Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - ORGANIZACE V MÍSTĚ ZÁSAHU  zvláštní specifika dle hrozícího nebezpečí: vytvoření kontrolovaných zón přesné dodržování zásad a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - ORGANIZACE V MÍSTĚ ZÁSAHU  zvláštní specifika dle hrozícího nebezpečí: vytvoření kontrolovaných zón přesné dodržování zásad a."— Transkript prezentace:

1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - ORGANIZACE V MÍSTĚ ZÁSAHU  zvláštní specifika dle hrozícího nebezpečí: vytvoření kontrolovaných zón přesné dodržování zásad a postupů při činnosti v jednotlivých zónách

2 VYTÝČENÍ KONTROLOVANÝCH ZÓN VYTÝČENÍ KONTROLOVANÝCH ZÓN  zóny rozdělujeme na nebezpečnou a vnější  jsou charakterizovány nebezpečím a prováděnou činností  nutné pro zajištění bezpečnosti nasazených sil a obyvatelstva

3 ROZDĚLENÍ MÍSTA ZÁSAHU A VYTÝČENÍ KONTROLOVANÝCH ZÓN ROZDĚLENÍ MÍSTA ZÁSAHU A VYTÝČENÍ KONTROLOVANÝCH ZÓN VNĚJŠÍ ZÓNA NEBEZPEČNÁ ZÓNA ZÓNA OHROŽENÍ VÍTR

4 ROZDĚLENÍ MÍSTA ZÁSAHU A VYTÝČENÍ KONTROLOVANÝCH ZÓN ROZDĚLENÍ MÍSTA ZÁSAHU A VYTÝČENÍ KONTROLOVANÝCH ZÓN  na základě všech dostupných informací o nebezpečné látce  musí být snadno rozpoznatelné a přísně dodržovány  vytýčení se provádí páskou (lana, lze využít cest, plotů, budov a pod.)

5 NEBEZPEČNÁ ZÓNA NEBEZPEČNÁ ZÓNA  hrozí maximální nebezpečí  vymezuje základní odstup od ohniska nebezpečí  musí být dostatečně veliká  provádění činností vedoucí k snížení a omezení rizik a rozsahu havárie  rozhodující je druh nebezpečné látky a charakter nebezpečí

6 NEBEZPEČNÁ ZÓNA Hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny 5m Jedovaté žíravé plyny, páry, prachy 15m Látky schopné výbuchu (páry,plyny,prachy) 30m Radioaktivní látky 50m Třaskaviny, rozsáhlý únik plynů a par 100-1000m

7 NEBEZPEČNÁ ZÓNA NEBEZPEČNÁ ZÓNA Velikost zóny je ovlivněna: ·množstvím látek, které unikly ·možnost dalšího šíření látek ·počasím a jeho předpovědí ·okolním terénem

8 VNĚJŠÍ ZÓNA VNĚJŠÍ ZÓNA  obklopuje nebezpečnou zónu  uzavírá místo události  opatření k ochraně obyvatel - evakuace  minimální velikost vnější zóny je dána poloměrem 60-100 metrů  uvnitř je zřízen nástupní a dekontaminační prostor.

9 VNĚJŠÍ ZÓNA VNĚJŠÍ ZÓNA Zde jsou soustředěny S a P pro: · přímé nasazení do nebezpečné zóny ·příprava S a P a jistící skupiny pro nasazení do nebezpečné zóny ·provádění dekontaminačních prací

10 Stanoviště odkládání tech. prostředků Stanoviště hrubé dekontaminace Stanoviště odkládání ochranných oděvů Stanoviště odkládání dýchací techniky Stanoviště zpětného vystrojení Dekontaminační prostorNástupní prostor Vnější zóna Stanoviště přípravy Stanoviště pohotovosti Kontrolní bod Nebezpečná zóna Směr větru Stanoviště pro soustředění jednotek PO (seřaďovací) Stanoviště vystrojovací Týlový prostor

11 TÝLOVÝ PROSTOR TÝLOVÝ PROSTOR  nehrozí zde zasažení nebezpečnou látkou.  k soustředění S a P  regenerace fyzických sil nasazených hasičů  je rozdělen na stanoviště seřazovací a vystrojovací

12 NÁSTUPNÍ PROSTOR NÁSTUPNÍ PROSTOR  příprava S a P před přímým nasazením do nebezpečné zóny  je umístěn ve vnější zóně  musí být na návětrné straně havárie  stanoviště přípravy a pohotovosti

13 STANOVIŠTĚ PŘÍPRAVY STANOVIŠTĚ PŘÍPRAVY  místo pro soustředění hasičů vybavených ochrannými a technickými prostředky  pokyny velitele zásahu určeným hasičům, nasazování ochranných prostředků

14 STANOVIŠTĚ POHOTOVOSTI  hasiči čekají na pokyn ke vstupu do nebezpečné zóny  kontrol a bezpečnosti výstroje a výzbroje  evidence a kontrola časů nasazených hasičů

15 ZPŮSOB A ROZSAH DEKONTAMINACE Závisí na: charakteru kontaminace (chemická, biologická, radioaktivní), charakteru kontaminace (chemická, biologická, radioaktivní), nebezpečí, jaké představuje látka pro hasiče a životní prostředí nebezpečí, jaké představuje látka pro hasiče a životní prostředí rozsahu kontaminace S a P rozsahu kontaminace S a P

16 DEKONTAMINAČNÍ PROSTOR  je umístěn ve vnější zóně  bezprostředně sousedí s nebezpečnou zónou  nesmí být ohrožen následnou kontaminací např. větrem


Stáhnout ppt "ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - ORGANIZACE V MÍSTĚ ZÁSAHU  zvláštní specifika dle hrozícího nebezpečí: vytvoření kontrolovaných zón přesné dodržování zásad a."

Podobné prezentace


Reklamy Google