Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sv. Faustýna Kowalska Maria Faustina /Helena/ Kowalska sv. Faustýna Kowalska Maria Faustina /Helena/ Kowalska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sv. Faustýna Kowalska Maria Faustina /Helena/ Kowalska sv. Faustýna Kowalska Maria Faustina /Helena/ Kowalska."— Transkript prezentace:

1 sv. Faustýna Kowalska Maria Faustina /Helena/ Kowalska sv. Faustýna Kowalska Maria Faustina /Helena/ Kowalska

2

3 Obraz milosrdného Ježíše (Obraz Božího milosrdenství) Jeho podoba byla zjevena ve vizi, kterou měla sestra Faustina 22. února 1931 v cele Plockého kláštera. Pro tento obraz Krista jsou charakteristické dva paprsky. Světlý paprsek představuje vodu, která omilostňuje duše, červený paprsek znamená krev, která je životem duše. Pán Ježíš sestře Faustině řekl: "Slibuji, že duše, která bude tento obraz ctít, nezahyne. Já sám ji budu chránit jako svou chválu."

4 Hodina Božího milosrdenství V říjnu 1936 v Krakově doporučil Pán Ježíš uctívat hodinu své smrti: "Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky. Vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. "Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky. Vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán.

5 Hodina Božího milosrdenství O třetí hodině vyprošuj mé milosrdenství zvláště hříšníkům a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umíráni. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení..."

6 Přislíbení Pána: Přislíbení Pána: "Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v životě a zvláště v hodině smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit Korunka k Božímu milosrdenství,,Jak veliké milosti udělím duším, které se budou tu Korunku modlit, nitro mého milosrdenství je pohnuto vůči těm, kdo se Korunku modlí. Zapiš tato slova, má dcero, říkej světu o mém milosrdenství, ať celé lidstvo pozná mé neproniknutelné milosrdenství. Je to znamení posledních časů, po něm přijde den spravedlnosti. Dokud je čas, ať (se) utíkají k prameni mého milosrdenství, ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla. " Ach, duše lidí, kam se ukryjete v den Božího hněvu? Teď se utíkejte k prameni Božího milosrdenství. Jak veliký počet duší vidím - vzdaly chválu Božímu milosrdenství a budou zpívat píseň chvály navěky.

7 Korunka k Božímu milosrdenství Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Jěžíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Jěžíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení bud' milosrdný k nám i k celému světu. Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. Ó krvi a vodo, která jsi vytryskla ze srdce Ježíšova jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti.

8 Svátek Božího milosrdenství V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině:"Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství." V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině:"Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství." Svatý Otec Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy pro­hlásil blahoslavenou sestru Faustinu za svatou. Svátek Božího milosrdenství se bude slavit vždy první neděli po Velikonocích. Tento svátek je dnem velkých milostí pro všechny lidi. Sám Pán Ježíš o něm říká: V jistou chvílí jsem uslyšela tato slova: "Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášťpro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží.

9 Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost. Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.


Stáhnout ppt "Sv. Faustýna Kowalska Maria Faustina /Helena/ Kowalska sv. Faustýna Kowalska Maria Faustina /Helena/ Kowalska."

Podobné prezentace


Reklamy Google