Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tváření kovů – test č.2. Tváření kovů Akování a válcování B tažení tyčí a drátů C protlačování D protahování a obrážení 1.Mezi způsoby tváření nepatří:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tváření kovů – test č.2. Tváření kovů Akování a válcování B tažení tyčí a drátů C protlačování D protahování a obrážení 1.Mezi způsoby tváření nepatří:"— Transkript prezentace:

1 Tváření kovů – test č.2

2 Tváření kovů Akování a válcování B tažení tyčí a drátů C protlačování D protahování a obrážení 1.Mezi způsoby tváření nepatří: D

3 Tváření kovů Aza tepla - za vysokých teplot za tepla - za nízkých teplot B za tepla, za studena C pouze za tepla, kdy materiál je zahřán na teplotu tavení D pouze za studena 2.Tváření dělíme: B

4 Tváření kovů Abuchary - pružinové a kompresorové karusely - jednoplunžrové a tříplunžrové B buchary - jednoplunžrové a dvouplunžrové hydraulické lisy - pružinové a kompresorové C buchary - pružinové a kompresorové hydraulické lisy - jednoplunžrové a tříplunžrové D buchary - pružinové a hydraulické hydraulické lisy - jednoplunžrové a pětiplunžrové 3.Pro volné kování používáme: C

5 Tváření kovů Aprodlužování, hlazení, osazování, pěchování, sekání, leštění B prodlužování, hlazení, osazování, pěchování, sekání, kovářské svařování C protahování, nabírání, osazování, pěchování, sekání, kovářské svařování D protahování, hlazení, sedlání, osazování, pěchování, sekání, válcování 4.Mezi základní technologické operace při ručním volném kování patří: volném kování patří: B

6 Tváření kovů Ase vyrábí formy - zápustky B se zesiluje polotovar, krátké kusy se pěchují na kovadlině ve svislé poloze, delší kusy v poloze vodorovné C se materiál zapouští přes hranu kovadliny nebo přes její roh. D zatlačuje kov v plastickém stavu do dutiny v ocelovém bloku 5.Při zápustkovém kování: D

7 Tváření kovů Atváření kovů na válci, materiál se zkracuje a zároveň stlačuje - válcování probíhá na válcových tratích B plastické tváření kovů mezi dvěma otáčejícími se válci, materiál se prodlužuje a zároveň stlačuje - válcování probíhá na válcových tratích C tváření kovů na válcích, materiál se zkracuje a zároveň prodlužuje - válcujeme rotační polotovary D plastické tváření kovů mezi dvěma otáčejícími se válci, materiál se prodlužuje a zároveň stlačuje - válcujeme nerotační polotovary 6.Válcování je: B

8 Tváření kovů Ahladké kalibrované - zářez na obvodu válce B hrubovací hladící kalibrovací - zářez na obvodu válce C hrubovací - podávací hladící kalibrovací - zářez na čele válce D hrubovací hladící - leštící kalibrovací - velmi hladké - dokončovací 7.Válce válcovacích stolic mohou být: A

9 Tváření kovů Azískáváme sice nepřesné, ale hladké tyče kruhových průřezů tažením otvorem v průvlačnici B získáváme bezešvé ocelové trubky různých průřezů tažením otvorem v průvlaku C získáváme velmi přesné a hladké tyče různých průřezů tažením otvorem v průvlaku D získáváme velmi přesné a hladké tyče různých průřezů tažením v kalibrovaných válcích 8.Tažením profilových tyčí za studena: C

10 Tváření kovů Atažením průvlaky, dochází k redukci průměru drátu, provádí se v drátotazích B tažením průvlačnicí, dochází ke zvětšování průměru drátu, provádí se v drátořezech C tažením průvlaky, dochází k redukci průměru drátu, provádí se v drátořezech D tažením průvlaky, dochází k redukci průměru drátu, provádí se na válcovacích stolicích 9.Tažení drátu se provádí: A

11 Tváření kovů Aprotisměrné protlačování sousledné protlačování sousledné duté protlačování B sousledné duté protlačování nesousledné protlačování kombinované protlačování C sousledné protlačování nesousledné protlačování nesousledné duté protlačování D protisměrné duté protlačování sousledné protlačování kombinované duté protlačování 10.Při protlačování za studena rozeznáváme tyto základní způsoby protlačování: základní způsoby protlačování: A

12 Tváření kovů Az plechových polotovarů vyrábějí otevřená dutá tělesa, výtažky se následně obrábějí, nástroj se skládá z průvlaku a tažníku. B z plechových polotovarů vyrábějí zásadně nerotační tělesa, výtažky se následně pouze brousí, nástroj se skládá z průbojníku a průbojnice C z plechových polotovarů vyrábějí rotační tělesa, výtažky se většinou již neobrábějí, nástroj se skládá z tažnice a matrice D z plechových polotovarů vyrábějí otevřená dutá tělesa, výtažky se většinou již neobrábějí, nástroj se skládá z tažnice a tažníku. 11.Tažením se: D

13 Tváření kovů Astříhání B ohýbání C kovoobrábění D kovotlačení 12.Mezi základní práce v lisovací technice nepatří: C

14 Tváření kovů Aprůstřižník a průstřižnice B průbojník a průbojnice C průvlak a průvlačnice D zápustník a zápustnice 13.Součástí jednoduchého prostřihovadla je: A

15 Tváření kovů Avznikají na vnitřní i vnější straně ohybu tlaková napětí B vznikají na vnitřní straně ohybu tahová a na vnější straně tlaková napětí C vznikají na vnitřní i vnější straně ohybu tahová napětí D vznikají na vnitřní straně ohybu tlaková a na vnější straně tahová napětí 14.Ohýbáním: D

16 Tváření kovů Aje ohýbání na zkružovacích strojích mezi pěti válci, válce mohou být hladké a kalibrované B je ohýbání na zkružovacích strojích mezi válci, ty bývají nejčastěji tři, válce mohou být pouze hladké C je ohýbání na zkružovacích strojích mezi válci, ty bývají nejčastěji tři, mohou být i čtyři, válce mohou být hladké a kalibrované D je ohýbání na zkružovacích strojích mezi válci, ty bývají nejčastěji tři, válce bývají vždy kalibrované, ohýbáme pouze ploché profily 15.Zkružování je: C

17 Tváření kovů Apostupným přitlačováním plechu na rotující modely, vyrábíme nerotační tělesa dutých tvarů B postupným přitlačováním plechu na rotující modely, vyrábíme rotační tělesa dutých tvarů C postupným přitlačováním plechu na modelové šablony, vyrábíme nerotační tělesa přímých tvarů D postupným přitlačováním plechu na modelové šablony, vyrábíme rotační tělesa kyprých tvarů 16.Princip kovotlačení spočívá v: B

18 Použité zdroje: FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095 FOREJT, Milan. Teorie tváření a nástroje. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1991, 187 s. ISBN 80-214-0294-6. HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718- 3244-8. LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4. ŠVAGR, Jiří a Jan VOJTÍK. Technologie ručního zpracování kovů: pro 1. ročník středních odborných učilišť. 3. vyd., v Institutu 2. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000, 91 s. ISBN 80-710-5214-0. TMĚJ, Jaroslav. Progresivní metody při zpracování plechů. Dům techniky ČSVTS.


Stáhnout ppt "Tváření kovů – test č.2. Tváření kovů Akování a válcování B tažení tyčí a drátů C protlačování D protahování a obrážení 1.Mezi způsoby tváření nepatří:"

Podobné prezentace


Reklamy Google