Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRAVITAČNÍ SÍLA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRAVITAČNÍ SÍLA."— Transkript prezentace:

1 GRAVITAČNÍ SÍLA

2 Kde působí gravitační síla?
Každé těleso působí na druhé gravitační silou. Gravitační sílu značíme Fg.

3 Jaké vlastnosti má gravitační síla?
Působí na dálku. Kolem tělesa je gravitační pole. Velikost gravitační síly závisí na: vzdálenosti – čím větší vzdálenost od tělesa, tím je síla menší. hmotnosti – čím větší hmotnost, tím je síla větší. Je vždy přitažlivá – nikdy není odpudivá. Působí na všechna tělesa.

4 Co už víme o gravitační síle Země.
Působí do středu Země – svislý směr. Svislý směr určujeme pomocí olovnice. Svislý směr je kolmý na vodorovný. Vodorovný směr určuje hladina kapaliny – měříme vodováhou. Kolikrát je větší hmotnost tělesa, tolikrát je větší síla, kterou je těleso přitahováno k Zemi.

5 Velikost gravitační síly Země
Každý kilogram hmotnosti tělesa je k Zemi přitahován silou 10 N. Tuto vlastnost nazýváme gravitační zrychlení a označujeme g. g = 10 N/kg Těleso o hmotnosti m je k Zemi přitahováno gravitační silou Fg, kterou vypočítáme tak, že hmotnost tělesa m vynásobíme gravitačním zrychlením g. Fg = m . g

6 Znázornění gravitační síly Země
Gravitační sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou (úsečkou se šipkou). Gravitační síla má směr do středu Země.

7 ÚLOHY Jak velkou silou přitahuje Země motýla o hmotnosti 10 mg?
Jak velkou silou přitahuje Země čápa o hmotnosti 1,2 kg? Jak velkou silou přitahuje Země slona o hmotnosti 0,5 t? Anežka v obchodě nakoupila 1 kg chleba, 2,5 kg jablek a 250 g másla. Urči hmotnost nákupu. Jakou silou působí nákup na Anežčinu ruku?

8 ÚLOHY Tři stejnorodé krychle hliníková, měděná a železná mají stejný objem. Která z nich působí na podložku největší silou a která nejmenší silou? Vysvětli. Barunka zvedá těleso silou 50 N. Jakou silou ji musí pomoci Albert, aby společně zvedli těleso o hmotnosti 30 kg? Hmotnost medvěda je 600 kg. Jakou silou působí medvěd na podložku? Tuto sílu znázorni.

9 ÚLOHY Hmotnost Alberta je 38 kg. Jakou silou působí Země na Alberta? Změní se hmotnost Alberta na Měsíci? Jakou silou by na Alberta působil Měsíc? Na auto Země působí silou N. Vypočítej hmotnost auta. Balkon je postaven tak, aby vydržel sílu 8 kN. Může se na něj postavit 10 lidí, když každý má hmotnost 75 kg?

10 ÚLOHY Znázorni sílu, kterou Země působící na tělesa.


Stáhnout ppt "GRAVITAČNÍ SÍLA."

Podobné prezentace


Reklamy Google