Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CESTOVNÍ RUCH Seminář – 3.ročníky. Pojem cestovní ruch (dále jen CR) •podle WTO : činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CESTOVNÍ RUCH Seminář – 3.ročníky. Pojem cestovní ruch (dále jen CR) •podle WTO : činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa."— Transkript prezentace:

1 CESTOVNÍ RUCH Seminář – 3.ročníky

2 Pojem cestovní ruch (dále jen CR) •podle WTO : činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě

3 Pojem geografie cestovního ruchu •věda, která se zabývá studiem zákonitostí a činitelů a faktickým rozmístěním cestovního ruchu •je vědou hraniční a syntetickou, sama pak vědou společenskou

4 Ekonomický význam CR •Podíl na tvorbě HDP (celosvět. průměr 11%) •Vytváření nových prac. a podnikatel. příležitostí (celosvětový podíl na zaměstnanosti je asi 10 % ) •Investiční aktivity v oblasti (v ČR z celkového objemu investic vyvolal CR asi 10 %) •Následné účinky poptávky ( přitažlivost místa vyvolává potřebu vybudování infrastruktury)

5 Další pojmy … •Aktivní CR (příjezd zahr. účastníků CR,analogie s exportem zboží) •Pasivní CR (výjezd dom. účastníků CR do zahraničí, analogie s importem zboží) •Bilance CR (rozdíl mezi aktivním a pasivním CR)

6 Otázky a úkoly 1.Uveďte základní atraktivity CR v ČR. 2.Zamyslete se nad kladnými i zápornými faktory dalšího rozvoje CR v ČR. 3.Uveďte příklady oblastí, kde již byla naplněna nebo překročena únosná kapacita počtu návštěvníků.

7 Typologie cestovního ruchu •Formy CR – zkoumá motivy účasti lidí na CR •Druhy CR – berou v úvahu způsob realizace CZ

8 Formy CR •Rekreační •Kulturně-poznávací •Sportovně-turistický •Lázeňsko-léčebný •Přírodní (ekoturistika) •Venkovský (agroturistika, ekoagroturistika) •Vzdělávací •Kongresový

9 Druhy CR •Podle místa realizace - domácí CR - zahraniční CR a) výjezdový – outgoing, pasivní b) tranzitní c) příjezdový – incoming, aktivní

10 •Podle délky trvání - krátkodobý (do tří přenocování) - dlouhodobý (více než tři přenocování) •Podle rozložení během roku - celoroční - sezónní (letní, zimní) •Podle způsobu organizace - organizovaný - neorganizovaný

11 •Podle příslušnosti účastníků ke skupině - individuální - skupinový •Podle způsobu financování - komerční (volný) - sociální (vázaný)

12 Otázky a úkoly 1.Které země jsou zejména zatěžovány tranzitním CR? 2.Zamyslete se nad výhodami a nevýhodami organizovaného a neorganizovaného CR. 3.Pokuste se sami rozdělit cestovní ruch podle dalších hledisek.

13 Předpoklady CR

14

15 Otázky a úkoly 1.Zhodnoťte možnosti CR ve vašem okolí (městě). Posuďte území podle lokalizačních a realizačních předpokladů.

16 Ekonomika a statistika CR Devizové příjmy ze zahraničního CR České republiky Pramen: MMR Příjezdy zahraničních návštěvníků do ČR Pramen: MMR

17 Výjezdy občanů ČR do hraniční Pramen: MMR

18 Dopravní služby •Podle druhu dopravy rozlišujeme služby - letecké dopravy - železniční dopravy - silniční dopravy - vodní dopravy - ostatních druhů doprav

19 •Podle teritoriálního hlediska rozlišujeme služby - vnitrostátní dopravy - mezinárodní dopravy •Podle periodicity rozlišujeme služby - v pravidelné dopravě - v nepravidelné dopravě

20 Letecká doprava •Výhody – rychlost •Nevýhody – vysoké provozní náklady vzdálenost letišť od center měst, center CR, negativní vliv na životní prostředí

21 Členění letecké dopravy •Z teritoriálního hlediska - vnitrostátní - mezinárodní (mezikontinentální) •Z hlediska dodržování letových řádů - pravidelná doprava - charterová doprava

