Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOUBY (Fungi). CHARAKTERISTIKA HUB EUKARYOTICKÉ ORGANISMY ZNAKY SPOLEČNÉ S ROSTLINAMI (nepohyblivost, tvorba vitamínů) ZNAKY SPOLEČNÉ S ŽIVOČICHY (heterotrofie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOUBY (Fungi). CHARAKTERISTIKA HUB EUKARYOTICKÉ ORGANISMY ZNAKY SPOLEČNÉ S ROSTLINAMI (nepohyblivost, tvorba vitamínů) ZNAKY SPOLEČNÉ S ŽIVOČICHY (heterotrofie,"— Transkript prezentace:

1 HOUBY (Fungi)

2 CHARAKTERISTIKA HUB EUKARYOTICKÉ ORGANISMY ZNAKY SPOLEČNÉ S ROSTLINAMI (nepohyblivost, tvorba vitamínů) ZNAKY SPOLEČNÉ S ŽIVOČICHY (heterotrofie, přítomnost chitinu, glykogenu a tuků) JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY (kvasinky) MNOHOBUNĚČNÉ ORGANISMY - NĚKTERÉ TVOŘÍ STÉLKY ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ JEDNOTKA TĚLA – HYFA (HOUBOVÉ VLÁKNO) PROPLÉTÁNÍ A ROZVĚTVENÍ HYF -> MYCELIUM (PODHOUBÍ) HOUBOVÉ PLETIVO – PLEKTENCHYM – TVOŘÍ PLODNICE DRUHY OBSAHUJÍCÍ TOXICKÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY

3 VÝŽIVA HUB HETEROTROFNÍ ORGANISMY NEPŘÍTOMNOST CHLOROPLASTŮ NEPROBÍHÁ FOTOSYNTÉZA PŘÍJEM ORGANICKÝCH LÁTEK RŮZNÝMI ZPŮSOBY nahuby.sk Obr. 1: Štětičkovec (Penicillium) na mandarince nahuby.sk

4 SAPROTROFIE PARAZITISMUS SAPROPARAZITISMUS MYKORHIZA (endomykorhiza, ektomykorhiza) LICHENISMUS botany.cz Obr. 2: Pečárka (žampion) polní Obr. 3: Václavka smrková

5 MYKORHIZA SOUŽITÍ HUB S CÉVNATÝMI ROSTLINAMI -> odvozeny některá jména hub RŮST V NEJRŮZNĚJŠÍCH EKOSYSTÉMECH, VÝZNAM PRO LESNICTVÍ AŽ 90 % DRUHŮ ROSTLIN V SYMBIOTICKÉM SVAZKU endomykorhiza – pronikání houbových vláken do buněk kořene ektomykorhiza – houbová vlákna pronikají pouze do mezibuněčných prostor kořene Obr. 4: Schéma mykorhizy

6 STAVBA TĚLA HUB TĚLO NEROZČLENĚNO NA ORGÁNY – STÉLKA HOUBY VYTVÁŘEJÍ MYCELIUM (PODHOUBÍ) MYCELIUM TVOŘÍ VZÁJEMNĚ PROPLETENÉ HYFY SESKUPENÍM HYF MŮŽE VZNIKAT NEPRAVÉ PLETIVO – PLEKTENCHYM HOUBY NETVOŘÍCÍ PLODNICE NĚKTERÉ DRUHY TVOŘÍ PLODNICE

7 Obr. 5: Stavba těla houby tvořící plodnice

8 DOPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ POJMY: klobouk, třeň, podhoubí, plachetka, prsten, útržky plachetky, pochva, lupeny Obr. 6: Stavba těla houby

9 ROZMNOŽOVÁNÍ HUB POHLAVNÍ I NEPOHLAVNÍ TVORBA SPOR NEPOHLAVNÍ SPORY: – SPORANGIOSPORY VZNIKAJÍ VE SPORANGIÍCH – KONIDIE VZNIKAJÍ Z KONCOVÝCH BUNĚK HYF ODŠKRCENÍM POHLAVNÍ SPORY: – ASKOSPORY – VŘECKOVÝTRUSNÝCH HUB – BASIDIOSPORY STOPKOVÝTRUSNÝCH HUB SPORY SE SNADNO ŠÍŘÍ DÍKY NEPATRNÝM ROZMĚRŮM A NÍZKÉ HMOTNOSTI

