Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu „LETECKÁ NEHODA“ STČ – 04/IZS Zdolávání mimořádných událostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu „LETECKÁ NEHODA“ STČ – 04/IZS Zdolávání mimořádných událostí."— Transkript prezentace:

1 Typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu „LETECKÁ NEHODA“ STČ – 04/IZS Zdolávání mimořádných událostí

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 08_03_32_INOVACE_06

3 Předmět: Zdolávání mimořádných událostí Ročník: 2. Jméno autora: Ing.jaromír Šindler Škola: SPŠ Hranice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaromír Šindler Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Anotace : Učební materiál vysvětluje žákům základní principy zásahu složek IZS u letecké nehody. Klíčová slova: Letecká nehoda, pozemní pátrání, třídění raněných, štáb velitele zásahu, sekundární mimořádné události

4 Vymezení pojmů leteckou nehodou se rozumí: mimořádná událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, a při které:

5 Vymezení pojmů některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna následkem přítomnosti v letadle,nebo přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, včetně částí, které se od letadla oddělily, letadlo bylo zničeno, nebo poškozeno, letadlo je nezvěstné, nebo je na zcela nepřístupném místě

6 Složky IZS provádějí činnosti s cílem: organizovat pozemní pátrání po ztraceném letadle organizovat a provést souběžný průzkum na místě letecké nehody a také průzkum po stopě trosek a na dalších místech, na kterých došlo ke vzniku sekundárních mimořádných událostí, např. úniku nebezpečných látek, požárům

7 Složky IZS provádějí činnosti s cílem: uhasit požáry a provést další opatření nutná k eliminaci vzniklých rizik po pádu letadla, 4.provést vyhledání a záchranu ohrožených osob z vraku letadla a z dalších míst, na kterých se působením havarijního děje mohou ohrožené osoby vyskytovat

8 Složky IZS provádějí činnosti s cílem: provést evakuaci a záchranu osob z prostoru sekundárních mimořádných událostí nebo z prostoru, kam se může mimořádná událost šířit zjistit počet osob a provést identifikaci osob na palubě letadla,

9 Složky IZS provádějí činnosti s cílem: provést třídění zraněných, jejich ošetření a transport do zdravotnických zařízení 8.provést zásah na místech sekundárně vzniklých mimořádných událostí; sekundárními mimořádnými událostmi mohou být:

10 Složky IZS provádějí činnosti s cílem: provést zásah na místech sekundárně vzniklých mimořádných událostí; sekundárními mimořádnými událostmi mohou být: požáry, zejména požáry iniciované motory letadla a požáry uniklého paliva, zřícení konstrukcí působením pohybujících se částí letadla, havárie nebezpečných látek,

11 Složky IZS provádějí činnosti s cílem: poskytnout psychosociální pomoc postiženým osobám, 10.varovat obyvatelstvo před účinky sekundárně vzniklých mimořádných událostí v souvislosti s leteckou nehodou.

12 Síly a prostředky složek IZS jsou rozděleny na místě zásahu do sektorů: a) vyhledávání a záchrany, velitelem sektoru je příslušník HZS ČR. V sektoru se organizuje vyhledávání osob v troskách, jejich vyproštění a provádí se činnosti směřující k omezení rizik působících na zachraňované a zasahující záchranáře (např. hašení požáru, chlazení trosek, vyhledání nebezpečných látek a předmětů a jejich zajištění).

13 Síly a prostředky složek IZS jsou rozděleny na místě zásahu do sektorů: b) zdravotnické pomoci, velitelem sektoru je zpravidla zaměstnanec zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) se zdravotnickou kvalifikací lékař. V sektoru je umístěno stanoviště pro shromáždění a třídění raněných, místo pro poskytnutí odborné přednemocniční péče, místo pro nakládání raněných k transportu do zdravotnických zařízení apod.

14 Síly a prostředky složek IZS jsou rozděleny na místě zásahu do sektorů: c) pátrání, velitelem sektoru je zpravidla příslušník Policie ČR (dále jen „PČR“). Tento sektor se nachází v prostoru přiblížení letadla před leteckou nehodou k místu dopadu (po stopě trosek, tzv. stopa po letecké nehodě), pokud došlo k rozdělení trupu letadla před dopadem; v sektoru se hledají a mapují trosky letounu, popřípadě se vyhledávají osoby, které mohly vypadnout před dopadem letadla.

15 Velitel zásahu při řízení záchranných a likvidačních prací Velitelem zásahu při řízení záchranných a likvidačních prací u letecké nehody je velitel jednotky PO, zpravidla příslušník HZS ČR, nebo příslušný funkcionář HZS ČR s právem přednostního velení. Převezme velení zásahu, upřesní stupeň poplachu IZS, určí organizaci místa zásahu,zejména sektory na místě zásahu a jejich velitele, zřídí štáb velitele zásahu

16 štáb velitele zásahu: a) zástupce PČR, který velí silám a prostředkům policie na místě zásahu, b) zástupce Vojenské policie v případě letecké nehody vojenského letadla, c) vedoucího lékaře ZZS, d) vedoucí ostatních zúčastněných složek IZS, e) zástupce postižené obce, f) psychologa nebo vedoucího posttraumatického intervenčního týmu, g) předsedu Komise ÚZPLN /pro civilní letadla/ nebo předsedu Komise IMO /pro vojenská letadla/, h) zástupce dalších orgánů a institucí nezbytných pro řešení letecké nehody, i) další fyzické osoby nebo zástupce právnických osob dotčených mimořádnou událostí

17 Úkoly jednotek PO na místě zásahu a) vyhledávají místo letecké nehody, b) provádí průzkum a opatření ke snížení rizika, c) provádí záchranu, vyhledávání a jištění v sektoru vyhledávání a záchrany, zejména označují místa výskytu postižených osob, provádí záchranu osob a jejich transport na stanoviště pro shromáždění a třídění raněných; tyto činnosti, popřípadě i jiné, mohou jednotky PO provádět v sektoru pátrání (stopa po letecké nehodě), d) podílí se na evakuaci nebezpečných látek sekundárně přítomných v nebezpečné zóně, a nebo zajistí ochranu zařízení, ve kterých jsou tyto látky skladovány,

18 Úkoly jednotek PO na místě zásahu f) technicky podporují činnost ostatních složek IZS na jejich vyžádání, g) podílí se na varování obyvatelstva, pokud je ohroženo následky letecké nehody, jde o: požáry, zejména požáry iniciované motory letadla a požáry uniklého paliva, zřícení konstrukcí působením pohybujících se částí letadla, únik nebo destabilizace přepravovaných nebezpečných látek,

19 Úkoly jednotek PO na místě zásahu h) záchranné práce jsou organizovány tak, aby nebyly poškozeny důležité důkazy pro zjištění příčiny mimořádné události a identifikaci obětí; těla zemřelých se nechávají na místě jejich nálezu, pokud nebrání činnosti složkám IZS; u částí lidských těl se postupuje obdobným způsobem, u zemřelých je užito jejich označení tak, aby bylo zřejmé, že již byli nalezeni.

20 Použité zdroje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaromír Šindler Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Text: Katalog typových činností integrovaného záchranného systému STČ-04/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu při mimořádné události způsobené leteckou nehodou

21 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu „LETECKÁ NEHODA“ STČ – 04/IZS Zdolávání mimořádných událostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google