22 Letecké společnosti Loga některých evropských leteckých společností

23 Významné letecké aliance

24 Nízko-nákladové letecké společnosti (tzv.diskonty) Loga významných evropských diskontů

25 Materiálně-technické podmínky letecké dopravy •Letadla •Letiště •Dopravní cesty (letecké linky)

26 Letadla Členění podle: •Množství přepravovaných osob - malá (aerotaxi) – do 10 osob - střední – 11-100 osob - velká – 101-250 - velkokapacitní – nad 250

27 •Délky doletu - s krátkým doletem – 150-1000 km - se středním doletem – 1001-3000 km - s dlouhým doletem – nad 3000 km •Provozní rychlosti - podzvuková (subsonická) - nadzvuková (supersonická) - vysokorychlostní (hypersonická)

28 •Úrovně a rozsahu služeb rozlišujeme základní přepravní třídy - First Class (první třída) F - Bussines Class (obchodní třída) C - Economy Class (ekonomická třída) Y v ČSA Travel Class

29 Ukázky letadel

30 Airbus A-380

31 Boeing 747

32 Boeing 737

33 Tupolev

34 Letiště Rozlišujeme: - mezinárodní veřejná - mezinárodní neveřejná - vojenská - tovární - polní - aerokluby

35 Česká republika má 4 letiště s pravidelným provozem: •Praha-Ruzyně •Ostrava-Mošnov •Karlovy Vary-Olšová Vrata •Brno-Tuřany

36 Dopravní cesty (letecké linky) •Přibližně ve výšce 10 000 m, po ortodromě, odklony z důvodů povětrnostních, orientačních, politických, vojenských

37 Letový řád •Upravuje práva a povinnosti cestujících •Zpravidla obsahuje: - označení dopravce - časové vymezení platnosti letového řádu - časový posun a časová pásma - základní pokyny pro cestující - přehled leteckých linek a jejich směrování - přepravní tarif - způsob stravování - číslo letu, typ letadla atd.

38 •Použití mezinárodních kódů: ICAO – International Civil Aviation Organization IATA – International Air Transport Association •Rezervační systémy: - Amadeus - Galileo - Sabre atd.

39 Ukázka charterové letenky

40 Otázky a úkoly 1.Na základě letového řádu ČSA vyhledejte spojení do jedné evropské a jedné mimoevropské destinace a zpracujte obdržené informace. 2.Opatřete si plány tří významných evropských letišť a porovnejte je. 3.Pokuste se zjistit co nejnižší cenu letenky do vybrané destinace v konkrétním termínu (všichni studenti stejné výchozí podmínky).

41 4.Zajděte do letecké společnosti či CK, která prodává letenky a požádejte o vytištění písemného potvrzení vámi navržené mimoevropské cesty. Na semináři přečtěte a vysvětlete pomocí ICAO a IATA kódů.

42 Železniční doprava •Výhody – hromadnost, plynulost, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí •Nevýhody – nedostupnost některých, zvláště horských oblastí

43 Členění železniční dopravy (osobní) •Pravidelná přeprava •Rekreační vlaky •Zvláštní (mimořádné) vlaky •Autovlaky •Vlakový hotel

44 Materiálně-technické podmínky železniční dopravy •Síť dopravních cest (železniční tratě) •Dopravní prostředky (lokomotivy a vozy) •Nádraží

45 Železniční tratě •Koridory – frekventované tranzitní tepny, vyšší traťová rychlost a větší propustnost •Rozchod kolejí – jejich různost může být překážkou

46

47 Eurotunel Vyhlídkový vlak Autovlak

48 Dopravní prostředky Označení vozů ČD : A - vozy I.třídyB – vozy II.třídy AB – kombinované vozyD – služební vozy F – poštovní vůzR –bufetový vůz WR – jídelní vůzWL – lůžkový v. BC – lehátkové voz

49 Příklady některých souprav TGV

50

51

52 Otázky a úkoly 1.Na internetu vyhledejte konkrétní spoje dvou libovolných míst ČR v rozmezí dvou hodin a vytiskněte. Zjistěte podmínky, přepravu jízdních kol apod. 2.Vyhledejte v jízdním řádu ČD dvě alternativní železniční tratě mezi dvěma místy, porovnejte délku, dobu jízdy,cenu. 3.Seznamte se s druhy jízdného podle tarifu ČD.

