Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Jitka Moravcová Tisková konference MŠMT, Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Jitka Moravcová Tisková konference MŠMT, Praha,"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Jitka Moravcová Tisková konference MŠMT, Praha, 13.10.2011

2 Cíl projektu  vytvořit atraktivní prostředí pro působení pracovníků ve VaVaI  navrhnout efektivní systémový rámec podpory VaVaI  zvýšit účinnost veřejné podpory  modifikovat strategické dokumenty Klíčovým nástrojem je mezinárodní audit systému VaVaI v ČR

3 Proč právě tento projekt  nízký počet pracovníků ve VaVaI

4 Proč právě tento projekt  nízké finanční ohodnocení vědeckých pracovníků

5 Proč právě tento projekt  nízká prestiž „vědecké práce  odchod kvalitních výzkumných pracovníků do zahraničí  mladí výzkumní pracovníci se nevracejí ze zahraničí  zvýšení kvality vědecké práce  zvýšení efektivity vynakládaných veřejných prostředků

6 Mezinárodní audit  28.4.2010, podepsána smlouva MŠMT s mezinárodním konzorciem vedeným britskou firmou Technopolis, cena zakázky 38 103 466,- Kč bez DPH, zahájení 1.5.2010  CHEPS, Univerzita v Twentu, Holandsko (výzkum VŠ)  CWTS, Univerzita v Leidenu, Holandsko (bibliometrie)  Univerzita v Manchesteru, Velká Británie (inovace)  Joanneum Research Institute, Rakousko (inovace)  Peritus, Slovensko (duševní vlastnictví)  národní podpora: Technologické centrum VA ČR

7 Mezinárodní audit  28.4.2010, podepsána smlouva MŠMT s mezinárodním konzorciem vedeným britskou firmou Technopolis, cena zakázky 38 103 466,- Kč bez DPH, zahájení 1.5.2010  1. průběžná zpráva, září 2010 (31 stran, 278 stran příloh), metodika hodnocení výsledků VaV  2. průběžná zpráva, duben 2011 (48 stran, 693 stran příloh), řízení systému VaVaI, hodnocení veřejných výdajů, hodnocení týmů a poskytovatelů, IPR, lidské zdroje  závěrečná zpráva (850 stran, synthetická zpráva 70 stran), říjen 2011, shrnuje všechny aspekty VaVaI, kritické komentáře, dává doporučení

8 Mezinárodní audit  hodnocení veřejných výdajů a jejich efektivity  hodnocení státní správy  hodnocení úrovně výzkumných organizací  lidské zdroje  vztah mezi průmyslovou a akademickou sférou  mezinárodní spolupráce  ochrana autorských práv a duševního vlastnictví

9 Mezinárodní audit Pozitivní hodnocení  vzrůstající mezinárodní viditelnost vědeckých výsledků  vzrůstající počet a kvalita vědeckých publikací  vzrůstající mezinárodní a národní spolupráce mezi vědeckými týmy  důvodem může být vyšší finanční podpora z veřejných prostředků (až do období ekonomické krize) zavedení Metodiky hodnocení výsledků VaV, která ukázala na důležitost vztahu výsledek-podpora z veřejných prostředků

10 Mezinárodní audit Negativní zjištění a doporučení  přes veškeré úspěchy a správný nastoupený směr jsme ve výkonech VaVaI pod evropským průměrem,  Reformou zamýšleného poměru účelové vs institucionální financování VO už bylo dosaženo a není vhodné tento poměr dále zvyšovat ve prospěch účelového financování,  institucionální podpora institucí terciárního vzdělávání je v porovnání s mezinárodním standardem nízká (60 % v ČR, 95% v Německu, 90% v Rakousku, 80% v Holandsku, 75% ve Švýcarsku),  extrémně nízký podíl průmyslové sféry na financování VaV vysokých škol (0,7% celkové podpory na VaV, tj. desetkrát méně než v rámci EU-27)

11 Mezinárodní audit Negativní zjištění  zdůraznění negativ Metodiky, z jejichž velmi přesvědčivého výčtu přímo vyplývá její nefunkčnost a dobře míněný cíl se tak zcela míjí účinkem  zcela nevhodné je mechanické přepočítávání „bodů“ na institucionální podporu a měnit výši podpory každoročně  ČR jde obráceným způsobem: centralizuje a odosobňuje rozhodnutí, která se jinde činí decentralizovaně v důvěryhodném partnerství všech aktérů  Rada pro VaVaI by měla koordinovat a budovat konsensus ohledně obecných strategií a neměla by provádět mikromanagement.  nízké společenské povědomí o hodnocení

12 Mezinárodní audit Doporučení  zvýšit podporu na VaVaI ze státního rozpočtu během několika let alespoň na úroveň evropského průměru EU-27 2 % ČR 1,53 %

13 Mezinárodní audit Doporučení  stabilizovat systém financování snížením poměru účelové podpory vůči institucionální alespoň na hodnotu 1 : 1, avšak v nutné kombinaci s hodnocením institucí s periodou pěti a více let  nahradit Metodiku informovaným peer review v kombinaci s výkonnostními kontrakty využívajícími víceoborovou metodiku hodnocení a zavést „normální“ evaluační praxi obvyklou jinde v Evropě  transformovat Radu pro VaVaI v orgán jehož role je strategická a koncepční  provádět reformní kroky postupně

14 Implementace  návrh nového IPN projektu MŠMT Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací  leden 2012, počátek řešení  těsná spolupráce s Radou VaVaI a s KHV (Dlouhodobé principy hodnocení)  víceoborová metodika hodnocení výsledků  hodnocení VO a poskytovatelů  institucionální financování  ověřovací studie malá a velká  studie proveditelnosti vzniku nezávislé hodnotící instituce  výchova odborníků


Stáhnout ppt "Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Jitka Moravcová Tisková konference MŠMT, Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google