10 Obr. 7: Vývoj stopkovýtrusné houby

11 JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ ŘÍŠE HUB oddělení: CHYTRIDIOMYCETY (Chytridiomycota) mikroskopické houby bičíkaté pohyblivé zoospory saprotrofové nebo parazité v půdě nebo vodě parazité brukvovitých rostlin – padání klíčních rostlin rakovinovec bramborový oddělení: SPÁJIVÉ HOUBY (Zygomycota) nepřehrádkované mycelium saprotrofové, součástí edafonu, mykorhizní druhy kropidlovec černavý plíseň hlavičková

12 Obr. 9: Sporangium (Plíseň hlavičková)Obr. 8: Sporangium (Kropidlovec černavý) botany.cz

13 oddělení: VŘECKOVÝTRUSNÉ HOUBY (Ascomycota) druhově nejpočetnější skupina hub, hospodářsky významné tvoří přehrádkované mycelium (mimo kvasinky) jednobuněčné vřecko (ascus) nacházející se na konci hyf ve výtrusorodé vrstvě obsahuje osm askospor nejčastější nepohlavní rozmnožování pomocí konidií botany.cz a b c d nahuby.sk a)Obr. 10: Smrž obecný b)Obr. 11: Lanýž c)Obr. 12: Hlízenka ovocná d)Obr. 13: Paličkovice nachová

14 JEDNOBUNĚČNÉ KVASINKY A DALŠÍ VŘECKOVÝTRUSNÉ HOUBY BEZ PLODNIC KVASINKY viditelné pod mikroskopem rozmnožují se pučením žijí na rostlinách, v půdě, na povrchu těl živočichů kvasinka pivní, kvasinka vinná cukr rozkládá na alkohol a oxid uhličitý -> alkoholové kvašení KROPIDLÁK A ŠTĚTIČKOVEC využití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu – vytvářejí antibiotika, které potlačují růst bakterií a jiných hub aflatoxiny vyvolávající otravu případně rakovinu jater

15 oddělení: STOPKOVÝTRUSNÉ HOUBY (Basidiomycota) vývojově nejvyšší skupina hub většina zástupců vytváří plodnice nejrůznějších tvarů a barev části plodnice bývají nejčastěji klobouk a třeň koncové kyjovité buňky hyf – basidie, na nich se vytvářejí dělením čtyři basidiospory různé tvary a velikost výtrusů basidie uspořádány ve výtrusorodé vrstvě zvané rouško rouško často na spodní straně klobouku – na vnitřní straně rourek nebo na povrchu lupenů Obr. 14: Typy výtrusného rouška

16 oddělení: STOPKOVÝTRUSNÉ HOUBY (Basidiomycota) jedlé a nejedlé druhy některé druhy označujeme jako tržní houby jedovaté a několik druhů smrtelně jedovatých druhů hub nejpočetnější skupinou jsou houby lupenaté: bedla, žampión (pečárka), holubinka, muchomůrka někdy přítomnost plachetky, závoje, pochvy, prstene, útržků plachetky na klobouku rourkaté houby: hřib hnědý, hřib smrkový, kozák březový, křemenáč osikový břichatkovité houby: pýchavka, hvězdovka dřevokazné houby: choroše, václavky, dřevomorky

17 VŘECKOVÝTRUSNÉ HOUBYSTOPKOVÝTRUSNÉ HOUBY VE VÝVOJOVÉM CYKLU PŘEVLÁDÁ JEDNOJADERNÉ PRIMÁRNÍ MYCELIUM (n) VE VÝVOJOVÉM CYKLU PŘEVLÁDÁ DVOUJADERNÉ SEKUNDÁRNÍ MYCELIUM (n+n) VYTVÁŘEJÍ SE ORGÁNY POHLAVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ U PRIMÁRNÍHO MYCELIA POHLAVNÍ ORGÁNY CHYBĚJÍ, PŘI POHLAVNÍM ROZMNOŽOVÁNÍ SPLÝVAJÍ HYFY POHLAVNÍ VÝTRUSY SE TVOŘÍ UVNITŘ VŘECEK, OBVYKLE V POČTU OSMI POHLAVNÍ VÝTRUSY VZNIKAJÍ NA POVRCHU BASIDIÍ, OBVYKLE V POČTU ČTYŘ TAB. 1: SROVNÁNÍ CHARAKTERISTICKÝCH ZNAKŮ VŘECKOVÝTRUSÝCH A STOPKOVÝTRUSNÝCH HUB