53 Silniční doprava •Výhody – pohotovost, přepravní rychlost, nezávislost (lze zastavovat kdykoliv) •Nevýhody – malá kapacita dopr. prostředků, ekologická zátěž krajiny, určitá míra nebezpečnosti

54 Členění silniční dopravy (osobní) •Hromadná autobusová - pravidelná - nepravidelná •Individuální osobními auty •Taxi

55 Materiálně-technické podmínky silniční dopravy •Dopravní prostředky •Komunikace •Obslužná a technická zařízení

56 Dopravní prostředky •Osobní automobily •Obytné vozy •Obytné přívěsy •Mikrobusy/Minibusy •Autobusy/Autokary (zájezdové – 1*- 4*) •Rotely (hotelbus)

57 Komunikace •Dálnice •Silnice pro motor. vozidla (dělení do tříd) •Místní a účelové komunikace

58 Viadukt Millau

59

60 Obslužná a technická zařízení •Čerpací stanice •Autoopravny •Motely •Auto-kempy •Odpočívadla •Telefonní služba •Odtahová služba

61 Další služby silniční dopravy •Auto-půjčovny (rent a car)

62 Otázky a úkoly 1.Zjistěte co nejlevnější autobusové spojení do vybrané evropské metropole. 2.Zjistěte podmínky významných mezinárodních auto-půjčoven (např. na území USA). 3.Zjistěte informace o dálničních poplatcích, poplatcích za mosty či tunely v turisticky atraktivních zemí Evropy.

63 4.Zjistěte co nejkratší, nejrychlejší a nejlevnější trasu automobilem z Prahy do jednoho středomořského letoviska a výsledky porovnejte. 5.Zjistěte aktuální ceny pohonných hmot v Evropě. 6.Informujte se o podmínkách autostopu v Evropě (bezpečné/nebezpečné státy).

64 Vodní doprava (osobní) •Výhody – velká přepravní kapacita plavidel, nízké provozní náklady, ekologická šetrnost •Nevýhody – nízká přepravní rychlost, omezená dostupnost středisek a oblastí CR

65 Materiálně-technické podmínky vodní dopravy •Dopravní prostředky – plavidla •Vodní cesty •Přístavy

66 Plavidla •Členění plavidel podle velikosti a fce: - malé osobní lodě (do 100 osob,rekreační plavby po řekách, jezerech, pobřeží) - středně velké lodě (100-700 osob, rekreační plavby po mořích a oceánech, trajekty – ferry-boats - velké zaoceánské lodě (nad 700 osob, rekreační okružní plavby

67

68 Vodní cesty •Vnitrozemské – řeky, průplavy, jezera, umělé vodní plochy •Námořní – 1. pobřežní vody (kabotáž) 2. otevřené moře (transoceánská dopravaVýznamné evropské trajektové společnosti

69 Loga některých evropských trajektových společnos

70

71

72

73

74 Otázky a úkoly 1.Zjistěte podmínky trajektové přepravy: - do Anglie, do Irska, na Sardinii, na Korsiku, do Švédska, na Baleáry. 2.Kde všude se setkáte v ČR s vyhlídkovou vnitrozemskou plavbou?

75 Vertikální doprava - lanovky •Visuté lanovky - sedačkové - kabinkové (cca 4-6 osob) - kabinové (20-150 osob) •Pozemní lanovky - kabinové - lyžařské vleky

76 Otázky a úkoly 1.Porovnejte ceny skipasů (stejné období, stejný typ skipasu) jednoho rakouského, švýcarského, italského a francouzského střediska a porovnejte. Zohledněte vybavenost, nadmořskou výšku, celkovou délku sjezdových tratí jednotlivých středisek. 2.To samé proveďte u tří českých středisek.

77 Městská doprava •Podzemní dráhy – Londýn 1863, New York 1868, Budapešť 1896, Paříž 1900 •Visuté rychlodráhy – SRN (Hamburk, Berlín…), USA •Tramvaje – prožívají renesanci •Autobusy •Trolejbusy •Taxi

78 Otázky a úkoly 1.Opatřete si plánek podzemní dráhy tří evropských metropolí a porovnej je. 2.Zjistěte všechna města ČR, kde můžete využít tramvajovou a trolejbusovou dopravu.

