Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CPVŠK 9.-10.11.2005 Komise pro VŠ knihovny PhDr.Miloslava Faitová ZČU v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CPVŠK 9.-10.11.2005 Komise pro VŠ knihovny PhDr.Miloslava Faitová ZČU v Plzni."— Transkript prezentace:

1 CPVŠK Komise pro VŠ knihovny PhDr.Miloslava Faitová ZČU v Plzni

2 CPVŠK Obsah 2005 – stručná rekapitulace úspěchy a neúspěchy … a co dál

3 CPVŠK stručná rekapitulace Knihovní zákon –viz předchozí příspěvek Statistiky Autorský zákon (…+ novela zákona o VŠ)

4 CPVŠK Novela VŠ zákona (M.Šojdrová a další poslanci) §47b Zveřejňování závěrečných prací Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. Platí, že obhajobou práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

5 CPVŠK Novela VŠ zákona (M.Šojdrová a další poslanci) Projednávání v senátu (senátní tisk č. 168) Platnost od ? Právní výklad?? Provázanost s Autorským zákonem?

6 CPVŠK Pracovníci knihoven jako akademičtí pracovníci změna VŠ zákona? nesouhlas vysokých škol => vzrůstající podíl na výuce a členství v akademické obci fakulty?

7 CPVŠK Knihovní zákon zdánlivě nedůležité – „nic se neděje“ formování knihovního systému – viz Koncepce rozvoje knihoven vyjasnění vzájemných vztahů a kompetencí

8 CPVŠK FRVŠ Změna pravidel oddělení kapitálových projektů do skupiny A skupina E - 1 projekt na 1 VŠ => faktické snížení prostředků pro knihovny Intervence na Výboru FRVŠ i RVŠ neúspěch… 2005 – navýšení prostředků FRVŠ (60 % projektů) Hledání jiných grantových příležitostí?

9 CPVŠK – úspěchy…? Výroční zpráva vysoké školy Prezentace na RVŠ E-VŠKP Elektronické informační zdroje Standardy informační gramotnosti Zprávy o činnosti VŠ knihoven Bilanční zpráva o činnosti RVŠ

10 CPVŠK …. a co dál? Nové funkční období RVŠ obnova členství v komisi Informace Rada vysokých škol, FRVŠ Rada vlády pro výzkum a vývoj

11 CPVŠK Děkuji za pozornost PhDr. Miloslava Faitová ZČU v Plzni


Stáhnout ppt "CPVŠK 9.-10.11.2005 Komise pro VŠ knihovny PhDr.Miloslava Faitová ZČU v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google