Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geneticky modifikované potraviny (GMO)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geneticky modifikované potraviny (GMO)"— Transkript prezentace:

1

2 Geneticky modifikované potraviny (GMO)
Autor: Ing. Michal Řehulka

3 Obecná charakteristika
Geneticky modifikované potraviny (GMO) jsou veškeré organismy, které slouží jako potraviny, jejichž dědičná informace (DNA) byla úmyslně změněna genetickou modifikací Genetická modifikace je tedy cílený lidský zásah do dědičného materiálu organismu, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací Tímto způsobem je možné vybrat určité vlastnosti z jednoho organismu a implantovat tyto žádoucí vlastnosti do jiného organismu, ve kterém se přirozeně nevyskytují. Například, gen, který kóduje produkci vitamínu A je transplantován do genomu rýže, což znamená, že nová GM odrůda rýže má vysoký obsah vitamínu A, při čemž by za normálních okolností měla nízký nebo nulový obsah tohoto vitamínu Některých uměle prováděných modifikací lze dosáhnout i přirozenou cestou tedy šlechtěním a plemenitbou. Genetická manipulace však klasický postup výrazně zjednodušuje, urychluje a zpřesňuje

4 Co to je „genetická modifikace“?
„Genetická modifikace (genová modifikace, GMO) je technologie, která manipuluje s geny a tedy s DNA, která je nositelkou genetické informace“ Genetická modifikace může kombinovat geny libovolných živých organismů, například gen bakterie přidat genomu určité rostliny Se vstupem České republiky do Evropské unie vstoupilo platnost nové nařízení o povinném značení geneticky modifikovaných potravin a krmiv Označeno musí být vše, co obsahuje nebo je vyrobeno ze složek s obsahem více než 0,9 % geneticky modifikovaných organismů Mezi nejčastěji geneticky upravené plodiny patří kukuřice (Zea mays), sója (Glycine max) a řepka olejná (Brassica napus)

5 Kontrola genetických modifikovaných potravin
Podle hnutí Greenpeace v roce 1992 americké ministerstvo zdravotnictví zařadilo GMO potraviny do kategorie ,,generally regardes as safe“ (GRAS), tedy obecně považované za bezpečné, aniž by mělo nezávislé vědecké posouzení Biotechnologické firmy provádějí bezpečnostní testy a určují, zda nový produkt spadá do kategorie GRAS Velmi přísná kontrola GMO potravin je tedy evropské specifikum Geneticky modifikované potraviny se dají využít v předvolební kampani, například v podobě hesla: ,,Volte nás, my Vám zaručíme bezpečnost potravin“ a podobně.

6 Výhody geneticky modifikovaných potravin
Nejznámější a nejčastěji využívanými úpravami je zřejmě vylepšení některých druhů plodin směřující k jejich odolnosti vůči herbicidům, různým škůdcům, houbám či virům. Tyto úpravy mají především zjednodušit pěstování rostlin Méně časté jsou pak úpravy směřující k zvýšení výnosnosti nebo odolnosti vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Příprava těchto druhů je již náročnější, ale pro některé nehostinné oblasti se může stejně vyplatit Často opomíjené jsou modifikace směřující k tomu, aby určité rostliny produkovaly léčebné či dokonce očkovací látky (byly např. vyvinuty geneticky modifikované brambory obsahující toxin cholery, které mají po požití stejný efekt jako očkovací látka)

7 Dalším experimenty směřují třeba i k tvorbě druhů, rozkládající toxický odpad, který běžné organismy nejsou schopny rozložit Jiné aktivity činorodých vědců pak směřují i k vytvoření takových forem plodin, jež obsahují více látek důležitých pro správnou výživu. Příkladem takovýchto plodin je např. rýže, které byl implantován do genetické informace gen kukuřice. Ten zajišťuje produkci beta-karotenu jež je výchozí látkou pro tvorbu vitamínu A Obr. 1

