Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geoinformatické modelování RNDr. Blanka Malá, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geoinformatické modelování RNDr. Blanka Malá, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Geoinformatické modelování RNDr. Blanka Malá, Ph.D.

2 Geoinformatické modelování Spojuje realitu s jejím účelovým popisem (modelem) Vznikají geoinformatické modely Použití v mnoha aplikacích (např. zde matematické modelování)

3 Realita x model pukliny v žule

4 Realita x model Melechov

5 Realita x model Melechov síť

6 Realita x model Podkrušnohoří

7

8 Popis reálného světa Vzniká postupně geoinformační systém území: Vzniká postupně geoinformační systém území: Vymezíme zájmovou oblast Vymezíme zájmovou oblast Definujeme účel Definujeme účel Definujeme požadavky na model a data (obyvatelstvo nebo geologie?,rozsah, přesnost, …) Definujeme požadavky na model a data (obyvatelstvo nebo geologie?,rozsah, přesnost, …) Získáme a předzpracujeme data (použitelnost) Získáme a předzpracujeme data (použitelnost) Naplníme geoinformační systém daty Naplníme geoinformační systém daty

9 Zájmová oblast a její popis Data popisující oblast zájmu Data v souladu s účelem modelování Např. geologie, hydrogeologie, tektonika, povrchové vodstvo, povrch, vrty, studny, prameny,… Vytvoření modelu v GIS Generalizace (výběr, zjednodušení) podle účelu Geografický informační systém (GIS) představuje obsáhlou sadu nástrojů pro sběr, ukládání, zpracování, transformaci a zobrazování prostorových dat reálného světa. Přitom jsou tyto digitálně kódované jevy a objekty reálného světa primárně uloženy podle své geografické polohy a lze je tedy umístit do vzájemného vztahu.

10 Geoinformační systém území = model daného území účelový generalizovaný (výběr, zjednodušení, zvýraznění podstatných prvků a jevů z hlediska účelu modelu) Báze dat pro další využití

11 Úkol č. 1 Vytváříme geoinformační systémy Báze dat pro další využití Uložení ve struktuře souborů GIS ArcGIS (předávání dat) GRASS GIS (řešení úloh) Komunikace s odborníky z jiných oborů (geologie, hydrogeologie,…) Komunikace s institucemi – získávání dat Vstupy: vektorová, rastrová data, tabulky, textové soubory s popisem dat, naskenované mapy bez georeference, obrázky – náčrty. Předzpracování dat pro vstup do GIS, naplnění GIS daty

12 Úkol č. 2 Předzpracování dat pro matematické modely Výstavba modelových sítí Používáme různé postupy ….. Testujeme nové postupy ….. Tým Hledáme nová řešení ….. Cíl – schopnost v krátkém čase vytvořit modelovou síť na základě požadavků pro konkrétní matematický model - schopnost vytvořit modelové sítě různého rozsahu a různé podrobnosti s možností naplnění požadovanými atributovými daty Zpětná vazba k úkolu 1: Nutno vytvořit geoinformační systém invariantní vůči dalšímu využití

13 Umíme, poskytujeme: Předzpracování dat pro výstavbu modelových sítí 1 Na základě dat z GIS vytvoříme modelovou síť v GMSH Předzpracování dat v GIS (od výběru prvků pro geometrii sítě po export z GIS) Zpracování geometrie v GMSH (načtení dat a dotvoření geometrie) Nevýhody: pomalá tvorba sítě, složitá editace Vhodné pro sítě malého rozsahu a jednoduché geometrické struktury

14 Umíme, poskytujeme: Předzpracování dat pro výstavbu modelových sítí 2 Vytvoříme povrchovou síť v GIS (od výběru prvků pro geometrii, přes triangulaci – elementy, po export do požadovaného formátu) Výstup: body, plochy (příp. body, linie, plochy) ‏ Nevýhody: nelze vytvořit objemy v geometrii, využití pouze pro výpočetní úlohy vyžadující povrchovou síť

15 Na čem pracujeme - - automatizace řešení 1 Předzpracování dat v GIS (dle požadavků na výslednou síť, využití GIS funkcí, propracovaná a odzkoušená metodika, doba předzpracování závisí na kvalitě vstupních dat) ‏ Předzpracování dat v GIS (dle požadavků na výslednou síť, využití GIS funkcí, propracovaná a odzkoušená metodika, doba předzpracování závisí na kvalitě vstupních dat) ‏ Aplikace pro automatizovanou výstavbu geometrie – geo soubor vytvořen v reálném čase Aplikace pro automatizovanou výstavbu geometrie – geo soubor vytvořen v reálném čase Výhody: efektivní výstavba geometrie, efektivní editace (zařazení, odstranění struktur v původních datech) ‏, rychlá výstavba geometrie sítě Výhody: efektivní výstavba geometrie, efektivní editace (zařazení, odstranění struktur v původních datech) ‏, rychlá výstavba geometrie sítě Týmová spolupráce: ing. Pacina, Ph.D., Bc. Tomčík, Bc. Sedlák

16 Na čem pracujeme - - automatizace řešení 2 Předzpracování dat v GIS (dle požadavků na výslednou síť, využití GIS funkcí, propracovaná a odzkoušená metodika, doba předzpracování závisí na kvalitě vstupních dat) ‏ Předzpracování dat v GIS (dle požadavků na výslednou síť, využití GIS funkcí, propracovaná a odzkoušená metodika, doba předzpracování závisí na kvalitě vstupních dat) ‏ Výstavba objemového modelu v 3DS Výstavba objemového modelu v 3DS Skriptovací jazyk 3DS = vytvoření nových funkcí SW (načtení a processing geografických dat) Skriptovací jazyk 3DS = vytvoření nových funkcí SW (načtení a processing geografických dat) Řešení převodu geometrických struktur 3DS na geometrii sítě – blízká budoucnost Řešení převodu geometrických struktur 3DS na geometrii sítě – blízká budoucnost Týmová spolupráce: Bc. Dostál Týmová spolupráce: Bc. Dostál

17 Na čem pracujeme - - automatizace řešení 3 Kompletní využití GRASS GIS (GIS, který umí modelovat objemy) ‏ Kompletní využití GRASS GIS (GIS, který umí modelovat objemy) ‏ Předzpracování dat ( dle požadavků na výslednou síť, využití GIS funkcí) ‏ Předzpracování dat ( dle požadavků na výslednou síť, využití GIS funkcí) ‏ Vytvoření objemového modelu Vytvoření objemového modelu Využití struktur prostorové triangulace pro převod na geometrii objemů GMSH – budoucnost Využití struktur prostorové triangulace pro převod na geometrii objemů GMSH – budoucnost Týmová spolupráce: Bc. Sivčák Týmová spolupráce: Bc. Sivčák

18 Závěrem Umíme a používáme různé postupy Síť vytvoříme ve velmi krátké době (od okamžiku, kdy se tomu začneme věnovat) Automatizované postupy nutno testovat a zdokonalovat (na oblastech, jejichž sítě už máme) Poprvé budou použity pro sítě do projektu Podkrušnohoří Je nás málo Ale tým se rozroste – důkazem je počet studentů končících BP, DP, semestrální projekty Výsledky budeme prezentovat opět na konferenci (např. SIMONA) Za tým geoinformatiků děkuji za pozornost Za tým geoinformatiků děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Geoinformatické modelování RNDr. Blanka Malá, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google