Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test."— Transkript prezentace:

1 Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test

2 Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test A způsob obrábění, kdy je materiál odtavován chemickými účinky B způsob obrábění, kdy elektrickými výboji mezi nástrojem a obrobkem je materiál obráběn C způsob obrábění, kdy elektrickými výboji je materiál odtavován D proces oddělování materiálu prostřednictvím anodického rozpouštění v elektrolytu 1. Elektrochemické obrábění je: D

3 Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test A vyrábí se tvarově složité součásti hřídelového tvaru B vyrábí se tvarově složité součásti ( zápustky, lisovací formy apod.) Nástroj má tvar negativu vyráběné součásti C vyrábí se tvarově jednoduché součásti. Nástroj má tvar vyráběné součásti D vyrábí součásti určené pro následné tepelné zpracování 2. Elektrochemickým obráběním se: B

4 Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test A a) v proudícím elektrolytu b) rotující elektrodou B a) v proudícím elektrolytu b) rotující elektrodou c) v ochranné atmosféře C a) v proudícím elektrolytu b) titanovou elektrodou c) v ochranné atmosféře D a) titanovou elektrodou b) v ochranné atmosféře c) chemickou elektrolýzou 3. K základním způsobům elektrochemického obráběním patří obrábění: A

5 Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test A pracovní elektroda je katoda, anodu tvoří obrobek, k obrábění je využito vysoké hustoty proudu B pracovní elektroda je anoda, katodu tvoří obrobek C pracovní elektroda je katoda, anodu tvoří obrobek, k obrábění je využito malé hustoty proudu D pracovní elektroda je anoda, katodu tvoří obrobek, k obrábění je využito vysoké hustoty proudu 4. Při ECM proudícím elektrolytem: A

6 Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test A se součástka zahřívá na 500°C, nevzniká však nebezpečí změny struktury obráběného materiálu B se součástka zahřívá na 800°C, vzniká nebezpečí změny struktury obráběného materiálu C se součástka nezahřívá ( jen 100°C ), nevzniká nebezpečí změny struktury obráběného materiálu D se součástka nezahřívá, vzniká však nebezpečí změny struktury obráběného materiálu 5. Při ECM proudícím elektrolytem: C

7 Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test A pasivní vrstva z obrobku neodstraňuje, vzniká změna struktury obráběného materiálu B pasivní vrstva z obrobku se soustavně odstraňuje otáčejícím se nástrojem mezi nějž se přivádí proud elektrolytu s rozptýlenými brusivem C rozptýlené brusivo proudícím elektrolytem aktivuje pasivní vrstvu obráběného materiálu D diamantový brusný kotouč přivádí proud elektrolytu s rozptýlenými brusivem, pasivní vrstva zůstává 6. Při ECM otáčející se elektrodou se: B

8 Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test A obrábění součástí složitých tvarů, zápustek, střižných nástrojů B pájení a svařování, tepelné zpracování C obrábění součástí složitých tvarů, pájení a svařování, tepelné zpracování D broušení nástrojů s břitovými destičkami ze SK, dělení tvrdých materiálů 7. ECM otáčející se elektrodou se používá k: D

9 Použité zdroje: KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 330 s. ISBN 978-80-7204-722-2. KOCMAN, Karel a Jaroslav PROKOP. Výrobní technologie II: [obrábění]. Brno: CERM, 2002, 83 s. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství). ISBN 80-214-2189-4. KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie: [učebnice]. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998, 164 s. Učebnice pro odborné školy (Fragment). ISBN 80-720-0296-1. DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi: obráběcí stroje a jejich programování. Vyd. 1. Praha:Europa- Sobotáles, 2007, 608 s. ISBN 978-80-86706-19-1.


Stáhnout ppt "Elektrochemické obrábění, chemické obrábění - test."

Podobné prezentace


Reklamy Google