Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/21.1538:III/2 VY_32_INOVACE_02-15 ZEMĚPIS NA II. STUPNI ZV-LMP (Z) Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/21.1538:III/2 VY_32_INOVACE_02-15 ZEMĚPIS NA II. STUPNI ZV-LMP (Z) Téma:"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/21.1538:III/2 VY_32_INOVACE_02-15 ZEMĚPIS NA II. STUPNI ZV-LMP (Z) Téma: EVROPA (region Východní Evropa) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. Jméno autora: Mgr. Lucie Marková Vytvořeno dne: 10.07.2012

2 Anotace: Žák by měl: Umět ukázat na mapě hranice jednotlivých států a určit jejich polohu Umět ukázat sousední státy jednotlivých států Umět pojmenovat a ukázat hlavní města vybraných států Umět popsat charakteristická odvětví hospodářství jednotlivých států Evropy Seznámit se s kulturními zajímavostmi a zvláštnostmi života obyvatel Materiál prohlubuje schopnosti žáka v oblasti práce s digitálními technologiemi a motivuje ho ve vyhledávání informací. Metodický popis: Materiál slouží jako motivační a výkladová prezentace. Učitel vyloží žákům učivo a doplní další informace. Žáci si pozorně prostudují text a obrázky. Na závěr prezentace žáci vypracují doplňovačku. Následující snímek obsahuje správné řešení. Řešení lze vyhledat přímo v prezentaci, nebo na internetu. (Vytištěný pracovní list lze použít rovněž samostatně, jako opakování a prověřování vědomostí žáků.) Klíčová slova: Evropa, regiony Evropy, jižní Evropa, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina, Rusko Materiál má návaznost na: Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

3 VÝCHODNÍ EVROPA LITVA - Vilnius LOTYŠSKO - Riga ESTONSKO - Tallinn UKRAJINA - Kyjev RUSKO - Moskva Státy a jejich hlavní města:

4 Oficiální název: Litevská republika LITVA je členem EU, používá svou původní měnu litevský litas. LITVA Hlavní město: VILNIUS Na území Litvy leží severní část písečného poloostrova Kurské kosy, který je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO. Na území Litvy se rozkládá množství drobných jezer, bažin, močálů a rašelinišť. Bažina Čepkeliai Litva je nejjižnější ze tří pobaltských zemí.

5 LOTYŠSKO Hlavní město: RIGA Oficiální název: Lotyšská republika LOTYŠSKO je členem EU, používá svou původní měnu lotyšský lat. Lotyšsko je další ze tří pobaltských zemí. Národní park Gaujas je největším v Pobaltí. Lotyšsko je průmyslový a zemědělský stát. Hlavní průmyslová odvětví: strojírenství, elektrotechnika, radioelektronika, papírenský, chemický, potravinářský, textilní a dřevozpracující průmysl.

6 ESTONSKO Hlavní město: TALLINNOficiální název: Estonská republika ESTONSKO je členem EU a používá euro. Estonsko je třetí a nejsevernější pobaltskou zemí. V Estonsku se nachází více než 1 400 jezer a značné množství močálů, rašelinišť a bažin. Čudské jezero – největší jezero v Estonsku.

7 UKRAJINA není členem EU, používá měnu Ukrajinská hřivna. UKRAJINA Hlavní město: KYJEVPo Rusku je druhou největší zemí Evropy. Nejvýznamnější řekou je Dněpr, ten dělí Ukrajinu na levobřežní a pravobřežní. Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím je těžba černého uhlí. Z důvodu ekonomické krize se pracovní síla Ukrajiny přesouvá směrem na západ, i do ČR.

8 RUSKO Hlavní město: MOSKVA Oficiální název: Ruská federace RUSKO není členem EU, používá měnu rubl. RUSKO se dělí na dvě základní části – evropskou část a asijskou část, odděluje je přirozená hranice pohoří URAL. RUSKO je s rozlohou 17 075 400 km² největší stát světa. Hlavními těženými surovinami jsou ropa, zemní plyn, hnědé uhlí a nikl.

