Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza robotické operativy v ČR – dostupnost dat -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza robotické operativy v ČR – dostupnost dat -"— Transkript prezentace:

1 Analýza robotické operativy v ČR – dostupnost dat -

2 Analýza robotické operativy v ČR – dostupnost dat - I. Zadání mapovat určitý segment péče by mělo být zcela běžné

3 Standardní výstupy z mapování určitého segmentu péče 1)Stav sítě poskytovatelů dané péče 2)Objem prováděných výkonů - distribuce péče 3) Dostupnost daného segmentu péče 4) Indikátory kvality daného segmentu péče

4 Teoretické možnosti ÚZIS ČR a jeho agend Národní zdravotnický informační systém (NZIS) (NZ-PZS, NR-HOSP, LPZ) Lokální, regionální registry či ad hoc sběry dat Statistické zjišťování (průzkumy) Mezinárodní projekty a srovnání (Health Data OECD, Eurostat, EHIS, EHLEIS, …) ?

5 Set of indicators offered for the CCCN activity

6 Czech infrastructure for monitoring of cancer care Primary care (GPs, gynaecologists) Hospital care Specialized care and cancer centres Hospital information systems Local and national registries Population and treatment burden National Cancer Registry Cancer centres network as a regional managing system Data validation Quality of health care Equity of health care Volume of health care Results of health care Distribution of health care Structure of health care

7 Národní onkologický registr (NOR) a registr zemřelých ČR – všechna onkologická centra i ostatní ZZ → incidence a prevalence nádorových onemocnění v celé ČR → objem péče ve zdravotnických zařízeních → charakteristiky pacientů při diagnóze (věk, pohlaví, stadium, TNM) → primární léčba, zastoupení modalit → mortalita, absolutní a relativní přežití Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) → incidence a prevalence VŠECH hospitalizovaných pacientů → hospitalizace a re-hospitalizace ve všech nemocnicích ČR → objem hospitalizační péče, hospitalizační mortalita Administrativní data nemocnic (OPVK CZ.1.07/2.4.00/31.0020 / MŠMT) → incidence a prevalence hospitalizovaných i ambulantních pacientů v rámci centra → diagnózy validovány z NOR → primární i následná léčba, dispenzarizace → diagnostické i terapeutické výkony → farmakoterapie Využitelné datové zdroje dle z. 372/2011 sb.

8 Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Robotické výkony na prostatě vykázané v datech NZIS Analýza dat Národního registru hospitalizovaných (NRHOSP) ÚZIS ČR, Společné analytické pracoviště s Masarykovou univerzitou Březen 2016 Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

9 Centra robotické chirurgie dle vykázaného výkonu v datech NRHOSP 1) Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc 2) Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno 3) KZ,a.s.-Masarykova nem. Ústí n.L.,o.z., Ústí nad Labem 4) Nemocnice s pol. v Novém Jičíne, p.o., Nový Jičín 5) Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. Mostište, Velké Meziříčí 6) Radioterapie a.s., Nový Jičín, MUDr. Czudek 7) Ústřední vojenská nemocnice Praha, Praha 6 Zdroj dat: NRHOSP 2007–2014 1 2 7 3 4, 6 5

10 Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Robotická chirurgie prostaty vykázaná v datech NRHOSP Zdroj dat: NRHOSP 2007–2014 Počty výkonů (VZP) ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE v datech NRHOSP V analýze jsou hodnoceny počty výkonů „ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE“ vykázané v datech NRHOSP. Rok Srovnání dat NRHOSP s administrativními daty vybraných ZZ Pro 6 ZZ s dostupnými administrativními daty bylo provedeno srovnání počtů vykázaných výkonů „(VZP) ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE“ v obou datových zdrojích, počty vykázané v administrativních datech kolísají od 37,8% do 159,5% vykázaných výkonů v NRHOSP.

