Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Tento materiál slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti, je určen pro opakování, zkoušení, lze jej použít jako test. Text je možno promítat na interaktivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Tento materiál slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti, je určen pro opakování, zkoušení, lze jej použít jako test. Text je možno promítat na interaktivní."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Tento materiál slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti, je určen pro opakování, zkoušení, lze jej použít jako test. Text je možno promítat na interaktivní tabuli či plátno a pracovat společně nebo individuálně. Žáci se nejprve přečtou úvodní text a poté plní jednotlivé úkoly. Každá prezentace obsahuje správná řešení. O jednotlivých otázkách lze diskutovat, nabízené možnosti lze komentovat, připojovat své vlastní názory a myšlenky. Poslední zadání nabízí možnost zpracovat slohově téma, které souvisí s rozebíranou knihou či autorem.

3 Ukázka: V den, kdy ho měli zabít, vstal Santiago Nasar v 5.30 ráno, aby stihl příjezd lodi,která přivážela biskupa. Zdálo se mu, že jde lesem obrovských fíkusů, kde drobně mrholilo, a na chvíli byl ve snu šťastný, ale když se probouzel, měl pocit, že je celý pokálený ptačím trusem. „Vždycky se mu zdávalo o stromech,“ řekla mi jeho matka Plácida Linerová, když si po 27 letech vzpomínala na podrobnosti toho neblahého pondělka.... V zoufalství mu Pablo Vicario přeťal vodorovným řezem břicho a všechny vnitřnosti mu prudce vyhřezly. Pedro Vicario hodlal udělat totéž, ale zápěstí se mu zkroutilo hrůzou a zasáhl ho jen zbloudilým řezem do stehna. Santiago Nasar zůstal ještě okamžik opřen o vrata, až uviděl svoje vlastní vnitřnosti na slunci, čisté a modré, a padl na kolena.... Na dvoře svého domu na druhém břehu řeky moje teta Wenefrida Márquezová právě oškrabovala šupiny z podmořanky a viděla ho, jak sestupuje po schůdcích starého nábřeží a pevným krokem míří domů. „Santiago, chlapče,“ zavolala na něj, „co je to s tebou!“ Santiago Nasar ji poznal. „Zabili mě, slečno Wene,“ řekl. Na posledním schůdku klopýtl, ale okamžitě se napřímil. „Dokonce byl ještě tak pečlivý, že rukou setřepával zem, která mu zůstala na střevech,“ řekla mi teta Wene.

4 Co vyplývá z textu? a)Pedro Vicario se nechtěl podílet na vraždě Santiago. b)V den vraždy vstal Santiago zcela bezdůvodně v 5:30. c)Teta Wene viděla Santiaga těsně před smrtí s vyhřezlými vnitřnostmi.

5 1.Vyberte název díla a autora ukázky: a) Na cestě, Jack Kerouac b) Kronika ohlášené smrti, G. G. Márquez c) Cizinec, Albert Camus

6 2. Vyberte světové současníky autora: a) Michail Bulgakov, Salman Rushdie, Günter Grass b) Josef Hora, František Halas, Vladimir Holan c) Marcel Proust, James Joyce, Anatole France

7 3. Který popis nejvíce charakterizuje život autora? a) Narozen r.1905 v Paříži v rodině intelektuálů, filosof, publicista a spisovatel. Odmítl Nobelovu cenu v r.1964. Přitahoval ho marxismus, ale neuznával jeho základní principy. Hodně cestoval – SSSR, USA, Kuba, Egypt aj. Zastával názor, že člověk je plně zodpovědný za své činy a má svobodu rozhodovat se. b) Narozen r.1920 v Německu, básník a spisovatel, špatně nesl chudobu rodiny, byl terčem posměchů, ale respekt si zjednal rvačkami. V mládí pohrdal dívkami a přebíjel alkoholem každodenní zoufalství. Otec byl velmi přísný a trestal ho za maličkosti, matka se ho nikdy nezastala. Rád pohoršoval a šokoval své okolí. c) Narozen r.1927 v Kolumbii, dětství prožil s prarodiči, kteří významně ovlivnili jeho tvorbu. pracuje jako novinář. Věnuje se psaní filmových scénářů a kritik, studuje v Římě. V r.1982 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Často zmiňován jako přítel F. Castra.

