Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vrcholný středověk VY_32_Inovace_03SJ - 4 Mgr. Jana Šenkeříková ZŠ A MŠ Nedašov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vrcholný středověk VY_32_Inovace_03SJ - 4 Mgr. Jana Šenkeříková ZŠ A MŠ Nedašov."— Transkript prezentace:

1 Vrcholný středověk VY_32_Inovace_03SJ - 4 Mgr. Jana Šenkeříková ZŠ A MŠ Nedašov

2 AnotaceVrcholný středověk Autor,datum zhotovení Mgr. Jana Šenkeříková, leden 2012 Jazyk Český Očekávané výstupyKřížové výpravy Speciální vzdělávací potřebyMapa Svaté země – Palestina, základy heraldiky, významné osobnosti, důležité letopočty Klíčová slovaKřížová výprava, Svatá země, rytířské řády Druh učebního materiáluPrezentace, test Druh interaktivityPráce s textem, aktivita Cílová skupinaŽák Stupeň vzdělávání Základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina7. ročník Celková velikost2,30MB AnotaceVrcholný středověk Autor,datum zhotovení Mgr. Jana Šenkeříková, leden 2012 Jazyk Český Očekávané výstupyKřížové výpravy Speciální vzdělávací potřebyMapa Svaté země – Palestina, základy heraldiky, významné osobnosti, důležité letopočty Klíčová slovaKřížová výprava, Svatá země, rytířské řády Druh učebního materiáluPrezentace, test Druh interaktivityPráce s textem, aktivita Cílová skupinaŽák Stupeň vzdělávání Základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina7. ročník Celková velikost2,30MB

3 Křížové výpravy 1. Křížové výpravy http://www.youtube.com/wat ch?v=Wh- JGjIZYpI&feature=player_emb edded http://www.youtube.com/wat ch?v=Wh- JGjIZYpI&feature=player_emb edded 2. Války, které vyhlašovali papežové ve jménu křesťanství 3. V 11. st. ovládli Jeruzalém Turci 4. Dochází k ohrožování křesťanství i obchodu Ad 1. Papež, křesťanství Ad 2. Jeruzalém, Turci Ad 3. Křížové výpravy Papež Urban II. vyzývá k první křížové výpravě

4 Vznik rytířských řádů - do Svaté země přicházelo z Evropy velké množství poutníků = vznik nových církevních institucí na jejich obranu = rytířské řády 1. JOHANITÉ 2. TEMPLÁŘI 3. NĚMEČTÍ RYTÍŘI

5

6 Průběh výprav 1. křížová výprava (1096 - 1099) - 1099 dobytí Jeruzaléma (až do 1187) 2. křížová výprava (1147 - 1149) - účast českého krále Vladislava II. 3. křížová výprava (1189 - 1192) - účast anglického krále Richarda "Lví Srdce" 4. křížová výprava (1202 - 1204) - 1204 dobyt Cařihrad křižáky Dětská křížová výprava (1212) - zakládala se na myšlence, že Jeruzalém mohou dobýt jen děti nezatížené hříchem - církev se postavila proti - účast dětí od 12 do 14 let - část byla prodána do otroctví,část se poztrácela cestou, část se vrátila 5. křížová výprava (1216 - 1221) - účastnila se vojska uherského krále Ondřeje 6. křížová výprava (1228 - 1229) - účastnil se císař Fridrich II. - r. 1229 převzat z arabských rukou Jeruzalém (do 1244) 7. křížová výprava (1248 - 1254) - akce francouzského krále Ludvíka IX. Poslední křižáci byli z Jeruzaléma vyhnáni roku 1291 (padla pevnost Akkon). Křížové výpravy trvaly dvě století

7 Test znalostí: Křížové výpravy do Palestiny 7. roč. 1)Který z těchto rytířských řádů vznikl během, nebo po 1. křížové výpravě? a)Templáři b)Křížovníci s červenou hvězdou c)Johanité d)Křižáci 2)Který papež vyhlásil 1. křížovou výpravu do Palestiny? a)Urban VII. b)Jan XXIII. c)Řehoř VII. d)Urban II. 3)Kdo byl nejvýznamnějším vůdcem 1.křížové výpravy? a)Konrád III. b)Raymond z Toulouse c)Jindřich IV. d)Jindřich V. 4)Ve kterém roce byl poprve dobyt křížáky Jeruzalém? a)1100 b)1099 c)1078 d)1115

8 5)Jaký znak má rytířský řád johanitů? a) stříbrný kříž v červeném poli b) červený kříž ve stříbrném poli c) černý kříž ve stříbrném poli d) stříbrný kříž v černém poli 6)V 11. století ovládli Jeruzalém: a) frankové b) Turci c) varjagové d) Římané 7)Do čela 3. křížové výpravy se rozhodl postavit: a)Fridrich I. Barbarossa b)Urban II. c)Fridrich II. d) Raymond z Toulouse 8.Cílem křížových výprav bylo: a) šířit křesťanství b) získat kolonie c) osvobodit Jeruzalém d) šíření řádů 9.Které křesťanské zásady byly při výpravách porušovány? a) nezabiješ, nepokradeš b) v jednoho Boha budeš věřit c) nevezmeš jméno Boží nadarmo d) všechny 10. Přes všechny krutosti došlo během výprav: a) ke zbohatnutí církve b) k rozvoji obchodu c) k vzájemnému poznání křesťanů a muslimů d) k rovnoprávnosti vyznání

9 K ř í ž ové výpravy do Palestiny – hodnocení testu 1)a,c 2)d 3)b 4)b 5)a 6)b 7)a 8)c 9)a 10)c

10 Jak sis vedl/a/? 10 – 9 8 – 7 Dobré výsledky 6 - 5 „Ujde to“ 4 a méněPotřeba opakovat! ! ! Velmi dobré výsledky

11 Odkazy NEZNÁMÝ, Neznámý. www.dejepis.com [online]. [cit 6. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=007&pod=7 http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=007&pod=7 NEZNÁMÝ, Neznámý. leccos.com [online]. [cit. 6. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://leccos.com/index.php/clanky/krizove-vypravyhttp://leccos.com/index.php/clanky/krizove-vypravy NEZNÁMÝ, Neznámý. www.zskunratice.cz [online]. [cit. 6. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety/dejepis/dejepis-7- rocnik/krizove-vypravy-2160/ http://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety/dejepis/dejepis-7- rocnik/krizove-vypravy-2160/ NEZNÁMÝ, Neznámý. www.youtube.com [online]. [cit. 6. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.youtube.com/watch?v=Wh- JGjIZYpI&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=Wh- JGjIZYpI&feature=player_embedded NEZNÁMÝ, Neznámý. leccos.com [online]. [cit. 6. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://leccos.com/pics/pic/krizove_vypravy-_mapa.jpghttp://leccos.com/pics/pic/krizove_vypravy-_mapa.jpg


Stáhnout ppt "Vrcholný středověk VY_32_Inovace_03SJ - 4 Mgr. Jana Šenkeříková ZŠ A MŠ Nedašov."

Podobné prezentace


Reklamy Google