11 Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Robotická chirurgie prostaty vykázaná v datech NRHOSP Zdroj dat: NRHOSP 2007–2014 Vážený pane docente, způsob vykazování a úhrady se vyvíjel a měnil. VZP stanovila od začátku přesná pravidla pro účtování péče. Úhradu jsme měli od samého počátku nasmlouvanou jako úhradu za balíček pro jednotlivé typy operací. Kalkulovaná cena sice nepokrývala náklady s robotickou operací spojené (do kalkulace nebyly započteny náklady na pořízení přístroje a jeho servis). Přesto jsme na podpis takové dohody přistoupili, protože to přineslo možnost vykazovat a získat úhradu za tuto péči mimo paušál a získali jsme tak úhradu alespoň za spotřebovaný materiál. K jednotlivým robotickým operacím VZP stanovila signální kód. V ZUMovém dokladu je pak vykazován laparoskopický materiál a materiál robotický. Robotický materiál dříve vykazován kódem „9999999“, od zavedení kódů robotických ZUMů do číselníku jsou účtovány jednotlivé kódy robotických nástrojů (kódy rob.ZUMů začínají vždy 015….). Individuální dohodu na úhradu se podařilo dále uzavřít se ZP 211 a 207. Tyto zdravotní pojišťovny vytvořily pro účtování robotického materiálu svoje kódy výkonu s dohodnutou cenou zohledňující spotřebovaný robotický materiál.

12 Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Robotická chirurgie prostaty vykázaná v datech NRHOSP Zdroj dat: NRHOSP 2007–2014 Do ostatních ZP jsou robotické operace vykazovány jako laparoskopie s tím rozdílem, že v ZUMovém dokladu jsou účtovány i robotické nástroje (začínající 015….). Všechny robotické prostatektomie se historicky zařazovaly do baze 1203 - transuretrální proktektomie, kdy jako mat. ouleieři měly průměrnou váhu cca 2,9. Od roku 2015 se zařazují do baze 1103 – velké výkony na ledvinách a močových cestách( kdy jsou ale kalkulované náklady na materiál zhruba v hodnotě materiálu vykazovaného) a z případů se tak nestanou outleieři a váha je u většiny případů ještě nižší než v předcházejících letech (cca 2,5 ). Ani jedna z dohod vůbec nezohledňuje pořizovací náklady a náklady na servis přístroje. Z výše uvedeného je zřejmé, že poskytování této péče je pro zdravotnické zařízení výrazně ztrátové. Pojišťovny s dohodami nějakým způsobem zohledňují v úhradě alespoň použité robotické nástroje a ty které dohodu nemají ….

13 Analýza robotické operativy v ČR – dostupnost dat - II. Jak centrální dostupnost dat zlepšit?

14 NZIS Řešení I. Legislativní opora dostupnosti dat FN Plzeň Nemocnice Chomutov Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Nemocnice Liberec FN Hradec Králové Nemocnice Pardubice Nemocnice České Budějovice Nemocnice Jihlava FN Olomouc Nemocnice Zlín Nemocnice Nový Jičín FN Ostrava MOÚ Brno FN Brno FN u sv. Anny Brno FN Motol Praha FN KV Praha KOC Praha a Středočeský kraj Referenční síť ZZ Plátci zdravotní péče 1. 2. 3. Rada odborných garantů Novela z. 372 Novela z. 48

15 Řešení II. Sběry dat v referenční síti nemocnic ČR Projekt OPZ DRG Restart  Mzdové prostředky pro RN  Zaměření na profi „kódery“ zdravotní péče  Zaměření na ekonomy – kontrolory ekonomiky zdravotní péče 2016 - 2020 Hlavní cíl: Implementace a optimalizace metodik Edukace profesionálů Všechny referenční nemocnice budou navštíveny a účast v projektu bude projednána s ohledem na specifika každého subjektu.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza robotické operativy v ČR – dostupnost dat -"

Podobné prezentace


Reklamy Google