Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_6.SV.05.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_6.SV.05."— Transkript prezentace:

1 SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Mgr. Vladimír Velešík

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_6.SV.05 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Vytvořeno: únor Ročník: Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhČlověk ve společnosti Materiál seznamuje studenty se základními principy sociologického výzkumu. Věnuje se základní metodologii, zpracovává postupy sociologického výzkumu. Materiál se využije v kterékoliv části hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule, učebnice.

3 Sociologický výzkum

4 Sociologický výzkum se snaží vysvětlit, popsat a předpovědět sociální život jedinců, skupin a společnosti  sbírá a zpracovává informace o společnosti Ve společenských vědách můžeme řešit problém na základě shromážděných faktů (tj. spolehlivých – empiricky podložených informací o jevu) Sociologie jako věda  nemůže rozvíjet jen apriorní (pouze z rozumu) soudy  musí sbírat materiál ve světě kolem sebe Nelze spoléhat jen na jednu metodu  musíme posuzovat z různých hledisek, používat různé metody (komplementarita – vzájemné doplňování)  vždy je nutné aby byly: objektivní, umožňovaly zpětnou kontrolu, cílevědomě a systematicky zaměřené Způsoby: a, desk research – psané materiály, obrazové a zvukové záznamy, počítačové databáze b, v terénní výzkum – sběr materiálu v terénu v praxi provádíme kombinaci obou metod

5 Sběr a vyhodnocování dat (k dispozici máme celou řadu metod) a, kvalitativní – snaha získat co nejvíce dat o menším množství jedinců (mikrosociologie); z vysledované pravidelnosti vyslovuji předběžné závěry (pracovní hypotézy)  dalším sběrem se dále ověřují b, kvantitativní – menší množství informací o velkém množství jedinců (velký vzorek respondentů, makrosociologie; snaží se o reprezentativnost); dopředu vytvořená hypotéza  ověřuji její pravdivost či nepravdivost  generalizujeme na celou společnost  usiluje o reliabilitu (tj. spolehlivost výsledků)

6 Výzkum podle plánu U většiny výzkumů disponujeme dopředu teoreticky podloženými výchozími předpoklady  hypotézy (= předpoklad, domněnka; tvrzení, které předpokládá, že mezi dvěma nebo více proměnnými znaky existuje souvislost) I, Úvodní projekt  vymezení výchozího problému (přípravné a pomocné vědecké práce; heuristika)  stanovení cíle výzkumu: Diagnostické (rozpoznání, rozbor) Deskriptivní (popis) Explanační (vysvětlení) Sociometrické (aplikace soc. výzkumu v praxi)

7 Výzkum podle plánu II, Přípravná fáze (konkretizace tématu) výběrový soubor (vzorek) – část, která zastupuje základní populaci (reprezentativní vzorek)  odráží vlastnosti základního souboru (strukturu pohlaví, věku, sociálního postavení, vzdělanosti atd.)  chyby odhadu (nepřesný vzorek, nevhodně zvolený postup) Velké množství zkoumaných jednotek (respondentů) ještě neznamená, že bude soubor reprezentativní

8  Metoda sběru dat: a, analýza dokumentů – to co již je známo obiografická metoda (autobiografie, dopisy, diáře, doznání, deníky, kroniky) oobsahová analýza (popis a rozbor obsahu; noviny, televize, reklama, telefon. komunikace) osekundární analýza (opětovné využití již shromážděných dat) b, dotazování orozhovor (interview) odotazník (standardizovaný) oanketa c, pozorování ozúčastněné (výzkumník vstoupí do života zkoumané komunity) onezúčastněné (výzkumník nevstoupí do života komunity; může být zjevné nebo skryté  zde však etický problém) d, experiment – musí být opakovatelný a ověřitelný; Gerfinkelink  umělá provokace, narušena běžná rutina lidského jednání) e, sociometrie osociodrama (analýza malé skupiny v navození dramatické situaci cestou hraní rolí) oanalýza sociálních sítí (studium místních společenství – místní komunikace, autorita)

9 Test výzkumného nástroje a, pilotáž  ověřujeme vhodnost navržené techniky sběru dat b, předvýzkum  vlastní výzkum v malém, zda je výzkum uskutečnitelný

10 Výzkum podle plánu III, Realizační fáze typy výzkumu  reprezentativní výzkum  průzkum  plní fce. orientační, diagnostické; nesleduje hlubší cíle; nemusí být nutně reprezentativní; nepříliš rozsáhlý  panelové šetření  dlouhodobý kontakt s trvalým souborem respondentů (panelem)  případové studie

11 Výzkum podle plánu IV, Závěrečná fáze analýza dat – interpretace závěrečná zpráva  deskripce – popis skutečností v kvalitativní i kvantitativní podobě (% výskytu)  explanace – vysvětlení (souvislost mezi dvěma jevy; vytváření soustavy typů) součástí závěrečné zprávy jsou tabulky, grafy

12 Sloupcový graf

13 Výsečový graf

14 Plošný graf

15 Spojnicový graf

16 Sociologické agentury společnost ppm factum research, s.r.o. AUGUR consulting s.r.o. consulting.cz/sluzby/vyzkum-verejneho- mineni.html consulting.cz/sluzby/vyzkum-verejneho- mineni.html SC&C market research

17 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Zdroje a literatura 1.BARTONÍČKOVÁ, Klára a kol. Občanský a společenskovědní základ. přehled středoškolského učiva.. Brno: Computer Press, a.s., 2011, ISBN


Stáhnout ppt "SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Mgr. Vladimír Velešík. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_6.SV.05."

Podobné prezentace


Reklamy Google