9 OTÁZKY A PROCVIČOVÁNÍ Doplňovačka s tajenkou – odpovězte na otázky, v tajence se skrývá jeden ze států regionu Východní Evropa. Hlavní město Litvy _ _ _ _ _ _ _ Největší stát na světě _ _ _ _ _ Druhý největší stát Evropy _ _ _ _ _ _ _ _ Jaká měna se používá v Litvě _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hlavní město Ukrajiny _ _ _ _ _ Hlavní město Estonska _ _ _ _ _ _ _ Nejvýznamnější řeka na Ukrajině _ _ _ _ _ Pohoří, které rozděluje Rusko na dvě části _ _ _ _

10 OTÁZKY A PROCVIČOVÁNÍ Doplňovačka s tajenkou – SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. Hlavní město Litvy V I L N I U S Největší stát na světě R U S K O Druhý největší stát Evropy U K R A J I N A Jaká měna se používá v Litvě L I T E V S K Ý L I T A S Hlavní město Ukrajiny K Y J E V Hlavní město Estonska T A L L I N N Nejvýznamnější řeka na Ukrajině D N Ě P R Pohoří, které rozděluje Rusko na dvě části U R A L

11 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE Text Vlastní poznámky Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Litva [online]. c2012 [citováno 10. 07. 2012]. Dostupný z WWW: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kurská kosa [online]. c2012 [citováno 10. 07. 2012]. Dostupný z WWW: WOJSYL. Wikipedie [online]. [cit. 10.7.2012]. Dostupný na WWW:. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Lotyšsko [online]. c2012 [citováno 10. 07. 2012]. Dostupný z WWW: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Estonsko [online]. c2012 [citováno 11. 07. 2012]. Dostupný z WWW: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Ukrajina [online]. c2012 [citováno 11. 07. 2012]. Dostupný z WWW: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Rusko [online]. c2012 [citováno 11. 07. 2012]. Dostupný z WWW: Obrázky SAN JOSE. Wikipedie [online]. [cit. 2.7.2012]. Dostupný na WWW:. SKOPP. Wikipedie [online]. [cit. 10.7.2012]. Dostupný na WWW:. MAGISTER. Wikipedie [online]. [cit. 10.7.2012]. Dostupný na WWW:. SANTOS, Francisco. Wikipedie [online]. [cit. 10.7.2012]. Dostupný na WWW:. LATVIA. Wikipedie [online]. [cit. 10.7.2012]. Dostupný na WWW:. MP. Wikipedie [online]. [cit. 10.7.2012]. Dostupný na WWW:. FENĎA, Peter. Flickr [online]. [cit. 10.7.2012]. Dostupný na WWW:. PEEPP. Flickr [online]. [cit. 10.7.2012]. Dostupný na WWW:. HENDRIKHEIL. Wikipedie [online]. [cit. 11.7.2012]. Dostupný na WWW:. GEONARVA. Wikipedie [online]. [cit. 11.7.2012]. Dostupný na WWW:. JON HARALD SØBY. Wikipedie [online]. [cit. 11.7.2012]. Dostupný na WWW:. VOLODYMYR, Levchuk. Wikipedie [online]. [cit. 11.7.2012]. Dostupný na WWW:. SAIBO. Wikipedie [online]. [cit. 11.7.2012]. Dostupný na WWW:. ZSCOUT370. Wikipedie [online]. [cit. 11.7.2012]. Dostupný na WWW:. TEXMON. Wikipedie [online]. [cit. 11.7.2012]. Dostupný na WWW:. CARLOMORINO. Wikipedie [online]. [cit. 11.7.2012]. Dostupný na WWW:.


Stáhnout ppt "Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/21.1538:III/2 VY_32_INOVACE_02-15 ZEMĚPIS NA II. STUPNI ZV-LMP (Z) Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google