Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Supervize v primární prevenci Mgr. Pavel Dosoudil PhDr. Lucie Myšková PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Supervize v primární prevenci Mgr. Pavel Dosoudil PhDr. Lucie Myšková PhD."— Transkript prezentace:

1 Supervize v primární prevenci Mgr. Pavel Dosoudil PhDr. Lucie Myšková PhD.

2 Co je to supervize? – Hess: „čistá mezilidská interakce, jejímž obecným cílem je, aby se jedna osoba, supervizor, setkávala s druhou, supervidovaným, ve snaze zlepšit schopnost supervidovaného účinně pomáhat lidem “ – Loganbill a kol.: „intenzivní, mezilidsky zaměřený individuální vztah, v němž je úkolem jedné z osob usnadňovat rozvoj odborné kompetence druhé osoby“ – Havrdová: „forma podpory profesionálního růstu – příležitost k reflexi možností, jak jinak rozumět, jaké zaujímat postoje a jak jednat v situacích s klientem a kolegy, s cílem zvyšovat svou profesionální kompetenci “ Hawkins, P., Shohet, R.: Supervize v pomáhajících profesích Havrdová, Z.: Kompetence v praxi sociální práce

3 Obecný cíl supervize v pomáhajících profesích Zvyšovat kvalitu péče o klienty prostřednictvím podpory profesionality pracovníků

4 Supervize u poskytovatelů programů PP  Je nezbytnou podmínkou získání certifikace  Vychází ze standardů odborné způsobilosti poskytovatelů  Povinnost umožnit pracovníkům přístup k supervizi  Požadavky na supervizora  Náležitosti supervize  Modely supervize

5 Supervize ve školství  Statistiky nekompletní  Odlišnosti mezi školou, školskými poradenskými pracovišti a školskými zařízeními pro výkon úv, ov  Celkové informace pouze v oblasti institucionální výchovy – Nedostatek supervize pociťován ve všech typech zařízení – Ve většině typů zařízení poskytována supervize většinou nepravidelně či vůbec – Nejčastějším důvodem absence SPVZ je nedostatek financí, dále nedostupnost kvalifikovaných supervizorů a nezájem zaměstnanců (Monitoring institucionální výchovy, 2009) O situaci ve školách informace pouze partikulární

6 Zaměření supervize:  na klienta (případová SPV)  na osobu pracovníka (rozvoj dovedností, získávání nových kompetencí)  na práci týmu (rozvoj spolupráce, role v týmu)  na organizaci (poslání, cíle organizace)

7 Funkce supervize  Vzdělávací - rozvíjí dovedností a porozumění u pracovníků  Podpůrná - pomáhá zvládat stres vyvolávaný setkáváním s negativními emocemi klientů, předchází vyhoření pracovníků  Kontrolní – poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě poskytovaných služeb

8 Modely supervize  Individuální supervize – supervizor superviduje pracovníka při práci nebo modelují pracovní situace  Skupinová supervize – skupina pracovníků se stejnými potřebami, náplní práce pracuje společně na vymezeném programu – tématu  Týmové supervize – zaměřena na práci celého týmu, případně celé organizace

9 Role účastníků supervize  supervizor: – odpovědnost za FORMU SPVZ – její průběh, bezpečí, srozumitelnost  supervidovaný: – odpovědnost za OBSAH SPVZ – za vlastní rozhodnutí o míře otevřenosti, za mlčenlivost  manažer (objednavatel spvz): – odpovědnost za sladění cílů organizace a supervizních zakázek Vymezení rolí a odpovědností účastníků je základ pro sepsání dobrého kontraktu mezi supervizorem a organizací. Při formulaci supervizní zakázky se může objevit více druhů supervize, které je možné kombinovat.

10 Úskalí supervize ve školách  Průniky rolí, možné „křížení zakázek“  Rozvolňování hranic supervizní práce  Vyhodnocování a reflektování výsledků supervizí pro zadavatele  Nedůvěra a (předem) kritický pohled na supervize u některých pracovníků  Nejasné místo konzultační podpory ve školství obecně  Vybíral (2014)

11 Plánování supervize – formulace supervizní zakázky  Proč chceme supervizi? (co převažuje: potřeby organizace – práce s klienty, potřeby týmu, individuální potřeby pracovníků?)  Na co se má supervize zaměřit? Jde o prevenci vyhoření pracovníků, zlepšení spolupráce na případech? O vztahy v týmu a budování týmu? O vzdělávání a hlubší vhled do odborné práce?  Jaký model SPVZ nám bude vyhovovat? Individuální, skupinová, ad hoc, plánovaná, výuková, jiná…?  Kdo bude supervizi, resp. intervizi poskytovat? Nadřízený, externí supervizor, spolupracovník? Nebude se křížit role supervizora s rolí nadřízeného?  Jaký styl bude vyhovovat naší organizaci? Manažerský, podpůrný, vzdělávací? Jaký přístup supervizora - rogerianský, systemický, analytický…?  Kdy zařadíme supervizi do naší práce a jaká bude priorita supervize, jakou hodnotu jí přikládáme?  Smlouva – obsah supervize, formát supervize, hranice.

12 Bezpečí v supervizi  Kvalitně zpracovaná supervizní smlouva – Mlčenlivost a hranice sup, výstupy – Kompetence k sebeochraně, právo říci STOP  Kontrakt na metody evaluace – aktivní výstup supervidovaných  Transparentní zacházení s dynamikou transference – Skrytý kontrakt – Paralelní proces  Bezpečná zpětná vazba – nezahanbování  Organizační a odborný kontext – Etická komise

13 Děkujeme Vám za pozornost, Pavel Dosoudil a Lucie Myšková


Stáhnout ppt "Supervize v primární prevenci Mgr. Pavel Dosoudil PhDr. Lucie Myšková PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google