidí na CR Druhy CR – berou v úvahu způsob realizace CZ

8 Formy CR Rekreační Kulturně-poznávací Sportovně-turistický
Lázeňsko-léčebný Přírodní (ekoturistika) Venkovský (agroturistika, ekoagroturistika) Vzdělávací Kongresový

9 Druhy CR Podle místa realizace - domácí CR - zahraniční CR
a) výjezdový – outgoing, pasivní b) tranzitní c) příjezdový – incoming, aktivní

10 Podle délky trvání - krátkodobý (do tří přenocování) - dlouhodobý (více než tři přenocování) Podle rozložení během roku - celoroční - sezónní (letní, zimní) Podle způsobu organizace - organizovaný - neorganizovaný

11 Podle příslušnosti účastníků ke skupině
- individuální - skupinový Podle způsobu financování - komerční (volný) - sociální (vázaný)

12 Otázky a úkoly Které země jsou zejména zatěžovány tranzitním CR?
Zamyslete se nad výhodami a nevýhodami organizovaného a neorganizovaného CR. Pokuste se sami rozdělit cestovní ruch podle dalších hledisek.

13 Předpoklady CR

14

15 Otázky a úkoly Zhodnoťte možnosti CR ve vašem okolí (městě). Posuďte území podle lokalizačních a realizačních předpokladů.

16 Ekonomika a statistika CR
Devizové příjmy ze zahraničního CR České republiky Pramen: MMR Příjezdy zahraničních návštěvníků do ČR Pramen: MMR

17 Výjezdy občanů ČR do hraniční
Pramen: MMR

18 Dopravní služby Podle druhu dopravy rozlišujeme služby
- letecké dopravy - železniční dopravy - silniční dopravy - vodní dopravy - ostatních druhů doprav

19 Podle teritoriálního hlediska rozlišujeme služby
- vnitrostátní dopravy - mezinárodní dopravy Podle periodicity rozlišujeme služby - v pravidelné dopravě - v nepravidelné dopravě

20 Letecká doprava Výhody – rychlost Nevýhody – vysoké provozní náklady
vzdálenost letišť od center měst, center CR, negativní vliv na životní prostředí

21 Členění letecké dopravy
Z teritoriálního hlediska - vnitrostátní - mezinárodní (mezikontinentální) Z hlediska dodržování letových řádů - pravidelná doprava - charterová doprava

22 Letecké společnosti Loga některých evropských leteckých společností

23 Významné letecké aliance

24 Nízko-nákladové letecké společnosti (tzv.diskonty)
Loga významných evropských diskontů

25 Materiálně-technické podmínky letecké dopravy
Letadla Letiště Dopravní cesty (letecké linky)

26 Letadla Členění podle: Množství přepravovaných osob
- malá (aerotaxi) – do 10 osob - střední – osob - velká – - velkokapacitní – nad 250

27 Délky doletu - s krátkým doletem – km - se středním doletem – km - s dlouhým doletem – nad 3000 km Provozní rychlosti - podzvuková (subsonická) - nadzvuková (supersonická) - vysokorychlostní (hypersonická)

28 Úrovně a rozsahu služeb rozlišujeme základní přepravní třídy
- First Class (první třída) F - Bussines Class (obchodní třída) C - Economy Class (ekonomická třída) Y v ČSA Travel Class

29 Ukázky letadel

30 Airbus A-380

31 Boeing 747

32 Boeing 737

33 Tupolev

34 Letiště Rozlišujeme: - mezinárodní veřejná - mezinárodní neveřejná
- vojenská - tovární - polní - aerokluby

35 Česká republika má 4 letiště s pravidelným provozem:
Praha-Ruzyně Ostrava-Mošnov Karlovy Vary-Olšová Vrata Brno-Tuřany

36 Dopravní cesty (letecké linky)
Přibližně ve výšce m, po ortodromě, odklony z důvodů povětrnostních, orientačních, politických, vojenských

37 Letový řád Upravuje práva a povinnosti cestujících Zpravidla obsahuje:
- označení dopravce - časové vymezení platnosti letového řádu - časový posun a časová pásma - základní pokyny pro cestující - přehled leteckých linek a jejich směrování - přepravní tarif - způsob stravování - číslo letu, typ letadla atd.

