Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test."— Transkript prezentace:

1 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test

2 A pravoúhlé, tvarové, úhlové B pravoúhlé, rádiusové, rybinové C tvaru U, tvaru T, tvaru V D modulové, prismatické, oblé 1. Z hlediska tvaru rozdělujeme drážky na: A

3 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A průchozí a uzavřené B průběžné a zapuštěné C průběžné, polozavřené a uzavřené D průchozí a zapuštěné 2. Z hlediska hloubky rozdělujeme drážky na: D

4 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A průchozí a uzavřené B průběžné a zapuštěné C průběžné, polozavřené a uzavřené D průchozí a zapuštěné 3. Z hlediska hloubky rozdělujeme drážky na: D

5 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A dvoubřitou stopkovou frézu B vícebřitou stopkovou frézu C kotoučovou frézu D dvojice kotoučových fréz 4. Pro frézování výřezů je vhodné použít z hlediska produktivity práce: D

6 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A M = d + t + D/2 případně M = d + D/2 B M = d/2 + t + D/2 případně M = d/2 + D/2 případně M = d/2 + D/2 C M = d/2 + t + D případně M = d/2 + D D M = d/2 + t/2 + D/2 případně M = d/2 + D/2 5. Při frézování pravoúhlých drážek na hřídeli při najetí na střed hřídele používáme vztah: B

7 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A úhlovou frézu B korunkovou řezu C dvoubřitou frézu D vícebřitou frézu 6. Při zavrtávacím posuvu používáme: C

8 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A nejprve stopkovou nebo kotoučovou frézou, poté korunkovou frézou a na závěr tvarovou frézou B nejprve stopkovou nebo kotoučovou frézou, poté modulovou frézou a na závěr úhlovou frézou C nejprve stopkovou nebo kotoučovou frézou, poté korunkovou frézou a na závěr úhlovou frézou D nejprve stopkovou frézou, poté kotoučovou frézou, hrany srazíme pilníkem 7. Drážku tvaru,,T´´ frézujeme: C

9 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A posuvným měřítkem B mikrometrem a úhloměrem C mezními válečkovými trny a speciálními mikrometry na rybinová vedení D mikrometry, základními rovnoběžnými měrkami a broušenými válečky 8. Rybinové drážky a výřezy měříme: D

10 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A podle orýsování, pomocí vodícího pravítka, pomocí otočného stolu, kopírováním, pomocí NC a CNC techniky B podle orýsování, tvarovými frézami, pomocí otočného svěráku, kopírováním, pomocí NC a CNC techniky C podle orýsování, tvarovými frézami, pomocí otočného stolu, kopírováním, pomocí NC a CNC techniky D pomocí tvarových podložek, tvarovými frézami, pomocí otočného stolu, kopírováním, pomocí NC a CNC techniky 9. Na frézkách obrábíme tvarové plochy následujícími způsoby: C

11 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A jsou velmi přesné, pohyby ve všech osách jsou strojní B jsou méně přesné, kvalita závisí především na manuální zručnosti pracovníka C jsou náročné na výrobu, potřebujeme speciální nástroje D patří mezi nejpoužívanější způsoby, vyznačuje se vysokou produktivitou práce 10. Tvarové plochy vyráběné podle orýsování: B

12 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A jsou přesné, vyrábíme pouze jednoduché tvarové plochy menších poloměrů zaoblení B jsou nepřesné, vyrábíme pouze jednoduché tvarové plochy menších poloměrů zaoblení C jsou přesné, vyrábíme i velmi složité tvarové plochy menších poloměrů zaoblení D jsou méně přesné, vyrábíme i velmi složité tvarové plochy jakýchkoliv poloměrů zaoblen 11. Tvarové plochy vyráběné tvarovými frézami: A