79 Ubytovací služby •Ubytování v hromadných zařízeních - hotel, motel, rotel, botel, hostel, penzion, kemp atd. •Ubytování v soukromí - domy, chaty, chalupy, pronajímány majitelem

80 •Kategorie ubytovacích zařízení – druh ubytování (hotel, motel…) •Třída ubytovacích zařízení – podle kvality pomocí hvězdiček: soukromí 1* - 4* hotel 1* - 5* (obvykle) kemp 1* - 4*

81 Pasové služby •Cestovní doklady: - cestovní pas - diplomatický nebo služební pas - občanský průkaz (vydaný po roce 1993, lze použít do zemí EU) - cestovní průkaz (např. při ztrátě cest. pasu v zahraničí pro návrat do ČR)

82 Vízové služby •Bezvízový styk oboustranný •Bezvízový styk jednostranný •Oboustranný vízový styk •Krátkodobá víza - tranzitní (do 5 dnů) - turistická (do 90 dnů) - výjezdní (pro cizince) •Dlouhodobá víza - nad 90 dnů (pracovní, diplomatické, pobytové)

83 Turistické vízum do USA

84 Otázky a úkoly 1.Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí se informujte o aktuální vízové povinnosti pro občany ČR do Evropských i často navštěvovaných mimoevropských zemí. 2.Opatřete si formuláře pro žádost o turistické vízum do tří libovolných států a prostudujte je.

85 Pojišťovací služby Cestovní pojištění chápeme ve dvou rovinách: 1)Povinné zákonné pojištění CK proti insolvenci (krachu) 2)Cestovní pojištění účastníků CR to se dělí na: •Povinné (ze zákona např. zelená karta) •Dobrovolné

86 •Přímé individuální •Zprostředkované (CK) •Jako fakultativní služba (není v ceně) •Zakalkulováno do ceny zájezdu •Jednorázové •Permanentní dlouhodobé (obchodní cesty..)

87 Druhy pojišťovacích služeb •Úrazové •Léčebné výlohy •Přivolání a služby doprovázejícího opatrovníka •Trvalé následky úrazu a smrt •Pojištění zavazadel •Odpovědnost na osobě či na majetku •Neúčast na zájezdu

88 Otázky a úkoly 1.Zjistěte, u jakých pojišťoven jsou pojištěny naše nejznámější CK. 2.Opatřete si podmínky cestovního pojištění od libovolné pojišťovny, prostudujte je a porovnejte s ostatními.

89 Peněžní služby •Hotovostní platební styk •Bezhotovostní platební styk - bezhotovostní převody - cestovní šeky (druh cenného papíru) - platební karty - úvěrový list (voucher)

90 Cestovní šeky •Největší vydavatelé: Thomas Cook, Citocorp, VISA, American Express •Ukázky cestovních šeků:

91 American Express

92 Thomas Cook

93 Platební karty •Největší vydavatelé: VISA, American Express, Eurocard/Mastercard, JCB •Dělení karet podle: 1) vydavatele - bankovní a nebankovní 2) držitele – osobní a služební 3) způsobu zúčtování – kreditní a debetní 4) oblasti použití – tuzemské a mezinárodní 5) druhu záznamu –s magnetickým proužkem, s čipem, laserové, s reliéfovým písmem

94 •Použití a manipulace s platební kartou: - platební terminál - výběr hotovosti v bankomatech - imprintér - doprovodné služby (pojištění, půjčky, slevy …)

95 Ukázky platebních karet

96 Směnárenské služby •Valuty (cizí měna v hotovosti) •Devizy (cizí měna v bezhotovostní podobě) •Směnárenská místa : - bankovní - mimobankovní (hotely, obchody, CK, cest. Agentury, hran. Přechody, automaty)

97 Otázky a úkoly •Opatřete si aktuální kurzovní lístek ČNB a jednoho dalšího subjektu. Lístky prostudujte a porovnejte.

98 Zdravotní služby •Rozdělení světa z hlediska zdravotních rizik - země s nízkým rizikem: např. země střední, západní a severní Evropy, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland - země se středním rizikem: např. východní Evropa, Středomoří, Izrael, JAR, Japonsko - země s vysokým rizikem: např. státy Latinské Ameriky, Asie, Afriky

99 Pozn. I ve státech s nízkým rizikem je třeba dbát zvýšené opatrnosti (hory, ledovce, pouště…) •Očkování - vyžadovaná – žlutá zimnice povinně podle WHO, cholera, břišní tyfus, meningitida povinně při epidemiích - doporučená – hepatitida A, B, břišní tyfus, záškrt, tetan, tuberkulóza, meningokový zánět mozku, dětská obrna, japonská encefalitida