8 4. Vyberte další autorova díla: a) Šunkový nářez, Všechny řitě světa i ta má, Zápisky starého prasáka b) Sto roků samoty, Láska za časů cholery, Na paměť mým smutným courám c) Satanské verše, Půlnoční děti, Hanba

9 5. Vyberte literární směr, do kterého je autor nejčastěji řazen: a) expresionismus b) neorealismus c) magický realismus

10 6. Vyberte žánr díla: a) povídka b) novela c) historický román

11 7. Vyberte, jak je dílo psáno: a) střídavě v Ich-formě a er-fromě b) v er-formě c) v Ich-formě

12 8. Poznejte hlavní myšlenku díla: a) Ponaučení o tom, jak se lidé mají k sobě chovat. b) Varování před hrozbou nacistického Německa. c) Jde o naplnění zvykového práva a kolektivní viny.

13 9. Vyberte správnou kompozici díla: a) chronologický děj-vypravěč nám představuje prostředí, ve kterém se příběh odehrává, vysvětluje nám jednotlivé vztahy mezi obyvateli města a jejich původ. b) retrospektivní- rekonstrukce vraždy, jednotlivé kapitoly popisují tu samou událost, ale v jiných úhlech pohledu. Zápletku se dozvídáme již na začátku, samotný popis průběhu vraždy na konci. c) rámcový děj – na začátku je nám představen hlavní děj příběhu, ale v jednotlivých kapitolách jsou jednotlivé příběhy zúčastněných obyvatel vraždy, které nám dokreslují hlavní děj.

14 10. Vyberte jazyk a styl, kterým je dílo psáno: a) faktograficky přesný popis, novinářská a kronikářská objektivita, cizojazyčné výrazy, hodně jmen, která jsou si podobná, prvky naturalismu a magického realismu, nespisovná mluva prostých lidí, vulgarismy. b) spisovný jazyk, humorná forma projevu, trefné až drsné vykreslení napjatých situací, žádná podrobná psychologie postav, kontrasty, nevšední přirovnání, germanismy. c) spojení spisovných, frázovitých a knižních vyjádření se slovy expresivními, lidový dialekt, nářečí, germanismy, obecná čeština, časté používání spojek jelikož a přičemž, komičnost díla, mísení hovorového a spisovného jazyka.

15 11. Poznejte fotografii autora: a) b) c)

16 12. Pojmenujte tučné výrazy z hlediska lexikologie, či uměleckých prostředků: a) Nicméně v závěrečné poznámce poukázal na zbytnění jater, jež přičítal špatně léčené hepatitidě. b) Bratři Vicariové ho cítili v šatlavě, kam je zavřel starosta, zatímco uvažoval, co s nimi má provést. c) „Ať mě nikdo nebuzeruje,“ řekl. „Ani můj tatíček s těma svejma veteránskejma koulema.“ d) „Collons de déu,“ zvolala, „ten to dopracoval!“ e) „Srdce mi div nevyskočilo z těla“ řekla mi. f) „Právě proto,“ namítla, „žádnej opilec nesní svoje vlastní hovínko.“ g) Byl stejně bledý jako bratr a měl na sobě sako ze svatby a v ruce nůž zabalený do novin. h) „Ach, maminko!“

17 Slohová práce Zkuste napsat esej na téma: „Kolektivní vina“

18 Řešení: Z textu vyplývá - C 1.B 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.C 8.C 9.B 10.A 11.B 12. a)odborný výraz b)archaismus c)přímá řeč d)katalánština e)personifikace f)zjemnění, eufemismus g)přirovnání h)citoslovce

19 Zdroje: PROKOP, Vladimír. Přehled české literatury 20. století: pro výuku na středních školách. Sokolov: O.K.-Soft, 1998, 82 s. ISBN 80-238- 2348-5. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Kronika ohlášené smrti. Vyd. 4., V EMG 2. Překlad Eduard Hodoušek. Praha: Odeon, 2012, 89 s. ISBN 978-80-207-1413-8.

20 Zdroje: AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 19.2.2014]. Dostupný na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Geor ge_Orwell_press_photo.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.themodernword.com [online]. [cit. 29.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.themodernword.com/gabo/GGM_happy.jpg AUTOR NEUVEDEN. beatdom.com [online]. [cit. 29.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.beatdom.com/wp- content/uploads/2012/03/600full-jack-kerouac.jpg


Stáhnout ppt "Anotace Tento materiál slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti, je určen pro opakování, zkoušení, lze jej použít jako test. Text je možno promítat na interaktivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google