Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie výchovy Bezpečné učení Pravidla pro práci ve skupině.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie výchovy Bezpečné učení Pravidla pro práci ve skupině."— Transkript prezentace:

1 Teorie výchovy Bezpečné učení Pravidla pro práci ve skupině

2 Teorie a metodika výchovy(TMV)  učitel –vzdělavatel, vychovatel, veřejný činitel  Metodologicko-koncepční problém TMV je vytvoření jejího funkčního modelu, který by integroval dvě dominantní tendence uvnitř této disciplíny – vychovatelské kompetence učitele a interdisciplinární obsah předmětu.  Témata:  důvěra učitele k žákovi  vztah žáka k vyučovacímu předmětu, k učiteli, ke škole  klima ve školní třídě a ve škole  vztahy mezi školou, rodinou a veřejností

3 Prakticko-metodická (dovednostní) příprava budoucích učitelů  rozbor výchovných situací  pozice žáka ve třídě (sociometrický dotazník)  vztah dítěte ke škole a k učiteli  hodnotová orientace dětí, rodičů  režim dne žáka, jeho vytváření, respektive přetváření  individuální práce s problémovými žáky  vytváření podnětné přátelské atmosféry ve třídě  nácvik vybraných verbálních a neverbálních edukačních komunikací  řešení modelových výchovných situací  příprava a přednesení témat pro pedagogicko-osvětovou práci s rodiči …

4 Klíčové kompetence (zásadní vlastnosti a dovednosti) Rýdl(1999, s. 9-10)  Schopnost neustále se odpovědně učit  Aktivnost v přístupu ke světu a odhalování souvislostí  Kritické myšlení a schopnost vyvozovat vlastní soudy  Komunikace různými výrazovými prostředky v různých jazycích  Funkční gramotnost ve smyslu porozumění textům a schopnost argumentace  Schopnost spolupráce v týmu  Schopnost řešit nenásilně, ale asertivně konflikty  Flexibilnost a dynamičnost vzhledem k trvalému procesu změn  Vnímání ekologické rovnováhy ve vztahu člověka a přírody  Schopnost chránit multikulturálnost a multiperspektivnost života

5 Učitel v procesu výchovy pro 21. století (Horká, 2004, s. 24-25)  Systémové vidění světa – schopnost naučit žáky vidět propojenost světa, hledat příčiny problémů, podporovat pluralitu pohledů  Zdůrazňování vzájemných souvislostí mezi všemi jevy a skutečnostmi, jež nás obklopují.  Soulad mezi globálním a lokálním.  Uveďte příklady z Vašeho oboru:  1. jak lze řešit vztah mezi globálním a lokálním (vztah mezi integrací a svébytností)  2. jak budete rozvíjet demokratické chování  3. jak může přispět obsah učiva k interkulturnímu porozumění (ke zvládnutí úspěšné mediální komunikace, k uvědomělé péči o Zemi, k osobnostnímu rozvoji jedince k rozvoji funkční gramotnosti)?

6 Jak mohu nastartovat pozitivní bezpečné prostředí pro učení ve třídě?  nastavování pravidel  příklady dobré praxe  Co potřebuji k tomu, abych se mohl učit?  Jak se nyní zajišťuji vhodné podmínky pro učení se?  Jak to souvisí s mou budoucí rolí učitele?

7 PhDr. Marek Herman  Marek Herman  Marek Herman učil 7 let na gymnáziu v Bílovci, rok pracoval s malými dětmi v mateřské škole, v současné době pracuje jako poradce pro české i nadnárodní firmy. Spolu s doc. Soňou Hermochovou se podílel na vzniku programu „Dokážu to?“, externě přednáší na Universitě Palackého v Olomouci a na VŠE Praha teorii osobního rozvoje. Kromě toho vede svoje téměř 20 let semináře na sebepoznání a seberozvoj, pracuje s maminkami a dětmi do 6 let. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Byl jedním z klíčových lidí, kteří stáli u zrodu tzv. dárcovské esemesky, unikátního projektu na podporu individuálního dárcovství a charity v ČR. Napsal úspěšnou knihu „Najděte si svého marťana“.  http://www.svobodavpraci.cz/videa/detail/marek-herman-7-kouzelnych-slov-pro- proces-uceni http://www.svobodavpraci.cz/videa/detail/marek-herman-7-kouzelnych-slov-pro- proces-uceni  nastavení pravidel nastavení pravidel


Stáhnout ppt "Teorie výchovy Bezpečné učení Pravidla pro práci ve skupině."

Podobné prezentace


Reklamy Google