Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Pobaltí 6

2 Úkoly v prezentaci jsou určeny pro samostatnou práci se zápisem do pracovního listu. Úkol v části turistické zajímavosti je určen pro týmovou spolupráci.  odkaz na jiné místo v prezentaci odkaz na internet zapsat do pracovního listu odpověď na kvízovou otázku Vysvětlivky:

3 Vymezení regionu K Pobaltí řadíme tři státy, jejichž území jsou vyznačena na mapě. Někdy bývá k regionu řazena také ruská Kaliningradská oblast, ležící mezi Polskem a Litvou. KVÍZ: Jeden z Pobaltských států měl v minulosti společné území s Polskem. V 16. století tyto státy vytvořily tzv. Lublinskou unii, která trvala dvě století. O který pobaltský stát se jedná? LitvaLotyšskoEstonsko Vymezení regionu Přírodní podmínky 2 Hospodářství Sídla Obyvatelstvo Přírodní podmínky 1 5 6 Lotyšsko Litva Estonsko  Dokážete určit vlajky států, pořadí států podle rozlohy a podle počtu obyvatel?  Správnost ověřte s využitím atlasu nebo vyhledáváním na internetu. Podle rozlohy:Podle počtu obyvatel: 1. 2. 3. Vlajky států: Více o historii Pobaltských zemí: Historie Pobaltí 4 Turistické zajímavosti Informace o státech: (Pobalti.net) Mezinárodní integrace Google

4 Přírodní podmínky  S využitím atlasu a internetu určete, které z uvedených charakteristik jsou společné pro všechny tři státy. Jedna věta je nepravdivá. Z pravdivých údajů vytvořte do pracovního listu charakteristiku přírodních podmínek. Společný znak všech států Nepravdivý výrok Převažuje rovinatá až mírně zvlněná krajina. Nejvyšší pahorky mají nadmořskou výšku málo přes 300 metrů n. m. Mnoho jezer jako pozůstatek čtvrtohorního zalednění. Četné močály, bažiny a rašeliniště. Lesy pokrývají více než 30 % území. Převažují borové lesy. Velké plochy pastvin, málo orné půdy. Území je poměrně bohaté na nerostné suroviny. Nejvýznamnější lotyšskou řekou je Západní Dvina. Přitéká z Ruska přes Bělorusko, ústí do Rižského zálivu v Baltském moři. Víte jaký je její název lotyšsky? DaugavaVentaGaujao Největším jezerem regionu je Čudské jezero, které leží na hranici mezi Estonskem a Ruskem. Rozlohou je …?.... největší v Evropě. třetíčtvrtépáté KVÍZ Vymezení regionu Přírodní podmínky 2 Hospodářství Sídla Obyvatelstvo Přírodní podmínky 1 6 Lotyšsko Litva Estonsko Turistické zajímavosti Informace o státech: (Pobalti.net) Mezinárodní integrace Google 

5 Přírodní podmínky Jezera (téměř všechna ledovcového původu) zaujímají necelých 5 % území rozlohy země. Pobřeží je velmi členité s mnoha ostrovy, které tvoří téměř desetinu území státu. Kvíz: Území bylo modelováno pleistocénním ledovcem, po kterém zůstaly morény a nánosy, tvořící na západě Kuronskou a na východě Livonskou vrchovinu. Na pobřeží Baltského moře jsou typické písečné duny. Ze všech pobaltských států má nejníže položený nejvyšší bod (293 m n. m.), který leží v Baltských vrších, vzniklých jako ledovcové nánosy.  Dokážete určit stát? Využijte atlas. 7 Fotografie Národního parku Typický ráz Baltského pobřeží s pozůstatky působení ledovce. Fotografie je z jednoho z nejznámějších estonských národních parků Lahemaa neboli …?...... Park okrývají hluboké smíšené lesy s bažinami. Severní část parku leží u pobřeží Finského zálivu a tvoří ho čtyři poloostrovy. Pobřeží této oblasti pokrývá písek a hustý rákosový porost. Země zálivůZemě bludných balvanůZemě bažin Vymezení regionu Přírodní podmínky 2 Hospodářství Sídla Obyvatelstvo Přírodní podmínky 1 6 Lotyšsko Litva Estonsko Turistické zajímavosti Informace o státech: (Pobalti.net) Mezinárodní integrace Google 

6 Obyvatelstvo 1.Ve kterých dvou státech Pobaltí je významný podíl (zhruba ¼) obyvatelstva ruské národnosti? Pokuste se zdůvodnit. Nápověda pro zdůvodnění – odkaz „Historie Pobaltí“. 2.Které dva jazyky Pobaltí jsou příbuzné a mají nejblíže k jazykům slovanským? 3.Který z jazyků Pobaltských států patří do rodiny jazyků ugrofinských? Ke kterému jazyku severských zemí má nejblíže? 4.Který stát regionu má výrazný podíl obyvatel hlásící se ke katolické církvi? Který stát má naopak vyrovnaný poměr obyvatel hlásící se k víře tří hlavních směrů křesťanství? Historie Pobaltí  S využitím zdrojů o Pobaltí (odkazy v levém sloupci) porovnejte národnostní složení, jazyky a náboženství jednotlivých států. Písemně odpovězte na následující otázky: Estonština Zvládnou estonštinu není vůbec jednoduché. Jedním z jejich charakteristických rysů je trojí délka hlásek: krátká, dlouhá a předlouhá. Těchto různých délek nabývají nejen samohlásky, ale i souhlásky. Obtížnost zvyšuje i počet pádů. Víte kolik jich estonština má? 14119 KVÍZ Vymezení regionu Přírodní podmínky 2 Hospodářství Sídla Obyvatelstvo Přírodní podmínky 1 6 Lotyšsko Litva Estonsko Turistické zajímavosti Informace o státech: (Pobalti.net) Mezinárodní integrace Google 