38 Použití mezinárodních kódů:
ICAO – International Civil Aviation Organization IATA – International Air Transport Association Rezervační systémy: - Amadeus - Galileo - Sabre atd.

39 Ukázka charterové letenky

40 Otázky a úkoly Na základě letového řádu ČSA vyhledejte spojení do jedné evropské a jedné mimoevropské destinace a zpracujte obdržené informace. Opatřete si plány tří významných evropských letišť a porovnejte je. Pokuste se zjistit co nejnižší cenu letenky do vybrané destinace v konkrétním termínu (všichni studenti stejné výchozí podmínky).

41 4. Zajděte do letecké společnosti či CK, která prodává letenky a požádejte o vytištění písemného potvrzení vámi navržené mimoevropské cesty. Na semináři přečtěte a vysvětlete pomocí ICAO a IATA kódů.

42 Železniční doprava Výhody – hromadnost, plynulost, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí Nevýhody – nedostupnost některých, zvláště horských oblastí

43 Členění železniční dopravy (osobní)
Pravidelná přeprava Rekreační vlaky Zvláštní (mimořádné) vlaky Autovlaky Vlakový hotel

44 Materiálně-technické podmínky železniční dopravy
Síť dopravních cest (železniční tratě) Dopravní prostředky (lokomotivy a vozy) Nádraží

45 Železniční tratě Koridory – frekventované tranzitní tepny, vyšší traťová rychlost a větší propustnost Rozchod kolejí – jejich různost může být překážkou

46

47 Eurotunel Autovlak Vyhlídkový vlak

48 Dopravní prostředky Označení vozů ČD :
A - vozy I.třídy B – vozy II.třídy AB – kombinované vozy D – služební vozy F – poštovní vůz R –bufetový vůz WR – jídelní vůz WL – lůžkový v. BC – lehátkové voz

49 Příklady některých souprav TGV

50

51

52 Otázky a úkoly Na internetu vyhledejte konkrétní spoje dvou libovolných míst ČR v rozmezí dvou hodin a vytiskněte. Zjistěte podmínky, přepravu jízdních kol apod. Vyhledejte v jízdním řádu ČD dvě alternativní železniční tratě mezi dvěma místy, porovnejte délku, dobu jízdy,cenu. Seznamte se s druhy jízdného podle tarifu ČD.

53 Silniční doprava Výhody – pohotovost, přepravní rychlost,
nezávislost (lze zastavovat kdykoliv) Nevýhody – malá kapacita dopr. prostředků, ekologická zátěž krajiny, určitá míra nebezpečnosti

54 Členění silniční dopravy (osobní)
Hromadná autobusová - pravidelná - nepravidelná Individuální osobními auty Taxi

55 Materiálně-technické podmínky silniční dopravy
Dopravní prostředky Komunikace Obslužná a technická zařízení

56 Dopravní prostředky Osobní automobily Obytné vozy Obytné přívěsy
Mikrobusy/Minibusy Autobusy/Autokary (zájezdové – 1*- 4*) Rotely (hotelbus)

57 Komunikace Dálnice Silnice pro motor. vozidla (dělení do tříd)
Místní a účelové komunikace

58 Viadukt Millau

59

60 Obslužná a technická zařízení
Čerpací stanice Autoopravny Motely Auto-kempy Odpočívadla Telefonní služba Odtahová služba

61 Další služby silniční dopravy
Auto-půjčovny (rent a car)

62 Otázky a úkoly Zjistěte co nejlevnější autobusové spojení do vybrané evropské metropole. Zjistěte podmínky významných mezinárodních auto-půjčoven (např. na území USA). Zjistěte informace o dálničních poplatcích, poplatcích za mosty či tunely v turisticky atraktivních zemí Evropy.

