Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektroerozívní metody obrábění - test. Elektroerozívní metody obrábění - test Elektroerozívní metody obrábění - test A tam, kde chceme dosáhnout vysoké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektroerozívní metody obrábění - test. Elektroerozívní metody obrábění - test Elektroerozívní metody obrábění - test A tam, kde chceme dosáhnout vysoké."— Transkript prezentace:

1 Elektroerozívní metody obrábění - test

2 Elektroerozívní metody obrábění - test Elektroerozívní metody obrábění - test A tam, kde chceme dosáhnout vysoké produktivity práce, můžeme obrábět součásti s vysokou pevností, tvrdostí a tvarově velmi složité díly B tam, kde by klasický způsob obrábění byl nemožný, můžeme obrábět součásti s vysokou pevností, tvrdostí a tvarově jednoduché součásti C tam, kde chceme zkrátit výrobní časy na minimum, můžeme obrábět součásti s vysokou pevností, tvrdostí a tvarově velmi složité díly D tam, kde by klasický způsob obrábění byl obtížný nebo nemožný, můžeme obrábět součásti s vysokou pevností, tvrdostí a tvarově velmi složité díly 1. Nekonvenční metody obrábění se používají: D

3 Elektroerozívní metody obrábění - test Elektroerozívní metody obrábění - test A elektroerozivní metody obrábění ( Elektro Discharge Machining – EDM ) B ultrazvukové obrábění ( Ultrasonic Machining – USM ) C obrábění paprskem plasmy ( Plasma Beam Machining – PBM ) D obrábění paprskem laseru ( Laser Beam Machining – LBM ) 2. Do kategorie oddělování materiálu tepelným účinkem nepatří: B

4 Elektroerozívní metody obrábění - test Elektroerozívní metody obrábění - test A obrábění paprskem vody (Watter Jet Machining – WJM, Abrasive Watter Jet Machining – AWJM) (Watter Jet Machining – WJM, Abrasive Watter Jet Machining – AWJM) B elektrochemické obrábění ( Elektro Chemical Machining – ECM ) C elektroerozivní metody obrábění ( Elektro Discharge Machining – EDM ) D obrábění paprskem laseru ( Laser Beam Machining – LBM ) 3. Do kategorie oddělování mechanickým účinkem patří: A

5 Elektroerozívní metody obrábění - test Elektroerozívní metody obrábění - test A je materiál odtavován, odpařován a rozprašován elektrodou, která se přibližuje k obrobku malou rychlostí B je oddělování materiálu prostřednictvím anodického rozpouštění v elektrolytu, který proudí mezerou mezi elektrodami C je úběr materiálu vyvolán periodicky se opakujícími elektrickými výboji mezi nástrojem a obrobkem D dochází k úběru materiálu abrazívním účinkem brusiva, které se přivádí ve formě suspenze mezi nástroj a obráběný materiál 4. Při elektrojiskrovém hloubení: C

6 Elektroerozívní metody obrábění - test Elektroerozívní metody obrábění - test A možnost obrábění elektricky vodivých materiálů bez ohledu na jejich mechanické vlastnosti B na obrobek nepůsobí žádné mechanické zatížení C možnost obrábění jakýchkoliv materiálů s ohledem na jejich mechanické vlastnosti D jednoduchá výroba nástrojových elektrod, na hranách obrobků nezůstávají otřepy 5. Mezi výhody elektrojiskrového hloubení nepatří: C

7 Elektroerozívní metody obrábění - test Elektroerozívní metody obrábění - test A vyznačující se minimální šířkou řezu a uplatňuje se při řezání hutních polotovarů. Elektrodou je tenký ocelový drát B vyznačující se minimální šířkou řezu a uplatňuje se při výrobě střižných a lisovacích nástrojů. Elektrodou je tenký drát z mědi a jejich slitin C vyznačující se minimální šířkou řezu a uplatňuje se při řezání hutních polotovarů. Elektrodou je tenký diamantový kotouč D vyznačující se maximální šířkou řezu a uplatňuje se při výrobě frézovacích nástrojů. Elektrodou je tenký drát z kobaltu 6. Elektrojiskrové řezání je metoda: B

8 Použité zdroje: KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 330 s. ISBN 978-80-7204-722-2. KOCMAN, Karel a Jaroslav PROKOP. Výrobní technologie II: [obrábění]. Brno: CERM, 2002, 83 s. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství). ISBN 80-214-2189-4. KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie: [učebnice]. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998, 164 s. Učebnice pro odborné školy (Fragment). ISBN 80-720-0296-1. DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi: obráběcí stroje a jejich programování. Vyd. 1. Praha:Europa- Sobotáles, 2007, 608 s. ISBN 978-80-86706-19-1.


Stáhnout ppt "Elektroerozívní metody obrábění - test. Elektroerozívní metody obrábění - test Elektroerozívní metody obrábění - test A tam, kde chceme dosáhnout vysoké."

Podobné prezentace


Reklamy Google