7 Sídla KVÍZ: Jedno z hlavních měst států Pobaltí je díky velkému množství sakrálních staveb označováno jako město kostelů. Které město to je? VilniusRigaTallin Město s významným těžebním průmyslem ležící severně od Čudského jezera. V místní tepelné elektrárně jsou spalovány hořlavé břidlice, těžené nedaleko města. Město s unikátní architekturou, která v sobě mísí ruské, polské, německé i židovské prvky. Necelých 600 tisíc obyvatel. Se 750 tisíci obyvatel nejlidnatější město Pobaltí. Díky své turistické atraktivitě je také „nejdražším“ městem regionu. V tomto přístavním městě je koncentrováno přibližně 40 % obyvatel země. Hlavní město s ½ milionem obyvatel a významným obchodním přístavem ve Finském zálivu. Významné hospodářské i kulturní centrum Litvy s téměř 400 tisíci obyvateli.  Dokážete přiřadit k popisům názvy měst? Jako nápovědu použijte atlas. Vymezení regionu Přírodní podmínky 2 Hospodářství Sídla Obyvatelstvo Přírodní podmínky 1 6 Lotyšsko Litva Estonsko Turistické zajímavosti Informace o státech: (Pobalti.net) Mezinárodní integrace Google

8 ESTONSKO přírodní zdroje nejvýznamnější nerostné bohatství hlavní průmyslová odvětví potravinářská produkce Hospodářství  S využitím textů o jednotlivých státech (odkazy v levém sloupci) vytvořte do pracovního listu stručnou charakteristiku hospodářství jednotlivých zemí. V charakteristice použijte níže uvedené osnovy (jeden bod osnovy = jedna věta).  Napište alespoň dva společné znaky hospodářství pobaltských států. LOTYŠSKO přírodní zdroje těžba dřeva a navazující průmyslové obory zemědělství + hlavní produkty, rodinné farmy LITVA přírodní zdroje hlavní průmyslová odvětví výroba elektrické energie zemědělství, rybolov LotyšskoLitvaEstonsko KVÍZ: Jeden z Pobaltských států je díky rychle provedené privatizaci a účinným hospodářským reformám ekonomicky nejúspěšnější zemí Pobaltí. Díky úspěšnému hospodářskému rozvoji je někdy označován jako „baltský tygr“. LitvaLotyšskoEstonsko Vymezení regionu Přírodní podmínky 2 Hospodářství Sídla Obyvatelstvo Přírodní podmínky 1 6 Lotyšsko Litva Estonsko Turistické zajímavosti Informace o státech: (Pobalti.net) Mezinárodní integrace Google 

9 Členství v NATO a EU Článek TN.cz  Zdůvodněte důležitost členství Pobaltských států v NATO. Zdůvodnění zapište do pracovního listu. Využijte odkazu na článek TN.cz. V roce 1990 jako první z Pobaltských států vyhlásila nezávislost na rozpadajícím se Sovětském svazu. O rok později ji následovaly Lotyško a Estonsko. V roce 2004 se všechny tři státy regionu staly členy NATO i Evropské unie Vymezení regionu Přírodní podmínky 2 Hospodářství Sídla Obyvatelstvo Přírodní podmínky 1 6 Lotyšsko Litva Estonsko Turistické zajímavosti Informace o státech: (Pobalti.net) Mezinárodní integrace Google  KVÍZ: Které ze států regionu platí eurem, tzn. jsou součástí eurozóny? Litva a LotyšskoLotyšsko a Estonskovšechny třiLitva a Estonsko

10 Turistické zajímavosti  V týmu si rozdělte níže uvedená místa a na internetu vyhledejte, čím jsou pro turisty zajímavá. Získané informace si vzájemně sdělte.  Vilnius – městské jádro  Hora křížů u Šiauliai  Kuršská kosa  Aukštatijský národní park  Národní park Trakai  Zámek Rundale  Riga – historické centrum  Národní park Lahemaa  Tallin – Staré město Vymezení regionu Přírodní podmínky 2 Hospodářství Sídla Obyvatelstvo Přírodní podmínky 1 6 Lotyšsko Litva Estonsko Turistické zajímavosti Informace o státech: (Pobalti.net) Mezinárodní integrace Google 8 9

11

12

13 7

14 8

15 9

16 Řešení

17

18

19

20

21 1.Anděl, Jiří. a kol.: Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-80-86034-78-2. 2. Hanus, M.; Šídlo, L.: Školní atlas dnešního světa. Praha: Terra: Terra klub, 2011. 1. vydání. ISBN 978-80- 902282-6-9. 3.Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha : Kartografie Praha, 2007. 2. vyd. ISBN 978-80-7011-925-9. 4.Muraceti. Vlajky Pobaltí.png. [online]. 7.4. 2005. [cit. 2015-03-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlajky_Pobalt%C3%AD.png 5.TBjornstad. Baltic States.png. [online]. 18.6. 2006. [cit. 2015-03-23]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baltic_States.png 6.Lokal_Profil. Baltic states flag map.svg. [online]. 18.3. 2009. [cit. 2015-03-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baltic_states_flag_map.svg 7.Lysy. EE-Lahemaa-Kasmu.jpg. [online]. 2008. [cit. 2015-03-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EE-Lahemaa-Kasmu.jpg 8.Dezidor. Hora Křížů.jpg. [online]. 31.7.2006. [cit. 2015-03-29]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hora_K%C5%99%C3%AD%C5%BE%C5%AF.jpg 9.Wilson44691. Old Riga Buildings.JPG. [online]. 19.6.2006. [cit. 2015-03-29]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Riga_Buildings.JPG Zdroje:


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google