Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra - test Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra - test Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra - test Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577 - VY_32_Inovace_11.3.6 Anotace:Žáci shrnou své poznatky o atmosféře Země

2 Obr. 1 Test: Atmosféra

3 Otázka č. 1 a)proč je u atmosféry vhodnější použít pojem „plynný obal Země“ než „vzdušný obal Země“? b)uveď složení vzduchu - názvy plynů a jejich množství v procentech

4 Otázka č. 2 vysvětli princip skleníkového efektu co ho způsobuje, jak funguje, co má za následek apod. Obr. 2

5 Otázka č. 3 a)co je ozon? b)proč je ozon pro život na Zemi tak důležitý? c)co je ozonová díra? Obr. 3

6 Otázka č. 4 a)co je vítr? b)co způsobuje pohyby větru?

7 Otázka č. 5 a)jak se nazývá přechod z kapalného na plynné skupenství b)jak se nazývá přechod z plynného na kapalné skupenství c)vysvětli princip vzniku sněhových srážek

8 Otázka č. 6 a)vysvětli pojem „teplotní inverze“ b)co má teplotní inverze za následek v nižších polohách (nížiny, údolí …)

9 Otázka č. 7 Vysvětli pojmy: a)fotosyntéza b)imise c)emise d)smog e)popiš princip vzniku kyselých dešťů

10 Správné odpovědi

11 Otázka 1 Proč je u atmosféry vhodnější použít pojem „plynný obal Země“ než „vzdušný obal Země“? Protože ve vyšších vrstvách atmosféry už není vzduch. Uveď složení vzduchu 78% N 2, 21% O 2, 0,03% CO 2, zbytek (méně než 1% vzácné plyny, vodní pára)

12 Otázka 2 Vysvětli princip skleníkového efektu (co ho způsobuje, jak funguje, co má za následek apod.) Teplo, které se dostane na povrch Země se částečně odráží zpět do vesmíru, částečně zůstává v atmosféře Země. Zvyšováním koncentrace některých plynů v atmosféře se zvyšuje podíl zadržovaného tepla v atmosféře, což může mít za následek pomalé oteplování celosvětového klimatu.

13 Otázka 3 Co je ozon? O 3, plyn, tříatomový kyslík Proč je ozon pro život na Zemi tak důležitý? chrání organismy před UV zářením ze Slunce Co je ozonová díra? místo v ozonové vrstvě, kde je ozonu méně než je běžné

14 Otázka 4 Co je vítr? pohyby vzduchu, proudění vzduchu Co způsobuje pohyby větru? místa na Zemi, kde jsou tlakové výše a níže

15 Otázka 5 Jak se nazývá přechod z kapalného na plynné skupenství? vypařování Jak se nazývá přechod z plynného na kapalné skupenství? tuhnutí Vysvětli princip vzniku sněhových srážek kapalné srážky vnikající v atmosféře při svém dopadu na povrch Země tuhnou díky nízkým teplotám

16 Otázka 6 Vysvětli pojem „teplotní inverze“ „převrácení“ normálního rozvrstvení teplot, ve vyšších polohách je vrstva teplejšího vzduchu než při zemi Co má teplotní inverze za následek v nižších polohách? (nížiny, údolí …) zhoršení kvality vzduchu, vrstvy vzduchu se nemohou promíchávat

17 Otázka 7 7) Vysvětli pojmy: fotosyntéza – děj, při kterém rostliny přijímají CO 2 a vodu a vytváří si živiny v podobě glukózy, odpadní látkou je kyslík, zdrojem energie pro fotosyntézu je sluneční záření imise – to, co se lidskou činností dostane do ovzduší emise – to, co se s původní imisí dostane zpět na povrch Země (pevné i kapalné) smog – směs mlhy a nečistot ve vzduchu popiš princip vzniku kyselých dešťů – imise oxidů síry a dusíku se dostanou do ovzduší, kde se rozpouštějí v kapalných srážkách. Vznikají kyseliny, které v podobě dešťových srážek dopadají na zem

18 Zdroje Obr. 1: NASA EARTH OBSERVATORY. Wikimedia Commons [online]. [cit. 7.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Top_of_Atmosphere.jpg Obr. 2: ZOO, Fari. Wikimedia Commons [online]. [cit. t. 7.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_green_house_effect.svg Obr. 3: NASA. Wikimedia Commons [online]. [cit. t. 7.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ozone_altitude_UV_graph.svg ŠVECOVÁ, Milada a Dobroslav MATĚJKA. Přírodopis 9: učebnice : pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. ISBN 978-807-2385-874.


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra - test Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577."

Podobné prezentace


Reklamy Google