Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geodézie. Co je to geodézie? •je to věda, která se zabývá měřením zemského tělesa •geodézií se zabývá geodet = zeměměřič (český název, v dnešní době se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geodézie. Co je to geodézie? •je to věda, která se zabývá měřením zemského tělesa •geodézií se zabývá geodet = zeměměřič (český název, v dnešní době se."— Transkript prezentace:

1 Geodézie

2 Co je to geodézie? •je to věda, která se zabývá měřením zemského tělesa •geodézií se zabývá geodet = zeměměřič (český název, v dnešní době se používá méně) •V dnešní době mají geodeti možnost pracovat s moderními a velmi přesnými přístroji

3 Poznáte geodeta? •geodeta nejčastěji potkáte na stavbách, např. budov, dálnic nebo rodinných domků •nejlépe ho poznáte podle speciálních přístrojů, které při své práci používá

4 Co používá geodet? Totální stanice •Jeden ze základních přístrojů geodeta •Geodet pomocí něj měří vzdálenosti a úhly → tím určuje vzájemnou geometrickou polohu měřených objektů •Tyto přístroje dokáží měřit délku do vzdálenosti až 3 km s milimetrovou přesností •Přístroj funguje tak, že měří do tzv. odrazného hranolu → tento hranol drží asistent

5 Paprsek (neviditelný) se odrazí od odrazného hranolu zpět do přístroje. Hranol přidržuje asistent u rohu budovy, která se zaměřuje.

6 Nivelační přístroj •Používá se pro měření výškových rozdílů. •Geodet opět stojí za přístrojem, asistent tentokrát nedrží odrazný hranol, ale nivelační lať. •Tento přístroj se využívá například při stavbě domu ve svahu, kdy je potřeba postavit vodorovné základy.

7 Přijímač GPS •Pomocí příjmu signálu z družic určuje souřadnice polohy měřeného místa. •Funguje na podobném principu jako GPS navigace v autě nebo v mobilu, je však mnohem přesnější (a také cena těchto přístrojů je mnohem vyšší, pohybuje se od 200 tisíc korun nahoru).

8 Jaké máme druhy map? Katastrální Obecně zeměpisné Tématické Topografické Fyzicko-geografickéPoliticko-administrativní

9 Měřítko mapy •Měřítko udává poměr mezi délkou na mapě a odpovídající délkou na zemském povrchu. •Každá mapa má měřítko. •Pokud je měřítko mapy 1 : 100 000, pak je 1 cm na mapě ve skutečnosti 100 000 cm, to je 1000 m a to je 1 km. •Měřítko může být zobrazené graficky nebo číselně. → Dá se zobrazit Země na mapě aby neměla zkreslení? Nedá, čím větší území znázorňujeme, tím větší vzniká zkreslení. 0 5 km 1: 100 000 (1 cm odpovídá 1 km)

10 Mapy malého měřítka v zeměpise nad 1: 1 000 000 v geodézii nad 1: 200 000 Zobrazují rozsáhlá území, mapy států, světadílů nebo celé Země. Zakřivení zemského povrchu se projevuje výrazně. Proto mají značné zkreslení. Mapy velkého měřítka a plány v zeměpise do měřítka 1: 200 000 v geodézii jen do 1:10 000 Zobrazují tak malou plochu, že se na ni zakřivení zemského povrchu neprojeví. Podávají zmenšený ale téměř nezkreslený obraz Země. (p ř. k atastrální mapa ) Mapy středního měřítka v zeměpise od 1: 200 000 do 1: 1 000 000 v geodézii od 1:10 000 do 200 000 Zobrazují větší území, na němž se zakřivení zemského povrchu projevuje, ale jenom nepatrně. (p ř. mapa České republiky )

11 Obsah mapy •Zobrazení výškové členitosti území. •Na mapách se nejčastěji zobrazuje pomocí vrstevnic nebo pomocí barevných odstínů jednotlivých vrstev. •Vrstevnice jsou spojnice míst se stejnou nadmořskou výškou. PolohopisPopis •Zahrnuje informace o území na mapě (např. název města, řeky). •Zobrazuje vodorovnou členitost území. •Polohopis tvoří komunikace, vodní toky, vodní plochy, sídla, lesní plochy, zemědělsky využívané plochy atd. Výškopis

12 Výškový profil trasy cyklisty Trasa v mapě → čím větší kopec, tím víc vrstevnic cyklista projede Pohled z boku Pohled zhora na mapu

13 Co dělá geodet? Mezi hlavní úkoly geodeta patří: •Vytyčování hranic pozemků a staveb (vyměření v terénu podle údajů z katastrální mapy) •Zaměření a vyhotovení geometrického plánu (podklad s vyměřeným objektem/pozemkem pro katastrální mapu) •Vytyčení stavby před realizací (polohopis, výškopis) •Umisťování měřičských značek •Tvorba podkladů pro katastrální mapy •Zaměřování inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plyn aj.) Toto je jen část z pracovní náplně geodeta, ne každý geodet také provádí všechny tyto činnosti, může se zaměřovat jen na některé. → Jak to vypadá v praxi?

