Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- 4. AT seminář Libereckého kraje Malá Skála 22 – 23/9 2011 Alkohol – legální závislost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- 4. AT seminář Libereckého kraje Malá Skála 22 – 23/9 2011 Alkohol – legální závislost."— Transkript prezentace:

1 - 4. AT seminář Libereckého kraje Malá Skála 22 – 23/9 2011 Alkohol – legální závislost

2 Co je to alkohol? -alkohol – z arabského al-kahal = jemná substance -etanol C 2 H 5 OH, vzniká kvašením cukrů -legální droga s nemalými riziky, droga s rozpornými účinky, odstraňuje zábrany -nebezpečnost alkoholu spočívá v jeho snadné dostupnosti, vysoké společenské toleranci, „rituální“ požívání (setkání, oslavy) -abúzus = pravidelná konzumace nadměrných dávek -závislost na alkoholu = chronické onemocnění (diagnóza F 10) -vznik -typy závislosti – klasifikace(Jellinek, Lesch) -psychosomatické změny, poškození organismu -sociální komplikace -léčba

3 Celospolečenské dopady nadužívání alkoholu Výdaje ve ztrátě produktivity, náklady na zdraví, sociální zabezpečení, dopravu, orgány činné v trestním řízení, orgány státní správy: -zátěž pro systém zdravotní péče (onemocnění, úrazy, předčasná úmrtí) -zátěž pro systém sociální péče (nezaměstnanost) -narušení sociálních vazeb, rozpad rodiny -dopravní nehodovost (majetkové škody, úrazy, úmrtí) -problémy s veřejným pořádkem, kriminální činy, násilí, vandalismus -v zemích EU vysoká četnost pití mladistvých a dětí (ESPSAD)

4 Alkohol ve světě – zdravotní politika Světová zdravotnická organizace (WHO) 193 člen. států: Globální strategie pro snížení škodlivého užívání alkoholu -ročně alkohol zabije 2,5 mil. osob, z toho 320 tis. ve věku 15 – 29 let. -v roce 2005 průměrná celosvětová spotřeba 100 % alkoholu: 6,13 l / osobu nad 15 let → Klíčové aktivity: -přístup zdravotnického systému -politiky (globální, národní) ovlivňující alkohol za volantem -omezení dostupnosti alkoholu vč. marketingu -cenové politiky → implementace členskými státy, vyhodnocení v r. 2013 na zasedání WHO

5 WHO: Závěry „strategie“ Požívání alkoholu ve škodlivé míře je jedním ze čtyř obecných rizikových faktorů pro lidské zdraví. Další tři představují kouření, špatná výživa, nedostatek pohybu.

6 Zdravotní politika WHO: Evropská charta o alkoholu (1995) – etické principy zakotvující právo na pomoc při problémech s alkoholem v rodině Zdraví pro všechny v 21. století (Zdraví 21) – dlouhodobý program pro zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva do r. 2015 – 21 cílů, jeden z nich zaměřený na alkohol, tabák a neleg. drogy → spotřeba alkoholu by neměla přesáhnout 6 l / osobu, u osob mladších 15 let nulová

7 WHO:

8

9 Alkohol v Evropě Zpráva pro EU Alkohol v Evropě; Peter Anderson a Ben Baumberg, červen 2006 -celoevropská analýza alkoholu ze zdravotních, sociálních a bezpečnostních hledisek -v souhrnu 15 závěrů adresovaných státům EU a řada konkrétních doporučení, dělených do 10 oblastí Dostupná na web. stránkách NMS pro drogy a drogové závislosti: www.drogy-info.cz www.drogy-info.cz Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem, r. 2006 Dostupné na web. stránkách NMS pro alkohol a tabák: http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-monitorovaci-stredisko- pro-alkohol-a-tabak

10 Alkohol v Evropě Evropa – největší podíl alkoholiků na světě, nejvyšší spotřeba alkoholu na osobu ve světě, nejméně muslimské země. Nejčastěji konzumované nápoje: pivo (44 %) – NSR, UK, ČR víno (34 %) – Francie, Itálie destiláty (23 %) – Finsko, Švédsko × v posledních 40 letech tendence sjednocování. Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) -decentralizovaná agentura EU, sídlí v Lisabonu -vznik 1993 -zdroj komplexních informací o drogách a drog. závislosti v Evropě -publikační činnost

11 Výzkum: Porovnání škodlivosti alkoholu a tvrdých drog Nezávislý vědecký výbor pro drogy (ISCD) a Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) -vytvořena nová 100 bodová stupnice hodnocení škod způsobených drogami uživatelům a širší společnosti (9 + 7 měřítek škodlivosti) -závěr: nutnost agresivně zacílit na škody páchané alkoholem

12 Alkohol v ČR -dle statistik má problém s alkoholem 25% mužů a 10% žen -březen 2010 šetření MUDr. Csémy: v ČR cca 550 tisíc lidí závislých na alkoholu (4x > se doposud předpokládalo). Alarmující je velmi rozšířené pití dětí a mladistvých do 18 let. -dle údajů WHO: / rok 16,45 l 100% alkoholu / dospělou osobu nad 15 let / rok 10l 100 % alkoholu / každou osobu / rok

