Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dny Latinské Ameriky: BRAZÍLIE Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 13. 11. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dny Latinské Ameriky: BRAZÍLIE Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 13. 11. 2013."— Transkript prezentace:

1

2 Dny Latinské Ameriky: BRAZÍLIE Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 13. 11. 2013

3 ČEB v systému státní podpory exportu Česká exportní banka, a.s. (ČEB, a.s.) je specializovanou bankovní institucí, která tvoří nedílnou součást státní proexportní politiky. Podléhá standardním pravidlům a dohledu České národní banky. Akciová společnost ve vlastnictví českého státu, která vznikla v roce 1995. Zajišťuje zejména typy financování, které jsou pro komerční banky – především v současné době – obtížně realizovatelné z důvodu vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury financování. Poskytuje financování v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie. 3

4 Činnost a výsledky ČEB Jako zajištění úvěrů využívá pojistné produkty EGAP. Mezinárodní rating na úrovni ČR: Moody’s A1, Standard & Poor’s: AA- V roce 2012 podepsala 54 smluv v objemu 26,2 miliardy Kč, celkově byly čerpány úvěry ve výši 14,5 miliardy Kč. Největším kontraktem bylo financování výstavby metalurgického kombinátu v Ruské federaci s celkovými investičními náklady ve výši cca 331 mil. EUR. ČEB disponuje také rozsáhlou nabídkou produktů podpory malých a středních podniků – předexportních úvěrů, dodavatelských úvěrů, záruk za vývozce i subdodavatele vývozců ve spolupráci s komerčními bankami. 4

5 Základní parametry financování Česká exportní banka, a.s. zajišťuje podpořené financování exportu přímo pro české exportéry nebo investory, ale úvěr může být poskytnut také zahraničnímu importérovi nebo bance importéra. ČEB poskytuje podpořené exportní financování v souladu s pravidly OECD, které stanoví u exportního financování na 2 a více roků tyto podmínky: - oficiální podpora pro místní náklady ≤ 30% hodnoty zakázky; - kupující musí zaplatit předem ≥ 15% hodnoty zakázky; - maximální splatnost - pro zemi v kategorii I (relativně bohatá) až 8,5 roku - pro zemi v kategorii II (relativně chudá) až 10 let - výjimky pro letadla, lodě, jaderné elektrárny a alternativní energetické zdroje - jistina a úroky se splácí ve stejných splátkách, nejméně jednou za 6 měsíců, - minimální fixní úroková sazba na úrovni CIRR (Commercial Interest Reference Rate) 5

6 6 Úvěrové portfolio dle sektorů

7 Brazílie jako cílová země financování ČEB ČEB považuje Brazílii za jednu z preferovaných zemí pro financování vývozu. Doposud nemá ČEB rozsáhlé zkušenosti s financováním do Brazílie, realizováno bylo jen několik menších projektů v oblasti leteckého průmyslu. ČEB je připravena poskytnout pomoc českým vývozcům i jejich brazilským obchodním partnerům při nalezení vhodného řešení financování vývozu českých výrobků a technologií, popř. i českých investic v Brazílii. Úvěry mohou být poskytnuty v EUR a USD. ČEB aktivně spolupracuje se velvyslanectvím, konzuláty i zahraniční kanceláří MPO v Brazílii. 7

8 Nabídka produktů ČEB pro vývoz do Brazílie 8 Klient Produkt ČESKÝ EXPORTÉR Financování výroby pro export (předexportní úvěr) Dodavatelský exportní úvěr Záruky Odkup vývozních pohledávek ČESKÝ INVESTOR Financování investic v zahraničí BRAZILSKÝ IMPORTÉR Odběratelský exportní úvěr BANKA ČESKÉHO EXPORTÉRA Refinancování exportního dodavatelského úvěru BANKA BRAZILSKÉHO IMPORTÉRA Refinancování exportního odběratelského úvěru

9 Spolupráce s brazilskými bankami ČEB preferuje spolupráci s velkými a stabilními bankami, jako jsou např.: Banco do Brasil S.A., Brasilia, Banco Itau Unibanco S.A., Sao Paulo, Banco bradesco S.A., Sao Paulo, Banco Santander (Brasil) S.A., Sao Paulo, Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, Rio de Janeiro Samozřejmě je připravena zvážit spolupráci i s dalšími brazilskými bankami, a to na základě interních analýz rizika a poskytnutých záruk. 9

10 Strategie ČEB – přínosy pro obchody v Brazílii –Zvýšení počtu podpořených vývozců (i SME) – možnost získání nových obchodních příležitostí v Latinské Americe –Podpora investičních aktivit českých subjektů v zahraničí –přítomnost na brazilském trhu prostřednictvím investic –Teritoriální diverzifikace –Brazílie jako teritorium s vyšším počtem obchodních případů 10

11 Ing. Petr Križan náměstek generálního ředitele Česká exportní banka 111 21 Praha 1, Vodičkova 34 www.ceb.cz Děkuji za pozornost 11


Stáhnout ppt "Dny Latinské Ameriky: BRAZÍLIE Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 13. 11. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google