14 Kde přesně mám postavit plot kolem mého pozemku? • Geodet podle katastrální mapy pomocí měřících přístrojů přesně vytyčí hranice pozemku v terénu (do rohů pozemku dá např. dřevěné kůly). • Majitel pozemku teď ví, kde je jeho pozemek a kde je pozemek souseda. Katastrální mapa

15 Mám plány na dům. Kde ho mám začít stavět? • V situačních plánech domu je zakresleno, kde má dům na pozemku přesně stát. • Aby dělníci mohli vykopat základy, je zde opět potřeba geodet, který polohu domu přesně vyměří.

16 Dům je postaven. Co dál? • Aby mohl být dům zkolaudován, je nutné, aby byl zakreslen do katastrální mapy a zapsán v katastru nemovitostí. • To je opět úkol pro geodeta, který zaměří skutečnou polohu domu. Zakreslí ji do tzv. geometrického plánu a předá katastrálnímu úřadu, kde budovu vyznačí do katastrální mapy a zapíší do katastru nemovitostí.

17 Dům při pohledu zepředu (z ulice) Dům při pohledu ze zahrady Jak probíhá zaměření budovy?

18 • Prázdná parcela v katastrální mapě • Dům v ní není zatím zakreslen • Není tedy ani zapsán v katastru nemovitostí)

19 GPS přijímač Určí souřadnice bodu Totální stanice Zaměří rohy budovy Zaměření souřadnic Stanovisko 1 Stanovisko 2 Zaměření souřadnic Asistent s odrazovým hranolem Zaměření orientace Zaměření rohu budovy Spojnice zaměřených rohů se zakreslí do katastrální mapy Zaměření orientace

20 Zdroje: Zdroje textové části: •Smolová, I., Vysoudil, M.: Zeměpis na dlani. Olomouc: Rubico, 2003. 124s., ISBN: 80-85839-88-1 •Voženílek, V.: Aplikovaná kartografie I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 187s., ISBN: 80-244-0270 •Kaňok, J.: Tématická kartografie. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1999. 317s., ISBN: 80-7042-781-7 •Český úřad zeměměřičský a katastrální [online]. [cit. 6. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.cuzk.cz/http://www.cuzk.cz/

21 Zdroje obrázků: •Gedex [online]. [cit. 5. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.gedex.cz/http://www.gedex.cz/ •Nové sluzby [online]. [cit. 5. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.novesluzby.cz/sluzby-a-remesla.214/geodeticke-prace-okres- melnik.23623.html http://www.novesluzby.cz/sluzby-a-remesla.214/geodeticke-prace-okres- melnik.23623.html •Geopen [online]. [cit. 6. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.novesluzby.cz/sluzby-a-remesla.214/geodeticke-prace-okres- melnik.23623.html http://www.novesluzby.cz/sluzby-a-remesla.214/geodeticke-prace-okres- melnik.23623.html •Učebnice.com [online]. [cit. 8. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.ucebnice.com/skoly-a-skolky-akce-pro-skoly/pomucky- plakaty-modely-mapy/mapy-a-globusy/zemepisne-politicke-satelitni-i-pro- vyuku-jazyku/?from=20 http://www.ucebnice.com/skoly-a-skolky-akce-pro-skoly/pomucky- plakaty-modely-mapy/mapy-a-globusy/zemepisne-politicke-satelitni-i-pro- vyuku-jazyku/?from=20 •Geologie Moravy [online]. [cit. 7. 9. 2013] Dostupné z www: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/brno_stranska/stranska_mapa1. html http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/brno_stranska/stranska_mapa1. html •Limanet [online]. [cit. 7. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.limanet.cz/zbozi/24167/Teleskopicka-nivelacni-lat-5M---OBJ-.htm http://www.limanet.cz/zbozi/24167/Teleskopicka-nivelacni-lat-5M---OBJ-.htm •Český úřad zeměměřičský a katastrální [online]. [cit. 6. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.cuzk.cz/http://www.cuzk.cz/

22 •Levný market [online]. [cit. 5. 9. 2013] Dostupné z www: http://levnymarket.cz/decofun-penova-figurka-borek-118485/ http://levnymarket.cz/decofun-penova-figurka-borek-118485/ •Managing GIS data [online]. [cit. 7. 9. 2013] Dostupné z www: http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc01/professional/papers/ pap376/p376.htm http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc01/professional/papers/ pap376/p376.htm •Kartografie Praha [online]. [cit. 8. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.kartografie.cz/skolni-tituly/skolni-prirucni-mapy/ http://www.kartografie.cz/skolni-tituly/skolni-prirucni-mapy/ •Mapy.cz [online]. [cit. 7. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.mapy.cz/http://www.mapy.cz/ •Smolová, I., Vysoudil, M.: Zeměpis na dlani. Olomouc: Rubico, 2003. 124s., ISBN: 80-85839-88-1

23 Prezentaci vytvořil Ing. Jiří Slivka, geodet. Prezentace je určena pro podporu výuky témat z oblasti S tavebnictví nebo G eodézie a katastru nemovitostí na základních školách. Vytvořeno v rámci projektu „STAGE 14“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.24/02.0109, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko


Stáhnout ppt "Geodézie. Co je to geodézie? •je to věda, která se zabývá měřením zemského tělesa •geodézií se zabývá geodet = zeměměřič (český název, v dnešní době se."

Podobné prezentace


Reklamy Google