8 Modifikované potraviny a jejich rizika
Některá rizika jsou považována pouze za možná, jiná se již skutečně projevila. Příkladem jsou rostliny modifikované tak, aby snášely vysoké dávky pesticidů Často zmiňované, ale doposud nepotvrzené je riziko zvýšeného výskytu alergií. Vzhledem k tomu, že alergie je imunitní na určitou cizorodou bílkovinu, je možné, že nové bílkoviny, se kterými lidský organismus přijde do styku, mohou takovou reakci vyvolat. Dalším rizikem je přenos odolnosti vůči antibiotikům z modifikovaných organismů na bakterie, které se vyskytují ve střevech. K tomu by mohlo dojít v rámci procesu trávení a rozkládání požívaných potravin, kdy by rozštěpená DNA z modifikovaného organismu byla přijata některou z bakterií do její genetické výbavy.

9 Jsou geneticky modifikované potraviny zdravé nebo nezdravé?
Záleží na konkrétní technologii a konkrétním produktu Nelze házet GMO do jednoho pytle, což dělá většina jejich odpůrců Asi nikdy nepůjde definitivně vědecky dokázat, že GMO nejsou škodlivé GMO potraviny by mělo být podrobovány přísné kontrole a vědeckým výzkumům GMO potraviny už čekají na pultech našich obchodů a s největší pravděpodobností jsme je už ochutnali všichni Podle současných aktuálních výzkumů jsou zcela bezpečné Ale zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, zda je koupíme či ne, zůstává pouze čistě na nás

10 Při posuzování bezpečnosti GM potravin je nutné vzít v úvahu, že je třeba zkoumat potravinu, která má být konzumována a nikoliv samotný výrobní postup. To znamená stanovit vlastnosti a celkovou bezpečnost potraviny stejným způsobem jako u konvenčních potravin Diskuse o GM potravinách není ani zdaleka ukončena, ale pokračuje v různých oblastech, vlivy na životní prostředí, stanovení bezpečnosti dalších generací GMO výrobků s výjimečnými vlastnostmi. Všechny tyto a další problémy bude třeba dále projednávat, zkoumat a testovat Je však zřejmé, že byl učiněn značný pokrok ve shodě názorů na bezpečnost. Počet GMO produktů dostupných na trhu pomalu roste, spotřebitelé si však mohou být jisti, že všechny tyto výrobky byly podrobeny přísnému hodnocení, a že potravinářští odborníci na celém světě se shodují v názoru na jejich bezpečnost pro lidské zdraví

11 Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že není možné potvrdit bezpečnost všech geneticky modifikovaných potravin, v důsledku rozdílů ve způsobu, jakým jsou geny vloženy, avšak také naznačují, že potraviny které jsou v současné době veřejnosti k dispozici, by podle přísného testování a hodnocení existujících protokolů, měly být pro lidskou spotřebu bezpečné Ačkoli GMO potraviny jsou stále ještě relativně nové, nebyly v zemích, ve kterých bylo schváleno jejich použití do dnešního dne zaznamenány žádné nepříznivé zdravotní výsledky Další oblastí zájmu je, že použití genů odolných vůči antibiotikům v rostlinné produkci GMO může vést k produkci bakteriálních kmenů rezistentních vůči antibiotikům, které by mohly ohrozit obyvatelstvo. Avšak tato možnost je opět nízká, a odborníci nyní podporují využívání odlišných technologií, které nevyžadují gen rezistentní vůči antibiotikům Byly také obavy, že GMO potraviny jsou méně výživné, než konvenční potraviny a nemusí mít stejné zdravotní výhody, ale testování dosud tyto teorie nepotvrdilo

12 Vize do budoucna Jak se bude problematika GMO potravin rozvíjet do budoucna? Budou se rychle rozvíjet, stejně jako se rozvíjí jiné technologie. I když ekologická hnutí vyvíjejí silnou propagandu proti jejich zákazu, ,,bitvu nejspíš prohrají“. Postupně ztratí význam značit GMO potraviny, protože jich bude většina. A budou také levnější. Vznikne tak trh ,,genetických čistých potravin“ vedle trhu ,,ekologicky čistých potravin“, které si většina spotřebitelů nebude moci vůbec dovolit.