100

101 •Malárie - jedna z nejrozšířenějších nemocí světa - parazitární onemocnění - přenášena komárem rodu Anopheles - prevence – antimalarika

102 Lázeňský cestovní ruch •Za účelem léčení, prevence či rehabilitace •Přírodní léčivé zdroje: 1. přírodní vody - a) minerální b) termální prameny 2. peloidy 3. humidity (slatiny, rašeliny) a bahna 4. vřídelní plyny a emanace 5. klima (moře, hory, jeskyně)

103 •V praxi se lázně dělí na: - přírodní léčebné lázně (1. – 4.) - klimatické lázně (5.) •Přehled léčebného zaměření lázeňských míst ČR

104

105 Formy a organizace lázeňského pobytu (z hlediska úhrady služeb) •Komplexní lázeňská služba - 55 až 60% pacientů, na návrh lékaře, hradí zdravotní pojišťovny •Příspěvková lázeňská služba - 7% pacientů, chronická onemocnění, pojišťovna hradí vlastní léčení, pacient dopravu, stravování, ubytování •Samoplátecká lázeňská služba - pacient hradí veškeré náklady, význam zahraniční klientely (devizy)

106 Služby lázeňského CR •Zdravotně-léčebné (procedury) •Ubytovací (lázeňské hotely, domy, penziony…) •Stravovací (režimové, nerežimové, doplňková zařízení) •Kulturní, společenské a sportovní •Doplňkové (peněžní, obchodní, dopravní…)

107 Evropské lázeňství Podle množství lázní a počtu pacientů: •Lázeňské velmoci – SRN, Itálie, Francie •Významné lázeňství – ČR, Rakousko, Maďarsko, Švýcarsko, Slovensko,, Slovinsko, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko, Řecko •Méně významné láz. – Belgie, Ukrajina, Polsko, Rusko, Finsko •Bezvýznamné lázeňství – Velká Británie, Skandinávie, Nizozemí

108 Významné evropské lázně •SRN – Baden-Baden, Ga-Pa, •Itálie – Ischia, Abano Terme, montecatini Terme •Francie – Aix-les-Bains, Amélie les Bains- Palaida, Dax, Lourdes, Vichy •Maďarsko – Budapešť, Harkány, Héviz •Rakousko – Bad Ischl, Baden bei Wien •Slovensko – Bardejov, Piešťany, Tatranská Lomnica, Trenčianské Teplice •Švýcarsko – Baden, Davos, Svatý Mořic

109 Kongresový CR •Je součástí obchodního CR •Neprovozuje se ve volném čase •60 % v měsících květen, červen, září, říjen, listopad •Průměrně trvá 4 dny •Nejvýznamnější města kongresového CR: Paříž, Brusel, Londýn, dále i Praha, Budapešť

110 Členění kongresových akcí •Kongres •Konference (elektronická konference) •Sympozium •Seminář •Kolokvium •Mítink

111 •Místo konání – kongresové centrum, jehož součástí je kongresový sál, a konferenční centrum •Varianty zasedacího pořádku: - divadelní uspořádání míst - školní uspořádání míst - restaurační uspořádání míst - tabulové uspořádání míst

112 •Klasifikace kongresových služeb: - služby související s jednáním - služby související s pobytem účastníků - ostatní služby •Organizování kongresových akcí: - plánování akce - příprava akce - realizace akce - ukončení, vyúčtování a vyhodnocení akce

113 •Incentivní CR: - pobídkový či motivační - kolébkou USA - náplň 1) rekreační, relaxační, sportovní… 2) vzdělávací (přednášky, semináře) Teambuilding – obvykle v přírodním prostředí u nás např. Alpinatic, Česká cesta, Adventura Teambuilding.

114 Otázky a úkoly 1.Seznamte se podrobněji s nabídkou agentur, které se zabývají tzv. teambuildingem.

115 Specifické formy CR •CR dětí a mládeže •Seniorský CR •Venkovský CR (agroturismus, ekoturismus, ekoagroturismus) •Dobrodružný CR •Náboženská (poutní) turistika •Lovecký CR •Městský CR •Cykloturistika atd.

