Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A) Moje rodinná situaěěce v dětství (obrazy otce a matky) Otec mého dětství byl … Otec v dnešní době je … Matka mého dětství byla … Matka v dnešní době.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A) Moje rodinná situaěěce v dětství (obrazy otce a matky) Otec mého dětství byl … Otec v dnešní době je … Matka mého dětství byla … Matka v dnešní době."— Transkript prezentace:

1 a) Moje rodinná situaěěce v dětství (obrazy otce a matky) Otec mého dětství byl … Otec v dnešní době je … Matka mého dětství byla … Matka v dnešní době je … b) Moje první představy o Bohu v dětství a v době dospívání byly a) …………………. c) …………………. b) …………………. d) …………………. c) Nebe a země Jak jsem vnímal v dětství přesažnost (transcendenci), první zážitky, dotyky Boží péče? Komu jsem v dětství nejvíce důvěřoval? Ztráty mého dětství byly … Poklady, které si z dětství odnáším jsou … d) Můj smysl pro trest, hřích, přestupek a jejich odpuštění v dětství Jak jsem vnímal trest za přestupek? Po přiznání byla fáze odpuštění ? ano, ne e) Jaké byly moje nedokonalosti v dětství? Jaké nedokonalosti ve mně přetrvávají a zřejmě bude jejich očištění trvat delší dobu? V jaké hříchy by mohli časem přerůst? f) Moje pocity po generální zpovědi byly: Moje pocity po prvním přijetí eucharistie byly … Jak vnímám Ježíše ve svatostánku? Vnímám Boha jako Otce k němuž mohu vztahovat ruce a volat? Pracovní list I.

2 a) Moje obrácení: Jak jsem poznal(a) Boží lásku vůči své osobě? Jak jsem na tuto lásku odpověděl(a)? Jaký průběh mělo moje obrácení? Které pocity byly nejsilnější? a) …………………. b) …………………. Co jsem vnímal(a) jako hlavní v mém životě do té doby? Jak vidím priority života od té doby? Co ve mně Bůh změnil, uzdravil? Které nedokonalosti ve mně ještě přetrvávají a je třeba je nechat dále uzdravit, očistit? Jak ke mně Bůh mluvil? Skrze co nebo koho? b) Moje touha pomoci ostatním lidem k Bohu: Cítil(a) jsem nutkání pomoci ostatním poznat Boží lásku, kterou já znám? Je mi blízký ten pocit zachraňovat hříšníky? ano/ne Rozumím Terezině touze – sbírat pod křížem Kristovu krev a vylévat ji na hříšníky? ano/ne Rozumím tomu, jaká síla je v oběti? Dokázal(a) bych jít touto cestou aspoň v malých věcech (denních maličkostech)? c) Terezie po konverzi ještě silněji a naléhavěji cítila, že ji Bůh volá na Karmel do řádu. Jakou hlavní touhu po svém obrácení pociťuji já? K jakému povolání v církvi mě Bůh skrze Ducha sv. volá? Jaké dary (charismata) pro tuto práci mám? Co mi brání jít k tomuto cíli? a) …………………. c) …………………. b) …………………. d) ………………….. Pracovní list II.

3 a) Začátek Malé cesty: Jaký je můj vztah k Bohu? Vnímám, že „zkroušeným srdcem kajícníka Bůh nepohrdne“? Jak toto prožívám ve svém srdci? Snažím se také „Bohu z lásky nic neodmítnout“ jako Terezie? Proč ano? Proč ne? b) Svatá Tvář – skrytost: Dokážu chvíli rozjímat obraz Svaté Tváře? Vnímám roviny této skrytosti a její hloubku? Jak dalece se snažím „líbit lidem“? c) Ve stínu kříže – sebezápor: Kdo v mém okolí je nesympatická sestra z Tereziina vyprávění? Dokázal(a) bych ji (jeho) milovat jako Ježíš? Zkusím pro toho člověka udělat přesně to, o čem Terezie píše na str. 217? Jsem shovívavý(á) ke slabostem druhých lidí? Dokážu se bránit marnivosti, jsem-li posuzován(a) příznivě od lidí a nepropadám malomyslnosti, je-li tomu obráceně? Mohu ve svém životě pěstovat z lásky k Ježíši „malé ctnosti“? Co je pro mne nejtěžší na těchto úkonech? d) Na vlnách důvěry a lásky: Věříš, že jsi zdarma milován(a) Bohem? Vzpomínka na vlastní chyby člověka pokořuje, dokážeš stejně jako Terezie důvěřovat, že pokorné a láskyplné vyznání své slabosti nebeskému Otci naopak přitáhne jeho lásku a milosrdenství? Pracovní list III.

4 a) Malá cesta Dokážu uznat svoji nedokonalost před Bohem a stát se maličkým? Jsem maličký ze strachu nebo z lásky? Vnímám dobrodružství Malé cesty, které mi přináší každodenní příležitost k všedním obětem? Dokážu přijmout svůj neúspěch bez sebeodsouzení, protože jsem „maličký“? Opakuji si důvěryplnou a pokornou modlitbu celníkovu? Jaké konkrétní oběti mohu každodenně vykonávat? b) Celopal Boží Milosrdné Lásce Jak rozumím tomuto úkonu být celopalem? Rozechvívají mé srdce slova „Přitahuj mě a poběžíme za vůní Tvých mastí.“ Prosím Ježíše, aby mě vtáhl do plamenů své lásky, tak těsně spojil se sebou, aby On žil a jednal ve mně? Chápu, že Boží Milosrdenství, se chce šířit do slabých a nedokonalých duší? Vidíme-li bez zastírání své nedokonalosti a svou křehkost není to důvod „proti“, ale důvod „pro“ odevzdání se Lásce, protože ona je „milosrdná“. Jakými léky nás tato Milosrdná Láska uzdraví, jestli užije zkoušky, či vnější nebo vnitřní útrapy? Tím bychom se neměli vůbec znepokojovat. Pracovní list IV.


Stáhnout ppt "A) Moje rodinná situaěěce v dětství (obrazy otce a matky) Otec mého dětství byl … Otec v dnešní době je … Matka mého dětství byla … Matka v dnešní době."

Podobné prezentace


Reklamy Google