Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_6.SV.05.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_6.SV.05."— Transkript prezentace:

1 SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Mgr. Vladimír Velešík

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_6.SV.05 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: únor 2013 4.Ročník: Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhČlověk ve společnosti Materiál seznamuje studenty se základními principy sociologického výzkumu. Věnuje se základní metodologii, zpracovává postupy sociologického výzkumu. Materiál se využije v kterékoliv části hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule, učebnice.

3 Sociologický výzkum

4 Sociologický výzkum se snaží vysvětlit, popsat a předpovědět sociální život jedinců, skupin a společnosti  sbírá a zpracovává informace o společnosti Ve společenských vědách můžeme řešit problém na základě shromážděných faktů (tj. spolehlivých – empiricky podložených informací o jevu) Sociologie jako věda  nemůže rozvíjet jen apriorní (pouze z rozumu) soudy  musí sbírat materiál ve světě kolem sebe Nelze spoléhat jen na jednu metodu  musíme posuzovat z různých hledisek, používat různé metody (komplementarita – vzájemné doplňování)  vždy je nutné aby byly: objektivní, umožňovaly zpětnou kontrolu, cílevědomě a systematicky zaměřené Způsoby: a, desk research – psané materiály, obrazové a zvukové záznamy, počítačové databáze b, v terénní výzkum – sběr materiálu v terénu v praxi provádíme kombinaci obou metod

5 Sběr a vyhodnocování dat (k dispozici máme celou řadu metod) a, kvalitativní – snaha získat co nejvíce dat o menším množství jedinců (mikrosociologie); z vysledované pravidelnosti vyslovuji předběžné závěry (pracovní hypotézy)  dalším sběrem se dále ověřují b, kvantitativní – menší množství informací o velkém množství jedinců (velký vzorek respondentů, makrosociologie; snaží se o reprezentativnost); dopředu vytvořená hypotéza  ověřuji její pravdivost či nepravdivost  generalizujeme na celou společnost  usiluje o reliabilitu (tj. spolehlivost výsledků)

6 Výzkum podle plánu U většiny výzkumů disponujeme dopředu teoreticky podloženými výchozími předpoklady  hypotézy (= předpoklad, domněnka; tvrzení, které předpokládá, že mezi dvěma nebo více proměnnými znaky existuje souvislost) I, Úvodní projekt  vymezení výchozího problému (přípravné a pomocné vědecké práce; heuristika)  stanovení cíle výzkumu: Diagnostické (rozpoznání, rozbor) Deskriptivní (popis) Explanační (vysvětlení) Sociometrické (aplikace soc. výzkumu v praxi)

7 Výzkum podle plánu II, Přípravná fáze (konkretizace tématu) výběrový soubor (vzorek) – část, která zastupuje základní populaci (reprezentativní vzorek)  odráží vlastnosti základního souboru (strukturu pohlaví, věku, sociálního postavení, vzdělanosti atd.)  chyby odhadu (nepřesný vzorek, nevhodně zvolený postup) Velké množství zkoumaných jednotek (respondentů) ještě neznamená, že bude soubor reprezentativní

8  Metoda sběru dat: a, analýza dokumentů – to co již je známo obiografická metoda (autobiografie, dopisy, diáře, doznání, deníky, kroniky) oobsahová analýza (popis a rozbor obsahu; noviny, televize, reklama, telefon. komunikace) osekundární analýza (opětovné využití již shromážděných dat) b, dotazování orozhovor (interview) odotazník (standardizovaný) oanketa c, pozorování ozúčastněné (výzkumník vstoupí do života zkoumané komunity) onezúčastněné (výzkumník nevstoupí do života komunity; může být zjevné nebo skryté  zde však etický problém) d, experiment – musí být opakovatelný a ověřitelný; Gerfinkelink  umělá provokace, narušena běžná rutina lidského jednání) e, sociometrie osociodrama (analýza malé skupiny v navození dramatické situaci cestou hraní rolí) oanalýza sociálních sítí (studium místních společenství – místní komunikace, autorita)

9 Test výzkumného nástroje a, pilotáž  ověřujeme vhodnost navržené techniky sběru dat b, předvýzkum  vlastní výzkum v malém, zda je výzkum uskutečnitelný

10 Výzkum podle plánu III, Realizační fáze typy výzkumu  reprezentativní výzkum  průzkum  plní fce. orientační, diagnostické; nesleduje hlubší cíle; nemusí být nutně reprezentativní; nepříliš rozsáhlý  panelové šetření  dlouhodobý kontakt s trvalým souborem respondentů (panelem)  případové studie

11 Výzkum podle plánu IV, Závěrečná fáze analýza dat – interpretace závěrečná zpráva  deskripce – popis skutečností v kvalitativní i kvantitativní podobě (% výskytu)  explanace – vysvětlení (souvislost mezi dvěma jevy; vytváření soustavy typů) součástí závěrečné zprávy jsou tabulky, grafy

12 Sloupcový graf

13 Výsečový graf

14 Plošný graf

15 Spojnicový graf

16 Sociologické agentury společnost ppm factum research, s.r.o. http://www.factum.cz/ AUGUR consulting s.r.o. http://www.augur- consulting.cz/sluzby/vyzkum-verejneho- mineni.html http://www.augur- consulting.cz/sluzby/vyzkum-verejneho- mineni.html SC&C market research http://www.scac.cz/o-nas

17 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Zdroje a literatura 1.BARTONÍČKOVÁ, Klára a kol. Občanský a společenskovědní základ. přehled středoškolského učiva.. Brno: Computer Press, a.s., 2011, ISBN 978-80-251- 2631-8.


Stáhnout ppt "SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_6.SV.05."

Podobné prezentace


Reklamy Google