Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

2 TORQUATO TASSO (1544 – 1595) - italský básník, nejvýznamnější představitel italského baroka - byl synem dvořana a básníka - po studiích filozofie a rétoriky působil jako dvořan - trpěl duševní chorobou, její projevy ho dokonce dovedly až k uvěznění - po propuštění putoval po italských městech, pobýval u šlechtických přátel a v klášterech - d- dílo: OSVOBOZENÝ JERUZALÉM – nábožensko - hrdinská epopej, téma 1. křížové výpravy (obléhání Jeruzaléma na přelomu 11. a 12. století) RINALDINO - poetický román DIALOGY - autor rozpráví se svým fiktivním přítelem AMINTA – pastýřský román

3 PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (1600 – 1681) - španělský dramatik a básník, významná postava vrcholného baroka - narodil se v rodině tajemníka královské španělské pokladny - studoval na univerzitě v Salamance, poté vstoupil na 12 let do vojska - r. 1636 ho král Filip IV. jmenoval dvorním básníkem a rytířem - v 50 letech vstoupil do kláštera a studoval teologii, po vysvěcení se stal dvorním kaplanem - jako vyznavač katolicismu a příznivec absolutismu zpracoval dramaticky celý systém církevních etických idejí - d- dílo: ŽIVOT JE SEN – nábožensko-filozofické veršované drama o 3 jednáních, otázky smyslu života a svobody člověka VELKÉ DIVADLO SVĚTA, DÁMA SKŘÍTEK, VELKÁ ZENOBIE - dramata

4 LUIS DE GONGÓRA Y ARGOTE (1561 – 1627) -španělský básník, dramatik a kněz, vrcholný představitel období Siglo de Oro („zlatý věk“), vůdčí postava literárního směru kulteranismu (směr španělské barokní literatury - vyumělkovaný jazyk bohatý na latinismy, komplikovaná větná stavba a záplava metafor) -byl synem právníka -studoval práva a vstoupil do mnišského řádu -Filip III. Španělský ho jmenoval dvorním kaplanem -měl neustálé finanční problémy, zemřel v naprosté chudobě -svá díla oficiálně nevydal, jeho verše kolovaly z ruky do ruky v rukopisných kopiích a následně se objevovaly v různých zpěvnících a antologiích -dílo: SAMOTY - čtyřdílná alegorická poéma, každá část alegoricky odpovídá jednomu věku lidského života a jednomu ročnímu období

5 TIRSO DE MOLINA (1584 – 1648) -španělský spisovatel, významný představitel španělského zlatého věku -rodinný původ není znám -vystudoval teologii a po studiích vstoupil do řádu milosrdných bratří -v letech 1616 - 1618 působil jako kněz a misionář na ostrově Santo Domingo -v roce 1632 se stává kronikářem svého řádu -dílo: TOLEDSKÉ ZAHRADY – soubor povídek ZATRACEN PRO NEDOSTATEK VÍRY - teologické drama, ve kterém padouch Enrico se na konci kaje a je spasen a poustevník Paul začne pochybovat a je zatracen ROZVÁŽNÁ ŽENA - historická hra o politických bojích a šarvátkách španělské šlechty SEVILLSKÝ SVŮDCE A KAMENNÝ HOST – zápletková hra, poprvé se objevuje postava Dona Juana

6 Mateo Alemán (1547 – asi 1615) - španělský spisovatel, sepsal vynalézavé a praktické návrhy na reformu španělského pravopisu, jeho nejvýznamnější dílo je pikareskní román Guzmán z Alfarache Baltazar Gracián (1601 – 1658) - španělský jezuita, spisovatel a filosof 17. století Francisco Gómez de Quevedo (1580 - 1645) - španělský spisovatel, jeho nejproslulejším dílem je Život rošťáka (typický pikareskní román)

7 JOHN DONNE (1572 – 1631) - anglický kněz a básník, hlavní představitel metafyzické poezie - narodil se v rodině katolického obchodníka se železem - studoval na Oxfordu a Cambridgi, konvertoval k protestantismu - r. 1615 se stal anglikánským knězem, o 2 roky později mu zemřela manželka při porodu jejich dvanáctého dítěte. 1621 se stal děkanem v katedrále sv. Pavla - získal pověst vynikajícího kazatele (dochovalo se 160 jeho kázání) - jeho dílo bylo znovu objeveno až ve 20. století - zahrnuje sonety, náboženskou i milostnou poezii, epigramy, elegie, písně a překlady z latiny - d- dílo: PÍSNĚ A SONETY – milostná lyrika, především elegie SVATÉ SONETY – duchovní poezie