63 Zjistěte co nejkratší, nejrychlejší a nejlevnější trasu automobilem z Prahy do jednoho středomořského letoviska a výsledky porovnejte. Zjistěte aktuální ceny pohonných hmot v Evropě. Informujte se o podmínkách autostopu v Evropě (bezpečné/nebezpečné státy).

64 Vodní doprava (osobní)
Výhody – velká přepravní kapacita plavidel, nízké provozní náklady, ekologická šetrnost Nevýhody – nízká přepravní rychlost, omezená dostupnost středisek a oblastí CR

65 Materiálně-technické podmínky vodní dopravy
Dopravní prostředky – plavidla Vodní cesty Přístavy

66 Plavidla Členění plavidel podle velikosti a fce:
- malé osobní lodě (do 100 osob,rekreační plavby po řekách, jezerech, pobřeží) - středně velké lodě ( osob, rekreační plavby po mořích a oceánech, trajekty – ferry-boats - velké zaoceánské lodě (nad 700 osob, rekreační okružní plavby

67

68 Vodní cesty Vnitrozemské – řeky, průplavy, jezera, umělé vodní plochy
Námořní – 1. pobřežní vody (kabotáž) 2. otevřené moře (transoceánská dopravaVýznamné evropské trajektové společnosti

69 Loga některých evropských trajektových společnos

70

71

72

73

74 Otázky a úkoly Zjistěte podmínky trajektové přepravy:
- do Anglie, do Irska, na Sardinii, na Korsiku, do Švédska, na Baleáry. 2. Kde všude se setkáte v ČR s vyhlídkovou vnitrozemskou plavbou?

75 Vertikální doprava - lanovky
Visuté lanovky - sedačkové - kabinkové (cca 4-6 osob) kabinové ( osob) Pozemní lanovky - kabinové - lyžařské vleky

76 Otázky a úkoly 1. Porovnejte ceny skipasů (stejné období, stejný typ skipasu) jednoho rakouského, švýcarského, italského a francouzského střediska a porovnejte. Zohledněte vybavenost, nadmořskou výšku, celkovou délku sjezdových tratí jednotlivých středisek. 2. To samé proveďte u tří českých středisek.

77 Městská doprava Podzemní dráhy – Londýn 1863, New York , Budapešť 1896, Paříž 1900 Visuté rychlodráhy – SRN (Hamburk, Berlín…), USA Tramvaje – prožívají renesanci Autobusy Trolejbusy Taxi

78 Otázky a úkoly Opatřete si plánek podzemní dráhy tří evropských metropolí a porovnej je. Zjistěte všechna města ČR, kde můžete využít tramvajovou a trolejbusovou dopravu.

79 Ubytovací služby Ubytování v hromadných zařízeních
- hotel, motel, rotel, botel, hostel, penzion, kemp atd. Ubytování v soukromí - domy, chaty, chalupy, pronajímány majitelem

80 Kategorie ubytovacích zařízení – druh ubytování (hotel, motel…)
Třída ubytovacích zařízení – podle kvality pomocí hvězdiček: soukromí 1* - 4* hotel 1* - 5* (obvykle) kemp 1* - 4*

81 Pasové služby Cestovní doklady: - cestovní pas
- diplomatický nebo služební pas - občanský průkaz (vydaný po roce 1993, lze použít do zemí EU) - cestovní průkaz (např. při ztrátě cest. pasu v zahraničí pro návrat do ČR)

82 Vízové služby Bezvízový styk oboustranný Bezvízový styk jednostranný
Oboustranný vízový styk Krátkodobá víza - tranzitní (do 5 dnů) - turistická (do 90 dnů) - výjezdní (pro cizince) Dlouhodobá víza - nad 90 dnů (pracovní, diplomatické, pobytové)

83 Turistické vízum do USA

84 Otázky a úkoly Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí se informujte o aktuální vízové povinnosti pro občany ČR do Evropských i často navštěvovaných mimoevropských zemí. Opatřete si formuláře pro žádost o turistické vízum do tří libovolných států a prostudujte je.