13 Alkohol v ČR v evropském kontextu ESPAD – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách mezi 16letými r. 2007, 3 901 respondentů z ČR Výstupy: velmi nízké % celoživotních abstinentů – 2,6 %, 97,4 % studentů pilo v životě nějaký alkoholický nápoj, (Evropa 89 %), 60 % = pravidelní konzumenti, 24,3 % pila v posledním měsíci více než 5x, 20 % konzumovalo nadměrné dávky alkoholu (5 a více sklenic při 1 příležitosti) více než 3x v měsíci, četnost pití v kategorii častého pití u chlapců vyšší než u dívek, jednoznačně nejběžněji konzumovaný nápoj = pivo, destiláty konzumovány častěji než víno, v oblibě „alkopops“…

14 Nadměrné pití alkoholu v ČR mezi 16letými ESPAD [v %] Od 90. let trend „pití s cílem opít se“. Nadužívání alkoholu je trvalý a závažný rizikový problém.

15 Výzkum: Nástup pití alkoholu a pravděpodobnost závislosti Národní průzkum užívání drog a zdraví v USA, Univerzity of Maryland, r. 2010 Výstup: Ranný nástup pití alkoholu je spojen s vyšší pravděpodobností pozdější závislosti a/nebo škodlivým užíváním alkoholu.

16 Vývoj spotřeby alkoholických nápojů v ČR Zdroj: ČSÚ, 2011

17 Spotřeba alkoholu na 1 obyvatele v ČR Zdroj: ČSÚ, 2009

18 Liberecký kraj Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2010 -dlouhodobě nadměrná konzumace alkoholu 10 % žen a více než 20 % mužů ve věku 45 – 54 let, -snižuje se průměrný věk pití alkoholu, -zvyšuje se excesivní pití u dětí, -v 8. třídách libereckých škol někdy pilo alkohol 92,8 % dětí, -průměrný věk prvního pití alkoholu 10,9 let, první opilosti 12,1 let, -II. ročníky SŠ:v posledním měsíci bylo opito 41 % studentů, 45,2 % pije 1 a vícekrát měsíčně, 28,3 % pije 1 a vícekrát týdně, 21,9 % bylo opilých v posledním týdnu, 40,8 % bylo opilých v posledním měsíci…

19 Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2010

20 Zpráva o zdraví v LK 2010 a ESPAD 2007 - porovnání 3,9 %

21 Zařízení nabízející pomoc v LK Stanice pro léčbu závislosti při KNL, a. s. + K2A Poradna pro léčbu závislosti v Jablonci n. N. – CIPS LK, p. o. Mgr. Pavelčák Igor MUDr. Šlechta Vít – AT poradna + KLUS MUDr. Hnídek Ladislav Mgr. Začalová Martina POSEC Frýdlant Domov Důchodců Sloup v Čechách, p. o., oddělení pro alkoholiky a psychotiky psychiatrické ambulance ______________________________ záchytná stanice v LK není zřízena

22 Léčebné postupy Krátká intervence (škodlivé užívání bez závislosti; lékař) Specializovaná léčba (ambulantní či lůžková) Svépomocné aktivity (Anonymní alkoholici) Systematická psychoterapeutická pomoc (kognitivně behaviorální postupy) Rodinná terapie, poradenství (psychologická, sociální a právní pomoc) Farmakoterapie Efektivita léčby se zvyšuje kombinací těchto postupů.

23 Koordinace v oblasti legálních drog v ČR –není zajištěna ↔ vysoká míra užívání alkoholu a tabáku v ČR Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2012 -hledá možnosti propojení politiky v oblasti legálních a nelegálních drog → začleněna oblast Alkohol a tabák: Koordinace protidrogové politiky a dostupnost informací v oblasti alkoholu a tabáku  očekávané výstupy: 1) vyjasnění kompetencí v oblasti protidrogové politiky legálních drog a jejích souvislostí s politikou nelegálních drog, 2) systém monitorování pro legální drogy + Výroční zpráva o alkoholu, 3) zvýšení vymahatelnosti v oblasti kontroly dostupnosti alkoholu mladistvým.  aktivity: stanoveno 7 aktivit k dosažení

24 Možnosti prevence – preventivní strategie  Účinná daňová politika  Omezení dostupnosti  Prevence v rodině, na školách, v pracovním prostředí, v médiích  Omezení reklamy  Legislativní úpravy  Vysoká vynutitelnost právních úprav týkajících se řízení pod vlivem alkoholu  Vzdělávání odborníků v primární zdravotní péči – včasná intervence  Vzdělávání odborníků v pomáhajících službách  Krátké intervence ve zdravotnictví a sociálních službách  Využití informačních a komunikačních technologií

25 Závažná témata: ALKOHOL a …. těhotenství za volantem, v dopravě v rodině děti alkoholiků senioři zelené vdovy v pracovním prostředí, pracovní morálka, produktivita práce ekonomika, zaměstnanost primární prevence

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Závěr Děkuji vám za pozornost Ing. Jitka Sochová krajská protidrogová koordinátorka Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí jitka.sochova@kraj-lbc.czjitka.sochova@kraj-lbc.cz tel. 485 226 338


Stáhnout ppt "- 4. AT seminář Libereckého kraje Malá Skála 22 – 23/9 2011 Alkohol – legální závislost."

Podobné prezentace


Reklamy Google