Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CPVŠK 9.-10.11.2005 Komise pro VŠ knihovny PhDr.Miloslava Faitová ZČU v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CPVŠK 9.-10.11.2005 Komise pro VŠ knihovny PhDr.Miloslava Faitová ZČU v Plzni."— Transkript prezentace:

1 CPVŠK 9.-10.11.2005 Komise pro VŠ knihovny PhDr.Miloslava Faitová ZČU v Plzni

2 CPVŠK 9.-10.11.2005 Obsah 2005 – stručná rekapitulace 2003-2005 úspěchy a neúspěchy 2006 - … a co dál

3 CPVŠK 9.-10.11.2005 2005- stručná rekapitulace Knihovní zákon –viz předchozí příspěvek Statistiky Autorský zákon (…+ novela zákona o VŠ)

4 CPVŠK 9.-10.11.2005 Novela VŠ zákona (M.Šojdrová a další poslanci) §47b Zveřejňování závěrečných prací Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. Platí, že obhajobou práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

5 CPVŠK 9.-10.11.2005 Novela VŠ zákona (M.Šojdrová a další poslanci) Projednávání v senátu (senátní tisk č. 168) Platnost od 1.1.2006? Právní výklad?? Provázanost s Autorským zákonem?

6 CPVŠK 9.-10.11.2005 Pracovníci knihoven jako akademičtí pracovníci změna VŠ zákona? nesouhlas vysokých škol => vzrůstající podíl na výuce a členství v akademické obci fakulty?

7 CPVŠK 9.-10.11.2005 Knihovní zákon zdánlivě nedůležité – „nic se neděje“ formování knihovního systému – viz Koncepce rozvoje knihoven 2004-2010 vyjasnění vzájemných vztahů a kompetencí

8 CPVŠK 9.-10.11.2005 FRVŠ Změna pravidel oddělení kapitálových projektů do skupiny A skupina E - 1 projekt na 1 VŠ => faktické snížení prostředků pro knihovny Intervence na Výboru FRVŠ i RVŠ neúspěch… 2005 – navýšení prostředků FRVŠ (60 % projektů) Hledání jiných grantových příležitostí?

9 CPVŠK 9.-10.11.2005 2002-2005 – úspěchy…? Výroční zpráva vysoké školy Prezentace na RVŠ E-VŠKP Elektronické informační zdroje Standardy informační gramotnosti Zprávy o činnosti VŠ knihoven Bilanční zpráva o činnosti RVŠ

10 CPVŠK 9.-10.11.2005 2006 …. a co dál? Nové funkční období RVŠ obnova členství v komisi Informace Rada vysokých škol, FRVŠ www.radavs.cz Rada vlády pro výzkum a vývoj www.vyzkum.cz

11 CPVŠK 9.-10.11.2005 Děkuji za pozornost PhDr. Miloslava Faitová ZČU v Plzni faitova@uk.zcu.cz


Stáhnout ppt "CPVŠK 9.-10.11.2005 Komise pro VŠ knihovny PhDr.Miloslava Faitová ZČU v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google