85 Pojišťovací služby Cestovní pojištění chápeme ve dvou rovinách:
Povinné zákonné pojištění CK proti insolvenci (krachu) 2) Cestovní pojištění účastníků CR to se dělí na: Povinné (ze zákona např. zelená karta) Dobrovolné

86 Přímé individuální Zprostředkované (CK) Jako fakultativní služba (není v ceně) Zakalkulováno do ceny zájezdu Jednorázové Permanentní dlouhodobé (obchodní cesty..)

87 Druhy pojišťovacích služeb
Úrazové Léčebné výlohy Přivolání a služby doprovázejícího opatrovníka Trvalé následky úrazu a smrt Pojištění zavazadel Odpovědnost na osobě či na majetku Neúčast na zájezdu

88 Otázky a úkoly Zjistěte, u jakých pojišťoven jsou pojištěny naše nejznámější CK. Opatřete si podmínky cestovního pojištění od libovolné pojišťovny, prostudujte je a porovnejte s ostatními.

89 Peněžní služby Hotovostní platební styk Bezhotovostní platební styk
- bezhotovostní převody - cestovní šeky (druh cenného papíru) - platební karty - úvěrový list (voucher)

90 Cestovní šeky Největší vydavatelé: Thomas Cook, Citocorp, VISA, American Express Ukázky cestovních šeků:

91 American Express

92 Thomas Cook

93 Platební karty Největší vydavatelé: VISA, American Express, Eurocard/Mastercard, JCB Dělení karet podle: 1) vydavatele - bankovní a nebankovní 2) držitele – osobní a služební 3) způsobu zúčtování – kreditní a debetní 4) oblasti použití – tuzemské a mezinárodní 5) druhu záznamu –s magnetickým proužkem, s čipem, laserové, s reliéfovým písmem

94 Použití a manipulace s platební kartou:
- platební terminál - výběr hotovosti v bankomatech - imprintér - doprovodné služby (pojištění, půjčky, slevy …)

95 Ukázky platebních karet

96 Směnárenské služby Valuty (cizí měna v hotovosti)
Devizy (cizí měna v bezhotovostní podobě) Směnárenská místa : - bankovní - mimobankovní (hotely, obchody, CK, cest. Agentury, hran. Přechody, automaty)

97 Otázky a úkoly Opatřete si aktuální kurzovní lístek ČNB a jednoho dalšího subjektu. Lístky prostudujte a porovnejte.

98 Zdravotní služby Rozdělení světa z hlediska zdravotních rizik
- země s nízkým rizikem: např. země střední, západní a severní Evropy, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland - země se středním rizikem: např. východní Evropa, Středomoří, Izrael, JAR, Japonsko - země s vysokým rizikem: např. státy Latinské Ameriky, Asie, Afriky

99 dětská obrna, japonská encefalitida
Pozn. I ve státech s nízkým rizikem je třeba dbát zvýšené opatrnosti (hory, ledovce, pouště…) Očkování - vyžadovaná – žlutá zimnice povinně podle WHO, cholera, břišní tyfus, meningitida povinně při epidemiích - doporučená – hepatitida A, B, břišní tyfus, záškrt, tetan, tuberkulóza, meningokový zánět mozku, dětská obrna, japonská encefalitida

100

101 Malárie - jedna z nejrozšířenějších nemocí světa
- parazitární onemocnění - přenášena komárem rodu Anopheles - prevence – antimalarika

102 Lázeňský cestovní ruch
Za účelem léčení, prevence či rehabilitace Přírodní léčivé zdroje: 1. přírodní vody - a) minerální b) termální prameny 2. peloidy 3. humidity (slatiny, rašeliny) a bahna 4. vřídelní plyny a emanace 5. klima (moře, hory, jeskyně)

103 V praxi se lázně dělí na:
- přírodní léčebné lázně (1. – 4.) - klimatické lázně (5.) Přehled léčebného zaměření lázeňských míst ČR