13 Význam GMO potravin Farmacie a medicína
výroba léčiv (inzulín, lidský růstový hormon, srážlivý faktor atd.) studium chorob a vývoj léků Produkce farmaceuticky využitelných látek (obsah, kvalita lipidů a škrobu) Zemědělství a zemědělsko-potravinářská odvětví zlepšení technologických vlastností (odolnost vůči herbicidům, houbovým a virovým chorobám, škůdcům, zvýšení nutriční hodnoty atd.) Průmysl Kvasný textilní,(výroba aminokyselin,bílkovin,škrobu) Životní prostředí likvidace ropných havárií apod.

14 Platná legislativa GMO potravin
Geneticky modifikované potraviny podléhají v Evropské unii i České republice velmi přísnému režimu. České zákony a příslušné vyhlášky, které vycházejí z potravinové legislativy EU, ukládají řadu povinností Legislativa EU požaduje, aby GMO výrobky byly podrobeny přísnému hodnocení jejich bezpečnosti dříve, než jim bude uděleno povolení pro lidskou výživu Evropská Unie, WHO a FAO společně odsouhlasili metodologii pro stanovení bezpečnosti GMO potravin a potravinářských přísad, která je označována jako "skutečná rovnocennost" (substantial equivalence). Tato metodika je zaměřená více na výrobek, než na výrobní postup

15 Závěr Obecně lze říci, že byl učiněn závěr, že GMO potraviny, které jsou k dispozici na trhu pro lidskou spotřebu, mohou být považovány za bezpečné, ale že je nutný další výzkum, pokud jde o možné dlouhodobé účinky na lidskou populaci Aktuální zkušební postupy pro geneticky modifikované potraviny v USA jsou nejméně tak přísné jako u konvenčních potravin, v některých případech jsou i přísnější, a je nutno poznamenat, že i ne - GMO potraviny mají potenciál škodit a nelze 100 % zaručit, že jídlo, které jíme, je zcela bezpečné. Tato technologie je podporována většinou zdravotnických organizací, včetně Americké lékařské společnosti, což naznačuje, že pokud se týká aktuálních poznatků, jsou tyto výrobky pro lidskou spotřebu bezpečné. Kromě toho, technologie používaná při vytváření geneticky modifikovaných potravin má potenciál poskytovat blahodárné účinky na zdraví lidské populace, i když to dosud není běžná praxe

16 Geneticky modifikované potraviny se rychle stávají běžným jevem v regálech supermarketů, s odhadem že 60 až 70% zpracovaných potravin v USA, obsahují geneticky modifikované přísady, a je pravděpodobné, že více a více zevšední jako technologický pokrok a tradiční metody růstu a jejich výroba nedokáže uspokojit rostoucí poptávku Nicméně, existuje obrovské množství potravin, které byly geneticky upraveny a potenciálně mohou mít vliv na naše zdraví, životní prostředí a potravní řetězec Obr. 2 Obr. 3

17 Ukázka geneticky modifikovaných potravin
Obr. 4 Obr. 5

18 Použité zdroje Literární zdroje Internetové zdroje www.greenpeace.cz
DROBNÍK,J. a ŠPIČÁK, V. (2002). Víme co jíme?:Geneticky modifikované organismy,alergie a další rizika z potravin. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací s. ISBN MYERSON, G. (2002). Donna Harawayová a geneticky upravené potraviny. Praha: Triton. 160 s. ISBN Internetové zdroje

19 Zdroje obrázků Obr geneticky-modifikovana-zlata-ryze-bude-zrejme-schvalena Obr. 2 - Obr evrope-%E2%80%9Egm%E2%80%9C-plodiny-drive-nez-zacaly Obr modifikovane-organismy-%28gmo%29.aspx Obr jsi%20rajce&source=1008


Stáhnout ppt "Geneticky modifikované potraviny (GMO)"

Podobné prezentace


Reklamy Google