13 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A které mívají malý poloměr zaoblení B které bývají určeny středovým úhlem, poloměrem, případně tam kde je veliký poloměr zaoblení C které mívají malý poloměr zaoblení. Při frézování používáme vždy speciální nástroje D které bývají určeny středovým úhlem, poloměrem, případně tam kde je veliký poloměr zaoblení. Při frézování používáme vždy speciální nástroje 12. Pomocí otočného stolu vyrábíme tvarové plochy: B

14 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A používá při frézování tvarových ploch, které bývají určeny středovým úhlem B se používá většinou pro obrábění krátkých a jednodušších tvarových profilů C používáme především v kusové výrobě, frézujeme pouze jednodušší tvary D se používá především v sériové výrobě, např.při výrobě zápustek,vaček apod. 13. Frézování tvarových ploch kopírováním: D

15 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A vyrábíme pouze jednodušší tvary, dráha nástroje je určena vzorovým modelem B vyrábíme i velmi složité tvary, dráha nástroje je určena vzorovým modelem C používáme nositele informace jako vačky, šablony apod. D jsou možnosti frézování tvarových ploch závislé na možnostech řídícího systému 14. Při frézování tvarových ploch na NC a CNC strojích: D

16 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A jednoduché, složené, univerzální B jednoduché, otočné, univerzální C jednoduché, diferenciální, univerzální D jednoduché, univerzální 15. Dělící přístroje z hlediska konstrukce dělíme na: D

17 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A rozdělit obvod na neomezený počet dílů B rozdělit obvod na omezený počet dílů, nezáleží však na dělícím kotouči C rozdělit obvod na omezený počet dílů, 2,4,6,8,12 a 24 D rozdělit obvod na omezený počet dílů, 2,3,4,6,8,12 a 24 16. Jednoduché dělící přístroje umožňují: D

18 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A 1:40 B 1:40 (1:60,1:80) C 1:60 (1:40,1:80) D 1:80 (1:40,1:60) 17. Základem UDP je vnitřní převod, který bývá: B

19 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A dělení přímé a dělení nepřímé - jednoduché, složené, diferenciální B dělení přímé - jednoduché, složené, diferenciální a dělení nepřímé C dělení přímé - jednoduché a dělení nepřímé - složené, diferenciální D dělení přímé a dělení nepřímé - jednoduché, rozložené, diferenciální 18. Při dělení na UDP používáme: A

20 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A jestliže si nevystačíme s dělením diferenciálním B jestliže počet roztečí je dělitelný třemi C používá se tam kde nelze použít dělení jednoduché a složené. Nelze použít, při vyklonění vřetene UDP D používá se tam kde nelze použít dělení jednoduché a složené. Nelze použít při výrobě šroubovité drážky 19. Dělení nepřímé složené využíváme tehdy: B

21 Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test A používá se tam kde nelze použít dělení jednoduché a složené. Nelze použít při výrobě šroubovité drážky, při vyklonění vřetene UDP B používá se tam kde nelze použít dělení jednoduché. Nelze použít při výrobě šroubovité drážky, při vyklonění vřetene UDP C používá se tam kde nelze použít dělení jednoduché a složené. Nelze použít, při vyklonění vřetene UDP D používá se tam kde nelze použít dělení jednoduché a složené. Nelze použít při výrobě šroubovité drážky 20. Dělení nepřímé diferenciální: A

22 Použité zdroje: Použité zdroje: KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 330 s. ISBN 80-7204-722-2. ŘÍČKA, Jaroslav a Vladimír BULLA. Technologie obrábění. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1979, 179 s. ISBN 80-7204-722-2. KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2. PŘIKRYL, Zdeněk. Teorie obrábění. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1966, 227 s. Učební texty vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze). LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4. CHLADIL, Josef. Teorie obrábění: Příklady a cvičení. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1983, 64 s. Učební texty vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze). ISBN 80-214-0370-5.


Stáhnout ppt "Frézování drážek, tvarových ploch, pomocí UDP - test."

Podobné prezentace


Reklamy Google