104

105 Formy a organizace lázeňského pobytu (z hlediska úhrady služeb)
Komplexní lázeňská služba - 55 až 60% pacientů, na návrh lékaře, hradí zdravotní pojišťovny Příspěvková lázeňská služba - 7% pacientů, chronická onemocnění, pojišťovna hradí vlastní léčení, pacient dopravu, stravování, ubytování Samoplátecká lázeňská služba - pacient hradí veškeré náklady, význam zahraniční klientely (devizy)

106 Služby lázeňského CR Zdravotně-léčebné (procedury)
Ubytovací (lázeňské hotely, domy, penziony…) Stravovací (režimové, nerežimové, doplňková zařízení) Kulturní, společenské a sportovní Doplňkové (peněžní, obchodní, dopravní…)

107 Evropské lázeňství Podle množství lázní a počtu pacientů:
Lázeňské velmoci – SRN, Itálie, Francie Významné lázeňství – ČR, Rakousko, Maďarsko, Švýcarsko, Slovensko, , Slovinsko, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko, Řecko Méně významné láz. – Belgie, Ukrajina, Polsko, Rusko, Finsko Bezvýznamné lázeňství – Velká Británie, Skandinávie, Nizozemí

108 Významné evropské lázně
SRN – Baden-Baden, Ga-Pa, Itálie – Ischia, Abano Terme, montecatini Terme Francie – Aix-les-Bains, Amélie les Bains- Palaida, Dax, Lourdes, Vichy Maďarsko – Budapešť, Harkány, Héviz Rakousko – Bad Ischl, Baden bei Wien Slovensko – Bardejov, Piešťany, Tatranská Lomnica, Trenčianské Teplice Švýcarsko – Baden, Davos, Svatý Mořic

109 Kongresový CR Je součástí obchodního CR Neprovozuje se ve volném čase
60 % v měsících květen, červen, září, říjen, listopad Průměrně trvá 4 dny Nejvýznamnější města kongresového CR: Paříž, Brusel, Londýn, dále i Praha, Budapešť

110 Členění kongresových akcí
Konference (elektronická konference) Sympozium Seminář Kolokvium Mítink

111 Místo konání – kongresové centrum, jehož. součástí je kongresový sál,
Místo konání – kongresové centrum, jehož součástí je kongresový sál, a konferenční centrum Varianty zasedacího pořádku: - divadelní uspořádání míst - školní uspořádání míst - restaurační uspořádání míst - tabulové uspořádání míst

112 Klasifikace kongresových služeb:
- služby související s jednáním - služby související s pobytem účastníků - ostatní služby Organizování kongresových akcí: - plánování akce - příprava akce - realizace akce - ukončení, vyúčtování a vyhodnocení akce

113 Incentivní CR: - pobídkový či motivační - kolébkou USA - náplň 1) rekreační, relaxační, sportovní… 2) vzdělávací (přednášky, semináře) Teambuilding – obvykle v přírodním prostředí u nás např. Alpinatic, Česká cesta, Adventura Teambuilding.

114 Otázky a úkoly Seznamte se podrobněji s nabídkou agentur, které se zabývají tzv. teambuildingem.

115 Specifické formy CR CR dětí a mládeže Seniorský CR
Venkovský CR (agroturismus, ekoturismus, ekoagroturismus) Dobrodružný CR Náboženská (poutní) turistika Lovecký CR Městský CR Cykloturistika atd.

116 CR dětí a mládeže Tzv. třísegmentové rozdělení mladých lidí
- pod 10 let – zcela kontrolováni rodiči - 10 až 20 let „teens“ – jistá míra vlastního rozhodování - 20 až 30 let „twens“ – vlastní rozhodování, částečná finanční nezávislost - do 2 let – tzv. infanti

117 Organizace mládežnické turistiky:
- Bitej (Mez. kancelář pro CR a výměnu mládeže) - IYHF (Mez. federace ubytoven mládeže) - SATA (Sdružení pro letecký CR studentů) - ISTC (Mez. Studentská konfederace pro cestování) vydává karty ISIC, ITIC IYTC

118 Otázky a úkoly Zjistěte, co umožňují karty typu ISIC a ITIC.
Obstarejte si nabídku CK zabývajících se specifickými formami CR, prostuduj ji a seznam s ní své spolužáky.

