Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MASOVÁ KULTURA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MASOVÁ KULTURA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 MASOVÁ KULTURA Mgr. Michal Oblouk

2 MASOVÁ KULTURA souhrn informací a hodnot zprostředkovávaných masovými médii tak, aby je mohl snadno konzumovat co nejširší okruh příjemců – zaměřuje se na velké množství lidí cílem je publikum pobavit a posloužit k zaplnění volného času, poskytuje nám oddych, uvolnění a zábavu je pro ni charakteristická veliká rozmanitost toho, co nabízí – film, hudba, literatura, móda,… k jejímu šíření slouží MASMÉDIA = hromadné/veřejné sdělovací prostředky

3 MASMÉDIA rozhlas, televize, tisk (noviny, časopisy), internet funkce:
orientační a informační → jsou zdrojem informací × dezinformací; určují priority, o kterých se mluví interpretační → vykládají souvztažnosti a formují veřejné mínění × manipulují s veřejným míněním; nutí lidem, jak mají informace chápat veřejná kontrola moci pomocí médií → významný nástroj formování společenských a politických postojů lidí socializační → předávají informace dalším kulturám a pokolením × výběrem toho, co reprodukují, ovlivňují kulturu někdy negativně zábavná a oddechová → nabízejí běžnému člověku zábavu × snižují úroveň zábavy, kultura se v nich stává předmětem komerce

4 ROZHLAS rádio, telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku - přenášený zvuk je tvořen signály různých (akustických) frekvencí území, na kterém má být možnost vysílání přijímat, je pokryto signálem, vysílaným rozhlasovými vysílači - je nutné jednotlivým vysíláním přidělit různé kmitočty/kanály (frekvence) nosných vln (přiděluje je Český telekomunikační úřad) v České republice je ze zákona šířeno rozhlasové vysílání především formou veřejnoprávní služby (zajišťuje ji Český rozhlas), navíc zde existuje velká řada soukromých stanic k prvními oficiálnímu vysílání došlo r v USA, o tři roky později začal vysílat Český rozhlas

5 TELEVIZE jednosměrný dálkový telekomunikační systém vysílání a přijímání televizního signálu – obrazu a zvuku první pohyblivý obraz se podařilo přenést v roce 1925, v roce 1929 začala v Londýně stanice BBC s pokusným televizním vysíláním, první pravidelné televizní vysílání bylo zahájeno v roce 1935 v Berlíně Česká televize začala vysílat + napomáhá uvolnění člověka, nenahraditelný zdroj informací, vzdělávací programy - jen oddechová záležitost (vede k pasivitě), otupuje lidské cítění, zvyká člověka na násilí, negativně ovlivňuje názory lidí

6 internet celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP volně propojené počítačové sítě, které spojují jeho jednotlivé síťové uzly - uzlem může být počítač, ale i specializované zařízení (router) každý počítač připojený k internetu má v rámci rodiny protokolů TCP/IP svoji IP adresu - pro snadnější zapamatování se místo IP adres používají doménová jména existuje několik možností pro připojení počítače k internetu - telefonní linka, kabelová přípojka, bezdrátová datová síť, satelitní síť, mobilní telefonní síť, Wi-Fi novým komunikačním kanálem se stávají sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram)

7 SLUŽBY internetu WWW – systém webových stránek zobrazovaných pomocí webového prohlížeče – elektronická pošta pro přenos zpráv Instant messaging – online komunikace mezi uživateli Skype - telefonování pomocí internetu FTP – přenos souborů DNS – domény (systém jmen počítačů pro snadnější zapamatování) sdílení souborů připojení ke vzdálenému počítači služební protokoly online hry

8 tisk NOVINY - pravidelně vycházející publikace, které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost tisknou se ve velkém formátu na novinovém papíře a místo vazby se skládají typické noviny mají svoji charakteristickou grafickou úpravu, jejich obsah se dělí na rubriky a často doplňuje vkládanou týdenní přílohou, důležitou částí novin je také reklama ČASOPISY - opakovaně vycházející (týdně, po čtrnácti dnech, měsíčně, dvouměsíčně, čtvrtletně nebo nepravidelně) tiskovina určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů od novin se odlišují cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů, vycházejí méně často, zpravidla mají vyšší cenu, menší formát s větším počtem stran a lepší grafickou úpravu

9 MASOVÁ KOMUNIKACE komunikace prostřednictvím masových médií – pomocí reklamy přesvědčují a lákají ke koupi zboží nebo využití služeb masmédia sehrávají významnou úlohu v krizových situacích - živelné pohromy, epidemie, ekologické havárie, teroristické útoky je určena velkému množství lidí – směřuje od jednoho šiřitele sdělení k velkému množství příjemců REKLAMA = jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje reklama využívá různé prostředky, aby splnila svůj cíl – přesvědčit kupujícího o kvalitě určitého výrobku

10 +/- REKLAMY + má informativní povahu – určuje ceny výrobků v prodeji, místo prodeje výrobku, čímž usnadňuje rozhodování zákazníka + podporuje soutěžení a posiluje konkurenci + možnost, jak může nová firma přilákat zákazníky - ovlivňuje racionální chování spotřebitele a jeho preference - z reklamy nelze rozpoznat kvalitu výrobku - navozuje u spotřebitelů klamné představy - omezuje soutěžení – přesvědčuje, že prezentovaný výrobek se zásadně liší od těch konkurenčních - ruší kvalitu prostředí v městské krajině a kolem důležitých dopravních tahů - v televizi rušivě zvýší hlasitost na začátku reklamní přestávky a po ní se film výrazně ztiší, na internetu překáží a ruší od daného textu nebo vyskakují v podobě vyskakovacích oken, často také nedávají smysl a jsou naprosto hloupé a nudné

11 DRUHY REKLAMY internetová televizní tisková (inzerát, akční leták)
světelná reklama rozhlasové spoty mobilní (reklama na autech, dopravních prostředcích apod.) venkovní (plakáty, billboardy, atypické reklamní plochy - štíty domů, ploty apod.) alternativní média (chodící reklama, City Light vitríny, reklamy vlečené letadlem, městský mobiliář - lavičky, zastávky MHD, hodiny atd.) propagační předměty (např. trička nebo propisky s nápisem nebo logem propagované firmy)

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Masov%C3%A1_kultura


Stáhnout ppt "MASOVÁ KULTURA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google