116 CR dětí a mládeže •Tzv. třísegmentové rozdělení mladých lidí - pod 10 let – zcela kontrolováni rodiči - 10 až 20 let „teens“ – jistá míra vlastního rozhodování - 20 až 30 let „twens“ – vlastní rozhodování, částečná finanční nezávislost - do 2 let – tzv. infanti

117 •Organizace mládežnické turistiky: - Bitej (Mez. kancelář pro CR a výměnu mládeže) - IYHF (Mez. federace ubytoven mládeže) - SATA (Sdružení pro letecký CR studentů) - ISTC (Mez. Studentská konfederace pro cestování) vydává karty ISIC, ITIC IYTC

118 Otázky a úkoly 1.Zjistěte, co umožňují karty typu ISIC a ITIC. 2.Obstarejte si nabídku CK zabývajících se specifickými formami CR, prostuduj ji a seznam s ní své spolužáky.

119 Průvodcovské služby (v organizovaném CR) •„Role“ průvodce – prostředník, poskytuje informace, řeší mimořádné situace, společník, autorita, kontroluje, podnikatel •Typy průvodců: - vedoucí zájezdu (tour manager) - průvodce zájezdu (tour escort) - pendler

120 - turistický průvodce (tourist guide) - specializovaný průvodce: 1. horský vůdce 2. horský průvodce 3. sportovní instruktor 4. odborný průvodce 5. animátor - pobytový delegát (local representative) - tlumočník-překladatel

121 •Podmínky pro provozování průvodcovské činnosti – str. 152-153 Povinnosti průvodce •Povinnosti průvodce při přípravě na zájezd - přidělení zájezdu - zpracování informačního minima - topografická příprava - chronologická příprava

122 - psychologická příprava - zpracování výkladu - převzetí zájezdu - osobní vybavení průvodce

123 Excerpční lístek v rámci topografické přípravy

124 Ukázka záhlaví harmonogramu chronologické přípravy

125 •Povinnosti průvodce během zájezdu - během přepravy účastníků zájezdu (před odjezdem, během jízdy, před celní a pasovou kontrolou, během přestávky či při rozchodu účastníků, po ukončení cesty) - při pěším výletu (před odchodem, běhen cesty, po skončení cesty)

126 •Povinnosti průvodce po skončení zájezdu - písemná zpráva - vyúčtování mimořádných výdajů - vyúčtování průvodcovské odměny - vyúčtování cestovních náhrad (jízdné, nocležné, stravné, nutné vedlejší výdaje) •Povinnosti průvodce při mimořádných situacích během zájezdu (str. 167-173)

127 Postavení a činnost CK Klasifikace CK podle: •postavení v distribučním procesu - touroperátor (cestovní kancelář) - prodejce, zprostředkovatel (cestovní agentura) •Zaměření nabízených zájezdů - všeobecné CK - specializované CK

128 •Klientely - příjezdové (incomingové) CK - výjezdové (outgoingové) CK - CK zaměřené na domácí CR Pramen: ČSÚ

129 •Územní působnosti a podle velikosti - mezinárodní- velké - celostátní- střední - regionální- malé - místní Největší CK roku 2002 (zahraniční zájezdy) Pramen:ČSÚ

130 Klasifikace služeb poskytovaných CK: •Služby obstarávané (zprostředkované) •Služby vlastní dále •Služby placené •Služby neplacené Hlavním předmětem činnosti CK je zájezdů organizování a prodej zájezdů

131 Rozdělení zájezdů: •Z hlediska geografického - domácí (po území ČR) - zahraniční - výjezdový (outgoing) - příjezdový (incoming) •Z hlediska časového - krátkodobé (do 3 dnů) - dlouhodobé (delší než 3 dny)

132 •Z hlediska tematického zaměření - rekreační - kulturně-poznávací - sportovní a turistické - výstavy a veletrhy - zvláštní tematické - incentivní a kongresové - lázeňské - lovecké

133 •Z hlediska použitého dopravního prostředku - autokarové - vlakové - letecké - vlastním dopravním prostředkem - lodní - ostatní druhy dopravy - kombinovaná přeprava

134 •Z hlediska ročních období - letní - zimní - mimosezonní •Z hlediska způsobu jejich přípravy - standardní - forfaitový - na míru


Stáhnout ppt "CESTOVNÍ RUCH Seminář – 3.ročníky. Pojem cestovní ruch (dále jen CR) •podle WTO : činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa."

Podobné prezentace


Reklamy Google