Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze špičková, otevřená, přátelská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze špičková, otevřená, přátelská."— Transkript prezentace:

1 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze špičková, otevřená, přátelská

2 Historie a současnost součástí Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě největší v České republice

3 Počet studentů 2011/12

4 Absolventi

5 Doktorské studijní programy (Ph.D.) Doktorské studijné programy (DSP) v biomedicíně ve spolupráci s Akademií věd ČR Akreditováno 21 DSP v češtině a 20 DSP v angličtině

6 Základní data o zaměstnancích fakulty

7 Věda a výzkum Špičkové centrum medicínského a biomedicínského výzkumu v České republice Řadí se mezi 10 nejlepších a nejvýkonnějších vědeckých institucí v České republice Mezinárodně uznávaná vědecká instituce Rozsáhlá mezinárodní spolupráce v rámci EU i mimo ni Rozsahem mimořádná a vzácná spolupráce teoretických a klinických pracovišť při řešení vědeckých problémů

8 Věda a výzkum 2005–2010 na 1. LF UK vzniklo 28,6 % vědecké produkce všech lékařských fakult (podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace) společně s VFN je produkce 29,1 % veškerého biomedicínského výzkumu v ČR místo společného řešení výzkumných záměrů MŠMT a řady grantů (GA ČR, IGA MZ ČR, GA UK, MPO, TA ČR), mezinárodních projektů (např. 6. a 7. RP EU)

9 Věda a výzkum Hlavní témata výzkumu významná a častá onemocnění s velkým dopadem na zdravotní stav obyvatelstva řešení kombinuje přístupy základního i klinického výzkumu kardiovaskulární a metabolická onemocnění: ICHS, regenerace srdečního svalu při infarktu, diabetes mellitus onkologie: molekulární podklady vzniku nádorů neurovědy: vznik neurodegenerativních nemocí, neonatologie a perinatologie dědičné metabolické choroby

10 Recentní objevy na 1. LF UK Prof. Miloš Grim – izolace kmenových buněk z vlasových folikulů Významný potenciální zdroj buněk pro regenerativní medicínu a buněčnou terapii. Jsou snadno dostupné v pacientově kůži, netvoří se proti nim protilátky, a s jejich přípravou nejsou spojeny etické problémy –Patent USA Prof. Milan Elleder – gen pro mukopolysacharidózu III Velmi závažné geneticky podmíněné onemocnění, objev může v budoucnu být využit k léčbě Prof. Ivan Raška – nové poznatky o organizaci buněčného jádra Základní výzkum, jehož dosah však zasahuje nejen genetiku, ale např. též virové infekce

11 Věda a výzkum – řešení granty

12 Věda a výzkum

13 Biomedicínské patenty a aplikace spin-off CleverTech, s. r. o., působí v oblasti aplikací HomeCare technologií a Personal Health Systems, provádí transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe – Cena za inovace 2007, 2008 – Realizace společného projektu vývoje dohledového systému pro seniory ve spolupráci 1.LF, CleverTech, Nadace Vodafone Komercializace duševního vlastnictví týmů 1. LF Chipové technologie pro diagnostiku Vývoj biotechnologických terapeutických přístupů Biokompatibilní materiály, tkáňová regenerace Buněčná a genová terapie atd.

14 Investice 2003–2011 modernizace výukové a výzkumné základny fakulty výstavba nových laboratoří rekonstrukce budov, laboratoří, poslucháren zlepšování zázemí pro studenty zlepšování pracovních podmínek pro vědeckou a výzkumnou činnost

15 Vybrané investiční akce 2003–2011 Akce Částka (mil.Kč) Kateřinská 32 (děkanát, Ústavy: klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, lékařské biochemie, Stomatologická klinika) 707 U Nemocnice 3 (Anatomický ústav)58 U Nemocnice 4 (knihovna, studovny Ústavy: vědeckých informací, dějin lékařství a cizích jazyků) 163 U Nemocnice 5 (Ústavy: biochemie, patofyziologie, biofyziky, nukleární medicíny) 110

16 Vybrané investiční akce 2003–2011 Akce Částka (mil.Kč) Albertov 4 (Purkyňův ústav – Ústavy: histologie, biologie a lékařské genetiky, farmakologie, buněčné biologie a patologie) 118 Albertov 5–7 (Ústavy: fyziologie, všeobecného lékařství, Klinika rehabilitačního lékařství) 34 Studničkova 2,4,7 (Ústavy: patologie, soudního lékařství a toxikologie, imunologie a mikrobiologie, hygieny a epidemiologie) 119 Celkem1 309

17 Stav po rekonstrukci objektu Kateřinská 32

18 Probíhající a plánované akce Rekonstrukce Purkyňova ústavu Albertov 4 (rek.přednáškového sálu) Rekonstrukce prostor Ústavu soudního lékařství a toxikologie Studničkova 2, 4 Rekonstrukce přednáškového sálu a praktik Ústavu patologie Studničkova 2, 4 Rekonstrukce Ústavu imunologie a mikrobiologie Studničkova 7 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5–7

19 Kampus Albertov UK Společný projekt UK: 1. lékařská fakulta UK Přírodovědecká fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Rozvoj biomedicínského výzkumu a vznik nové moderní infrastruktury – návaznost na klinicko-medicínská a pedagogická pracoviště prostoru Karlov – Albertov

20 Kampus Albertov UK – Biocentrum a Globcentrum Usnesením vlády ČR ze dne 31.8. 2011, č. 653, dokumentace programu MŠMT 133 210, schválena částka 2,4 mld. Kč

21 Umístění center v zástavbě

22 Současnost a perspektivy klíčové činnosti: VÝUKA, VĚDA, VÝZKUM A VÝVOJ největší počet studentů v magisterských programech ze všech lékařských fakult zaujímá významné postavení ve výuce nelékařských magisterských a bakalářských programů postgraduální vzdělávání v doktorských studijních programech (Ph.D.) v biomedicíně v biomedicínském výzkumu nejvýkonnější lékařská fakulta v ČR právo konat habilitační řízení ve 37 a jmenovací řízení ve 34 oborech


Stáhnout ppt "1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze špičková, otevřená, přátelská."

Podobné prezentace


Reklamy Google