8 JOHN MILTON (1608 – 1674) - anglický barokní básník - narodil se v zámožné rodině notáře a hudebního skladatele - připravoval se ke kariéře anglikánského duchovního, a tak studoval na Cambridgi - za anglické revoluce byl jejím mluvčím, byl stoupencem a rádcem O. Cromwella - po popravě krále Karla I. byl povolán do vlády jako sekretář pro cizí jazyky, v důsledku vysilující práce oslepl o obnovení monarchie (r. 1660) byl krátce vězněn, avšak na přímluvu přátel propuštěn a dožil v ústraní - byl třikrát ženatý - d- dílo: ZTRACENÝ RÁJ – duchovně filozofický epos, 12 knih, vypráví o svržení padlých andělů, vzpouře andělů, stvoření světa, Satanově pouti po ráji, kde v převtělení za hada svede Evu k prvnímu hříchu, děje okolo prvního hříchu a vyhnání z ráje

9 HANS JACOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN (1621 – 1676) - německý spisovatel, autor pikareskních románů (forma dobrodružného románu) a novel, v nichž zobrazil život prostého lidu a hrůzy třicetileté války - pocházel z řemeslnické rodiny - zúčastnil se bojů třicetileté války, ačkoliv neměl vzdělání, stal se vojenským písařem - po skončení války konvertoval ke katolicismu, stal se majitelem hostince a rychtářem v bádenském městě Renchen - d- dílo: DOBRODRUŽNÝ SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS – 6dílný barokní satirický román, na osudech naivního prosťáčka, uneseného vojáky a prožívajícího nejrůznější dobrodružství, zobrazil celou krutost a zvrácenost třicetileté války VOJANDA LIBUŠKA, DIVOUS SKOČDOPOLE, KOUZELNÉ PTAČÍ HNÍZDO

10 ANDREAS GRYPHIUS (1616 – 1664) -německý básník a dramatik období baroka, zakladatel německého uměleckého dramatu -patří k nejvýznamnějším tvůrcům sonetů v německé literatuře 17. století -vystudoval univerzitu -přednášel historii, filozofii a přírodní vědy -působil jako představený protestantů -do roku 1647 cestoval -ovládal 10 jazyků -jeho poezie je hluboce pesimistická, v tragédiích zpracovával většinou historické náměty, zajímaly ho politické mocenské boje -dílo: SONETY – sbírka básní ABSURDA COMICA ČILI PAN PETER SQUENTZ – komedie

11 Cyrano z Bergeracu (1619 – 1655) - francouzský spisovatel, autor satirických utopických cestopisů, proslavil ho francouzský dramatik Edmond Rostand veršovanou divadelní hrou Cyrano z Bergeracu Simon Dach (1605 – 1659) - německý barokní básník a spisovatel Paul Fleming (1609 – 1640) - jeden z nejnadanějších německých lyrických básníků z období baroka a lékař Paul Gerhardt (1607 – 1676) - německý barokní básník, nejznámější autor textů německých kostelních písní Martin Opitz (1597 – 1639) - významný německy píšící básník a vydavatel období baroka, zakladatel tzv. slezské básnické školy

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca http://cs.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso http://cs.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso http://cs.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Donne http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Donne http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Donne http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Milton http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Milton http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Milton http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Jacob_Christoffel_von_Grimmelshausen http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Jacob_Christoffel_von_Grimmelshausen http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Jacob_Christoffel_von_Grimmelshausen https://cs.wikipedia.org/wiki/Barokn%C3%AD_literatura https://cs.wikipedia.org/wiki/Barokn%C3%AD_literatura https://cs.wikipedia.org/wiki/Barokn%C3%AD_literatura https://cs.wikipedia.org/wiki/Andreas_Gryphius https://cs.wikipedia.org/wiki/Andreas_Gryphius https://cs.wikipedia.org/wiki/Andreas_Gryphius https://cs.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora_y_Argote https://cs.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora_y_Argote https://cs.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora_y_Argote https://cs.wikipedia.org/wiki/Tirso_de_Molina https://cs.wikipedia.org/wiki/Tirso_de_Molina https://cs.wikipedia.org/wiki/Tirso_de_Molina https://cs.wikipedia.org/wiki/Mateo_Alem%C3%A1n https://cs.wikipedia.org/wiki/Mateo_Alem%C3%A1n https://cs.wikipedia.org/wiki/Mateo_Alem%C3%A1n https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n https://cs.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo https://cs.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo https://cs.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac https://cs.wikipedia.org/wiki/Simon_Dach https://cs.wikipedia.org/wiki/Simon_Dach https://cs.wikipedia.org/wiki/Simon_Dach https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Fleming https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Fleming https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Fleming https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Gerhardt https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Gerhardt https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Gerhardt https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Opitz https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Opitz https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Opitz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracen%C3%BD_r%C3%A1j https://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracen%C3%BD_r%C3%A1j https://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracen%C3%BD_r%C3%A1j https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulteranismus https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulteranismus https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulteranismus


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google