Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 11 Předcházení vzniku odpadů 2015 Praha 6. – 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 11 Předcházení vzniku odpadů 2015 Praha 6. – 7."— Transkript prezentace:

1 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 11 Předcházení vzniku odpadů 2015 Praha 6. – 7. 10. 2015

2 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 2 Kde nás přibývá? - 60% populace žije v Asii - Nejvyšší index růstu = Afrika 2,3% - V roce 2025 předstihne Indie v počtu obyvatel Čínu - 10 mld. do 2100

3 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 3 Co máme a co potřebujeme?

4 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 4 Světová těžba surovin 1980 - 2010

5 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 5 Jak to půjde dál?

6 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 6 Nová ložiska?

7 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 7 A co to bude stát?

8 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 8 Kolik můžeme získat?

9 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 9 Kolik můžeme získat?

10 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 10 Kde můžeme brát?

11 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 11 Jak si stojí Evropa? Zdroj: Eurostat Comtex Statistics

12 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 12 Evropský obchod

13 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 13 A co vlastně ještě zbývá?

14 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 14 Závislost EU na dovozech u vybraných surovin Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí

15 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 15 Oběhové hospodářství - co je podstatné? Změna myšlení = odpad není „odpad“ Synergie = komplexní přístup Transfer vědomostí, inovace Vzdělávání Spolupráce Společenská poptávka

16 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 16 Směrování „going beyond waste“ Udržitelné zajištění zdrojů (vazby na obchodní poltiku) Design (konstrukce) výrobků Fáze užití výrobků (vazba na spotřebitelskou politiku) Ukončení životnosti Trh s druhotnými surovinami Představení balíčku – prosinec 2015 Implementace – 2016 - 2019 Oběhové hospodářství - aktuální pohled EK

17 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 17 Politika druhotných surovin ČR Politika druhotných surovin České republiky schválena vládou ČR dne 15.9.2014 (UV č. 755). Vláda uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministrům životního prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy spolupracovat s ministrem průmyslu a obchodu na realizaci cílů a opatření stanovených v PDS ČR. Vyhodnocení a aktualizaci PDS ČR předkládat vládě jednou za 2 roky.

18 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 18 Cíle Politiky druhotných surovin Cíl 1 Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. Cíl 2 Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslu. Cíl 3 Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí. Cíl 4 Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR. Cíl 5 Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství ČR.

19 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 19 Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami Zpracovat návrh definice pojmu „druhotná surovina“ a projednat návrh definice, včetně jejího vložení do vhodného právního předpisu ČR, s dotčenými rezorty a zástupci podnikatelské sféry. Formulovat a prezentovat požadavek ČR na definování pojmu „druhotná surovina“ v právních předpisech EU v rámci instrukcí k aktualizovanému balíčku oběhového hospodářství EK a v rámci jednání v orgánech EU.

20 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 20 Zpracovat návrh na stanovení minimálních závazných kvót využití druhotných surovin ve stavebnictví v rámci zakázek financovaných z veřejných zdrojů a navrhnout metodický pokyn pro veřejnou správu o možnostech a způsobech použití druhotných surovin ve veřejných zakázkách.

21 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 21 Projednat způsob a postup zpracování katalogu druhotných surovin vhodných pro využití ve stavebnictví.

22 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 22 Projednat možnost uzavření dobrovolné dohody mezi výrobci a dovozci plochého skla včetně výrobků z něj a subjekty provozujícími stavební činnost včetně demolic o zajištění sběru a zpracování plochého skla a výrobků z plochého skla po ukončení jejich životnosti. V případě dohody dotčených subjektů připravit návrh dobrovolné dohody.

23 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 23 Projednat možnosti uzavření dobrovolné dohody mezi výrobci plastů a kolektivními systémy zabývajícími se zpětným odběrem výrobků s ukončenou životností (včetně sběru autovraků) a samosprávnými celky o zajištění sběru a zpracování výrobků z plastů po ukončení jejich životnosti.

24 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 24 Prosazovat možnosti využívání druhotných surovin získaných z výrobků, materiálů a surovin po ukončení jejich životnosti v rámci operačních programů a dalších programů podpor.

25 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 25 Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie, zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách, zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů, Zavádění off grid systémů, zavádění systémů řízení spotřeby energií, zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin, zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě, k vytěžování DS z použitých výrobků, na výrobu finálních výrobků z DS vč. náhrad primárních surovin DS Alokace 37 549 745 EUR Program PO 3 – SC 3.4. Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání s energií a při využívání DS

26 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 26 Doplnit Národní soustavu povolání o Jednotky práce, které budou tvořit součást profesního zajištění principů oběhového hospodářství v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin Začlenit výuku o druhotných surovinách do soustavy vzdělávání.

27 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 27 Projednat možnost na úrovni sítě Zdravých měst a Místní Agendy 21 přenesení realizace Politiky druhotných surovin ČR na komunální úroveň.

28 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 28 Veškeré informace lze nalézt na webových stránkách MPO www.mpo.cz, sekce Podpora podnikání http://www.mpo.cz/cz/podpora- podnikani/oppik/www.mpo.czhttp://www.mpo.cz/cz/podpora- podnikani/oppik/ Kontakty: Programy podpory spadající do PO 1 OP PIK: Ing. Petr Porák, tel.: 224 853 042, email: porak@mpo.czporak@mpo.cz Programy podpory spadající do PO 2 OP PIK: Ing. Jaroslava Kubů, tel.: 224 852 372, email: kubu@mpo.czkubu@mpo.cz Programy podpory spadající do PO 3 OP PIK: Ing. Ondřej Tomšej, tel.: 224 852 606, email: tomsej@mpo.cztomsej@mpo.cz Programy podpory spadající do PO 4 OP PIK: Ing. Martin Volf, tel.: 224 852 870, email: volf@mpo.czvolf@mpo.cz Obecné informace http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-stranahttp://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana Informační zdroje

29 Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 29 Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci Ing. Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie tel.: 22485 2689 email: kulhankovap@mpo.cz


Stáhnout ppt "Ing. Pavlína Kulhánková Ředitelka odboru ekologie Oběhové hospodářství a Politika druhotných surovin ČR 11 Předcházení vzniku odpadů 2015 Praha 6. – 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google