Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní seminář pro studenty doktorského studia PhDr. Libuše Drnková a kol. Jazykové centrum FF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní seminář pro studenty doktorského studia PhDr. Libuše Drnková a kol. Jazykové centrum FF UK."— Transkript prezentace:

1 Úvodní seminář pro studenty doktorského studia PhDr. Libuše Drnková a kol. Jazykové centrum FF UK

2 Program semináře 2  Organizace zkoušky  Cíl jazykové přípravy  Příprava k závěrečné zkoušce  Obsah zkoušky a její průběh  Příprava literatury a písemných podkladů  Termín zkoušky, přihlašování  Registrace  Konzultace podle jednotlivých jazyků

3 Organizace zkoušky 3  Úroveň zkoušky  Zařazení jazykové zkoušky do individuálního plánu studenta  Vypisování termínů Jazykovým centrem

4 Cíl jazykové přípravy 4  Rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností pro akademické účely:  práce s odbornými texty  samostatný ústní projev  interaktivní ústní projev  písemný projev  gramatické a lexikální struktury  odborná terminologie  akademické textové druhy

5 Příprava ke zkoušce 5  Individuální  Kurzy JC - zvláště tzv. FOJKy  Konzultace vyučujících  Kurzy Celoživotního vzdělávání (CŽV)  Mimo fakultu  V rámci přípravy doporučena ústní konzultace

6 Podmínky zkoušky 6  zkouška je zpravidla komisionální  doporučena je přítomnost školitele  zkoušku lze 1x opakovat (s odstupem půl roku)  hodnocení: prospěl x neprospěl  zápis do indexu a SISu  zkouška je ústním rozhovorem nad předloženými podklady

7 Způsoby skládání zkoušky 1) Standardní zkouška v plném rozsahu 2) Složením zkoušky UNICert (úroveň min. 3, 4); IELTS akademický modul (úroveň min. 7) + ústní pohovor 3) Předložením (a) odborného cizojazyčného textu publikovaného v recenzovaném časopise nebo mezinárodním sborníku či monografii nebo (b) cizojazyčné obhájené bakalářské/diplomové práce + ústní pohovor 4) Absolvováním magisterského studia daného jazyka (AJ, NJ, FJ), pokud tento jazyk není současně předmětem DS + ústní pohovor 7

8 Způsob skládání zkoušky 1) 8  Písemná část:  10 - 15 normostránek v cizím jazyce  CV strukturovaný a textový  nástin/záměr doktorské práce  resumé vybrané literatury  klíčová slova – výklad Termín odevzdání – min. 14 - 21 dní před ústní částí Zk (do lhůty se nezapočítávají prázdniny) Forma – tištěný podklad; možnost elektronického odevzdání

9 Odborná literatura 9  Výběr odborné literatury  250 - 300 stran  odborná monografie  původní autor/ rodilý mluvčí

10 Ústní část zkoušky 10  Trvání cca 30 min.  Prezentace doktorské práce  záměr, cíl(e), uplatňované metody, literatura, prezentace práce odborné i laické veřejnosti  Prezentace odborné literatury  doporučeny 2 publikace  zhodnocení, vyjádření názoru, argumentace  Diskuze

11 Způsob skládání zkoušky 2) 11  Složením zkoušky A. UNICert, úroveň min. 3 nebo 4 B. IELTS (AJ) akademický modul, úroveň min. 7  Zkouška nesmí být starší než 10 let  Absolvováním pohovoru v cizím jazyce nad projektem disertace  Postup:  Předložení certifikátu + písemného jednostránkového resumé disertačního projektu v daném jazyce  Při pohovoru doktorand/ka představí projekt své disertace, v rozhovoru pak prokáže schopnost diskutovat na dané téma

12 Způsob skládání zkoušky 3)  Předložením A. odborného cizojazyčného textu publikovaného v recenzovaném časopise nebo mezinárodním sborníku či monografii nebo B. cizojazyčné obhájené bakalářské/diplomové práce,  absolvováním pohovoru v cizím jazyce nad projektem disertace  Postup:  Předložení dokladu o obhájení bakalářské/diplomové práce + písemného jednostránkového resumé disertačního projektu v daném jazyce 12

13 Způsob skládání zkoušky 4)  Absolvováním magisterského studia daného jazyka (AJ, NJ, FJ), pokud tento jazyk není současně předmětem doktorského studia (maximální doba od absolvování 10 let) a  absolvováním pohovoru v cizím jazyce nad projektem disertace  Postup:  Předložení dokladu o absolvování magisterského studia daného jazyka + písemného jednostránkového resumé disertačního projektu v daném jazyce 13

14 Termín zkoušky, přihlašování 14  Zk vypisována 4x ročně, většinou ve zkouškovém období  Informace:  http://jc.ff.cuni.cz http://jc.ff.cuni.cz  http://jc.ff.cuni.cz/JC-137.html - info k DS http://jc.ff.cuni.cz/JC-137.html  Celetná 20, 1.p., č.dv.132 – sekretariát JC  Poštovní adresa pro obyčejné zásilky:  JC FF UK + jméno učitele  nám. J. Palacha 2  Praha 1  116 38

15 Elektronický zápis atestace  Na začátku každého semestru, podle harmonogramu SISu  AJAXJAZ0001  NJAXJAZ0005  RJ AXJAZ0006  ŠpAXJAZ0007  LatAXJAZ0004  ItAXJAZ0003  FrAXJAZ0002  Přihlašování na zkoušku 15

16 Konzultace 16  A: marie.hanzlikova@ff.cuni.cz (studující A - M)marie.hanzlikova@ff.cuni.cz terezie.limanova@.ff.cuni.cz (studující N - Ž)terezie.limanova@.ff.cuni.cz  F: dana.slabochova@ff.cuni.czdana.slabochova@ff.cuni.cz  L: alena.bockova@ff.cuni.czalena.bockova@ff.cuni.cz  N: libuse.drnkova@ff.cuni.czlibuse.drnkova@ff.cuni.cz  R: jana.vinceova@ff.cuni.czjana.vinceova@ff.cuni.cz  Šp: jana.kralova.jc@ff.cuni.czjana.kralova.jc@ff.cuni.cz  http://jc.ff.cuni.cz http://jc.ff.cuni.cz  http://jc.ff.cuni.cz/JC-18.html - konzultace jednotlivých http://jc.ff.cuni.cz/JC-18.html vyučujících

17 17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úvodní seminář pro studenty doktorského studia PhDr. Libuše Drnková a kol. Jazykové centrum FF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google