18 HŘIBOVITÉ HOUBY a b c d e f g a)Obr. 15: Hřib hnědý (jedlý) b)Obr. 16: Hřib smrkový (jedlý) c)Obr. 17: Kozák březový (jedlý) d)Obr. 18: Hřib kovář (jedlý) e)Obr. 19: Klouzek sličný (jedlý) f)Obr. 20: Křemenáč březový (jedlý) g)Obr. 21: Hřib satan (jedovatý) nahuby.sk botany.cz

19 LUPENATÉ HOUBY a)Obr. 22: Bedla vysoká(jedlá) b)Obr. 23: Pečárka polní (jedlá) c)Obr. 24: Muchomůrka růžovka (jedlá) d)Obr. 25: Muchomůrka zelená (jedovatá) e)Obr. 26: Muchomůrka tygrovaná (jedovatá) f)Obr. 27: Holubinka hlínožlutá (nejedlá) g)Obr. 28: Závojenka olovová (jedovatá) h)Obr. 29: Čirůvka májovka (jedlá) a b c d e f g nahuby.sk botany.cz nahuby.sk h

20 DŘEVOKAZNÉ HOUBY a)Obr. 30: Troudnatec kopytovitý (nejedlý) b)Obr. 31: Troudnatec pásovaný (nejedlý) c)Obr. 32: Václavka smrková (jedlá) d)Obr. 33: Dřevomorka lesní (nejedlá) a b c d nahuby.skbotany.cz

21 JAK SPRÁVNĚ SBÍRAT STOPROCENTNÍ ZNALOST SBÍRANÉHO DRUHU HOUBY! HOUBY SBÍRAT NEJLÉPE DO PRODYŠNÉHO KOŠÍKU POZOR NA ZÁMĚNY JEDOVATÝCH DRUHŮ ZA JEDLÉ! V PŘÍPADĚ NEJISTOTY NAVŠTÍVIT MYKOLOGICKOU PORADNU JEDLÉ, NEJEDLÉ, JEDOVATÉ A SMRTELNĚ JEDOVATÉ DRUHY V HOUBÁCH SE MOHOU UKLÁDAT TOXICKÉ LÁTKY Z PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJÍ NESBÍRÁME PŘEMRZLÉ, NAHNILÉ NEBO PLESNIVÉ PLODNICE

22 OTRAVY HOUBAMI PŘI PODEZŘENÍ NA OTRAVU HOUBAMI VYVOLAT ZVRACENÍ PODÁVAT ŽIVOČIŠNÉ UHLÍ ZAJISTIT DOSTATEČNÝ PŘÍJEM VODY VYHLEDAT LÉKAŘSKOU POMOC POZOR NA HALUCINOGENNÍ HOUBY

23 POUŽITÉ ZDROJE ČABRADOVÁ, Eva, Jaroslav SEJPKA a Ivana VANĚČKOVÁ. Přírodopis 6: Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. ISBN 80-7238-211-X. MALENINSKÝ, Miroslav, Jaroslav SMRŽ a Bohdan ŠKODA. Přírodopis pro 6. ročník: Učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Bakterie, řasy, houby, bezobratlí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2004. ISBN 80-86034-56-9. KINCL, Lubomír, Miroslav KINCL a Jana JARKLOVÁ. Biologie rostlin pro I. ročník gymnázií. 4. přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-947-5. Botany.cz [online]. Dostupné z: http://botany.cz/cs/ [cit. 2015-12-20]. Nahuby.sk [online]. Dostupné z: http://www.nahuby.sk [cit. 2015-12-20].


Stáhnout ppt "HOUBY (Fungi). CHARAKTERISTIKA HUB EUKARYOTICKÉ ORGANISMY ZNAKY SPOLEČNÉ S ROSTLINAMI (nepohyblivost, tvorba vitamínů) ZNAKY SPOLEČNÉ S ŽIVOČICHY (heterotrofie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google