119 Průvodcovské služby (v organizovaném CR)
„Role“ průvodce – prostředník, poskytuje informace, řeší mimořádné situace, společník, autorita, kontroluje, podnikatel Typy průvodců: - vedoucí zájezdu (tour manager) - průvodce zájezdu (tour escort) - pendler

120 - turistický průvodce (tourist guide)
- specializovaný průvodce: 1. horský vůdce 2. horský průvodce 3. sportovní instruktor 4. odborný průvodce 5. animátor - pobytový delegát (local representative) - tlumočník-překladatel

121 Podmínky pro provozování průvodcovské činnosti – str. 152-153
Povinnosti průvodce Povinnosti průvodce při přípravě na zájezd - přidělení zájezdu - zpracování informačního minima - topografická příprava - chronologická příprava

122 - psychologická příprava
- zpracování výkladu - převzetí zájezdu - osobní vybavení průvodce

123 Excerpční lístek v rámci topografické přípravy

124 Ukázka záhlaví harmonogramu chronologické přípravy

125 Povinnosti průvodce během zájezdu
- během přepravy účastníků zájezdu (před odjezdem, během jízdy, před celní a pasovou kontrolou, během přestávky či při rozchodu účastníků, po ukončení cesty) - při pěším výletu (před odchodem, běhen cesty, po skončení cesty)

126 Povinnosti průvodce po skončení zájezdu
- písemná zpráva - vyúčtování mimořádných výdajů - vyúčtování průvodcovské odměny - vyúčtování cestovních náhrad (jízdné, nocležné, stravné, nutné vedlejší výdaje) Povinnosti průvodce při mimořádných situacích během zájezdu (str )

127 Postavení a činnost CK Klasifikace CK podle:
postavení v distribučním procesu - touroperátor (cestovní kancelář) - prodejce, zprostředkovatel (cestovní agentura) Zaměření nabízených zájezdů - všeobecné CK - specializované CK

128 - příjezdové (incomingové) CK - výjezdové (outgoingové) CK
Klientely - příjezdové (incomingové) CK - výjezdové (outgoingové) CK - CK zaměřené na domácí CR Pramen: ČSÚ

129 Největší CK roku 2002 (zahraniční zájezdy)
Územní působnosti a podle velikosti - mezinárodní - velké - celostátní - střední - regionální - malé - místní Největší CK roku 2002 (zahraniční zájezdy) Pramen:ČSÚ

130 Klasifikace služeb poskytovaných CK:
Služby obstarávané (zprostředkované) Služby vlastní dále Služby placené Služby neplacené Hlavním předmětem činnosti CK je organizování a prodej zájezdů

131 Rozdělení zájezdů: Z hlediska geografického - domácí (po území ČR) - zahraniční - výjezdový (outgoing) - příjezdový (incoming) Z hlediska časového - krátkodobé (do 3 dnů) - dlouhodobé (delší než 3 dny)

132 Z hlediska tematického zaměření
- rekreační - kulturně-poznávací - sportovní a turistické - výstavy a veletrhy - zvláštní tematické - incentivní a kongresové - lázeňské - lovecké

133 Z hlediska použitého dopravního prostředku
- autokarové - vlakové - letecké - vlastním dopravním prostředkem - lodní - ostatní druhy dopravy - kombinovaná přeprava

134 Z hlediska ročních období
- letní - zimní - mimosezonní Z hlediska způsobu jejich přípravy - standardní - forfaitový - na míru


Stáhnout ppt "CESTOVNÍ RUCH Seminář – 3.ročníky."

Podobné prezentace


Reklamy Google