Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní a daňové dopady při ukončení podnikatelské činnosti fyzických osob Lucie Škochová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní a daňové dopady při ukončení podnikatelské činnosti fyzických osob Lucie Škochová."— Transkript prezentace:

1 Účetní a daňové dopady při ukončení podnikatelské činnosti fyzických osob Lucie Škochová

2 Cil práce Rozbor účetních a daňových dopadů při ukončení podnikání s dopadem na: účetnictví, daňovou evidenci, paušální výdaje, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů.

3 Důvody ukončení podnikání FO Podnikání bývá ukončeno: samostatným rozhodnutím podnikatelů z osobních důvodů, smrtí podnikatele, odnětím příslušného oprávnění k podnikání, vlivem vnějších faktorů.

4 Povinnosti podnikatele při ukončení podnikání Oznamovací povinnost vůči: správci daně na Finančním úřadě, Živnostenskému úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovně, u které je podnikatel nahlášený.

5 Ukončení vedení údajů z podnikaní I. Účetnictví vede do dne ukončení své činnosti. 1.Přípravné práce před účetní uzávěrkou 2.Účetní uzávěrka VH = výnosy – náklady 3.Mimořádná účetní závěrka

6 Ukončení vedení údajů z podnikaní II. Daňové evidence dnem zachycení poslední skutečnosti související u ukončením podnikání. 1.Uzavření Peněžního deníku, Knihy závazků a pohledávek, Knihy majetku. 2.VH = příjmy - výdaje

7 Ukončení vedení údajů z podnikaní III. Uplatnění paušálních výdajů dnem zachycení poslední skutečnosti související u ukončením podnikání. 1.Uzavření: Peněžního deníku – vedené pouze příjmy, Knihy pohledávek. 2.VH = příjmy – paušální výdaje Paušální výdaje = příjmy × určité % podle § 7 odst. 7 ZDP

8 Úprava VH s dopadem na daňovou povinnost Podle § 23 odst. 8 ZDP Úpravy VHÚčetnictvíDaňová evidenceUplatnění paušál. výdajů Zvyšující položky o zůstatky rezerv o cenu nespotř. zásob o zůstatek výnosů příštích období o cenu nespotř. zásob o výši pohledávek o zůstatek výdajů příštích období o výši pohledávek o zaplacené zálohy Snižující položky o zůstatek příjmů příštích období o hodnotu závazků - o zůstatek nákladů příštích období --

9 Zrušení registrace k DPH Vrácení státu uplatněného odpočtu na vstupu: a)dodaněním podle § 78 ZDPH, b)krácení DPH podle § 76 ZDPH.

10 Další úpravy VH Snižující položkou dodanění DPH, pokud podnikatel jako plátcem nesplňoval časový test pro osvobození § 78 odst. 1 ZDP, rozdíl, o který převyšují daňové odpisy převyšují účetní (pouze v případě účetnictví) Zvyšující položky rozdíl, o který převyšují účetní odpisy daňové, rozdíl mezi mankem a jeho skutečnou úhradou.

11 Sociální a zdravotní pojištění Vyměřovací základ = 50% × daňového základu Daňovým základem je DZD upravený podle § 5 a § 23 ZDP. Pojistné na SP a ZP podle § 25 odst. 1 písm. g) je daňově neuznatelným výdajem, s výjimkou § 24 odst. 2 písm. f) ZDP.

12 Daň silniční Podnikatel odvede silniční daň pouze za měsíce, ve kterých byl automobil využíván k podnikání.

13 Doporučení k minimalizaci daňové zátěže Ukončit podnikání: na konci roku v případě vedení účetnictví a daňové evidence  uplatnění daňových odpisů v plné výši, v době, kdy splňujeme časový test pro osvob. DPH, pokud je podnikatel plátce, prodej zásob za nízkou cenu  prodejní cena <= zůstatkové ceně.

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Účetní a daňové dopady při ukončení podnikatelské činnosti fyzických osob Lucie Škochová."

Podobné prezentace


Reklamy Google